Bruk av informasjonskapsler.

Nettsiden bruker informasjonskapsler slik at du kan legge artikler i handlekurven, bestille en tekniker online og la oss samle inn anonyme statistiske data slik at vi tilby en bedre tjeneste på nettsiden. Ignorer denne meldingen hvis du ønsker å fortsette. Klikk på koblingene til høyre hvis du vil se mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du håndterer innstillinger.

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Juridisk merknad for Home Connect-appen

Her finner du juridisk merknad for leverandøren, Vilkår for bruk og Databeskyttelseserklæringen for Home Connect-appen.

Informasjon om databeskyttelse for Home Connect-appen

Selskapet Home Connect GmbH, med forretningskontor i Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Tyskland (heretter kalt «Home Connect» eller «vi»), er ansvarlig for innsamlingen, behandlingen og bruken av personopplysningene dine som finner sted i tilknytning til Home Connect-appen (heretter kalt «appen»).

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Måten vi behandler disse opplysningene på, er beskrevet i det følgende.

1. Typer av personopplysninger

I forbindelse med bruk av appen blir hovedsakelig de følgende typene personopplysninger samlet inn, behandlet og brukt av Home Connect.

a. Originaldata om brukere

Opplysningene vi samler inn og bruker i forbindelse med opprettelse av en brukerkonto (registrering), er de følgende:

 • Opplysninger du oppgir under registreringsprosessen, som:
  • for- og etternavn,
  • e-postadresse (bruker-ID),
  • landet der du bruker de(t) aktuelle husholdningsapparatet eller -apparatene,
  • passord som tilgangsbeskyttelse

Opplysningene som må oppgis som del av registreringsprosessen, kan variere fra land til land.

 • Opplysninger vi samler inn og lagrer under registreringsprosessen:
  • språkinnstillingene til mobilenheten din,
  • samtykke til og aksept av vilkårene for bruk og informasjonen om personvern,
  • status for brukerkontoen (aktivert/deaktivert),
  • standardinnstilling for app-sporing (avhengig av valgt land, se punkt 6 under for nærmere informasjon).

b. Originaldata om apparater

Dataene vi samler inn og bruker i forbindelse med sammenkobling av husholdningsapparatet ditt og brukerkontoen din, er de følgende:

 • husholdningsapparatets merke (f.eks. Bosch eller Siemens),
 • apparatets serienummer og, om relevant, produksjonsdato (såkalt E-nummer og FD-nummer – denne informasjonen er også angitt på husholdningsapparatets typeskilt),
 • den unike identifikatoren til nettverksadapteren som brukes i husholdningsapparatet (såkalt MAC-adresse).

Disse dataene blir lagt til i brukerkontoen din for hvert tilkoblet husholdningsapparat, via «Home Connect»-funksjonen.

c. Data om apparatbruk

Dataene vi samler inn og bruker i forbindelse med bruken av husholdningsapparatene, er de følgende:

 • grunnleggende innstillinger, programvalg og foretrukne programinnstillinger som velges på apparatet eller via appen,
 • apparatstatusdata som omgivelsesforhold, tilstand for komponenter, statusendringer for apparatet (f.eks. endring av bruksmodus, åpning eller lukking av dører/frontpanel, endringer i temperatur eller fyllingsnivå) og statusmeldinger fra husholdningsapparatet (f.eks. om at apparatet er overopphetet, vanntanken er tom osv.).
 • video- og bildedata (f.eks. kjøleskap med innebygd kamera)

d. Data om appbruk

Data om appbruk er data som genereres ut fra samhandlingen din med appen, f.eks. funksjonene i appen du bruker, klikkatferden din i tilknytning til appkontrollene, valg i nedtrekksmenyer og innstillinger for av/på-brytere. Se punkt 6 for mer informasjon.

2. Tiltenkt bruk

Vi bruker de ovenfor nevnte typene data

 • for å tilby appfunksjonene og tjenestene som leveres via appen (1. a.–c.),
 • for å rette opp feil (1.b. og c.),
 • for å forbedre appens brukervennlighet (1.d.),
 • for å forbedre utvalget vårt av produkter og tjenester, særlig med hensyn til programmer som ikke blir brukt og/eller som blir mye brukt, samt andre app- og husholdningsapparatfunksjoner (1.c. og d.), og
 • med henblikk på direkte markedsføring (1.a.–c.).

