Korzystanie z cookies

Na naszej stronie stosujemy pliki cookie w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Używamy plików cookie, aby zrozumieć sposób w jaki Państwo korzystają z naszej strony (stosujemy pliki cookies służące do analizy ruchu na stronie). Jeśli wyrażają Państwo zgodę, prosimy kliknąć przycisk "Akceptuję". Więcej informacji na temat plików cookie oraz o sposobach ich wyłączenia znajduje się w "Oświadczeniu o ochronie danych osobowych".

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dla strony internetowej Home Connect

Ochronę danych osobowych użytkowników traktujemy z należytą powagą. W celu zagwarantowania, że przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane przez nas i naszych dostawców usług, podjęliśmy odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne.

Zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych w powiązaniu z użytkowaniem serwisu informacyjnego Home Connect.

Te powiadomienia o ochronie danych nie obejmują gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w połączeniu z użytkowaniem aplikacji Home Connect, która jest przeznaczona do sterowania urządzeniami gospodarstwa domowego Home Connect.

Część 1: Wstęp i informacje ogólne

Pełny tekst Podsumowanie
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Krótko i zwięźle
O nas i o naszej stronie internetowej

Niniejszą stronę internetową prowadzi spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Jerozolimskie 183. Aby skontaktować się z nami, należy skorzystać z danych podanych na stronie zawierającej informacje o spółce.

Jeśli skontaktujesz się z nami, będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsługi Twojego zapytania oraz ewentualnych dalszych pytań. W tym kontekście jesteśmy upoważnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/679 - RODO). Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu obsługi Twojego zapytania.
Nasze dane kontaktowe dostępne są na stronie z informacjami o spółce.
Nasze zasady przewodnie

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony informacji o Tobie. W związku z tym Twoje dane są przetwarzane starannie i w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Wdrożyliśmy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, by chronić nasze strony internetowe przed ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych. Nasi partnerzy, którzy wspierają nas w świadczeniu usług za pomocą niniejszej strony internetowej, także muszą stosować te środki.

Jakie informacje standardowo rejestrujemy

Możesz korzystać ze wszystkich części naszej strony internetowej, które nie są chronione przed dostępem bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. Standardowo rejestrujemy każdy przypadek skorzystania z naszej strony internetowej, dzięki czemu możemy usuwać jej wady i wyjaśniać przypadki naruszenia bezpieczeństwa. Więcej informacji o rejestrowanych przez nas danych znajdziesz w punkcie zatytułowanym „Jak przetwarzamy Twoje dane”.
Wraz z naszymi partnerami stosujemy najnowsze zabezpieczenia, by chronić Twoje dane.
Które z Twoich danych możemy przetwarzać

Szanujemy Twoją prywatność. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane wyłącznie jeśli mamy do tego podstawę prawną. Na naszych stronach internetowych możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych. W pozostałych wypadkach przetwarzamy Twoje dane, ponieważ mamy do tego prawo na podstawie obowiązujących przepisów. Jeśli np. złożysz zamówienie za pomocą naszej strony internetowej, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane w celu jego zrealizowania. To samo dotyczy sytuacji, gdy korzystasz z innych usług oferowanych na naszej stronie internetowej, które wymagają przetwarzania Twoich danych. Możemy także przetwarzać Twoje dane jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie. Przykładem mogą być dane dziennika (logi), które zbieramy w celu zapewnienia m.in., że nasza strona internetowa działa bez błędów. Niezależnie od sytuacji, w odpowiednich wypadkach powiadomimy cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Twoje interesy są zawsze brane pod uwagę w związku z przetwarzaniem danych. Jeśli będziesz mieć powód do złożenia skargi, informacje o przysługujących Ci prawach w zakresie przetwarzania Twoich danych znajdziesz w końcowej części niniejszych informacji o przetwarzaniu danych.

W kolejnym punkcie opisano podstawy, w oparciu o które przetwarzamy dane. W punkcie tym znajdziesz też szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Twoje dane są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na naszej stronie internetowej (tj. informacje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych).

Co jeszcze powinieneś wiedzieć:

Użytkownicy poniżej 16 roku życia mogą przekazywać nam dane osobowe wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych mogą określać różne limity wiekowe w tej kwestii.
Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na sposób przetwarzania Twoich danych na tych stronach internetowych ani na ich zgodność z przepisami o ochronie danych. Dlatego też ważne jest, być zapoznał się informacjami o przetwarzaniu danych podanymi na tych stronach.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie jeśli jesteśmy do tego uprawnieni.

