Çerez Kullanımı

Web sitemizi kullanırken size en iyi deneyimi sunmak istiyoruz. İyileştirme alanlarımızı belirlemek için web sitemizi nasıl kullandığınızı ölçmeye ve anlamaya ihtiyacımız var. Bunun için de çerezleri kullanıyoruz. Bu çerezlerin (analiz çerezleri) kullanılmasını onaylıyorsanız lütfen 'Evet, kabul ediyorum' şeklinde seçim yapın. Çerezler ve çerezlerin kullanımını web tarayıcınızdan nasıl kapatacağınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Veri Gizliliği Şartları'nı ziyaret edin.

 

Home Connect uygulaması için Yasal Uyarı

Home Connect uygulaması için Yasal Uyarı, Kullanım Koşulları ve Veri Gizliliği Politikası'na buradan erişebilirsiniz.

Home Connect uygulaması için Aydınlatma Metni

Merkezi Carl-Wery-Strasse 34, 81739, Münih, Almanya adresinde bulunan Home Connect GmbH (bundan böyle "Home Connect" veya "biz" olarak bahsedilecek) Home Connect uygulaması (bundan böyle "Uygulama" olarak bahsedilecek) ile ilişkili kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasında veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili kişisel verileri koruma mevzuatı uyarınca kişisel verilerinizi toplar, işler ve kullanırız. Aşağıdaki bilgiler bu verileri nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

1. Kişisel veri türleri

Uygulamanın kullanımına bağlı olarak, Home Connect öncelikli olarak aşağıdaki kişisel veri türlerini toplar, işler ve kullanır.

a. Kullanıcı ana verileri

Bir kullanıcı hesabının (kaydın) oluşturulmasına ilişkin topladığımız ve kullandığımız veriler aşağıdaki gibidir:

Kaydolurken belirttiğiniz bilgiler:

 • Ad soyad,
 • E-posta adresi (kullanıcı adı),
 • Ev eşya(ları)nızı kullandığınız ülke,
 • Erişim koruması amacıyla kullanılan şifre.

Kayıt süreci kapsamında istenen ayrıntılar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Kayıt süreci sırasında topladığımız ve depoladığımız bilgiler:

 • mobil cihazınızın dil ayarı,
 • kullanım koşullarının geçerliliğinin kabulü ve aydınlatma metni onayı,
 • kullanıcı hesabının durumu (etkin/devre dışı),
 • uygulama izleme ön ayarları (seçilecek ülkeye göre, ayrıntılı bilgi için bkz. madde 6 ).

b. Ev eşyası ana verileri

Ev eşyanızın kullanıcı hesabınız ile bağlantısına ilişkin topladığımız ve kullandığımız veriler:

 • ev eşyasının markası (Ör. Bosch, Siemens),
 • seri numarası ve var ise eşyanın üretim tarihi (E numarası (tam model) ve FD (üretim) numarası - bu bilgiler ev eşyasının cihaz etiketinde de belirtilmektedir),
 • ev eşyasında kullanılan ağ adaptörünün tek tanıyıcısı (MAC adresi).

Bu veriler bağlı olan her ev eşyası için "Home Connect" işlevinde kullanıcı hesabınıza sunulmaktadır.

c. Ev eşyası kullanım verileri

Ev eşyasının kullanımına ilişkin topladığımız ve kullandığımız veriler şu şekildedir:

 • seçilen temel ayarlar, program seçimi ve ev eşyasında veya uygulama üzerinden tercih edilen program ayarları,
 • ortam koşulları, parça koşulları, eşya durumu değişiklikleri (ör. farklı çalışma şekli, açık veya kapalı kapılar/ön panel, sıcaklık değişiklikleri, doluluk seviyeleri) gibi eşya durum verileri ve eşya durum bildirimleri (eşya çok ısındı, su tankı boş vb.).
 • Video ve görüntü verisi (ör. içerisinde kamera bulunan buzdolabı)

d. Uygulama kullanım verileri

Uygulama kullanım verileri, kullandığınız özellikler, uygulama kontrollerine ilişkin davranışlar, açılır menü seçenekleri, açma kapama düğmesi ayarları gibi uygulama ile etkileşiminiz sonucu belirlenir. Ayrıntılı bilgi için bkz. madde 6.

