Regelgeving gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming

Sectie 1: Inleiding en algemene informatie

Informatie over gegevensbescherming

Over ons en onze website

Wij, BSH Home Appliances NV, Picardstraat 7 - Box 400, 1000 Brussel exploiteren deze website. Gebruik de contactgegevens op de pagina Bedrijfsinformatie (wettelijke vermeldingen) om contact met ons op te nemen.

Onze uitgangspunten

We nemen het beschermen van uw informatie zeer serieus. Daarom worden uw gegevens zeer zorgvuldig en strikt conform alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt. Er zijn organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om al onze websites te beschermen tegen risico’s verbonden aan het verwerken van persoonsgegevens. Onze partners die ons ondersteunen bij het exploiteren van deze website moeten zich ook aan deze bepalingen houden.

Wat we standaard loggen

U kunt alle delen van onze website die niet beveiligd zijn gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. We loggen standaard elk gebruik van onze website om fouten te herstellen en beveiligingsincidenten te onderzoeken. Meer informatie over onze loggegevens vindt u in de paragraaf 'De manier waarop wij uw gegevens verwerken'.

Welke toestemmingen hebben wij om uw gegevens te verwerken?

Wij respecteren uw privacy. Daarom verwerken wij uw gegevens alleen wanneer wij dat mogen doen. Een overzicht van de relevante wettelijke machtigingen, waarop wij de gegevensverwerking baseren, vindt u aan het einde van deze informatie. Uiteraard kunt u ons ook toestemming geven voor de verwerking van uw gegevens door te kiezen voor de overeenkomstige gegevensverwerking op onze website. In andere gevallen verwerken wij uw gegevens omdat dit wettelijk toegestaan is. Als u bijvoorbeeld via onze website een bestelling plaatst, mogen wij uw gegevens verwerken om deze overeenkomst na te komen. Hetzelfde geldt wanneer u gebruik maakt van andere diensten op onze website, die de verwerking van uw gegevens vereisen. Wij mogen uw gegevens ook verwerken wanneer wij daar een legitiem belang bij hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de loggegevens die wij verzamelen om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld onze website zonder gebreken kan worden gebruikt (inclusief de technische voorziening van de website). In ieder geval zullen wij u informeren over de overeenkomstige verwerking van uw persoonsgegevens en uiteraard zal bij een dergelijke verwerking altijd rekening worden gehouden met uw belangen. Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens, kunt u uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens vinden in het laatste deel van deze gegevensbeschermingsinformatie.

In de volgende paragraaf gaat het over de toestemmingen die wij gebruiken en wanneer wij deze gebruiken. Gedetailleerdere informatie over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt vindt u op onze website (d.w.z. het type gegevensverwerking en de omvang en het doel van de gegevensverwerking) in dezelfde paragraaf.

Wat moet u nog meer weten?

Gebruikers jonger dan 16 mogen uitsluitend persoonsgegevens aan ons verstrekken met de toestemming van hun ouder of voogd. De wet inzake gegevensbescherming, die van toepassing is, kan hiertoe verschillende leeftijdsgrenzen hanteren.

Onze website kan links naar websites bevatten die niet door ons worden verstrekt. We hebben geen controle over de manier waarop uw gegevens op deze website worden verwerkt of over de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming door deze websites. Lees alle informatie over gegevensbescherming op deze websites.

Sectie 2: Verwerking van de gegevens op de website

De manier waarop we uw gegevens verwerken (prestentatie van de website, logs, cookies, tracking, etc.)

Presentatie van de website, loggegevens

Om de website in uw internetbrowser weer te geven, gebruiken wij verschillende technische middelen om ervoor te zorgen dat alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video, etc.) altijd up-to-date is. Om ervoor te zorgen dat uw gebruikerservaring, in het bijzonder de laadsnelheid van de website, te allen tijde wordt verbeterd, maken wij ook gebruik van technische dienstverleners die ons in staat stellen om de inhoud te leveren die nodig is voor de presentatie van de website (zogenaamde "Content Delivery Networks" of CDN). Deze technische CDN-dienstverleners treden namens ons op en zijn gebonden aan onze instructies door passende overeenkomsten. De op deze manier verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om de inhoud van de website in uw internetbrowser weer te geven en worden onmiddellijk na tussentijdse opslag in het kader van de levering verwijderd.

