Gebruik van cookies

Hiermee vragen wij uw toestemming om cookies te plaatsen op uw computer. Daarmee ondersteunt u ons om u de meest optimale gebruikservaring van onze website te kunnen garanderen. Door op "Ja, ik ga akkoord" te klikken, staat u ons toe om cookies te gebruiken. Indien u cookies weigert, u niet altijd van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken. U kunt uiteraard altijd uw instellingen aanpassen. Instructies hiervoor kunt u hier vinden.

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We hebben technische en organisatorische stappen genomen om te waarborgen dat de data-privacy regelgeving wordt aangehouden zowel door ons als door service-providers.

In overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming geven we hieronder meer informatie over het type, de omvang en de doelstellingen van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens die we hebben verkregen in verband met uw gebruik van Home Connect Information Service.

Deze gegevensbescherming kennisgeving beslaat niet het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens in relatie tot uw gebruik van de Home Connect app, welke is ontworpen voor de bediening van Home Connect apparaten.

Sectie 1: Inleiding en algemene informatie

Informatie over gegevensbescherming

Over ons en onze website

Wij, BSH Home Appliances NV Laarbeeklaan 74, 1090 Jette, exploiteren deze website. Gebruik de contactgegevens op pagina Bedrijfsinformatie (wettelijke vermeldingen) om contact met ons op te nemen.

Als u contact met ons opneemt, gebruiken en verwerken we de door u verstrekte informatie om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We mogen volgende de wet (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context gegevens verwerken. We wissen uw informatie als uw vraag is beantwoord.

Onze uitgangspunten

We nemen het beschermen van uw informatie zeer serieus. Daarom worden uw gegevens zeer zorgvuldig en strikt conform alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt. Er zijn organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om al onze websites te beschermen tegen de risico's die kleven aan het verwerken van persoonlijke gegevens. Onze partners die ons ondersteunen bij het exploiteren van deze website moeten zich ook aan deze bepalingen houden.

Wat we standaard loggen

U kunt alle delen van onze website die niet beveiligd zijn gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. We loggen standaard elk gebruik van onze website om fouten te herstellen en beveiligingsincidenten op te helderen. Meer informatie over onze loggegevens vindt u in de paragraaf 'De manier waarop wij uw gegevens verwerken'.

Welke toestemmingen hebben wij om uw gegevens te verwerken?

We respecteren uw privacy. Daarom verwerken we uw gegevens uitsluitend als we dat mogen doen. Vanzelfsprekend kunt u ons ook toestemming geven om uw gegevens te verwerken door op onze website te kiezen voor gegevensverwerking. In andere gevallen verwerken we uw gegevens omdat dit wettelijk toegestaan is. Als u bijvoorbeeld een bestelling plaatst via onze website, dan mogen wij uw gegevens verwerken om die overeenkomst na te kunnen leven. Hetzelfde geldt als u gebruikmaakt van diensten op onze website waarvoor uw gegevens moeten worden verwerkt. We mogen uw gegevens ook verwerken als we hierbij een rechtmatig belang hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de loggegevens die we verzamelen om onder andere te zorgen dat onze website foutloos kan draaien. We informeren u in elk geval als de verwerking van uw gegevens plaatsvindt uit noodzaak en we houden vanzelfsprekend elke keer dat gegevens worden verwerkt rekening met uw belangen. Als u reden tot klagen hebt, kunt u uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens vinden in het laatste deel van deze Informatie over gegevensbescherming.

In de volgende paragraaf gaat het over de toestemmingen die wij gebruiken en wanneer wij deze gebruiken. Gedetailleerdere informatie over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt vindt u op onze website (d.w.z. het type gegevensverwerking en de omvang en het doel van de gegevensverwerking) in dezelfde paragraaf.

Wat moet u nog meer weten?

Gebruikers jonger dan 16 mogen uitsluitend persoonlijke gegevens aan ons verstrekken met toestemming van hun ouder of voogd. De wet inzake gegevensbescherming die van toepassing is kan met betrekking hiertoe in verschillende leeftijdsgrenzen resulteren.

Onze website kan links naar andere websites bevatten. We hebben geen controle over de manier waarop uw gegevens op deze website worden verwerkt of over naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming door deze websites. Lees alle informatie over gegevensbescherming op deze websites.