2. Kişisel verilerinizin kullanım amaçları

Yukarıda belirtilen veri türlerini, açık rızanızı gerektirdiği takdirde, sizin açık rızanız dahilinde,

 • uygulamanın (1.a.-c.) sunduğu işlev ve hizmetleri sağlamak,
 • hataları gidermek (1.b. ve c.),
 • uygulamayı kullanıcıya daha uyumlu hale getirmek (1.d.),
 • özellikle kullanılmayan veya nadiren kullanılan programlar ile uygulamanın diğer işlevleri ve ev eşyaları kapsamında ürün ve hizmet çeşitliliğimizi artırmak (1.c. ve d.) ve
 • doğrudan pazarlama amaçları (1.a.-c.) doğrultusunda işlemekteyiz.

27 Nisan 2016 AVRUPA PARLEMENTOSU VE KONSEY’in 2016/679 (AB) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ve Kanun kapsamında planlanan veri kullanımlarının yasal dayanakları bu aydınlatma metninin 12. maddesinde tanımlanmıştır.

3. Genel depolama dönemleri

Aksini belirten bir yasa hükmü yok ise, aşağıdaki genel depolama dönemleri uygulanacaktır:

a. Kullanıcı ana verileri: Kullanıcı hesabı silinir silinmez silinir.

b. Ev eşyası ana verileri: Ev eşyasının kullanıcı hesabından kaldırılması sonucu kullanıcı hesabı ile bağlantısının kesilmesi.

c. Ev eşyası kullanım verileri: On (10) günlük kullanıcıya özel depolama. Kullanıcı izne dayalı pazarlamayı onaylar ise, kullanıcıya özel depolama bu izne dayalı pazarlamanın geçerlilik süresi kadar olur.

d. Uygulama kullanım verileri: "Kullanım verisi izlemeyi etkinleştir" seçeneği etkinleştirildiğinde ve etkin kaldığı sürece depolama. Uygulama kullanım verileri toplandıkları tarihten itibaren en fazla 37 aylık süreyle saklanır.

4. Veri işleme sürecinin kontrolü

a. Ev eşyanızın bağlanabilirliği

Ev eşyanızın Uygulama’ya bağlanabilirliğini kontrol etmek için Uygulama’yı kullanabilirsiniz:

 • Gerekirse, Home Connect sunucusuna olan bağlantıyı her ev eşyası ayrı olarak bağlanmış şekilde ayarlayabilirsiniz (menü seçeneği Ayarlar  Bağlantı ayarları). Bu işlem sonrasında:
  • eşya kullanım verileri (1.c.) artık Home Connect sunucusuna aktarılmayacak,
  • uygulamanın belirli işlevleri gerçekleştirilemediği gibi, özellikle internet veri bağlantısının bulunduğu durumlarda dahi Wi-Fi şebeke kapsamı dışında ev eşyasının çalışması mümkün olmayacaktır.
 • Gerekirse her ev eşyası için ayrı olarak WLAN bağlantısını kapatabilirsiniz (menü seçeneği Ayarlar  Bağlantı ayarları). Bu işlem sonrasında:
  • eşya kullanım verileri (1.c.) artık Home Connect sunucusuna aktarılmayacak,
  • ev eşyası artık uygulama ile değil, yalnızca kendi üzerinden çalıştırılabilecektir.

b. Kullanıcı hesapları ve yerel uygulama verileri

Uygulama ile kullanıcı hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz ve yerel olarak depolanan uygulama verilerini silebilirsiniz.

Kullanıcı hesabınızı silebilirsiniz ("Ayarlar"  "Hesabım"  "Kullanıcı hesabını sil"). Bu işlem sonrasında:

 • ev eşyanız ile kullanıcı hesabınız arasındaki bağlantı silinecek ve
 • diğer kullanıcı hesapları ev eşyasına bağlanmaz ise ev eşyanız artık Home Connect sunucusuna ev eşyası kullanım verisi aktarmayacaktır (bkz. 1.b.).

Uygulamayı sildiğinizde yerel olarak depolanan kullanıcı verileri de silinir.

c. Ev eşyası fabrika ayarları

Ev eşyanızı fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Bu işlem sonrasında:

 • şebeke ayarlarının değiştirilmesinden dolayı ev eşyası ile Home Connect sunucusu arasındaki bağlantı iptal edilecek ve
 • ev eşyası ile daha önceden bağlanılan kullanıcı hesapları arasındaki bağlantı iptal edilerek (ev eşyasının internete bağlı olmasını gerektirir) ev eşyanız uygulamada görünmeyecektir.

