Oikeudellinen ilmoitus

Palveluntarjoaja:
Home Connect GmbH:n verkkosivuston julkaisija
Home Connect GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, Saksa

jota edustavat toimitusjohtajat:
Anton Kessler
Stefanie Lipps

Puh.nro: +49 (0) 89 / 4590 01

Sähköpostiosoite:
Tekniset kysymykset ja lisätietoa Home Connectista:
info.de@home-connect.com

Liiketoimintaan liittyvät kyselyt:
info@home-connect.com

Rekisteröintitiedot:
Rekisteröintipaikka: Münchenin käräjäoikeus, HRB 212586
Arvonlisäverotunniste: DE295664890

Oikeudelliset tiedot:

Copyright:
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekstit, kuvat, grafiikat, äänet, animaatiot ja videot sekä niiden asettelut sovelluksessa/verkkosivustolla on suojattu tekijänoikeudella ja muilla suojaavilla säädöksillä. Tämän sovelluksen/verkkosivuston sisältöä ei saa kopioida, julkaista, muuttaa tai asettaa kolmansien osapuolten saataville kaupallisiin tarkoituksiin. Jotkut kuvat voivat olla kolmansien osapuolien tekijänoikeuksien alaisia.

Tavaramerkki- ja lisenssioikeudet:
Ellei toisin mainita, kaikki sovelluksessa/verkkosivustolla esiintyvät tavaramerkit ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vastuu muiden toimittajien sisällöstä (ulkoiset linkit):
Saksan telemedialain [Telemediengesetz] 7(1) §:n mukaisena sisällöntarjoajana Home Connect GmbH vastaa yleisiin lakiasetuksiin perustuen "sisäisestä sisällöstä", joka on saatavilla osoitteessa www.home-connect.com .

Tämä sisäinen sisältö ei pidä sisällään linkkejä muiden toimittajien julkaisemiin sisältöihin. Linkin kautta Home Connect GmbH tarjoaa käyttöön kolmansien osapuolien sisältöä, joka voidaan tunnistaa tällaiseksi siirtämällä hiiren osoitin linkin päälle, sillä se linkittyy muulle domainille kuin www.home-connect.com .

Kun linkki on tehty, tämä kolmannen osapuolen sisältö on tarkastettu ja on varmistettu, ettei se mahdollisesti riko siviili- tai rikoslakia. Ei voida kuitenkaan sulkea pois mahdollisuutta, että toimittaja on muuttanut sisältöä sen jälkeen. Home Connect GmbH ei tarkasta säännöllisesti sisältöä, johon se julkaisee linkkejä verkkosivustollaan, onko siihen tehty muutoksia, jotka voivat rikkoa siviili- tai rikoslakia. Jos uskot, että ulkoiset verkkosivustot, joille on linkki verkkosivustoltamme, rikkovat sovellettavaa lakia tai sisältävät muuten epäilyttävää sisältöä, ota meihin yhteyttä sivuston oikeudellisessa ilmoituksessa olevilla yhteystiedoilla.