Sectie 2: Verwerking van de gegevens op de website

De manier waarop we uw gegevens verwerken (logs, cookies, tracking, etc.)

Loggegevens

Om technische redenen verstuurt uw internetbrowser elke keer dat u gebruikmaakt van onze website automatisch informatie naar onze webserver (d.w.z. loggegevens). We bewaren een deel van deze informatie in logbestanden, zoals:

De datum van het bezoek

Het tijdstip van het bezoek

De URL van de koppelende website

De bekeken bestanden

De hoeveelheid overgedragen gegevens

Type en versie van de browser

Het besturingssysteem

Het IP-adres (geanonimiseerd)

Loggegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. We analyseren in de regel alleen loggegevens om fouten in de werking van onze website te herstellen of om beveiligingsincidenten te kunnen ophelderen. We bewaren deze loggegevens voor onbepaalde tijd.

Soms is het nodig dat we aanvullende persoonlijke informatie en loggegevens verzamelen om

fouten te herstellen of bewijs met betrekking tot beveiligingsincidenten te bewaren. In deze gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang (artikel 6(1f) van Verordening (EU) 2016/679) om de loggegevens te verwerken, hetgeen impliceert dat we de veiligheid van ons netwerk en informatie garanderen en gevallen die de toegankelijkheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens in gevaar brengen trachten te vermijden . We wissen deze gegevens zodra de fout is hersteld of het beveiligingsincident volledig is opgehelderd, of als het oorspronkelijke doel van de verwerking door andere factoren niet langer bestaat. In het geval van een beveiligingsincident dragen we loggegevens, voor zover toegestaan, van geval tot geval over aan de onderzoekende instanties.

We bewaren loggegevens altijd afzonderlijk van andere verzamelde gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website.

Registreren op onze website

U kunt zich registreren als gebruiker op onze website. Registratie is vereist als u van extra diensten gebruik wilt maken. We verzamelen en verwerken de volgende gegevens als onderdeel van het registratieproces:

Vereiste gegevens:

- Voor-en achternaam

- Volledig postadres

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Wachtwoord

Optionele gegevens:

- Mobiel telefoonnummer

- Geboortedatum

- Hoe hebt u ons gevonden?

- Toestemming om reclame te ontvangen.

We verwerken uw persoonsgegevens om gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden wegens de uitvoering van onze contractuele verplichtingen of met als doelstelling een contract met u te kunnen afsluiten (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679). We bewaren gegevens van geregistreerde gebruikers tot de gebruiker zijn account wist. Gebruikers met de vereiste bevoegdheid kunnen op elk moment via hun gebruikersaccount hun account wissen. Gebruikers kunnen via hun gebruikersaccount ook op elk moment specifieke informatie die ze ten tijde van hun registratie hebben verstrekt veranderen of wissen.

Uiteraard verstrekken wij u op verzoek informatie over de gegevens die wij over u hebben. We vinden het ook geen probleem om op verzoek onjuiste informatie aan te passen of informatie over u waarover wij beschikken te wissen, de verwerking van deze informatie te beperken of de overdraagbaarheid ervan te bekomen (dit wil zeggen het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen n alsook het recht op doorgifte aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder enig bezwaar van ons) onder voorbehoud van de toepassing van bepaalde wettelijke beperkingen . Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

Kopen op onze website

U kunt onze website ook gebruiken om toegang te krijgen tot diensten waarvoor betaald moet worden (bijv. bestellingen in de accessoireswinkel). We verzamelen en verwerken de volgende gegevens als diensten worden besteld:

Vereiste informatie (niet-geregistreerde gebruikers) :

⦁ Voor- en achternaam

⦁ Volledig postadres

⦁ Telefoonnummer

⦁ E-mailadres

⦁ Factuurinformatie

(afhankelijk van de door ons goedgekeurde en door de gebruiker gekozen betaalwijze)

Optionele informatie (niet-geregistreerde gebruikers):

⦁ Vast telefoonnummer

⦁ Mobiel telefoonnummer

Als er bestellingen worden geplaatst door geregistreerde gebruikers, wordt tevens de volgende informatie verzameld:

Vereiste informatie (geregistreerde gebruikers):

⦁ Factuurinformatie

(afhankelijk van de door ons goedgekeurde en door de gebruiker gekozen betaalwijze)

⦁ Datum en hoeveelheid van alle aankopen (op het scherm wordt de geschiedenis van eerdere aankopen in het gebruikersaccount getoond)

We maken gebruik van geavanceerde versleutelingstechnieken (bijv. SSL) via HTTPS om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te garanderen.

