Databeskyttelseserklæring

Introduktion og generelle informationer

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Vi har taget tekniske og organisatoriske skridt til at sikre, at databeskyttelsesbestemmelserne bliver overholdt af både os og vores serviceleverandører.

I henhold til gældende lov om databeskyttelse giver vi nedenfor oplysninger om typen, graden, omfanget og formålet med dataindsamlingen samt brugen af de indsamlede data i forbindelse med brug af denne Home Connect hjemmeside.

Denne erklæring om databeskyttelse dækker ikke indsamling, bearbejdning og anvendelse af personlige data i forbindelse med din anvendelse af Home Connect-appen, som er udviklet til at styre Home Connect-apparater.

1. Om os og om vores websted

Vi, BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, driver dette websted. Brug de angivne kontaktoplysninger på siden med virksomhedsoplysninger for at kontakte med os.

Når du kontakter os, gemmer og behandler vi de oplysninger, du giver os, med det formål at kunne behandle din forespørgsel og følge op på dine spørgsmål. Vi er berettiget til at behandle oplysninger i denne sammenhæng iht. forskrifterne i artikel 6 (1b) i EU-forordning 2016/679. Vi sletter dine oplysninger, når vi har behandlet din forespørgsel.

2. Vores grundprincipper

Vi tager det meget alvorligt at beskytte dine personoplysninger. Derfor behandler vi dine oplysninger med stor omhu, og vi overholder den gældende lovgivning om databeskyttelse til punkt og prikke. Der er blevet foretaget organisatoriske og sikkerhedstekniske tiltag til beskyttelse af alle vores websteder mod de risici, som behandling af personoplysninger indebærer. Alle partnere, som er involveret i driften af dette websted, er ligeledes forpligtet til at overholde disse forholdsregler.

3. Hvad vi som standard registrerer

Logdata på webserveren

Du kan bruge alle områder af vores websted, der ikke er adgangsbeskyttet, uden at du skal oplyse din identitet. Vi registrerer som standard al brug af vores websted for at afhjælpe fejl og afklare sikkerhedsproblemer. Du kan læse mere om vores logning af data i afsnittet "Hvordan vi behandler dine data".

4. Hvilken ret har vi til at behandle dine data?

Vi respekterer dit privatliv. Derfor behandler vi kun dine data, når du har givet tilladelse til det. Du kan selvfølgelig også give os tilladelse til at behandle dine data ved at give os dit samtykke på vores websted. I andre tilfælde behandler vi dine data, hvis dette er tilladt iht. lovgivningen. Hvis du for eksempel afgiver en bestilling på vores websted, har vi ret til at behandle dine data for at kunne efterkomme din bestilling. Det samme gælder, hvis du bruger andre services på vores websted, som kræver, at vi behandler dine data. Vi har også ret til at behandle dine data, når vi har en legitim interesse i at gøre det. Et sådant eksempel er de logningsdata, som vi registrerer f.eks. med det formål at sikre, at vores websted fungerer fejlfrit. Vi informerer dig under alle omstændigheder altid, når vi foretager en relevant behandling af dine data, og det er en selvfølge, at vi altid tager vare på dine interesser, hver gang dine data behandles. Hvis du mener, at du har grund til at klage, kan du finde alt om dine rettigheder i forbindelse med behandling af dine data i det pågældende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

Hvilke tilladelser, vi gør brug af, og hvornår, er angivet i det følgende afsnit. I samme afsnit findes mere detaljerede oplysninger om, hvordan dine data bliver indsamlet, behandlet og anvendt på vores websted (dvs. arten, omfanget og formålet med databehandlingen).

Hvad du også bør vide:

Brugere under 16 år bør kun angive deres persondata hos os med deres forældres eller værges tilladelse. I de enkelte lande kan databeskyttelseslovgivningen dog angive andre aldersgrænser.

Vores websted indeholder links til andre websteder. Vi har ingen indflydelse på, hvordan dine persondata bliver behandlet på disse websteder, eller hvorvidt sådanne websteder overholder databeskyttelseslovgivningen. Du bør selv sætte dig ind i de pågældende websteders databeskyttelseserklæring.