Ev eşyanızı fabrika ayarlarına döndürmeden önce ev eşyanızın kullanım kılavuzuna bakınız.

5. Verilerinizin üçüncü kişilere aktarılması veya bildirilmesi

Uygulamanın oluşturulması ve işletilmesi ve ilgili hizmetlerin sağlanması için farklı hizmet sağlayıcılar ile iş birliği kurmaktayız. Bu hizmet sağlayıcıları talimatlar doğrultusunda yetkili veri işleyenler olarak veri işleme sürecinde görevlendirmemiz durumunda, bu hizmet sağlayıcıların veri işlemesi için rıza vermeniz gerekmemektedir.

Uygulamayı oluşturmak ve işletmek için yetkilendirdiğimiz hizmet sağlayıcılar şunlardır:

 • Hosting hizmetleri için hizmet sağlayıcılar
 • Programlama hizmetleri için hizmet sağlayıcılar
 • Yardım hattı için hizmet sağlayıcılar

Yalnızca sizinle bir sözleşme yaptığımızda, biz ya da alıcının verilerinizin açıklanması ile ilgili meşru bir menfaate sahip olduğu durumlarda veya siz verilerinizin aktarımına açık rızanızı verdiğiniz takdirde verilerinizi diğer alıcılar ile paylaşırız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yerleşik kişiler bakımından Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun surette ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarında veri aktarımı alıcılara yapılır. Bu alıcılar, yurtiçindeki ve/veya yurtdışındaki hizmet sağlayıcıları ve grubumuz dahilindeki diğer şirketleri(BSH Hausgerate GmbH, Bsh Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) içerir. Dahası verileriniz yasal yükümlülükler ve/veya mevzuat gereği veya idari merci veya mahkeme kararları uyarınca açıklamak zorunda olduğumuz durumlarda diğer alıcılara iletilebilir.

Ayrıca verilerinizin diğer alıcıları, tekliflerinden ve hizmetlerinden (üçüncü taraf hizmetleri) Uygulama ile bağlantılı olarak yararlanabileceğiniz hizmet sağlayıcılardır. (Bkz. Madde 9)

6. Uygulama kullanım verilerinin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

Uygulama kullanımı ile ilgili veriler (bkz. 1.d.) Uygulama kanalıyla toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleriyle) kapsamında toplanabilmektedir.

Bu bağlamda Home Connect, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda Cumhuriyeti adresinde bulunan Adobe Systems Software Ireland Limited, (bundan böyle "Adobe" olarak bahsedilecek) Adobe Analitik hizmetini kullanır.

"Kullanım verileri izlemeyi devreye al" seçeneği etkinleştirildiğinde uygulama kullanım verisi Birleşmiş Krallık'taki Adobe sunucusuna gönderilecek ve burada depolanacaktır. Uygulama kullanım verileri Uygulama’yı nasıl kullandığınızı anlamamızı sağlar (bkz. madde 1.d.) IP anonimleştirmesi bu uygulama için etkinleştirilmiştir, yani kullandığınız IP adresi sunucuya gönderilmeden önce bağlantısı kesilmiştir. Adobe bu bilgileri Home Connect adına uygulama kullanımınızı değerlendirmek ve Home Connect uygulama etkinliklerinin raporlarını toplamak amacıyla kullanacaktır. Adobe Analitik ile mobil cihazınızdan aktarılan IP adresi sizden açık rızanız alınmadıkça diğer Adobe veya Home Connect verileriyle birleştirilmeyecektir.

"Kullanım verilerini izlemeyi devreye al" seçeneği etkinleştirilerek veya devre dışı bırakılarak Adobe aracılığıyla uygulama kullanım verilerinin (IP adresiniz dahil olmak üzere) toplanması ve yine Adobe aracılığıyla bu verilerin işlenmesini kontrol edebilirsiniz. Ülkenizdeki yasal duruma bağlı olarak, "Kullanım verilerini izlemeyi devreye al" seçeneği varsayılan şekilde etkinleştirilebilir.