Det juridiske grunnlaget for tiltenkt databruk i forbindelse med REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL av 27. april 2016 beskrives i punkt 12 i denne informasjonen.

3. Generelle lagringsperioder

Med mindre noe annet er fastsatt ved lov, skal følgende generelle lagringsperioder gjelde:

a. Originaldata om brukere: Sletting idet brukerkontoen slettes.

b. Originaldata om apparater: Fjerning av tilknytningen til brukerkontoen idet husholdningsapparatet fjernes fra brukerkontoen.

c. Data om apparatbruk: Brukerspesifikk lagring i en periode på ti (10) dager. Dersom brukeren har gitt tillatelse til samtykkebasert markedsføring: brukerspesifikk lagring så lenge det aktuelle samtykket er gyldig.

d. Data om appbruk: Lagring i pseudonymisert form i den utstrekning funksjonen «Slå på sporing av bruksdata» («Enable usage-data tracking»)

4. Administrasjon av databehandling

a. Husholdningsapparatets konnektivitet

Du kan bruke appen til å administrere husholdningsapparaters konnektivitet:

 • Om nødvendig kan du konfigurere tilkoblingen til Home Connect-serveren slik at hvert husholdningsapparat kobles til separat (under Innstillinger (Settings) -> Tilkoblingsinnstillinger (Connectivity settings)). Etter at du har gjort dette, gjelder følgende:
  • Dataene om apparatbruk (1.c.) vil ikke lenger bli overført til Home Connect-serveren.
  • Visse appfunksjoner vil ikke lenger være tilgjengelige. Dette innebærer særlig at husholdningsapparatet ikke vil kunne betjenes utenfor WiFi-tilkoblingens rekkevidde, selv om en datalink er konfigurert.
 • Om ønskelig kan du slå av WLAN-tilkoblingen for et enkelt husholdningsapparat (Innstillinger -> Tilkoblingsinnstillinger). Etter at du har gjort dette, gjelder følgende:
  • Dataene om apparatbruk (1.c.) vil ikke lenger bli overført til Home Connect-serveren.
  • Husholdningsapparatet kan bare betjenes fra selve apparatet, og ikke via appen.

b. Brukerkontoer og lokale appdata

Du kan administrere brukerkontoene dine via appen og slette lokalt lagrede appdata.

 • Du kan slette brukerkontoen din («Innstillinger» -> «Min konto» (My account) -> «Slett brukerkonto» (Delete user account). Etter at du har gjort dette, gjelder følgende:
  • Tilkoblingen mellom husholdningsapparatet ditt og brukerkontoen din blir slettet.
  • Husholdningsapparatet vil ikke lenger sende data om apparatbruk til Home Connect-serveren, med mindre en annen brukerkonto er koblet sammen med apparatet (se 1.b. over).
 • Dersom du sletter appen, fjerner du også alle lokalt lagrede brukerspesifikke data.

c. Husholdningsapparatets fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille husholdningsapparatet ditt til fabrikkinnstillingene. Etter at du har gjort dette, gjelder følgende:

 • Husholdningsapparatet vil miste tilkoblingen til Home Connect-serveren som følge av at nettverksinnstillingene blir tilbakestilt.
 • Husholdningsapparatet vil ikke lenger være koblet til noen brukerkonto det tidligere var tilkoblet (krever at husholdningsapparatet er koblet til Internett), og det vil ikke vises i appen.

Les brukerhåndboken for husholdningsapparatet ditt før du tilbakestiller det til fabrikkinnstillingene.

5. Overføring eller videreformidling av opplysningene dine til tredjeparter

Vi samarbeider med forskjellige tjenesteleverandører om å utvikle og drifte appen og levere de respektive tjenestene. I den utstrekning disse tjenesteleverandørene har forpliktet seg overfor oss til å behandle opplysningene i nøye samsvar med instruksjonene som gjelder for bemyndigede databehandlere, kan de behandle data uten samtykke fra deg.

Tjenesteleverandørene som vi har gitt i oppdrag å lage og drifte appen:

 • tjenesteleverandør for hostingtjenester
 • tjenesteleverandør for programmeringstjenester
 • tjenesteleverandør for kundeservicetjenester

Vi overfører kun dataene dine til andre mottakere der det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg, der vi eller mottakeren har en berettiget interesse i at dataene om deg leveres, eller der du har gitt tillatelse til slik overføring av data. Disse mottakerne inkluderer tjenesteleverandører og andre selskaper i storkonsernet vårt. I tillegg kan data overføres til andre mottakere hvis vi må oppfylle en forpliktelse om å gjøre det på grunn av juridiske forskrifter eller administrative eller juridiske bestemmelser som kan håndheves.