Om technische redenen verstuurt uw internetbrowser, elke keer dat u gebruikmaakt van onze website, automatisch informatie naar onze webserver (d.w.z. loggegevens). We bewaren een deel van deze informatie in logbestanden, zoals:

 • Datum van het bezoek
 • Tijdstip van het bezoek
 • URL van de website
 • Versie van het gebruikte HTTP-protocol
 • Bekeken bestanden
 • Volume overgedragen gegevens
 • Type en versie van de browser
 • Type besturingssysteem
 • IP-adres (geanonimiseerd)

Loggegevens bevatten geen persoonsgegevens. Wij analyseren alleen loggegevens op basis van gebeurtenissen, met name om storingen in de werking van onze website te verhelpen of om veiligheidsincidenten op te lossen. Wij bewaren deze loggegevens voor onbepaalde tijd.

Het kan voor ons noodzakelijk zijn om aanvullend het IP-adres van het toestel en de loggegevens te verzamelen om fouten te verhelpen of bewijzen met betrekking tot veiligheidsincidenten te bewaren. Deze gegevens worden door ons gewist, wanneer de fout is verholpen of het veiligheidsincident volledig is verholpen of wanneer het oorspronkelijke doel van de verwerking om andere redenen niet meer bestaat. In het geval van een veiligheidsincident zullen wij de loggegevens, voor zover toegestaan en noodzakelijk, van geval tot geval aan de onderzoeksautoriteiten doorgeven.

Wij bewaren deze loggegevens gescheiden van andere verzamelde gegevens die betrekking hebben op het gebruik van onze website.

Registreren op onze website

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te maken van verschillende diensten. Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens als onderdeel van het registratieproces:

Vereiste gegevens:

 • Titel
 • Voor- en achternaam
 • Volledig postadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Wachtwoord

Optionele gegevens:

 • Mobiel telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Hoe hebt u ons gevonden?
 • Toestemming om reclame te ontvangen en mogelijkheid tot herroeping

We bewaren gegevens van geregistreerde gebruikers tot de gebruiker zijn account wist. Geregistreerde gebruikers kunnen op elk moment hun accounts wissen via de instellingen van hun gebruikersaccount. Gebruikers kunnen via hun gebruikersaccount ook op elk moment specifieke informatie die ze ten tijde van hun registratie hebben verstrekt veranderen of wissen.

Comfortregistratie (Sociale Aanmeldoptie)

Voor de registratie op onze website kunt u ook gebruik maken van de comfortregistratie (of Sociale Aanmeldoptie). Deze is beschikbaar voor verschillende sociale netwerken. Om u in te schrijven, wordt u doorverwezen naar de website van het betreffende sociale netwerk, waar u zich met uw toegangsgegevens kunt registreren. Hiermee koppelt u uw Social Network gebruikersaccount aan het gebruikersaccount op onze website. Bij het linken, ontvangen wij automatisch de gegevens die nodig zijn voor registratie van uw sociale netwerk. Uit de informatie over gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van het betreffende sociale netwerk kunt u opmaken welke gegevens van uw sociaal netwerk naar ons worden overgedragen. Wij bewaren en verwerken alleen uw naam en e-mailadres van deze gegevens voor het leveren van onze diensten.

Door de twee gebruikersaccounts aan elkaar te koppelen, hoeft u zich niet langer extra te registreren op onze website als u zich al in uw sociaal netwerk heeft geregistreerd.

In de internetbrowser wordt een overeenkomstige cookie ingesteld en bij uw volgende bezoek aan de website gebruikt.

De in het kader van de comfortregistratie opgeslagen gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de levering van de diensten van onze website, in het bijzonder voor de optie voor het Sociaal Aanmelden. Wij slaan de gegevens van geregistreerde gebruikers op tot het moment dat het gebruikersaccount wordt verwijderd. Geregistreerde gebruikers kunnen hun account te allen tijde via de instellingen van het gebruikersaccount verwijderen. Het gebruikersaccount biedt ook de mogelijkheid om bepaalde gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd op elk moment te wijzigen of te verwijderen.

Kopen op onze website

U kunt onze website ook gebruiken om toegang te krijgen tot diensten waarvoor betaald moet worden (bijv. bestellingen in de accessoireswinkel). We verzamelen en verwerken de volgende gegevens als diensten worden besteld:

Vereiste informatie:

 • Titel
 • Voor- en achternaam
 • Volledig postadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Factuurinformatie (afhankelijk van de door ons goedgekeurde en door de gebruiker gekozen betaalwijze)

Optionele informatie:

 • Vast telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer

Als geregistreerde gebruiker profiteert u ook van het feit dat het tijdstip en de omvang van alle aankopen (weergave van de historiek van de aankopen in de gebruikersaccount) voor u wordt weergegeven in uw klantenaccount, zodat u uw bestellingen daar direct kunt volgen.

We maken gebruik van geavanceerde versleutelingstechnieken (bijv. SSL) via HTTPS om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te garanderen.

