Δικαιώματα Χρήσης

Φορέας παροχής υπηρεσιών:
Υπεύθυνος για την εφαρμογή Home Connect GmbH
Home Connect GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 Μόναχο, Γερμανία

Εκπροσωπείται από τους εκτελεστικούς διευθυντές:
Anton Kessler
Stefanie Lipps

Μητρώο:
Αρμόδιο δικαστήριο: Δικαστήριο του Μονάχου, HRB 212586
Αριθμός φορολογικού μητρώου: DE295664890

Πληροφορίες νομικού περιεχομένου:

Πνευματικά δικαιώματα:
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το κείμενο, οι εικόνες, τα γραφικά, ο ήχος, τα κινούμενα στοιχεία, τα βίντεο και η διάταξή τους στην εφαρμογή/διαδικτυακή τοποθεσία υπόκεινται σε νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και άλλη νομοθεσία προστασίας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση ή διάθεση σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς του περιεχομένου αυτής της εφαρμογής/διαδικτυακής τοποθεσίας. Ορισμένες εικόνες ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Δικαιώματα μάρκας και παραχώρησης άδειας χρήσης:
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα της εφαρμογής/διαδικτυακής τοποθεσίας προστατεύονται.

Ευθύνη για περιεχόμενο άλλων παρόχων (εξωτερικοί σύνδεσμοι):
Ως πάροχος περιεχομένου σύμφωνα με την Ενότητα 7(1) του γερμανικού Νόμου περί Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Μέσων (TMG), η εταιρεία Home Connect GmbH είναι υπεύθυνη σύμφωνα με τη γενικότερη νομοθεσία περί "εσωτερικού περιεχομένου" που διατίθεται για χρήση μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας www.home-connect.com .

Στο εν λόγω εσωτερικό περιεχόμενο δεν περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι για περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από άλλους παρόχους. Ως προς αυτό το θέμα, μέσω του συνδέσμου, ο οποίος μπορεί να ταυτοποιηθεί ως τέτοιος βάζοντας τον δείκτη του ποντικιού επάνω του για να αναδειχθεί η σύνδεση σε κάποιον άλλο τομέα πέραν του www.home-connect.com .

Κατά την αρχική προσθήκη του συνδέσμου, το περιεχόμενο τρίτου μέρους είχε ελεγχθεί για να εξακριβωθεί ότι δεν συντρέχει ενδεχόμενη παραβίαση της αστικής ή ποινικής νομοθεσίας. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ο πάροχος να έχει αλλάξει το περιεχόμενο στο διάστημα που μεσολάβησε. Η εταιρεία Home Connect GmbH δεν παρακολουθεί συνεχώς το περιεχόμενο της διαδικτυακής τοποθεσίας της στο οποίο δημοσιεύει συνδέσμους για τυχόν αλλαγές που θα μπορούσαν να συνιστούν παραβίαση της αστικής ή ποινικής νομοθεσίας. Αν πιστεύετε ότι οι εξωτερικές διαδικτυακές τοποθεσίες στις οποίες οδηγούν οι σύνδεσμοι της τοποθεσίας μας παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία ή περιέχουν άλλως απαράδεκτο περιεχόμενο, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στη σημείωση νομικού περιεχομένου.

Εικονίδιο λήψης εφαρμογής Home Connect
Λήψη εφαρμογής

Όλος ο κόσμος του Home Connect στο smartphone και στο tablet σας.

Εικονίδιο Συχνών ερωτήσεων για το Home Connect
Συχνές ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Εικονίδιο Service Home Connect
Εξυπηρέτηση Πελατών

Επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε εδώ για εσάς.

Εικονίδιο Συνεργάτη Home Connect
Γίνετε συνεργάτης

Δημιουργήστε καλές συνδέσεις με το Home Connect.