Evästeiden käyttö

Bosch-verkkosivuilla käytetään evästeitä, jotta voit laittaa tuotteita ostoskoriin ja varata korjaajan verkon kautta. Lisäksi Bosch kerää evästeiden avulla anonyymiä tilastotietoa, jonka avulla voimme parantaa verkkosivujen toimintaa. Voit jättää huomioimatta tämän viestin, jos et halua tietää asiasta enempää. Jos haluat saada lisätietoja käyttämistämme evästeistä ja asetustesi hallinnasta, napsauta oikealla olevia linkkejä.

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Home Connect -sovelluksen oikeudellinen huomautus

Täältä löydät palveluntarjoajan oikeudellisen huomautuksen, käyttöehdot ja Home Connect -sovelluksen tietosuojalausekkeen.

Tietosuojailmoitus Home Connect -sovellusta varten

Yhtiö Home Connect GmbH, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Saksa (jäljempänä ”Home Connect” tai ”me”), on Home Connect -sovellukseen (jäljempänä ”Sovellus”) liittyvien henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä vastaava tietojen ylläpitäjä.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietojasi kulloinkin sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Seuraavassa selvitetään, miten käsittelemme tällaisia tietoja.

1. Henkilötietojen tyypit

Sovelluksen käytön osalta Home Connect kerää, käsittelee ja käyttää ensisijaisesti seuraavan tyyppisiä henkilötietoja.

a. Käyttäjätiedot

Käyttäjätilin perustamisen (rekisteröitymisen) yhteydessä kerättävät ja käytettävät tiedot ovat seuraavanlaisia:

 • Rekisteröitymisprosessin aikana luovutettavat tiedot, kuten:
  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite (käyttäjätunnus)
  • kotitalouskone(id)en käyttömaa
  • salasana eli käytön suojaus.

Rekisteröitymisprosessin aikana pyydetyt tiedot voivat vaihdella eri maissa.

 • Rekisteröitymisen aikana kerättävät ja tallennettavat tiedot:
  • mobiililaitteen kieliasetukset
  • suostumus käyttöehtoihin ja niiden hyväksyminen, tietosuojailmoituksen vahvistaminen
  • käyttäjätilin tila (aktivoitu/passivoitu)
  • sovelluksen oletusarvoiset seuranta-asetukset (valitun maan mukaan, katso lisätietoja jäljempänä kohdasta 6).

b. Laitetiedot

Kodinkoneiden omaan käyttäjätiliisi liittämisen yhteydessä kerättävät ja käytettävät tiedot ovat seuraavanlaisia:

 • kodinkoneen merkki (esim. Bosch tai Siemens)
 • laitteen sarjanumero ja mahdollinen valmistuspäivä (ns. E-numero (täyspitkä malli) ja FD-numero (valmistusnumero) – nämä tiedot löytyvät myös laitteen kilvestä)
 • kodinkoneeseen asennetun verkkosovittimen yksilöllinen tunniste (ns. MAC-osoite, Media Access Control).

Nämä tiedot kohdennetaan käyttäjätiliisi jokaisen kodinkoneen osalta Home Connect -toiminnossa.

c. Laitteen käyttötiedot

Kodinkoneen käytöstä kerättävät ja käytettävät tiedot ovat seuraavanlaisia:

 • valitut perusasetukset, ohjelmanvalinta ja suosituimmat ohjelma-asetukset kodinkoneessa tai sovelluksen kautta
 • laitteen tilatiedot, kuten ympäristöolosuhteet, osien kunto, muutokset laitteen tilassa (esim. erilainen käyttötapa, avoimet ja suljetut ovet/etupaneelit, lämpötilan muutokset, täyttöasteet) ja laitteen tilaviestit (esim. laitteen ylikuumeneminen, vesisäiliön tyhjentyminen jne.)
 • video- ja kuvamateriaalitiedot (esim. jääkaapit sisäänrakennetulla kameralla).

d. Sovelluksen käyttötiedot

Sovelluksen käyttötiedot syntyvät vuorovaikutuksessa sovelluksen kanssa, esimerkiksi käyttämäsi toiminnot, napsautusten käyttö sovelluksen ohjauksessa, pudotusvalikkojen valinnat, päällä-/pois-kytkinten asetukset. Katso lisätietoja kohdasta 6.