7. Hata raporları

HockeyApp Uygulamasını (www.hockeyapp.net) özellikle Uygulama’nın çökmesi durumunda, uygulamanın istenen şekilde çalışmadığına ilişkin anonim hata raporlarını oluşturmak ve aktarmak amacıyla kullanmaktayız. Hizmet sağlayıcılarımız ve Home Connect yalnızca açıkça rızanız alınarak hata raporlarına erişecektir. Bu tip bir hata raporu aktarılmadan önce her seferinde rızanız istenecektir.

8. Veri güvenliği

Verilerinizin kötüye kullanımı, kaybı ve üçüncü kişilerce yetkisiz erişimi gibi durumlardan korunması için teknik ve organizasyonel önlemler almaktayız. Bu önlemler arasında şifreleme teknolojisinin kullanımı, sertifikalar, Home Connect sunucusunda güvenlik duvarı kullanımı ve Home Connect uygulaması şifre korunması gibi önlemler yer almaktadır. Home Connect Uygulama’sındaki veri güvenliği TÜV Trust IT tarafından test edilmiş ve belgelenmiştir. Güvenlik önlemlerimizi incelemekte ve teknolojik ilerleme doğrultusunda sürekli olarak geliştirmekteyiz.

9. Aydınlatma metninin uygulanma kapsamı

İşbu aydınlatma metni Uygulama aracılığıyla Home Connect tarafından sunulan işlev ve hizmetlere uygulanır, ancak Home Connect üçüncü taraf hizmetlerinin uygulamada kullanılmasını kolaylaştırsa da (ayrıca bkz. üçüncü taraf hizmetlerine ilişkin kullanım koşulları) diğer hizmet sağlayıcıların (üçüncü taraf hizmetleri) teklif ve hizmetlerine uygulanmaz. Bu tür üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılmasına üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı tarafından konulan veri koruma hükümleri karar verir ve gerekirse bu üçüncü taraf hizmetlerinin ayırt edici özelliklerini belirleyen ek veri koruma beyanları yalnızca bu bağlamda ilgili olur.

Başka bir hizmet sağlayıcısına yönlendirme söz konusu ise, Home Connect (iç hat çerçevesi kullanarak hizmet sağlayıcısının içeriğini Uygulama’ya ekleyerek) bu durumu açıklığa kavuşturmak için makul ve uygun çabayı gösterir. Bir diğer hizmet sağlayıcısının uygulamasına veya internet sitesine bildirim gönderen bir Home Connect uygulama bağlantısına tıklarsanız bu açık bir yönlendirme olarak değerlendirilir.

Eğer siz, kullanıcı olarak 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2016/679 sayılı kişisel verinin işlenmesine karşı bireylerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımına ilişkin Tüzüğü ve ilga edilen 95/46/EC sayılı Direktifin (AB Genel Veri Koruma Tüzüğü) uygulama alanında iseniz, üçüncü kişi hizmetlerinin AB Genel Veri Koruma Tüzüğü uygulama alanı dışındaki ülkelerde kişisel verilerinizin işlenmesine neden olabileceğini unutmayınız

10. Aydınlatma Metnine İlişkin Değişiklikler

Uygulama’daki gelişmeler devam ederken, yeni teknolojilerin uygulanması ve yeni hizmetlerin sunulması sonucunda bu aydınlatma metnini uyarlamak gerekli olabilir. Home Connect bu metnin değiştirilmesi hakkını gerektiği şekilde saklı tutar. Home Connect sizi her zaman aydınlatma metninin mevcut sürümünden haberdar etmek için Uygulama’daki aydınlatma metnini güncel tutacaktır.

Aydınlatma metnine getirilen değişiklik ve ekler kişisel verilerinizle ilgili açık rızanıza ilişkin ise değiştirilen aydınlatma metnine, değişiklikler uygulamaya girmeden önce onay vermenizi talep edeceğiz. Onaylayabilir ve Home Connect Uygulama’sını değiştirilen aydınlatma metnine göre kullanmaya devam edebilirsiniz veya onay vermezsiniz. Onaylamazsanız, değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte Home Connect, kullanıcı sözleşmenizi feshetme ve kullanıcı hesabınızı engelleme hakkına sahip olacaktır.