Część 2: Przetwarzanie danych na stronie internetowej

Jak przetwarzamy Twoje dane (pliki dziennika (logi)), pliki cookie, monitoring itp.)
Dane zapisywane w plikach dziennika (logach)

Z przyczyn technicznych, za każdym razem, gdy Twoja przeglądarka otwiera naszą stronę internetową, automatycznie przesyła ona informacje na nasz serwer sieciowy (dane dziennika (logów)). Niektóre z tych danych przechowujemy w plikach dziennika (logach). Należą do nich:

 • data dostępu,
 • godzina dostępu,
 • adres URL strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie,
 • pliki, które otwarto,
 • ilość przesłanych danych,
 • rodzaj i wersja przeglądarki,
 • system operacyjny,
 • adres IP (w formie zanonimizowanej).

Dane dziennika (logi) nie zawierają danych osobowych. Co do zasady, dane dziennika (logi) analizujemy wyłącznie w celu usunięcia błędów w działaniu naszej strony internetowej lub w celu wyjaśnienia incydentów w zakresie bezpieczeństwa. Dane dziennika (logi) przechowujemy przez czas nieokreślony.

Czasami konieczne jest, byśmy zbierali dodatkowe dane osobowe i dane dziennika (logi)

w celu usunięcia błędów lub zachowania dowodów dotyczących incydentów w zakresie bezpieczeństwa. W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych dziennika (logi) (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane te są usuwane po usunięciu błędu lub wyjaśnieniu incydentu w zakresie bezpieczeństwa lub jeśli cel ich przetwarzania stał się nieaktualny z innych względów. W razie wystąpienia incydentu w zakresie bezpieczeństwa lub prowadzenia postępowania w innej sprawie przez właściwe organy, przekażemy dane dziennika (logi) (w zakresie dozwolonym w myśl obowiązujących przepisów i ustalanym osobno w każdym wypadku) organom prowadzącym postępowanie.

Dane dziennika (logi) zawsze przechowujemy osobno od innych danych, które dotyczą korzystania z naszej strony internetowej.
Wykorzystujemy dane dziennika (logów) w celu usuwania błędów i wyjaśniania incydentów w zakresie bezpieczeństwa.
Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które przechowujemy na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki te są odsyłane do nas za każdym razem, gdy ponownie wchodzisz na naszą stronę internetową. Pozawala nam to rozpoznać Cię i np. ułatwić Ci poruszanie się po naszej stronie internetowej dzięki informacjom zawartym w tych plikach.

Pliki cookie nie mogą być wykorzystane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów komputerowych na dane urządzenie. Mogą one być odczytywane wyłącznie przez serwer sieciowy, z którego pochodzą.

Bez Twojej wyraźnej zgody nie udostępniamy osobom trzecim informacji zapisanych w plikach cookie.

Naszą stronę internetową można również przeglądać bez plików cookie. Przeglądarki internetowe często są skonfigurowane tak, by akceptować pliki cookie. Aby sprawić, że Twoja przeglądarka nie będzie korzystać z plików cookie, możesz (1) zrezygnować z korzystania z plików cookie w chwili wchodzenia na naszą stronę internetową, wybierając odpowiednią opcję w polu informacyjnym (jeśli zostanie wyświetlone) lub (2) wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informacje o tym jak wyłączyć obsługę plików cookie znajdziesz dzięki funkcji pomocy w Twojej przeglądarce. Uwaga: wyłączenie/usunięcie plików cookie może skutkować tym, że niektóre funkcje naszej strony internetowej nie będą działać w oczekiwany sposób. Pliki cookie mogą być konieczne do działania określonych poniżej funkcji naszej strony internetowej. Dodatkowo wyłączenie/usunięcie plików cookie dotyczy wyłącznie przeglądarki, w której dokonano tej czynności. Dlatego też w innych przeglądarkach należy powtórzyć czynność wyłączenia/usunięcia plików cookie.

Nieodnoszące się do osób fizycznych pliki cookie, które wykorzystujemy, by zapewnić działanie określonych funkcji:

 • pliki cookie, w których zapisane są preferencje użytkownika (np. ustawienia wyszukiwarki lub język),
 • pliki cookie, w których zapisane są informacje zapewniające płynne odtwarzanie treści audio i wideo,
 • pliki cookie, w których tymczasowo zapisane są określone informacje dotyczące użytkownika (np. zawartość koszyka zakupów albo formularza internetowego).