2. Käyttötarkoitukset

Käytämme yllä mainitun kaltaista tietoa

 • sovelluksen toimintojen ja sen kautta tarjottavien palvelujen järjestämiseen (1.a–c)
 • virheiden poistoon (1.b ja c)
 • sovelluksen käyttäjäystävällisyyden parantamiseen (1.d)
 • tuote- ja palveluvalikoimamme parantamiseen, erityisesti liittyen ohjelmiin, joita ei käytetä ja/tai joita käytetään usein, sekä muihin sovelluksen ja kodinkoneiden toimintoihin (1.c ja d) sekä
 • suoramarkkinointitarkoituksiin (1.a–c).

27. huhtikuuta 2016 annetun EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) 2016/679 soveltamisalaan kuuluvat tietojen käytön oikeusperusteet kuvataan tämän ilmoituksen kohdassa 12.

3. Yleiset säilytysajat

Jollei laissa toisin säädetä, noudatamme seuraavia yleisiä säilytysaikoja:

a. Käyttäjätiedot: Poistetaan heti, kun käyttäjätili poistetaan.

b. Laitetiedot: Linkki käyttäjätiliin poistetaan, kun kodinkone poistetaan käyttäjätilistä.

c. Laitteen käyttötiedot: Käyttäjäkohtainen säilytys on kymmenen (10) päivää. Mikäli käyttäjä on antanut luvan markkinointiin, käyttäjäkohtainen säilytys kestää markkinointiluvan voimassaoloajan.

d. Sovelluksen käyttötiedot: Säilytys tapahtuu salanimillä niiltä osin kuin ”Ota käyttötietojen seuranta käyttöön” -toiminto on aktivoituna. Sovelluksen käyttötietoja säilytetään enintään 37 kuukautta niiden keräämisestä.

4. Tietojenkäsittelyn hallinta

a. Kodinkoneesi liitettävyys

Voit hallita kodinkoneesi liitettävyyttä sovelluksen avulla.

 • Voit tarvittaessa määrittää yhteyden Home Connect -palvelimeen sellaiseksi, että jokainen kodinkone muodostaa yhteyden erikseen [valikon kohta Settings (Asetukset) > Connectivity settings (Liitettävyysasetukset)]. Tämän jälkeen:
  • laitteen käyttötietoja (1.c) ei enää välitetä Home Connect -palvelimeen
  • tietyt sovelluksen toiminnot eivät ole enää käytettävissä; kodinkonetta ei esimerkiksi voida käyttää WiFi-yhteyden ulottumattomissa, vaikka määritettäisiinkin Internet-tiedonsiirto.
 • Voit tarvittaessa katkaista yksittäisen kodinkoneen WLAN-yhteyden [valikon kohta Settings (Asetukset) > Connectivity settings (Liitettävyysasetukset)]. Tämän jälkeen:
  • laitteen käyttötietoja (1.c) ei enää välitetä Home Connect -palvelimeen
  • kodinkonetta voidaan käyttää ainoastaan itse laitteesta, ei sovelluksesta.

b. Käyttäjätilit ja paikalliset sovellustiedot

Voit hallita omia käyttäjätilejäsi sovelluksen avulla ja poistaa paikallisesti tallennettuja sovellustietoja.