Andre mottakere av dataene dine er også tjenesteleverandører hvis tilbud og tjenester (tredjepartstjenester) kan brukes i forbindelse med appen (se punkt 9).

6. Registrering av appbruk

Data om appbruk kan bli registrert av appen (se 1.d. over). I denne forbindelse brukes tjenesten Adobe Analytics, som leveres av Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland (heretter kalt «Adobe»).

Hvis funksjonen «Slĺ pĺ sporing av bruksdata» («Enable usage-data tracking») er aktivert, blir data om appbruk sendt til og lagret pĺ en Adobe-server i Storbritannia. Dataene om appbruk gjřr det mulig ĺ analysere hvordan du bruker appen (se 1.d. over). IP-anonymisering er aktivert for denne appen, slik at IP-adressen du bruker, blir trunkert fřr dataene overfřres. Adobe bruker denne informasjonen pĺ vegne av Home Connect for ĺ evaluere hvordan du bruker appen, og for ĺ utarbeide rapporter om appaktivitet for Home Connect. IP-adressen som sendes fra mobilenheten din innenfor rammen av Adobe Analytics, vil ikke bli kombinert med andre data Adobe eller Home Connect har i sin besittelse, uten uttrykkelig samtykke fra deg.

Du kan bestemme om data om appbruk (inkludert din IP-adresse) skal registreres og behandles av Adobe, ved ĺ aktivere eller deaktivere funksjonen «Slĺ pĺ sporing av bruksdata» («Enable usage-data tracking»). Avhengig av lovgivningen i landet ditt kan det hende at funksjonen «Slĺ pĺ sporing av bruksdata» er aktivert som standard.

7. Feilrapporter

Vi bruker HockeyApp (www.hockeyapp.net) til å samle inn og sende anonyme feilrapporter hvis appen oppfører seg på en uventet måte, og særlig hvis den krasjer. Tjenesteleverandørene våre og Home Connect skal bare motta feilrapporter etter uttrykkelig samtykke fra deg. Vi skal be om ditt samtykke hver gang vi ønsker å sende slik informasjon.

8. Datasikkerhet

Vi iverksetter tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene dine mot for eksempel manipulering, tap og autorisert tilgang fra tredjeparters side. Disse tiltakene inkluderer bruk av krypteringsteknologier, sertifikater, brannmurer på Home Connect-serveren og passordbeskyttelse i Home Connect-appen. Home Connect-appens datasikkerhetsnivå er blitt testet og sertifisert av TÜV Trust IT. Vi gjennomgår og forbedrer sikkerhetstiltakene våre kontinuerlig i takt med den teknologiske utviklingen.

9. Virkeområde for informasjonen om databeskyttelse

Denne informasjonen om databeskyttelse skal gjelde for funksjonene og tjenestene Home Connect tilbyr via appen, men den skal ikke gjelde for tredjepartstjenester, selv om Home Connect legger til rette for bruk av slike tredjepartstjenester i appen (se også vilkårene for bruk som gjelder for tredjepartstjenester). Bruken av slike tredjepartstjenester er regulert av den aktuelle tjenesteleverandørens personvernbestemmelser og, om relevant, ytterligere personverninformasjon fra vår side som beskriver disse tredjepartstjenestenes særegne trekk, og som bare skal være relevante i dette henseendet.

Hvis du henvises til en annen tjenesteleverandør, skal Home Connect iverksette rimelige tiltak for å gjøre deg oppmerksom på dette (f.eks. ved å bygge inn tjenesteleverandørens innhold i appen ved bruk av innebygde rammer) i tilfeller der henvisningen ikke er tydelig. Hvis du klikker på en link i Home Connect-appen som leder til appen eller nettstedet til en annen tjenesteleverandør, anses dette for å være en tydelig henvisning.

Hvis du som bruker befinner deg innenfor virkeområdet til REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, og oppheving av direktiv 95/46/EC (General Data Protection Regulation), gjøres du oppmerksom på at bruk av tredjepartstjenester kan innebære at personopplysningene dine blir behandlet i land som er utenfor virkeområdet til EUs personverndirektiv.