Als u een bestelling plaatst, gebruiken we uw informatie alleen om deze bestelling te verwerken en de historiek van de aankopen weer te geven. We bewaren informatie over bestellingen ten laatste tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. We bewaren gegevens die worden verstrekt tijdens registratie tot de gebruiker zijn account wist.

Ons contacteren

Als u contact met ons opneemt buiten een concrete contractuele relatie (bijvoorbeeld voor een bestelling) of een registratie, bieden wij diverse, ook puur technische contactmogelijkheden via onze websites, waaronder de mogelijkheid om contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via (geautomatiseerde) chat.

Om uw specifieke verzoek in het kader van een dergelijk contact te kunnen verwerken, kunnen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres en andere informatie zoals het onderwerp van uw verzoek en uw bericht. Optioneel kan een postadres en/of telefoonnummer worden opgegeven. Wij verzamelen de gevraagde informatie om uw verzoek op een gepaste manier te kunnen behandelen.

De persoonsgegevens die op deze manier aan ons worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze ons in het kader van het contact met ons verstrekt - in het bijzonder de verwerking van uw aanvraag. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uitgezonderd hiervan zijn - voor zover dit nodig is om aan uw verzoek te voldoen - de personen en bedrijven (bijv. lokale servicebedrijven) die betrokken zijn bij het uitvoeren van de communicatie en het beantwoorden van het verzoek. Als er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan, worden uw persoonsgegevens na de verwerking van het verzoek verwijderd.

Een online reparatie boeken

Op onze website kunt u rechtstreeks een reparatieafspraak boeken met een servicetechnicus. Hiervoor hebben we over het algemeen informatie nodig over uw huishoudtoestel, een probleemomschrijving, uw adres en andere contactgegevens. De specifieke gegevens die wij hiervoor verzamelen worden bepaald door het boekingsproces. Het is ons toegestaan om uw gegevens te verwerken om de reparatie uit te voeren en eventuele vervolgacties uit te voeren volgens de wet (artikel 6, lid 1b van de Verordening (EU) 2016/679).

Als onderdeel van het boekingsproces controleren wij de correcte spelling van uw adresinvoer via de Google Maps-database om verkeerde invoer of andere fouten te voorkomen. Wij geven uw persoonsgegevens in dit verband niet door.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de naleving van de wettelijke bewaartermijnen.

Google Maps is een dienst van Google LLC (voorheen Google Inc.), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van Google Maps vindt u via de volgende link: https://policies.google.com/privacy. Google is gecertificeerd onder het Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Gebruik van onze website als handelspartner

Op onze website bieden wij onze handelspartners verschillende diensten en informatie aan om commerciële relaties te vergemakkelijken. Naast productinformatie en marketingmateriaal krijgen onze partners via onze website toegang tot een uitgebreid aanbod aan diensten voor samenwerking en/of orderverwerking.

De toegang tot de specifieke inhoud van onze website is beperkt tot geregistreerde handelspartners. Als algemene regel geldt dat de registratie voor het Business Partner Portal via onze partnerwebsite www.tradeplace.com plaatsvindt. In sommige landen is het mogelijk om zich direct op onze algemene website te registreren. Voor toegang tot de Busniess Partner-inhoud op onze website is een bestaande commerciële relatie met ons vereist.

Bij het gebruik van onze website als handelspartner verwerken wij alleen de stamgegevens van onze partners, inclusief de geschiedenis van eerdere commerciële relaties en persoonsgegevens, in de inhoud die u ons via de diensten (bijv. via Teamspace) ter beschikking stelt.

Als u gebruik maakt van onze mogelijkheid tot thuisbezorging, verwerken wij ook het afleveradres van de betreffende eindklant (voor- en achternaam, volledig postadres, telefoonnummer).

Wij verwijderen geen gegevens van handelspartners en transactiegegevens tijdens een lopende commerciële relatie.

Het spreekt voor zich dat wij u op verzoek informatie zullen verstrekken over de gegevens die wij over u in ons bezit hebben. Wij zullen ook graag onjuiste informatie corrigeren of informatie die wij over u hebben op verzoek verwijderen, op voorwaarde dat deze verwijdering niet verboden is onder de voorwaarden van onze wettelijke verplichtingen om bepaalde informatie te bewaren. Om dit aan te vragen, kunt u de contactgegevens gebruiken die u aan het einde van deze gegevensbeschermingsinformatie vindt.