Als u een bestelling plaatst, gebruiken we uw informatie alleen om deze bestelling te verwerken. We verwerken uw persoonsgegevens teneinde om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen volgende uit de bestelling (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679). We bewaren informatie over bestellingen ten laatste tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. We bewaren gegevens die worden verstrekt tijdens registratie tot de gebruiker zijn account wist.

Nieuwsbrief

Onze website biedt de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. We maken gebruik van een proces met dubbele opt-in om te controleren of de eigenaar van een e-mailadres zich echt heeft aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen. De aanmelding voor de nieuwsbrief lukt alleen als de eigenaar van het e-mailadres de activering van de nieuwsbrief expliciet heeft bevestigd door op de link in de bevestigingse-mail te klikken. We loggen de voltooiing van de afzonderlijke stadia van het proces met dubbele opt-in voor bewijsdoeleinden.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief en er daardoor mee instemt dat deze naar u wordt verstuurd, worden uw gegevens alleen gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming uw gegevens verwerken. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De relevante link vindt u in elk exemplaar van onze nieuwsbrief. We maken in onze database een notitie van het feit dat u zich hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief.

U beschikt eveneens over de rechten opgesomd in het inschrijvingsformulier.

Deelname aan loterijen

Het spreekt voor zich dat wij u op uw verzoek de informatie omtrent uw persoonsgegevens in ons bezit leveren. Wij verbeteren dan ook graag op uw verzoek de foute gegevens, deze te wissen, de verwerking ervan te beperken of de overdraagbaarheid ervan te verkrijgen (dit wil zeggen het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en het recht om deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder enig bezwaar van ons) onder voorbehoud van de toepassing van bepaalde wettelijke beperkingen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming teneinde de loterij/wedstrijd te kunnen organiseren en de opvolging ervan te verzekeren (artikel 6(1a) van de Verordening (UE) 2016/679). Indien u niet instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw toestemming intrekt voor dat de loterij/wedstrijd heeft plaats gevonden, kunnen wij uw deelname aan de loterij/wedstrijd niet verzekeren. Uw gegevens zullen verwijderd worden eenmaal zij niet meer noodzakelijk zijn om de loterij/wedstrijd te organiseren of eventuele opvolging ervan te verzekeren.

Deelname aan speciale evenementen

Als u zich aanmeldt voor een evenement bewaren en gebruiken we de door u verstrekte informatie om het evenement en eventuele vervolgevenementen te kunnen uitvoeren. Welke gegevens we voor dit doeleinde verzamelen, hangt af van het registratieformulier op de betreffende evenementenpagina.

Het spreekt voor zich dat wij u op uw verzoek de informatie omtrent uw persoonsgegevens in ons bezit leveren. Wij verbeteren dan ook graag op uw verzoek de foute gegevens, deze te wissen, de verwerking ervan te beperken of de overdraagbaarheid ervan te verkrijgen (dit wil zeggen het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en het recht om deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder enig bezwaar van ons) onder voorbehoud van de toepassing van bepaalde wettelijke beperkingen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

U dient onmiddellijk de deelnamekosten te betalen voor de deelname aan speciale evenementen. Indien noodzakelijk, zal u naar de website van onze partner verwezen worden voor de betaling te kunnen uitvoeren. In dat geval, worden de pertinente betalingsgegevens (naam, voornaam, adres, aantal deelnemers) doorgegeven worden aan onze partner om tot betaling te kunnen overgaan.

We verwerken uw gegevens teneinde de onze contractuele verplichtingen voortvloeinde uit uw inschrijving voor speciale evenementen en eventuele vervolgevenementen te kunnen uitvoeren (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679) . Uw informatie wordt gewist als deze niet langer nodig is om het evenement of eventuele vervolgevenement uit te voeren.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die we op uw apparaat opslaan als u onze website bezoekt. Deze cookies worden elke volgende keer dat u onze website bezoekt naar ons teruggestuurd. Hierdoor kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen of wordt het eenvoudiger om binnen de website te navigeren dankzij de informatie die in de cookies wordt bewaard.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te laten draaien of virussen op uw computer te zetten. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de webserver waar ze vandaan komen.