Databehandling på webstedet

Sådan behandler vi dine data (logningsdata, cookies, tracking osv.)

1. Logningsdata

Af tekniske grunde sender din internetbrowser automatisk oplysninger til vores webserver (dvs. logningsdata), hver gang du besøger vores websted. Nogle af disse data gemmer vi i logfiler. Det kan dreje sig om følgende data:

 • Dato for besøget
 • Tidspunktet for besøget
 • URL for det linkede websted
 • De filer, der er åbnet
 • Mængden af overførte data
 • Browsertype og -version
 • Styresystem
 • IP-adresse (anonymiseret)

Logningsdata indeholder ingen persondata. Normalt analyserer vi kun logningsdata for at afhjælpe fejl ved driften af vores websted og for at afklare sikkerhedsproblemer. Vi gemmer denne type data på ubestemt tid.

Det er nogle gange nødvendigt at indsamle yderligere personoplysninger og logningsdata for at afhjælpe fejl eller for at gemme dokumentation for sikkerhedsproblemer. I sådanne tilfælde er vi iht. forskrifterne i artikel 6 (1f) i EU-forordning 2016/679 berettiget til at behandle disse logningsdata. Vi sletter disse data, så snart fejlen er afhjulpet, eller sikkerhedsproblemet er fuldstændig afklaret, eller når det oprindelige formål for behandling af data af andre grunde ikke længere eksisterer. I tilfælde af et sikkerhedsproblem overfører vi inden for de tilladte rammer for hvert enkelt tilfælde logningsdata til den efterforskende myndighed.

Vi gemmer altid logningsdata adskilt fra andre data, der er indsamlet i forbindelse med brugen af vores websted.

2. Nyhedsbrev

På vores websted kan du abonnere på vores nyhedsbrev. Vi bruger en "double opt-in"-proces for at verificere, om ejeren af en e-mailadresse rent faktisk har registreret sig til at modtage nyhedsbrevet. Abonnementet på nyhedsbrevet vil kun blive aktiveret, hvis ejeren af e-mailadressen udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bekræftelses-e-mailen. Vi gemmer logningsdata for de enkelte trin som dokumentation for, at "double opt-in" processen er fuldført.

Hvis du abonnerer på at modtage vores nyhedsbrev og derfor har givet dit samtykke til, at det bliver sendt til dig, bruges dine oplysninger udelukkende til at sende dig nyhedsbrevet. Vi er berettiget til at behandle dine oplysninger i denne sammenhæng med dit samtykke (artikel 6 (1a) i EU-forordning 2016/679). Du kan når som helst trække din tilladelse tilbage. Det relevante link medfølger ved hver kopi af nyhedsbrevet. Vi noterer i vores database, at du har frameldt dig nyhedsbrevet.

3. Deltagelse i undersøgelser

Vi laver undersøgelser på vores website. Generelt gennemføres disse undersøgelser anonymt. Hvis vi undtagelsesvist indsamler dine data i løbet af en undersøgelse, vil de informationer, som du giver os, blive gemt og brugt af os med det formål at gennemføre og følge op på undersøgelsen. Hvilke data vi indsamler til dette formål, afgøres af selve undersøgelsen. Dine data slettes, så snart de ikke længere kræves til undersøgelsen og opfølgningen.

4. Cookies

Vi bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, som vi lægger på din computer, når du besøger vores websted. Disse cookies bliver sendt tilbage til os, hver gang du efterfølgende besøger vores websted. Derfor kan vi f.eks. genkende dig, når du besøger vores websted, og takket være de oplysninger, som er gemt i cookien, kan vi gøre navigeringen på vores websted lettere.

Cookies kan ikke anvendes til udførelse af programmer eller overførsel af computervirus. Cookies kan kun læses af den webserver, som de er kommet fra.

Vi videregiver ikke oplysninger, som er gemt i cookies, til tredjemænd uden din udtrykkelige tilladelse.