 • Voit poistaa käyttäjätilisi [Settings (Asetukset) > My account (Oma tili) > Delete user account (Poista käyttäjätili)]. Tämän jälkeen:
  • yhteys kodinkoneen ja käyttäjätilin välillä poistetaan
  • kodinkoneesi ei enää lähetä kodinkoneen käyttötietoja Home Connect -palvelimeen, ellei kodinkoneeseen yhdistetä muita käyttäjätilejä (ks. kohta 1.b edellä).
 • Poistamalla sovelluksen poistat myös kaikki paikallisesti tallennettavat käyttäjätiedot.

c. Kodinkoneen tehdasasetukset

Voit palauttaa kodinkoneesi tehdasasetukset. Tämän jälkeen:

 • kodinkoneen yhteys Home Connect -palvelimeen katkeaa verkkoasetusten nollautuessa
 • kodinkone ei ole enää yhdistettynä mihinkään aiemmin liitettyyn käyttäjätiliin (edellyttää kodinkoneen olevan yhteydessä Internetiin) eikä se näy enää sovelluksessa.

Lue kodinkoneesi käyttöopas ennen tehdasasetusten palauttamista.

5. Tietojesi siirtäminen tai luovuttaminen ulkopuolisille

Teemme yhteistyötä erilaisten palveluntarjoajien kanssa, jotta voimme tuottaa ja ajaa sovellusta sekä tarjota siihen liittyviä palveluja. Niiltä osin kuin olemme velvoittaneet kyseiset palveluntarjoajat käsittelemään tietoja tietojenkäsittelyn alihankkijoina tarkkojen ohjeiden mukaan, niiden tietojenkäsittelytoimintaan ei tarvita sinun suostumustasi.

Alihankkijoina toimivat palveluntarjoajat luovat ja hoitavat sovelluksen:

 • hosting-palvelut
 • ohjelmointipalvelut
 • puhelinpalvelut.

Välitämme tietojasi muille vastaanottajille ainoastaan, kun sopimusvelvoitteiden täyttäminen sitä vaatii ja kun meillä tai vastaanottajalla on oikeutettu etu tietojesi luovuttamiseen tai kun olet antanut hyväksyntäsi kyseisen tiedon siirrolle. Näitä vastaanottajia ovat palveluntarjoajat sekä muut konserniimme kuuluvat yritykset. Lisäksi tietoa voidaan välittää muille vastaanottajille siinä tapauksessa, että lain säännökset tai täytäntöönpantavat hallinnolliset tai oikeudelliset määräykset velvoittavat meitä tekemään niin.

Muut sinua koskevan tiedon vastaanottajat ovat muita palveluntarjoajia, joiden tarjoukset ja palvelut (ulkopuolisten palvelut) ovat käytettävissä sovelluksen yhteydessä (katso kohta 9).

6. Sovelluksen käytön kirjaaminen

Sovellus voi kirjata sovelluksen käyttöä koskevia tietoja (ks. edellä kohta 1.d). Tässä yhteydessä käytetään Adobe Analytics -palvelua, jonka tarjoajana on Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlannin tasavalta (jäljempänä ”Adobe”).

Jos ”Ota käyttötietojen seuranta käyttöön” -toiminto on aktivoituna, sovelluksen käyttötiedot lähetetään ja tallennetaan Adoben palvelimeen Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sovelluksen käyttötietojen avulla voit selvittää, miten käytät sovellusta (katso edellä kohta 1.d). Tässä sovelluksessa käytetään IP-osoitteen nimettömyyttä, mikä tarkoittaa, että käyttämäsi IP-osoite katkaistaan ennen lähetystä palvelimelle. Adobe käyttää tätä tietoa Home Connectin puolesta arvioidakseen sitä, miten käytät sovellusta, ja laatiakseen Home Connectille raportteja sovelluksen toiminnasta. Mobiililaitteesi Adobe Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Adoben tai Home Connectin hallussa oleviin tietoihin ilman nimenomaista suostumustasi.

Voit hallita sitä, miten Adobe kirjaa ja käsittelee sovelluksen käyttötietoja (IP-osoite mukaan lukien) aktivoimalla tai passivoimalla “Ota käyttäjätietojen seuranta käyttöön” -toiminnon. Oman maasi lainsäädännöstä riippuen “Ota käyttäjätietojen seuranta käyttöön” -toiminto voi olla oletusarvoisesti aktivoitu.