11. Haklar ve iletişim bilgileri

Doğru ve güncel bir şekilde verileri depolama çabalarımıza rağmen kişisel bilgileriniz yanlış depolanır ise talebiniz üzerine bu bilgileri düzeltiriz. Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımı için açık rıza verildikten sonra geleceğe yönelik olarak rızanızı herhangi bir zamanda geri alabilirsiniz. Rızanızı geri almak için ilgili Uygulama ayarını kullanabilir veya Uygulama’da yönlendirilen iletişim bilgilerine başvurabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesine ilişkin rızanızı geri almanız veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz imha edilecektir. Teknik ve organizasyonel nedenlerden dolayı rızanızı geri almanız ile verinizin kullanılması ör. halihazırda iletilmiş bir gönderinin çakışmasının mümkün olduğunu lütfen unutmayınız. Faturalama ve muhasebe amaçları veya yasal olarak saklama yükümlülüğümüz bulunan veriler bu düzenlemeden etkilenmeyecek, saklanmaya devam edecektir.

Veri gizliliğine ilişkin sorularınız var ise veya kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında açık rızanın geri alınması hakkı, bilgi, düzeltme, silme veya engelleme hakkınızdan yararlanmak isterseniz lütfen Uygulama’da yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçiniz.

12. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2016/679

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2016/679 sayılı Kişisel Verinin işlenmesine karşı bireylerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımına ilişkin Tüzüğü ve ilga edilen 95/46/EC sayılı Direktif ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Daha fazla bilgi

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca;

a. Planlanan veri kullanımları için yasal dayanak

Aşağıdaki veri kullanımlarının dayanakları

 • (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğün 6(1b) maddesine göre sözleşmenin ifa edilmesi:
  • Uygulama özelliklerinin ve Uygulama tarafından sunulan hizmetlerin madde 1.a-c’de listelenen veri kategorilerinin işlenmesiyle sağlanması
  • Madde 1.a-c’de listelenen veri kategorilerinin Uygulama ile bağlantılı olarak kullanılabilecek üçüncü taraf hizmetlerinin hizmet sağlayıcılarına iletilmesi (Bkz. Madde 9).
 • (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğün 6(1f) maddesine göre meşru menfaatler:
  • 1.b ve c maddelerinde listelenen veri kategorilerini işleyerek hata düzeltme.
  • 1.d maddesinde listelenen veri kategorilerini işleyerek Uygulamanın kullanım kolaylığının arttırılması.
  • 1.c ve d maddelerinde listelenen veri kategorilerini işleyerek diğer Uygulama ve ev aleti özelliklerinin yanı sıra özellikle kullanılmayan ve/veya sık kullanılan programlara göre ürün ve hizmet kapsamımızın geliştirilmesi.
 • (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğün’ 6(1a) maddesine göre açık rızanız:
  • 1.a-c maddelerinde listelenen veri kategorilerini işleme yoluyla doğrudan pazarlama amaçları.

b. Haklarınız

Madde 11’e ek olarak haklarınız aşağıda açıklanmaktadır. Haklarınızı kullanmak için lütfen bu aydınlatma metni sonundaki iletişim bilgilerini kullanınız.