Du kan også se vores websted uden cookies. Internetbrowsere er ofte konfigureret til at acceptere cookies. For at forhindre din internetbrowser i at bruge cookies, kan du enten (1) fravælge brugen af cookies, når du går ind på vores websted ved at bruge det såkaldte "cookie layer" (hvis det findes på siden), eller du kan (2) deaktivere brugen af cookies via indstillingerne i din internet-browser. I hjælp-funktionen i din browser findes oplysninger om, hvordan du kan deaktivere og/eller slette cookies i din internetbrowser. Bemærk, at deaktivering/sletning af cookies kan medføre, at visse funktioner på vores websted ikke længere fungerer som ønsket. Nedenfor har vi anført de cookies, som er nødvendige til visse funktioner på vores websted. Deaktivering/sletning af cookies har kun virkning for den internetbrowser, som bruges til dette. Deaktivering/sletning af cookies skal derfor også udføres i andre anvendte internetbrowsere.

Cookies, som vi bruger til bestemte funktioner uden reference til personer:

 • Cookies, der gemmer visse bruger-præferencer (som f.eks. søge- eller sprogindstillinger)
 • Cookies, som gemmer oplysninger for at sikre en fejlfri gengivelse af video- eller lydfiler
 • Cookies, som temporært gemmer visse brugerindtastninger (som f.eks. indholdet af indkøbsvognen eller en onlineformular)

Cookies, som vi bruger til bestemte funktioner med reference til personer:

 • Cookies, som bruges til identifikation eller verificering af brugere

Vi er berettiget til at behandle oplysninger i denne sammenhæng iht. forskrifterne i artikel 6 (1f) i EU-forordning 2016/679. Vi gemmer disse data, indtil den pågældende cookie udløber, eller du sletter den.

Enhver anden form for behandling af data under anvendelse af cookies er anført i de relevante afsnit i denne erklæring.

5. Webanalyse ved hjælp af pseudonymiserede brugerprofiler

Vi bruger webanalyseværktøjer til forskellige formål på vores websted. Du kan finde informationer om de webanalyseværktøjer, vi bruger, nedenfor, inklusive en beskrivelse af den pågældende databehandling, formålene med den behandling, og hvordan du kan forhindre webanalyseværktøjet i at indsamle og behandle dine data. Bemærk, at placering af opt-out-cookies kun kan forhindre indsamling og behandling af dine data ved hjælp af webanalyseværktøjer i begrænset udstrækning. Du kan finde flere informationer om dette i afsnittet om cookies.

Webanalyseværktøjer: Adobe Analytics (Omniture)

Vi bruger analytiske cookies og/eller JavaScript til at indsamle og behandle brugsdata vedrørende dit besøg på vores websted og din anvendelse af links i nyhedsbrevet (hvis der er nogen) for at udføre marketing- og markedsundersøgelser og skræddersy vores websted (og eventuelt nyhedsbrev) tilsvarende. Dine brugsdata indsamles og en brugsprofil genereres fra disse data på et pseudonymiseret grundlag ved hjælp af et cookie-ID. Din IP-adresse er enten ikke registreret eller er anonymiseret straks efter registrering som en del af dette.

Vi bruger Adobe Analytics Service leveret af Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland ("Adobe") for at indsamle brugsdata og generere brugsprofiler. Informationer vedrørende din anvendelse af vores websted overføres til Adobe-servere, analyseres og returneres kun til os som kumulative data. Disse data gør det muligt for os at identificere tendenser om, hvordan webstedet generelt bruges.

Vi blander ikke de resulterende brugsprofiler med dit navn eller nogen andre detaljer, der kan afsløre din identitet, såsom din e-mailadresse. Vi er berettiget til at behandle oplysninger i denne sammenhæng iht. forskrifterne i artikel 6 (1f) i EU-forordning 2016/679. Brugsdata gemmes af servicen, som bruges til en maksimal varighed på 37 måneder fra datoen, hvor de blev indsamlet.