7. Virheraportit

HockeyApp (www.hockeyapp.net) kerää ja lähettää nimettömiä virheraportteja, mikäli sovellus toimii odottamattomalla tavalla ja esimerkiksi kaatuu. Palveluntarjoajamme ja Home Connect vastaanottavat virheraportteja ainoastaan sinun nimenomaisella suostumuksellasi. Pyydämme sinulta suostumusta aina, kun haluamme luovuttaa tällaisia tietoja.

8. Tietoturva

Suojaamme tietojasi teknisin ja organisaation liittyvin toimin esimerkiksi peukaloinnilta, häviämiseltä ja ulkopuolisten luvattomalta käytöltä. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa koodaustekniikan käyttö, varmenteet, Home Connect -palvelimen palomuurit sekä Home Connect -sovelluksen salasanasuojaus. Home Connect -sovelluksen tietoturvan on testannut ja sertifioinut TÜV Trust IT. Tarkkailemme ja parannamme tietoturvaamme jatkuvasti tekniikan kehityksen vanavedessä.

9. Tietosuojailmoituksen soveltamisala

Tämä tietosuojailmoitus koskee kaikkia Home Connectin sovelluksen välityksellä tarjoamia toimintoja ja palveluja pois lukien ulkopuolisten palvelut, vaikka Home Connect järjestääkin tällaisen ulkopuolisten palvelujen käyttömahdollisuuksia sovelluksessa (katso myös ulkopuolisten palvelujen käyttöehdot). Ulkopuolisten palvelujen käyttöä säännellään ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttämien voimassa olevien tietosuojaa koskevien säännösten ja meidän mahdollisesti antamiemme täydentävien tietosuojailmoitusten avulla, joissa luonnostellaan ulkopuolisten palvelujen erityispiirteitä ja jotka ovat merkityksellisiä ainoastaan niiden yhteydessä.

Jos sinut ohjataan toiselle palveluntarjoajalle, Home Connect pyrkii kohtuullisin ja asianmukaisin keinoin ilmoittamaan siirrosta (esimerkiksi sisällyttämällä palveluntarjoajan sisällön sovellukseen sisäisin kehyksin), jollei siirto käy selvästi ilmi. Home Connect -sovelluksessa olevan linkin napsauttaminen, josta aukeaa toisen palveluntarjoajan sovellus tai verkkosivusto, katsotaan selväksi siirroksi.

Jos olet käyttäjänä 27. huhtikuuta 2016 annetun EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) soveltamisalueella, huomaa, että ulkopuolisten palvelujen käyttö voi johtaa henkilötietojesi käsittelyyn yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalueen ulkopuolisissa maissa.

10. Tietosuojailmoitukseen tehtävät muutokset

Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti – muun muassa ottamalla käyttöön uutta tekniikkaa tai uusia palveluja – tätä tietosuojailmoitusta voidaan joutua mukauttamaan vastaavasti. Home Connect varaa oikeuden muuttaa tai täydentää tätä ilmoitusta tarpeen mukaan. Home Connect päivittää tietosuojailmoituksen aina sovellukseen, jossa voit tutustua ilmoituksen uusimpaan versioon milloin tahansa.

11. Oikeudet ja yhteystiedot

Mikäli henkilötietoja säilytetään virheellisesti huolimatta pyrkimyksistämme säilyttää oikeita ja ajantasaisia tietoja, korjaamme virheelliset tiedot pyynnöstäsi. Kun olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa vastaisuuden varalta. Suostumuksen voi peruuttaa yleensä sovelluksen vastaavalla asetuksella tai muulla tavoin käyttämällä sovelluksessa mainittuja yhteystietoja.