Odnoszące się do osób fizycznych pliki cookie, które wykorzystujemy, by zapewnić działanie określonych funkcji:

 • pliki cookie służące do identyfikacji lub uwierzytelniania naszych użytkowników.
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie w celu umożliwienia Ci korzystania z określonych funkcji.

W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane te przechowujemy do czasu, aż dany plik cookie straci ważność albo zostanie przez Ciebie usunięty.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania plików cookie opisane są w odpowiednich punktach niniejszych informacji o przetwarzaniu danych oraz tutaj.
Sieciowe narzędzia analityczne korzystające z pseudonimizowanych profili użytkowników

Na naszej stronie korzystamy z sieciowych narzędzi analitycznych do różnych celów. Informacje o sieciowych narzędziach analitycznych, z których korzystamy, znajdziesz poniżej. Obejmują one opis przetwarzania danych w ramach tych narzędzi, cel ich przetwarzania oraz informacje o tym, jak uniemożliwić tym narzędziom zbieranie i przetwarzanie Twoich danych. Uwaga: zablokowanie plików cookie zapobiega zbieraniu i przetwarzaniu Twoich danych przez sieciowe narzędzia analityczne jedynie w ograniczonym zakresie.

Sieciowe narzędzie analityczne: Adobe Analytics (Omniture)

Do celów działań marketingowych i badania rynku, jak również by dopasować naszą stronę internetową do oczekiwań klientów, korzystamy z analitycznych plików cookie i/lub JavaScript, by zbierać i przetwarzać dane o sposobie, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej oraz odnośników (linków), w które klikasz w newsletterze (jeśli newsletter zawiera odnośniki). Twój profil dotyczący korzystania z naszej strony internetowej tworzony jest na podstawie danych użytkowania; odbywa się to w oparciu o pseudonimizację danych z wykorzystaniem identyfikatora w formie pliku cookie. Także twój adres IP nie jest rejestrowany albo jest anonimizowany niezwłocznie po jego zarejestrowaniu.

Do zbierania danych użytkowania i tworzenia profili użytkowania wykorzystujemy usługę Adobe Analytics firmy Adobe Systems Software Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4–6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe”). Informacje dotyczące Twojego korzystania z naszej strony internetowej są przekazywane na serwery firmy Adobe, a następnie analizowane i przesyłane do nas w formie danych zagregowanych. Dane te umożliwiają nam określenie ogólnych tendencji w zakresie korzystania z naszej strony internetowej.

Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość (jak np. adres e-mailowy). W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przechowywane są w usłudze przez nie więcej niż 37 miesięcy od chwili ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: aby uniemożliwić zbieranie danych o swoim korzystaniu z naszej strony internetowej, należy skorzystać z odpowiedniej strony firmy Adobe. Informacje o sposobie działania plików cookie narzędzia Adobe Analytics oraz instrukcje jak je zablokować dostępne są pod adresem http://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html.

Sieciowe narzędzie analityczne: Adobe Test & Target

Aby dopasować działanie naszej strony internetowej do oczekiwań użytkowników, zbieramy i przetwarzamy dane dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, wykorzystując w tym celu analityczne pliki cookie lub JavaScript. Twój profil dotyczący korzystania z naszej strony internetowej tworzony jest na podstawie danych użytkowania; odbywa się to w oparciu o pseudonimizację danych z wykorzystaniem identyfikatora w formie pliku cookie.

Do zbierania danych użytkowania i tworzenia profili użytkowania wykorzystujemy usługę Adobe Test & Target firmy Adobe Systems Software Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4–6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe”).

Usługa Adobe Test & Target działa w oparciu o testy typu A/B. Oznacza to, że osobom odwiedzającym naszą stronę internetową wyświetlana jest jej wersja różniąca się od wersji oryginalnej (np. ze zmienioną grafiką lub treścią). Porównanie obu wersji jest źródłem informacji o tym, którą z nich preferują użytkownicy. W trakcie korzystania z usługi Adobe Test & Target dotyczące Cię informacje, które są przetwarzane, nie mogą prowadzić do zidentyfikowania Twojej osoby. Anonimizowane są także adresy IP, co oznacza, że Twój adres IP zostaje skrócony zanim usługa Adobe Test & Target w jakikolwiek sposób przetworzy tę informację. Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość (np. adres e-mailowy).

