Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du ska kunna lägga varor i kundvagnen, boka en tekniker online och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktion. Ignorera detta meddelande om du vill fortsätta. Klicka på länkarna till höger för att se mer information om de cookies vi använder och hur du hanterar dina inställningar.

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Datasäkerhetspolicy för Home Connects hemsida

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi har vidtagit såväl tekniska som organisatoriska åtgärder för att både vi och våra tjänsteleverantörer uppfyller dataskyddsreglerna.

I enlighet med gällade dataskyddslagstiftning lämnar vi nedastående information om typen, omfattningen av och syftet med insamling, behandling och användning av data som inhämtas i samband med din användning av Home Connects informationstjänster.

Datasäkerhetsmeddelandet täcker inte inhämtning, bearbetning och användning av personuppgifter kopplat till din användning av Home Connect-appen som är designad för att styra Home Connect-vitvaror.

1. Ansvariga organ

Som webbsajtadministratör ("Home Connects informationstjänst") är Home Connect GmbH, Carl-Wery-Str. 34, DE-81739 München, Tyskland ("vi") ansvarigt organ för hantering av användarnas personuppgifter i Home Connects informationstjänst ("du").

2. Datainsamling och användning

Du kan använda Home Connects informationstjänst utan att avslöja din identitet. Utförligare information om vad vi inhämtar som standard när du får tillgång till Home Connects informationstjänst hittar du nedan under punkt 3 och 4.

Alla personuppgifter som du gör tillgängliga för oss används och bearbetas av oss för det syfte som du lämnade uppgifterna. Information som du lämnar via t.ex. kontaktformuläret används för att behandla din förfrågan.

3. Loggdata på webbservern

Loggdata på webbservern

När du besöker Home Connects informationstjänst är din webbläsare konfigurerad så att följande data överförs automatiskt (”loggdata”) till vår webbserver, som vi därefter samlar i loggfiler.

  • Datum för access
  • Accesstid
  • URL till länkad hemsida
  • Hämtad fil
  • Överförd datavolym
  • Webbläsartyp och -version
  • Operativsystem
  • IP-adress
  • Din internetoperatörs domännamn

Det här är information som gör att du inte kan identifieras. Informationen är nödvändig av tekniska skäl för att kunna leverera det innehåll som du begär på ett korrekt sätt och insamlingen är en oundviklig del av att använda hemsidor. Loggdatan lagras separat från annan data (t.ex. den data vi refererar till i punkt 4 nedan) som insamlas som en del av din användning av Home Connects informationstjänst.

Loggdatan lagras separat från annan data (t.ex. den data vi refererar till i punkt 4 nedan) som inhämtas som en del av din användning av Home Connects informationstjänst.

4. Användarprofiler som använder pseudonymer

Vi använder cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av Home Connects informationstjänst för marknadsföringssyften, marknadsanalyser och för att kunna anpassa Home Connects informationstjänst efter användarnas behov. Insamlingen av användardata och skapandet av en användarprofil sker anonymiserat med hjälp av en cookie-ID. Vi skapar och lagrar bara användarprofilerna på anonym form och kombinerar aldrig dem med ditt namn eller någon annan information som kan avslöja din identitet.

Vi inhämtar data och skapar användarprofiler med hjälp av tjänsten Adobe Analytics från Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland (”Adobe”). Information om din användning av Home Connects informationstjänst överförs till Adobes servrar där den analyseras och skickas tillbaka till oss i samlad form, och avslöjar trender i den allmänna användningen av hemsidan.

Du har rätt att invända mot inhämtning av dina användardata och mot att vi skapar en anonymiserad användarprofil av detta slag (opt-out). Du kan invända mot det på Adobes "opt-out"-hemsida .

Vår hemsida använder även Mouseflow – ett webbanalysverktyg från Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, DK-1711 Köpenhamn, Danmark – för att slumpmässigt registrera utvalda, individuella besök (bara med anonymiserade IP-adresser). Metoden loggar musrörselser och klick för att kunna återge individuella besök till hemsidan slumpmässigt och med hjälp av dem få fram potentiella förbättringar av hemsidan. Informationen går inte att spåra till en specifik individ och vidarebefordras inte heller. Vill du inte att din data registreras, så kan du slå av inställningen på Mouseflows "opt-out"-hemsida .

5. Vidarebefordran av data till extern tredje part

Vi arbetar med en rad olika tjänsteleverantörer för att tillhandahålla Home Connects informationstjänst. Förutsatt att de tjänsteleverantörer som vi använder förbundit sig att agera enligt våra strikta instruktioner vid databearbetning, så som registerförare i enlighet med avsnitt 11 i tysk dataskyddslagstiftning (BDSG), behövs inte ditt medgivande till dessa externa parter att bearbeta dina data. Om dataskyddsbestämmelserna skulle kräva att vi inhämtar ditt medgivande för att få lämna personuppgifter som tillhör användare av Home Connects informationstjänst till tjänstelevantörer kommer vi att informera dig separat och inte vidarebefordra några data utan ditt medgivande.

6. Länkar till andra hemsidor

Home Connects informationstjänst innehåller länkar till andra hemsidor. Vi kan inte ansvara för om dessa webbplatser följer gällande dataskyddslagstiftning eller inte.

7. Rätt till information och att korrigera, ta bort och spärra uppgifter

Ställ frågor om dataskydd och åtgärder för att korrigera, spärra eller ta bort personuppgifter direkt till de kontakter som anges på hemsidans juridiska meddelande.

8. Ändringar av datasäkerhetsmeddelandet

Det här dataskyddsmeddelandet kommer att ändras vid behov för att kommunicera eventuella ändringar av våra tjänster som är av relevans för dataskyddet, t.ex. om nya tjänster introducerats eller för att uppfylla lagkrav.

Senast reviderar: 2014-08-24

Home Connect-appens hämtikon

Hämta appen

Hela Home Connect-världen för din smartphone och surfplatta.

Home Connects FAQ-ikon

FAQ

Här hittar du svaren på några vanliga frågor.

Home Connects serviceikon

Service

Kontakta oss. Vi ställer upp för dig.

Home Connects samarbetspartnerikon

Bli samarbetspartner

Skaffa dig bra Home Connect-kontakter.