Henkilötietosi poistetaan, mikäli peruutat suostumuksesi tietojesi tallentamiseen, mikäli henkilötietojasi ei enää tarvita tallennuksen käyttötarkoitukseen tai mikäli tallennusta ei voida hyväksyä muista oikeudellisista syistä. Muista, että teknisistä tai organisointiin liittyvistä syistä suostumuksen peruuttaminen ja henkilötietojesi käyttö voivat tapahtua samaan aikaan, esimerkiksi uutiskirje on voitu jo lähettää ennen peruutusta. Tämä ei vaikuta laskutus- ja kirjanpitotarkoituksiin tarvittavia tietoja, joita on säilytettävä tositteilta edellytettävä aika.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojasta tai haluat käyttää oikeuttasi peruuttaa suostumuksesi tai saada, korjata, poistaa tietoja tai keskeyttää niiden käytön, ota yhteyttä sovelluksessa annettuihin yhteystietoihin.

12.

Lisätietoa 27. huhtikuuta 2016 annettua EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUSTA (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) koskien.

a. Tietojen käytön oikeusperusteet

Perustamme seuraavat tietojen käytöt

 • asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 6 (1.b) nojalla:
  • sovelluksen ominaisuuksien tarjoamisen sekä sovelluksen kautta tarjottavien palveluiden mahdollistamiseksi käsittelemme tietoluokkia, jotka on lueteltu kohdissa 1.a–c
  • sovelluksen yhteydessä käytettävien kohdissa 1.a–c lueteltujen tietoluokkien välittäminen ulkopuolisille palveluntarjoajille (ks. kohta 9).
 • oikeutettujen etujen toteuttamiseksi asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 6 (1.f) mukaisesti:
  • virheiden poistamiseksi käsittelemällä tietoluokkia, jotka on lueteltu kohdissa 1.b ja c
  • sovelluksen käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi käsittelemällä tietoluokkia, jotka on lueteltu kohdassa 1.d
  • tuote- ja palveluvalikoimamme parantamiseksi, erityisesti liittyen ohjelmiin, joita ei käytetä ja/tai joita käytetään usein, sekä muihin sovelluksen ja kodinkoneiden toimintoihin käsittelemällä tietoluokkia, jotka on lueteltu kohdissa 1.c ja d.
 • sinun suostumukseesi asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 6 (1.a) mukaisesti:
  • suoramarkkinointitarkoituksiin käsittelemällä tietoluokkia, jotka on lueteltu kohdissa 1.a–c.

b. Oikeutesi

Lisäoikeutesi kohtaan 11 on eritelty alla. Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä tämän tietosuojailmoituksen lopussa oleviin yhteystietoihin.

 • Oikeutesi sinua koskevaan tietoon: Pyynnöstä annamme tiedot hallussamme olevista sinua koskevista tiedoista.
 • Oikeutesi oikaista ja täydentää tietojasi: Korjaamme virheelliset sinua koskevat tiedot, kun ilmoitat niistä meille. Täydennämme puutteelliset tiedot, kun ilmoitat niistä meille, mikäli tieto on tarpeellista tietojesi käsittelyn tarkoitettua käyttötarkoitusta varten.
 • Oikeutesi tietojesi poistoon: Poistamme pyynnöstäsi hallussamme olevat sinua koskevat tiedot. On huomioitava, että joitain tietoja poistamme ainoastaan tietyin väliajoin, sillä laki vaatii meitä säilyttämään tiettyjä tietoja määrätyn ajan tai koska tarvitsemme tietoa voidaksemme täyttää sopimukselliset velvoitteemme sinulle.
  Katso myös kohta 11.
 • Oikeutesi tietojesi käsittelyn rajoittamiseen: Jossain lain määrittämissä tapauksissa rajoitamme tietojesi käsittelyä, mikäli toivot niin. Tällöin tietojasi jatkokäsitellään hyvin rajoitetusti.
 • Oikeutesi peruuttaa suostumuksesi: Voit peruuttaa antamasi henkilötietojesi käsittelyä koskevan suostumuksesi milloin tahansa, minkä jälkeen peruutus astuu voimaan. Henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuus säilyy muuttumattomana siihen saakka, kunnes suostumuksesi on peruutettu.
  Katso myös kohta 11.
 • Oikeutesi vastustaa tietojesi käsittelyä: Jos käsittelemme tietojasi jonkin asetuksen (EU) 2016/679 artiklassa 6 (1.e tai 1.f) määriteltyjen laillisten perusteiden perusteella, voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa, mikä jälkeen tämä astuu voimaan. Mikäli vastustat tietojesi käsittelyä, lopetamme tietojesi käsittelyn, kunhan jatkokäsittelylle ei ole pakottavia tai lainmukaisia perusteita. Suoramarkkinointitarkoituksiin käsiteltävät tiedot eivät milloinkaan ole pakottavia tai lainmukaisia perusteita meille.
 • Oikeutesi siirtää tietosi järjestelmästä toiseen: Pyynnöstäsi voimme muuntaa joitain tietoja jäsenneltyyn, yleisimmin käytettyyn ja koneluettavaan muotoon.
 • Oikeutesi valittaa sääntelyviranomaiselle: Voit tehdä tietosuojaa koskevan valituksen valvontaviranomaiselle. Voit tehdä valituksen ottamalla yhteyttä asuinpaikkasi tai meidän (alla mainittuun) valvontaviranomaiseen.
  Bavarian Data Protection Authority (BayLDA), www.baylda.de .