Opt-out: Brug Adobes opt-out-websted, hvis du vil forhindre, at dine brugsdata indsamles. Du kan finde informationer om, hvordan Adobe Analytics cookies fungerer og om opt-out-muligheden via følgende link: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Mouseflow

For at vi skal kunne designe vores Hjemmeside på den mest optimale måde, kan vi indhente brugerdata fra dit besøg på vores websted ved hjælp af analyse-cookies eller anden teknologi. Som en del af dette registrerer vi bevægelser med musen og klik fra tilfældigt udvalgte brugere på webstedet. Din IP-adresse bliver selvfølgelig anonymiseret. Denne log over din brug af webstedet analyseres tilfældigt, så vi kan finde frem til potentielle forbedringer af webstedet.Vi benytter tjenesteyderen Mouseflow ApS, Flæsketorvet 68, 1711 København V til indsamling af brugsdata.Brugerprofilen knyttes ikke sammen med dit navn, din e-mailadresse eller andre detaljer, som kan direkte forbindes med din identitet. Brugerdata bliver slettet tre måneder efter indsamlingen.

Deaktivering: Brug Mouseflows opt-out-websted via følgende link, hvis du vil deaktivere indhentning af brugsdata. https://mouseflow.com/opt-out/

6. Deling af indhold på sociale netværk

Indhold fra vores websted kan deles på sociale netværk ved hjælp af integrerede sociale medieknapper. Alle sociale medieknapper, der gør deling af indhold nemmere, integreres ved hjælp af simple hyperlinks snarere end sociale plugins udviklet af sociale netværksudbyder. Dette garanterer, at dine detaljer ikke automatisk overføres til sociale netværksservere, så snart du besøger vores websted. Derudover overfører vi kun de informationer til det sociale netværk, der kræves for at dele det relevante indhold, når du deler indhold fra vores websted. Vi overfører ikke personlige oplysninger i dette indhold.

Samtidigt kan der også findes simple links til vores websteder på sociale netværk. Hvis du følger et link fra vores websted til et socialt netværk, eller hvis du logger på dit sociale netværk for at dele indhold fra vores websted, behandles dine oplysninger af udbyderen af det pågældende sociale netværk. For informationer om formålet og omfanget af dataindsamlingen, yderligere behandling og anvendelse gennem den sociale netværksudbyder samt dine associerede rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv henvises til databeskyttelseserklæringen, som den pågældende udbyder har gjort tilgængelig.

7. Tilfælde, hvor vi overfører dine data

Vi arbejder sammen med en række serviceudbydere for at implementere og drive vores websted. Vi har valgt vores serviceudbydere omhyggeligt, og til sikring af dine personoplysninger har vi indgået en databeskyttelsesaftale med hver enkelt serviceudbyder.

Vi bruger følgende serviceudbydere i forbindelse med implementering og drift af vores websted:

 • Serviceudbyder for hosting-services
 • Serviceudbyder for programmerings-serviceydelser
 • Serviceudbyder for salg og marketing-serviceydelser
 • Serviceudbyder for hotline-serviceydelser

Vi overfører kun dine data til andre modtagere, hvor det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig, hvor vi eller modtageren har en gyldig interesse i afsløring af dine oplysninger, eller hvor du har givet dit samtykke til den overførsel. Disse modtagere omfatter serviceudbydere og andre virksomheder i vores virksomhedsgruppe. Derudover kan oplysninger overføres til andre modtagere i tilfælde af, at vi er forpligtet til at gøre det på grund af juridiske betingelser eller retsgyldige afgørelser.

Andre modtagere af dine data er:

 • Speditører til levering/indsamling af produkter
 • Serviceudbydere for behandling af betalinger
 • Serviceudbydere for styring af debitorer

8. Overførsel til modtagere uden for EØS

Vi overfører også personlige oplysninger til modtagere med base uden for EØS i såkaldte tredjelande. I dette tilfælde garanterer vi ‒ før deling af nogen oplysning ‒ at enten et passende niveau af databehandling bevares af modtageren (f.eks. baseret på en hensigtsmæssig beslutning truffet af Europa-Kommissionen for det pågældende land eller aftalen om standard-EU-kontraktbestemmelser mellem EU og modtageren), eller at du har givet dit samtykke til nævnte deling.