W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przechowywane są w usłudze przez nie więcej niż 37 miesięcy od chwili ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: aby zablokować zbieranie Twoich danych użytkowania, skorzystaj ze strony internetowej http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Informacje o sposobie działania plików cookie wykorzystywanych przez narzędzie Adobe Test & Target oraz instrukcje jak je zablokować dostępne są pod adresem http://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html.

Sieciowe narzędzie analityczne: Mouseflow

Aby móc prawidłowo zaprojektować naszą stronę internetową, możemy zbierać dane użytkowania dotyczące Twojej wizyty na naszej stronie, wykorzystując w tym celu analityczne pliki cookie i inne technologie. W ramach tych działań rejestrujemy ruchy myszką i kliknięcia losowo wybranych użytkowników naszej strony internetowej. Jeśli będziesz jedną z tych osób, Twój adres IP zostanie oczywiście zanonimizowany. Informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej będą losowo analizowane, tak abyśmy mogli wprowadzić odpowiednie usprawnienia naszej strony.

W celu zbierania danych użytkowania, o których mowa powyżej, korzystamy z usług spółki Mouseflow ApS z siedzibą pod adresem Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania.

Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość (np. adres e-mailowy). W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane użytkowania usuwane są po trzech miesiącach od dnia ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: jeśli nie chcesz, żeby Twoje dane użytkowania były zbierane, skorzystaj ze strony spółki Mouseflow dostępnej pod adresem https://mouseflow.de/opt-out.
Twoje odwiedziny na naszej stronie wiele mówią nam o tym czy jest ona atrakcyjna – dlatego korzystamy z sieciowych narzędzi analitycznych, by stale usprawniać jej działanie.
Sytuacje, w których przesyłamy Twoje dane innym podmiotom

Prowadząc naszą stronę internetową, współpracujemy z wieloma usługodawcami. Usługodawców tych wybieramy starannie i zawieramy z każdym z nich umowę o przetwarzaniu danych, by chronić Twoje dane.

Usługodawcy, z którymi współpracujemy w tym zakresie, to:

 • usługodawcy świadczący usługi hostingowe,
 • usługodawcy świadczący usługi programistyczne,
 • usługodawcy świadczący usługi w zakresie sprzedaży i marketingu,
 • usługodawcy świadczący usługi w zakresie infolinii.

Innym odbiorcom Twoje dane przekazujemy wyłącznie jeśli jest to konieczne do zrealizowania zawartej z Tobą umowy, jeśli my lub odbiorca danych ma uzasadniony interes w ujawnieniu Twoich danych lub jeśli wyraziłeś zgodę na dany przypadek przekazania danych. Odbiorcy ci obejmują usługodawców i inne przedsiębiorstwa należące do naszej grupy kapitałowej. Oprócz tego dane mogą być przekazywane innym odbiorcom w sytuacji, gdy jesteśmy zobowiązani do takiego działania na podstawie przepisów prawa lub ostatecznych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych.

Inni odbiorcy Twoich danych to:

 • firmy spedycyjne zajmujące się dostawą/odbiorem produktów,
 • podmioty obsługujące płatności,
 • podmioty świadczące usługi w zakresie zarządzania należnościami.

Wszyscy nasi usługodawcy przetwarzający Twoje dane w związku z działaniem naszej strony internetowej są starannie wybierani i muszą spełniać standardy w zakresie ochrony danych.
Przesyłanie danych do podmiotów z siedzibą poza EOG

Dane osobowe przekazujemy też podmiotom, które mają siedzibę poza EOG, w tzw. państwach trzecich. W takim wypadku przed udostępnieniem danych upewniamy się, że odbiorca zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie wydanej przez Komisję Europejską w odniesieniu do danego kraju decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony albo umowy zawartej pomiędzy UE a odbiorcą, która zawiera standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską) albo, że wyraziłeś zgodę na ich udostępnienie.

W każdej chwili jesteśmy gotowi przekazać Ci wykaz odbiorców danych w państwach trzecich oraz kopię ustaleń umownych zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych. W tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w końcowej części niniejszych informacji o przetwarzaniu danych.
Twoje dane przekazujemy odbiorcom spoza UE wyłącznie jeśli gwarantują oni ich ochronę.