c. Välittäminen ETA-alueen ulkopuolisille vastaanottajille

Mikäli on välttämätöntä sovelluksen toimintojen ja sen kautta tarjottavien palvelujen järjestämiseen, välitämme henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolisille vastaanottajille eli niin sanotuille kolmansille maille. Tässä tapauksessa vakuutamme, että – ennen kuin mitään tietoa välitetään eteenpäin – joko vastaanottaja ylläpitää asianmukaista tietosuojatasoa (esim. perustuen EU-komission tekemään tietosuojan tason riittävyyttä koskevaan päätökseen koskien kyseistä maata tai EU:n mallisopimuslausekkeisiin Euroopan unionin ja vastaanottajan välillä) tai sinulta pyydetään suostumus mainittuun tiedonjakoon.

Annamme mielellämme sinulle yleiskuvan kolmansissa maissa sijaitsevista vastaanottajista sekä kopion sovituista erityismääräyksistä koskien asianmukaista tietosuojatasoa. Saadaksesi nämä, ota yhteyttä tämän tietosuojailmoituksen lopussa oleviin yhteystietoihin.

Katso kohta 9 henkilötietojen siirrosta ulkopuolisten palveluiden käytössä.

d. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojaan tai oikeuksiesi käyttämiseen liittyen, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme alla olevilla yhteystiedoilla:

BSH Hausgeräte GmbH
Tietosuojavastaava
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, Saksa

Data-Protection-DE@bshg.com

Julkaisupäivä: Maaliskuu 2018

Tutustu Home Connect -sovellukseen

Tarinat, jotka yhdistävät

Lue, kuinka Home Connect voi tehdä elämästäsi tehokkaampaa, turvallisempaa ja älykkäämpää.

Yhdistetyt kodinkoneet

Ota kodinkoneet hallintaasi Home Connect -sovelluksen avulla. Eikä vain silloin, kun olet kotona, vaan myös, kun olet ulkona tai matkoilla.

Kumppanimme

Home Connectilla on lukuisia kumppanuuspalveluita. Tutustu jatkuvasti kasvavaan verkostoomme.

Home Connect -sovelluksen latauskuvake

Sovelluksen lataus

Koko Home Connect -maailma älypuhelimeesi ja tablettiisi.

Home Connect -sovelluksen usein kysyttyjen kysymysten kuvake

Usein kysyttyä

Löydät useimmin kysytyt kysymykset sekä vastaukset täältä.

Home Connect -palvelun kuvake

Palvelu

Ota yhteyttä. Tehtävämme on auttaa.

Home Connect -kumppanikuvake

Tule kumppaniksi

Muodosta hyvät yhteydet Home Connectiin.