We delen de in de cookies opgeslagen informatie niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn vaak zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Om te voorkomen dat uw internetbrowser cookies gebruikt, kunt u (1) ervoor te kiezen geen cookies te accepteren als u onze website gebruikt door gebruik te maken van de cookielaag (indien beschikbaar) of (2) het gebruik van cookies uit te schakelen via de instellingen van uw internetbrowser. De helpfuncties in uw browser kunnen u laten zien hoe u in uw internetbrowser cookies kunt uitschakelen en/of wissen. Houd er rekening mee dat sommige functies op onze website door het uitschakelen/wissen van cookies niet meer werken zoals verwacht. Cookies die nodig zijn voor bepaalde functies op onze website, worden hieronder genoemd. Verder is het uitschakelen/wissen van cookies alleen van invloed op de internetbrowser die is gebruikt om dit te doen. Cookies moeten daarom voor elke andere internetbrowser opnieuw worden uitgeschakeld/gewist.

Cookies die we voor specifieke functies gebruiken en die niet naar personen verwijzen:

⦁ Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijv. zoek- of taalinstellingen)

⦁ Cookies die informatie opslaan om te garanderen dat video- of geluidsfragmenten zonder haperingen worden afgespeeld

Cookies die we voor specifieke functies gebruiken en die naar personen verwijzen:

⦁ Cookies die tijdelijk bepaalde door de gebruiker ingevulde informatie opslaan (bijv. de inhoud van een winkelwagentje of een online formulier)

⦁ Cookies waarmee we onze gebruikers kunnen identificeren of verifiëren

We verwerken deze gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6 (1f) van de Verordening (EU) 2016/679, dewelke bestaat uit de identificatie of authentificatie van de gebruikers van onze website teneinde de veiligheid van de gegevens van de gebruikers te kunnen beveiligen. We bewaren deze gegevens tot het betreffende cookie is verlopen of tot u het cookie wist.

Alle verdere verwerking van persoonlijke gegevens met behulp van cookies wordt omschreven in de relevante paragrafen van deze informatie.

Webanalyse met behulp van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen

Wij gebruiken voor verschillende doeleinden webanalysetools op onze website. Hieronder vindt u informatie over de webanalysetools die wij gebruiken, inclusief een omschrijving van de betreffende gegevensverwerking, de doeleinden van deze verwerking en de manier waarop u kunt voorkomen dat de webanalysetools uw gegevens verzamelen en verwerken. Onthoud dat het plaatsen van opt-outcookies de verzameling en verwerking van uw gegevens door webanalysetools slechts in beperkte mate kan voorkomen. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf over cookies.

Webanalysetool: Adobe Analytics (Omniture)

Om marketing en marktonderzoek te kunnen uitvoeren en onze website (en mogelijk onze nieuwsbrief) goed te kunnen afstemmen, gebruiken we analytische cookies en/of JavaScript om gebruiksgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website en uw gebruik van links in de nieuwsbrief (indien van toepassing) te verzamelen en verwerken. Uw gebruiksgegevens worden verzameld en een op basis hiervan wordt een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aangemaakt met behulp van een cookie-ID. Uw IP-adres wordt niet bewaard of wordt direct nadat het is opgeslagen geanonimiseerd.

We maken gebruik van de Adobe Analytics-dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (Hierna te noemen "Adobe”) om de gebruiksgegevens te verzamelen en de gebruikersprofielen aan te maken. De informatie over uw gebruik van onze website wordt naar servers van Adobe verstuurd, geanalyseerd en alleen als cumulatieve gegevens aan ons geretourneerd. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij trends vaststellen ten aanzien van de manier waarop de website over het algemeen wordt gebruikt.

We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres. We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming gegevens verwerken. De gebruiksgegevens worden door de gebruikte dienst maximaal 37 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld bewaard.