Część 3: Prawa użytkowników

Twoje prawa
Poniżej znajdziesz krótki opis przysługujących Ci praw w zakresie ochrony Twoich danych osobowych. Wnioski o realizację tych praw należy przekazywać za pomocą następujących kanałów komunikacji:

 • Dla konsumentów: prosimy skorzystać z elektronicznego formularza wniosku dotyczącego danych konsumenta dostępnego na stronie
  https://datarequest.bsh-group.com/ - prosimy wybrać odpowiednią wersję językową dostępną po rozwinięciu menu na tej stronie internetowej
 • Dla sprzedawców/klientów biznesowych/dostawców towarów i usług dla BSH oraz ich pracowników: prosimy o kontakt z naszym lokalnym działem sprzedaży lub zaopatrzenia
 • Nasi pracownicy: prosimy o kontakt z naszym lokalnym działem HR.


Prawo do uzyskania informacji o Twoich danych
Na wniosek przekażemy Ci informacje o Twoich danych znajdujących się w naszym posiadaniu.

Prawo do poprawienia i uzupełnienia Twoich danych
Po otrzymaniu od Ciebie powiadomienia poprawimy Twoje dane jeśli są one niedokładne. Po otrzymaniu od Ciebie powiadomienia uzupełnimy też niekompletne dane – pod warunkiem, że będzie to konieczne do celów, w których Twoje dane są przetwarzane.

Prawo do usunięcia Twoich danych
Na Twój wniosek usuniemy Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu. Niemniej jednak niektóre dane zostaną usunięte dopiero po upłynięciu obowiązkowego okresu ich przechowywania, czego w niektórych wypadkach mogą wymagać obowiązujące przepisy lub co może być konieczne, byśmy byli w stanie wykonać nasze zobowiązania umowne względem Ciebie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych
W określonych w przepisach wypadkach ograniczymy przetwarzanie Twoich danych jeśli zwrócisz się do nas z taką prośbą. Przetwarzanie takich danych będzie ograniczone zgodnie z przepisami.

Prawo do wycofania zgody
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania Twoich danych przez nas na podstawie tej zgody przed jej usunięciem.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych
Możesz wyrazić sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych ze skutkiem na przyszłość jeśli przetwarzamy Twoje dane zgodnie z jedną podstaw prawnych określonych w art. 6 ust. 1 lit. e lub f rozporządzenia (UE) 2016/679. W wypadku, gdy wyrazisz sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych – chyba, że istnieją ważne lub uzasadnione przyczyny przemawiające za ich dalszym przetwarzaniem. Przetwarzanie Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego w żadnym wypadku nie stanowi dla nas ważnej lub uzasadnionej przyczyny.

Prawo do przenoszenia Twoich danych
Na Twój wniosek możemy udostępnić Ci Twoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania na komputerze formacie.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Aby zapewnić pełną kontrolę nad Twoimi danymi, przysługują Ci kompleksowe prawa, z których możesz skorzystać, by decydować o sposobie, w jaki przetwarzamy te dane.
Punkt kontaktowy w zakresie pytań dotyczących ochrony danych oraz inspektor ochrony danych
Jeżeli jesteś konsumentem to w celu zgłoszenia prośby o wykonanie Twoich praw w odniesieniu do danych osobowych skorzystaj z formularza na stronie internetowej https://datarequest.bsh-group.com/ . Jeżeli jesteś kontrahentem lub pracownikiem BSH użyj kanału komunikacji wskazanego powyżej pod nagłówkiem „Twoje prawa”.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych przetwarzanych przez BSH, możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych:

Pan Thorsten Thaysen
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa

email: Data-Protection-PL@bshg.com
Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych.
Zmiany niniejszych informacji o przetwarzaniu e danych osobowych

Niniejsze informacje o przetwarzaniu danych odzwierciedlają aktualny sposób przetwarzania danych na naszej stronie internetowej. W razie zmiany tego sposobu, niniejsze informacje zostaną odpowiednio zaktualizowane. Na naszej stronie internetowej zawsze dostępna jest aktualna wersja informacji o przetwarzaniu danych, dzięki czemu możesz zapoznać się z zakresem danych, które przetwarzamy.
Obowiązuje od: 06.12.2018 r.
Wersja: DPI_1.1_PL
Ikonka pobierania aplikacji Home Connect

Pobierz aplikację

Cały świat Home Connect dla Twojego smartfona lub tabletu.

Ikonka Home Connect FAQ

FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ikonka Serwisu Home Connect

Serwis

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy tu, żeby ci pomóc.

Ikonka Partnera Home Connect

Zostań partnerem

Dobre połączenie z Home Connect.