Πολιτική απορρήτου Cookies

Σημειώστε ότι αυτό αποτελεί αποκλειστικά ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ κείμενο. Οι συνάδελφοι στις διάφορες χώρες πρέπει να ελέγξουν αυτό το κείμενο σε συνεργασία με το Νομικό τμήμα και το τμήμα Συμμόρφωσης προτού δημοσιευτεί.