Opt-out: Gebruik de opt-outwebsite van Adobe als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld. Via de volgende link kunt u informatie vinden over hoe de Adobe Analytics-cookies werken en over de opt-outmogelijkheid: http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

Webanalysetool: Adobe Test & Target

Om onze website (en nieuwsbrief) goed te kunnen afstemmen, gebruiken we analytische cookies en/of JavaScript om gebruiksgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website te verzamelen en verwerken. Uw gebruiksgegevens worden verzameld en op basis hiervan wordt een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aangemaakt met behulp van een cookie-ID.

We maken gebruik van de Adobe Test & Target-dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (Hierna te noemen "Adobe”) om uw gebruiksgegevens te verzamelen en de gebruikersprofielen aan te maken.

Adobe Test & Target werkt op basis van A/B-tests. Dit houdt in dat degene die onze website gebruikt een andere versie van de website te zien krijgt dan het origineel (bijv. met gewijzigd ontwerp en gewijzigde inhoud). Het vergelijken van beide versies levert ons informatie op over voor welke versie van onze website gebruikers een voorkeur hebben. Als Adobe Test & Target wordt gebruikt, kan de enige informatie over u die wordt verwerkt niet worden gebruikt om u te identificeren. IP-anonimisering wordt ook geactiveerd, wat betekent dat uw IP-adres wordt afgekort voordat Adobe Test & Target overgaat tot verdere verwerking. We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres.

We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming gegevens verwerken. De gebruiksgegevens worden door de gebruikte dienst maximaal 37 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld bewaard.

Opt-out: Gebruik de volgende link als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld:http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Via de volgende link kunt u informatie vinden over hoe de Adobe Test & Target-cookies werken en over de opt-outmogelijkheid: http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

Webanalysetool: ChannelSight

Een groot aantal van onze producten kunt u rechtstreeks kopen via de bijbehorende hyperlinks naar de online winkels van met ons samenwerkende dealers (“Ga naar de website van de dealer"). We maken gebruik van tracking pixels en cookies (d.w.z. het bijhouden van conversies) om te loggen wanneer u naar de betreffende productpagina in de online winkel van de dealer wordt doorverwezen en of u het product in de online winkel van de dealer wel of niet koopt. De gebruiksgegevens die op deze manier worden verzameld, worden gebruikt om de aantrekkingskracht van de functie “Ga naar de website van de dealer" te meten en, indien van toepassing, om provisies voor de online winkel van de dealer te kunnen vaststellen (d.w.z. affiliate marketing). Soms betalen online winkels van dealers ons provisie als we potentiële kopers en klanten succesvol naar hen doorsturen.

We gebruiken dienstverlener ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Ireland (www.channelsight.com) voor trackingdoeleinden. De informatie over uw gebruik van de functie “Ga naar de website van de dealer" wordt naar servers van ChannelSight verstuurd, geanalyseerd en alleen als cumulatieve gegevens aan ons geretourneerd. Hieruit blijken trends met betrekking tot het gebruik van de functie “Ga naar de website van de dealer”.

Houd er rekening mee dat het eerder genoemde tracken rechtstreeks aan de functie “Ga naar de website van de dealer" gekoppeld is. Door gebruik te maken van de knop “Ga naar de website van de dealer" op onze website geeft u toestemming voor tracking voor de genoemde doeleinden en in het bijzonder voor het geaggregeerd verzamelen van gegevens door ChannelSight en de dealer, evenals voor het overdragen van gegevens van ChannelSight en de dealer naar ons. We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming uw informatie verwerken. De gebruiksgegevens worden gewist als deze niet langer nodig zijn om provisies te bepalen of om analyse uit te voeren.

Opt-out : Als u niet meer wilt dat er tracking plaatsvindt, wis dan de door onze website geplaatste cookies (via de instellingen van uw internetbrowser) en gebruik de knop “Ga naar de website van de dealer" niet meer. U kunt de online winkel van de betreffende dealer handmatig bezoeken door het adres in te voeren in uw browser of door gebruik te maken van een zoekmachine.

Webanalysetool: Mouseflow

Om onze website goed te kunnen ontwerpen, kunnen we gebruiksgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website verzamelen met behulp van analytische cookies en andere technologieën. Als onderdeel hiervan registreren we de muisbewegingen en -klikken van willekeurig geselecteerde gebruikers van onze website. Uw IP-adres wordt uiteraard geanonimiseerd. De hieruit voortkomende log over uw gebruik van onze website wordt willekeurig geanalyseerd, zodat we hieruit potentiële verbeteringen voor onze website kunnen afleiden.