10. Endringer i informasjonen om databeskyttelse

Ettersom appen er gjenstand for kontinuerlig utvikling – blant annet gjennom implementering av nye teknologier eller introduksjon av nye tjenester – kan denne informasjonen om databeskyttelse måtte justeres deretter. Home Connect forbeholder seg retten til å endre eller supplere denne informasjonen ved behov. Home Connect skal alltid sørge for å oppdatere informasjonen om databeskyttelse i appen slik at du til enhver tid kan gjøre deg kjent med den nyeste versjonen.

11. Rettigheter og kontaktinformasjon

Dersom det – til tross for våre bestrebelser på å lagre data som er korrekte og oppdaterte – skulle finnes feil i de lagrede personopplysningene dine, skal vi korrigere disse opplysningene på anmodning fra deg. Etter at du har gitt oss samtykke til innsamling, behandling og bruk av personopplysningene dine, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket med umiddelbar virkning. Samtykke kan generelt trekkes tilbake ved bruk av den respektive innstillingen i appen eller på annen måte, ved bruk av kontaktopplysningene som er oppgitt i appen.

Personopplysningene dine vil bli slettet hvis du trekker tilbake samtykket til lagring av dataene dine, hvis dataene dine ikke lenger er nødvendige for å oppfylle lagringens formål, eller hvis slik lagring av andre juridiske årsaker ikke er tillatt. Vi gjør oppmerksom på at det av tekniske eller organisatoriske årsaker kan forekomme en overlapping mellom tidspunktet for tilbaketrekkingen av samtykket og tidsrommet der dataene dine fortsetter å bli brukt, f.eks. i forbindelse med et nyhetsbrev som allerede er blitt sendt ut. Data som trengs for fakturerings- og regnskapsformål, og data som vi er lovpålagt å oppbevare, berøres ikke av dette.

Dersom du har spørsmål angående vern av personopplysninger eller ønsker å benytte deg av rettighetene du har til å trekke tilbake samtykker eller korrigere, slette eller blokkere opplysninger, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene du finner i appen.

12.

Ytterligere informasjon som gjelder REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og oppheving av direktiv 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

a. Juridisk grunnlag for tilsiktet bruk av data

Vi baserer følgende databruk på

 • oppfyllelsen av en kontrakt i henhold til artikkel 6(1b) av forskrift (EU) 2016/679:
  • Levering av appfunksjoner samt tjenester som tilbys via appen, ved å behandle datakategoriene oppgitt i punktene 1.a.–c.
  • Overføring av datakategoriene oppgitt i punktene 1.a.–c. til tjenesteleverandører av tredjepartstjenester som kan brukes i forbindelse med appen (se punkt 9).
 • Berettigede interessert i henhold til artikkel 6(1f) av forskrift (EU) 2016/679:
  • Feilrettinger ved behandling av datakategoriene oppgitt i punktene 1.b. og c.
  • Forbedring av appens brukervennlighet ved å behandle datakategoriene oppgitt i punkt 1.d.
  • Forbedring av utvalget vårt av produkter og tjenester, særlig med hensyn til programmer som ikke blir brukt og/eller som blir mye brukt, samt andre app- og husholdningsapparatfunksjoner ved å behandle datakategoriene oppgitt i punktene 1.c. og d.
 • Samtykket ditt i henhold til artikkel 6(1a) av forskrift (EU) 2016/679:
  • Direktemarkedsføringsformål ved behandling av datakategoriene oppgitt i punktene 1.a. til c.

b. Rettighetene dine

Dine ytterligere rettigheter til punkt 11 finnes under. Hvis du vil utøve rettighetene dine, kan du bruke kontaktinformasjonen som oppgis på slutten av denne informasjonen om databeskyttelse.