Vi er glade for at give dig et overblik over modtagerne i tredjelande og en kopi af de specifikke betingelser, der er indgået for at sikre et passende niveau af databeskyttelse. Brug de angivne kontaktoplysninger sidst i denne databeskyttelseserklæring i tilfælde af forespørgsel.

Brugerrettigheder

1. Dine rettigheder

Hvis du har anledning til at klage, findes der en oversigt over dine rettigheder herunder. Brug de angivne kontaktoplysninger sidst i denne databeskyttelseserklæring for at udøve dine rettigheder.

2. Din ret til oplysning om dine data

Hvis du anmoder om det, oplyser vi dig om de data, vi har gemt om dig.

3. Din ret til at korrigere og supplere dine data

Hvis du meddeler os, at vi har fejlagtige oplysninger om dig, korrigerer vi dem. Hvis du meddeler os, at dine data er ufuldstændige, supplerer vi dine data under forudsætning af, at disse data er nødvendige af hensyn til formålet for behandlingen af dine data.

4. Din ret til sletning af dine data

Hvis du anmoder om det, sletter vi de oplysninger, vi har gemt om dig. Nogle data vil dog først blive slettet, når de har været opbevaret i et fast defineret tidsrum, f.eks. fordi vi i visse tilfælde ved lov er forpligtet til at gemme disse data, eller fordi vi har brug for de pågældende data for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig.

5. Din ret til spærring af dine data

I visse tilfælde, som er fastsat ved lov, kan vi spærre dine data, hvis du ønsker det. Spærrede data bliver kun yderligere behandlet i meget begrænset omfang.

6. Din ret til at trække din tilladelse tilbage

Du kan når som helst med virkning fremover trække din tilladelse til behandling af dine data tilbage. Lovligheden af behandlingen af dine data op til det tidspunkt, hvor du trækker din tilladelse tilbage, bliver ikke påvirket af dette.

7. Din ret til at gøre indvending mod behandling af dine data

Du kan når som helst gøre indvending mod behandling af dine data med virkning fremover, hvis vi behandler dine data på basis af et af retsgrundlagene iht. forskrifterne i artikel 6 (1e eller 1f) i EU-forordning 2016/679. Vi vil i givet fald ophøre med behandlingen af dine data under forudsætning af, at der ikke er tvingende eller retmæssige grunde til en fortsat behandling. Behandling af dine data med det formål at lave direkte markedsføring anser vi aldrig som værende en tvingende eller retmæssig grund.

8. Din ret til databevægelighed

På din anmodning kan vi gøre bestemte informationer tilgængelige for dig i et struktureret, almindelig brugt og maskinlæsbart format.

9. Din ret til at appellere til en domstol

Du kan klage vedrørende databeskyttelse til en databeskyttelsesmyndighed. Kontakt databeskyttelsesmyndigheden for det land, du bor i, eller den databeskyttelsesmyndighed, som vi hører ind under (angivet nedenfor).

Bavarian Data Protection Authority (BayLDA), www.baylda.de.

Danmark Datailsynet https://www.datatilsynet.dk/

10. Kontakt i forbindelse med alle spørgsmål vedr. databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål vedr. databeskyttelse eller udøvelse af dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte:

BSH Hausgeräte GmbH
Data Protection Officer
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, Tyskland

Data-Protection-XX@bshg.com

11. Ændringer i denne databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring er i overensstemmelse med den aktuelle status for databehandling på vores websted. Ved eventuelle ændringer i vores databehandling bliver denne databeskyttelseserklæring tilsvarende opdateret. Vi opdaterer altid denne databeskyttelseserklæring på vores websted i tilfælde af ændringer ved databehandlingen.

Gyldig fra: 12.11.2021

Version: DPI_1.1.1

Ikon for download af Home Connect-app
Download app

Hele Home Connect-verdenen til din smartphone og tablet.

Ikon for Home Connect FAQ
FAQ

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål.

Ikon for Home Connect service
Service

Kontakt os. Vi er klar til at hjælpe dig.

Ikon for Home Connect-partner
Bliv partner

Opret gode forbindelser med Home Connect.