We maken gebruik van dienstverlener Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denmark om deze gebruiksgegevens te verzamelen.

We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres. We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming gegevens verwerken. De gebruiksgegevens worden drie maanden na de datum waarop ze zijn verzameld gewist.

Opt-out: Gebruik de opt-outwebsite van Mouseflow via de volgende link als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld:https://mouseflow.com/opt-out.

Inhoud delen binnen sociale netwerken

Inhoud van onze website kan binnen sociale netwerken worden gedeeld met behulp van geïntegreerde social-mediaknoppen. Alle social-mediaknoppen die het delen van inhoud mogelijk maken zijn geïntegreerd door middel van eenvoudige hyperlinks in plaats van door sociale-netwerkproviders ontwikkelde social plugins. Hierdoor worden uw gegevens gegarandeerd niet automatisch naar sociale-netwerkservers verzonden zodra u onze website bezoekt. Bovendien versturen we als u inhoud van onze website deelt alleen die informatie naar het sociale netwerk die nodig is om de betreffende inhoud te delen. We dragen in deze context geen persoonlijke gegevens over.

Tegelijkertijd bevinden zich op sociale netwerken ook eenvoudige links naar onze websites. Als u een link van onze website naar een sociaal netwerk volgt of als u in uw sociale netwerk inlogt om inhoud van onze website te delen, worden uw gegevens verwerkt door de provider van het betreffende sociale netwerk. Zie voor informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling, verdere verwerking en gebruik door de provider van het sociale netwerk en over uw rechten in dezen en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy de Informatie over gegevensbescherming die door de betreffende provider beschikbaar wordt gesteld.

Dealer zoeken met Google Maps

Een functie die u als gebruiker van onze website ter beschikking staat, is een kaart waarop samenwerkende dealers in uw omgeving te zien zijn. We gebruiken Google Maps om deze kaart te tonen. Google Maps is een door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA geleverde dienst. Informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt als Google Maps wordt gebruikt vindt u via de volgende link: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Als u meewerkende dealers in uw omgeving wilt weergeven, moet u een locatie noemen door uw locatie handmatig in te voeren of door uw locatie automatisch te laten bepalen door de geolocatiefunctie van uw internetbrowser. Persoonlijke gegevens worden niet verwerkt als u deze informatie handmatig invoert, mits u uw woonadres niet noemt. Voor automatische locatiebepaling met behulp van de geolocatiefunctie op een internetbrowser moet uw IP-adres worden verwerkt. We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming uw informatie verwerken waarom uw internetbrowser vraagt als u de kaart opent. We bewaren uw IP-adres niet in deze context.

Gevallen waarin we uw gegevens overdragen

We werken samen met een aantal dienstverleners om onze website te implementeren en exploiteren. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig gekozen en hebben met elke dienstverlener afzonderlijk een gegevensbeschermingsovereenkomst gesloten om uw informatie te beschermen.

De dienstverleners die we gebruiken om onze website te implementeren en exploiteren zijn:

⦁ Dienstverlener voor hostingdiensten

⦁ Dienstverlener voor programmeringsdiensten

⦁ Dienstverlener voor verkoop- en marketingdiensten

⦁ Dienstverlener voor hotlinediensten

We dragen uw gegevens alleen aan andere ontvangers over als dat nodig is om een contract met u na te leven, als wij een rechtmatig belang hebben bij/de ontvanger een rechtmatig belang heeft bij openbaarmaking van uw gegevens of als u ons toestemming hebt gegeven voor deze overdracht. Deze ontvangers zijn onder andere dienstverleners en andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep. Daarnaast kunnen gegevens worden overgedragen aan andere ontvangers als wij verplicht zijn dat te doen vanwege wettelijke bepalingen of afdwingbare administratieve of rechterlijke beschikking.