 • Retten din til informasjon om dataene dine: Vi gir deg informasjon om dataene vi har om deg, hvis du ber om det.
 • Retten din til å korrigere og fullføre dataene dine: Vi korrigerer unøyaktig informasjon om deg hvis du gir oss beskjed om hva som skal korrigeres. Vi ferdigstiller ufullstendige data hvis du gir oss informasjon om dette, gitt at disse dataene er nødvendige for det tiltenkte formålet med å behandle dataene dine.
 • Retten din til å slette dataene om deg: Vi sletter informasjonen vi har om deg, hvis du ber om det. Enkelte av dataene blir imidlertid kun slettet i henhold til en definert oppbevaringsperiode, for eksempel fordi det kreves av oss at vi oppbevarer dataene i henhold til loven i enkelte tilfeller, eller fordi vi trenger dataene for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg.
  Se også punkt 11.
 • Retten din til å blokkere dataene dine: I enkelte juridisk fastslåtte tilfeller blokkerer vi dataene dine hvis du vil at vi skal gjøre det. Blokkerte data behandles videre kun i svært liten grad.
 • Retten din til å trekke tilbake samtykke: Du kan trekke tilbake samtykke som du har gitt til at data skal behandles, med fremtidig effekt når som helst. Legaliteten ved behandling av dataene dine forblir upåvirket helt frem til det punktet da samtykket ditt trekkes tilbake.
  Se også punkt 11.
 • Retten din til å protestere mot behandling av dataene dine: Du kan protestere mot behandling av dataene dine med fremtidig effekt når som helst hvis vi behandler dataene dine på grunnlag av et av de juridiske motivene som fremlegges i artikkel 6 (1e eller 1F) av forskrift (EU) 2016/679. Hvis du protesterer, avslutter vi behandlingen av dataene dine, betinget at det ikke finnes noen tvingene og legitime grunner til videre behandling. Behandlingen av dataene dine for direktemarkedsføringsformål utgjør aldri tvingende og legitime årsaker for oss.
 • Retten din til å flytte på dataene: Hvis du ber om det, kan vi gjøre deler av informasjonen tilgjengelig for deg i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format.
 • Retten din til å anke en lovgivende myndighet: Du kan anke saker vedrørende databeskyttelse hos en myndighet for databeskyttelse. Hvis du vil gjøre dette, kontakter du databeskyttelsesmyndigheten som er ansvarlig der du bor, eller databeskyttelsesmyndigheten hvis jurisdiksjonsområde vi faller under (navngitt nder).
  Bavarian Data Protection Authority (BayLDA), www.baylda.de .

c. Overføringer til mottakere utenfor EØS

Ved behov, i forbindelse med levering av appfunksjoner og tjenester som tilbys i appen, sender vi også personopplysninger til mottakere som er basert utenfor EØS, i såkalte tredjepartsland. I slike tilfeller sikrer vi – før data deles – at mottakeren enten opprettholder et hensiktsmessig nivå av databeskyttelse (f.eks. med grunnlag i en avgjørelse om tilstrekkelighet foretatt av EU-kommisjonen for det respektive landet eller avtalen om standard kontraktsklausuler for EU mellom Den europeiske union og mottakeren) eller at du har gitt samtykke til nevnte deling av informasjon.

Vi gir deg gjerne en oversikt over mottakere i tredjepartsland og en kopi av de spesifikke forskriftene som er avtalt, for å sikre et passende nivå av databeskyttelse. Hvis du vil be om dette, kan du bruke kontaktinformasjonen som oppgis på slutten av denne informasjonen om databeskyttelse.

Se punkt 9 for sending av personopplysninger ved bruk av tredjepartstjenester.

d. Kontaktopplysninger til ansvarlig for databeskyttelse

Hvis du har spørsmål knyttet til databeskyttelse eller å utøve rettighetene dine, kan du bruke følgende kontaktinformasjon til å oppsøke den ansvarlige for databeskyttelse direkte:

BSH Hausgeräte GmbH
Data Protection Officer
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, Tyskland
Data-Protection-DE@bshg.com

Utgivelsesdato: Mars 2018

Oppdag Home Connect

Historier som kobler sammen

Finn ut hvordan Home Connect kan gjøre livet ditt effektivere, tryggere og smartere.

Tilkoblede husholdningsapparater

Styr dine husholdningsapparater med Home Connect. Og ikke bare når du er hjemme, også når du er på farten.

Våre partnere

Home Connect har mange partnertjenester. Oppdag vårt stadig voksende nettverk.

App-nedlastingsikon for Home Connect

App-nedlasting

Hele Home Connect-verdenen for din smarttelefon og nettbrett.

Ikon for ofte stilte spørsmål om Home Connect

Ofte stilte spørsmål

Du finner svarene til ofte stilte spørsmål her.

Home Connect Service-ikon

Tjeneste

Slik kontakter du oss. Vi er her for deg.

Home Connect Partnerikon

Bli partner

Etabler gode forbindelser med Home Connect.