 • Verilerinizle ilgili bilgi alma hakkınız: İstek üzerine hakkınızda sakladığımız bilgileri size sağlayacağız.
 • Verilerinizi toplama ve düzeltme hakkınız: Eğer bize bildirirseniz hakkınızdaki yanlış bilgileri düzelteceğiz. Bizi bilgilendirirseniz, bu verinin verilerinizin işlenmesinin planlanan amacı için gerekli olduğu durumlarda, eksik bilgilerinizi tamamlayacağız.
 • Verilerinizi silme hakkınız: İsteğiniz üzerine hakkınızda tuttuğumuz bilgileri sileceğiz. Ancak bazı veriler, yalnızca tanımlanmış bir saklanma süresinden sonra silinecek; örneğin, bazı durumlarda yasa gereği verileri saklamak zorunda olduğumuz için ya da size karşı sözleşmesel zorunluluklarımızı yerine getirmek için verilere ihtiyaç duyabiliriz.
  Lütfen madde 11’e de bakınız.
 • Verilerinizi engelleme hakkınız: Belirli, yasayla kesinleşmiş durumlarda bunu yapmamızı isterseniz verilerinizi engelleyeceğiz. Engellenmiş veriler yalnızca çok sınırlı bir kapsamda işlenebilir.
 • Rızanızı geri çekme hakkınız: Her zaman gelecekte gerçekleşmek üzere işlenecek verileriniz için vermiş olduğunuz rızanızı geri çekebilirsiniz. Rızanızın çekildiği noktaya kadar verilerinizin işlenmesi bundan etkilenmeyecektir.
  Lütfen madde 11’e de bakınız.
 • Verilerinizin işlenmesine itiraz hakkınız: Eğer verilerinizi (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğün 6(1e veya 1f) maddesinde belirlenmiş yasal gerekçeler temelinde işliyorsak gelecekte etkili olacak şekilde, her zaman verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. İtiraz ettiğiniz durumda, verilerin işlenmesi için zorlayıcı ya da meşru bir dayanak olmadığı takdirde, verilerinizin işlenmesini durduracağız. Doğrudan pazarlama amacıyla bilgilerinizin işlenmesi bizim için hiçbir zaman zorlayıcı ya da meşru bir dayanak değildir.
 • Veri taşınabilirliği hakkınız: İsteğiniz üzerine belirli bilgileri biçimlendirilmiş, yaygın kullanılan ve makine tarafından okunabilen şekilde kullanımınıza sunabiliriz.
 • Yasal bir otoriteye başvurma hakkınız: Bir veri koruma yetkilisine veri koruma ile ilgili başvuruları bildirebilirsiniz. Bunu yapmak için konumunuzdan sorumlu veri koruma yetkilisi veya bizim yetki alanına düştüğümüz (aşağıda ismi verilen) veri koruma yetkilisi ile iletişime geçebilirsiniz.
  Bavyera Veri Koruma Yetkilisi (BayLDA), www.baylda.de.

c. Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki alıcılara iletim

Eğer Uygulama özelliklerinin sağlanmasının yanısıra Uygulama tarafından sunulan hizmetler için gerekirse, üçüncü ülkeler denen, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelerde olan alıcılara da kişisel verileri iletebiliriz. Bu durumda, (herhangi bir veri paylaşılmadan önce) ya alıcı tarafından uygun bir seviyede veri korunması sağlanmasını (ör. ilgili ülke için AB Komisyonu tarafından verilmiş bir yeterlilik kararı ya da alıcı ile Avrupa Birliği arasında standart AB sözleşmesel şartları anlaşması temelinde) ya da belirtilen paylaşıma rıza göstermiş olmanızı arayacağız.

Uygun seviyede bir veri korumasını sağlamak için üçüncü ülkelerdeki alıcıların genel açıklamalarını ve anlaşılan belirli hükümlerin bir kopyasını size sunmaktan mutluluk duyarız. Bunu istemek için lütfen bu aydınlatma metni sonundaki iletişim bilgilerini kullanınız.

Lütfen kişisel verilerin üçüncü kişi hizmetlerinin kullanımı yoluyla iletilmesi için madde 9’a bakınız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız;

Kullanıcılar, (i) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

d)Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri

Veri koruma veya haklarınızı kullanma ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa veri koruma görevlimizle aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak direk iletişime geçebilirsiniz:

BSH Hausgeräte GmbH
Veri Koruma Görevlisi
Carl-Wery-Str. 34
81739 Münih, Almanya

Data-Protection-DE@bshg.com

Düzenleme tarihi: Mart 2018

Home Connect'i keşfedin

Bağlanan Hikayeler

Home Connect'in hayatınızı nasıl daha verimli, güvenli ve akıllı hale getirebileceğini öğrenin.

Bağlı ev aletleri

Home Connect ile ev aletlerinizin yönetimini ele geçirin. Yalnızca evde olduğunuzda değil, aynı zamanda dışarıda olduğunuzda da.

Ortaklarımız

Home Connect çeşitli ortak hizmetlerine sahiptir. Sürekli olarak büyüyen ağımızı keşfedin.

Home Connect uygulaması indirme simgesi

Uygulama indir

Akıllı telefonunuz ve tabletiniz için tüm Home Connect dünyası.

Home Connect SSS Simgesi

SSS

Burada sıkça sorulan soruların cevaplarını bulacaksınız.

Home Connect Servis simgesi

Servis

İletişimde olun. Sizin için buradayız.

Home Connect Ortak Simgesi

Bir ortak olun

Home Connect ile iyi bağlantılar kurun.