Andere ontvangers van uw gegevens zijn:

⦁ Expediteurs voor het leveren/afhalen van producten

⦁ Aanbieders van betalingsverwerkingsdiensten

⦁ Dienstverleners op het gebied van debiteurenbeheer

Overdracht aan ontvanger buiten de EER

We dragen ook persoonlijke gegevens over aan ontvangers die buiten de EER gevestigd zijn, in zogenaamde derde landen. In dit geval garanderen we ‒ voordat gegevens worden gedeeld ‒ dat de ontvanger een passend gegevensbeschermingsniveau hanteert (bijv. op basis van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard door de Europese Commissie voor het betreffende land of de overeenkomst van standaard contractuele EU-bepalingen tussen de Europese Unie en de ontvanger) of dat u toestemming hebt gegeven om deze gegevens te delen.

We verstrekken u graag een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifieke overeengekomen bepalingen om een passend gegevensbeschermingsniveau te waarborgen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

Sectie 3: Rechten van de gebruiker

Uw rechten

Als u reden tot klagen hebt, vindt u hieronder een opsomming van uw rechten. Om uw rechten uit te oefenen, gelieve het webformulier voor data verzoeken te gebruiken op https://datarequest.bsh-group.com.

Uw recht op informatie over uw gegevens

Wij verstrekken u op verzoek informatie over de gegevens die wij over u hebben.

Uw recht om uw gegevens aan te passen en aan te vullen

Wij passen onjuiste informatie over u aan als u ons hierover inlicht. We vullen onvolledige gegevens aan als u ons hierover inlicht, mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van verwerking van uw gegevens.

Uw recht om uw gegevens te wissen

Wij wissen op verzoek de informatie die wij over u hebben. Sommige gegevens worden echter pas gewist na een bepaalde bewaartermijn, bijvoorbeeld omdat we in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren of omdat we de gegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen voldoen.

Uw recht om uw gegevens te laten blokkeren

In bepaalde wettelijk vastgestelde gevallen blokkeren we uw gegevens als u dat van ons vraagt. Geblokkeerde gegevens worden slechts zeer beperkt verder verwerkt.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

U kunt door u verleende toestemming voor verwerking van uw gegevens op elk moment intrekken voor de toekomst. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking van uw gegevens tot het moment waarop de toestemming wordt ingetrokken.

Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens in de toekomst als wij uw gegevens verwerken op basis van een van onze gerechtvaardigde belangen zoals genoemd in artikel 6(1f) of Verordening (EU) 2016/679. Als u bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van uw gegevens, mits er geen dwingende wettelijke gronden voor verdere verwerking bestaan. Het verwerken van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden is voor ons nooit een dwingende wettelijke grond.

Uw recht op overdraagbaarheid van gegevens

Op uw verzoek kunnen we bepaalde gegevens aan u beschikbaar stellen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Uw recht om in beroep te gaan tegen een autoriteit gegevensbescherming

U kunt beroep aantekenen tegen een autoriteit gegevensbescherming met betrekking tot gegevensbescherming. Neem hiervoor contact op met de voor uw woonplaats verantwoordelijke autoriteit gegevensbescherming onder wiens jurisdictie wij staan (hieronder genoemd).

Privacy Commission: www.privacycommission.be

Uw aanspreekpunt voor alle vragen over gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming of over het uitoefenen van uw rechten, dan kunt u de volgende contactgegevens gebruiken om rechtstreeks contact op te nemen met onze data protection officer:

BSH Home appliances NV.

Data Protection Officer

Laarbeeklaan 74

1090 Jette

Data-Protection-BE@bshg.com

Wijzigingen van deze Informatie over gegevensbescherming

De Informatie over gegevensbescherming weerspiegelt de manier waarop op dit moment gegevens op onze website worden verwerkt. Als de manier waarop gegevens worden verwerkt wijzigt, zal deze Informatie over gegevensbescherming worden aangepast. Op onze website plaatsen we altijd de nieuwste versie van deze Informatie over gegevensbescherming, zodat u kunt zien welke omvang de gegevensverwerking op onze website heeft.

Geldig vanaf: 20.04.2018

Versie: DPI_1.0_1.0

Home Connect app download symbool

App download

De hele Home Connect wereld voor je smartphone en tablet.

Home Connect FAQ symbool

FAQ

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Home Connect Service symbool

Service

Neem contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Home Connect Partner symbool

Word een partner

Maak goede verbindingen met Home Connect.