Nieuwsbrief

Onze website biedt de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. We maken gebruik van een proces met dubbele opt-in om te controleren of de eigenaar van een e-mailadres zich echt heeft aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen. De aanmelding voor de nieuwsbrief lukt alleen als de eigenaar van het e-mailadres de activering van de nieuwsbrief expliciet heeft bevestigd door op de link in de bevestigingse-mail te klikken. We loggen de voltooiing van de afzonderlijke stadia van het proces met dubbele opt-in voor bewijsdoeleinden.

Als onderdeel van onze nieuwsbriefcampagnes gebruiken we analyse-instrumenten om onze nieuwsbrief aan te passen aan uw behoeften, voor reclamedoeleinden en voor marktonderzoek. Hiervoor verzamelen en verwerken wij gegevens over uw gebruik van onze e-mailnieuwsbrief. Wanneer u een e-mailnieuwsbrief van ons opent, wordt een bestand in de e-mail (het zogenaamde webbaken) verbonden met onze servers. Zo kunnen wij vaststellen of een e-mailnieuwsbrief is geopend en zo ja, op welke inhoud is geklikt. Daarnaast verzamelen wij technische informatie over uw toestel waarmee de inhoud van de e-mailnieuwsbrief wordt opgehaald (bijv. tijdstip van ophalen, browsertype en besturingssysteem). Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de statistische analyse van onze nieuwsbriefcampagnes.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief en er daardoor mee instemt dat deze naar u wordt verstuurd, worden uw gegevens alleen gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen sturen en om uw gebruik van de nieuwsbrief te analyseren. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De relevante link vindt u in elk exemplaar van onze nieuwsbrief. We maken in onze database een notitie van het feit dat u zich hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief.

In het volgende leggen wij u in detail uit welke technologieën en partners wij gebruiken om uw gebruikersgedrag te analyseren:

Webanalyse met behulp van gebruikersprofielen

Wij gebruiken webanalysetools voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en voor feedback van gebruikers over de vormgeving van onze website (en, indien van toepassing, de nieuwsbrief). Voor deze doeleinden gebruiken wij analysecookies en/of JavaScript om gebruiksgegevens over uw bezoek aan onze website en uw gebruik van links in de nieuwsbrief (indien beschikbaar) te verzamelen en te verwerken. Het verzamelen van uw gebruiksgegevens en het aanmaken van een gebruiksprofiel van deze gegevens gebeurt met behulp van een cookie-ID. Uw IP-adres wordt niet of niet direct na het verzamelen verzameld of geanonimiseerd. Daarom is het niet mogelijk om uw identiteit rechtstreeks af te leiden uit de gebruikte ID.

Hieronder vindt u extra informatie over de webanalysetools die wij en onze partners gebruiken, en de manier waarop u kunt voorkomen of beperken dat specifieke webanalysetools uw gegevens verzamelen en verwerken.

Adobe Analytics (Adobe Marketing Cloud)

Voor webanalyse maken wij gebruik van Adobe Audience Manager en Adobe Tracking (“Adobe Analytics”), een dienst die verleend wordt door Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (“Adobe”). De informatie over uw gebruik van onze website wordt naar servers van Adobe verstuurd, geanalyseerd en alleen als cumulatieve gegevens aan ons geretourneerd. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij trends vaststellen ten aanzien van de manier waarop de website over het algemeen wordt gebruikt.

We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres. De gebruiksgegevens worden door de gebruikte dienst maximaal 37 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld bewaard.

Opt-out: Gebruik de opt-outwebsite van Adobe als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld. Via de volgende link kunt u informatie vinden over hoe de Adobe Analytics-cookies werken en over de opt-outmogelijkheid: http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

Adobe Test & Target

Adobe Test & Target (een dienst verleend door Adobe Systems Software Ireland Ltd. 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland “Adobe”) werkt op basis van A/B-tests. Dit houdt in dat degene die onze website gebruikt een andere versie van de website te zien krijgt dan het origineel (bijv. met gewijzigd ontwerp en gewijzigde inhoud). Het vergelijken van beide versies levert ons informatie op over voor welke versie van onze website gebruikers een voorkeur hebben. Als Adobe Test & Target wordt gebruikt, kan de enige informatie over u die wordt verwerkt niet worden gebruikt om u te identificeren. IP-anonimisering wordt ook geactiveerd, wat betekent dat uw IP-adres wordt afgekort voordat Adobe Test & Target overgaat tot verdere verwerking.

We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres.

De gebruiksgegevens worden door de gebruikte dienst maximaal 37 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld bewaard.

Opt-out: Gebruik de volgende link als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Via de volgende link kunt u informatie vinden over hoe de Adobe Test & Target-cookies werken en over de opt-outmogelijkheid: http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html

ChannelSight

U kunt veel van onze producten rechtstreeks via de betreffende hyperlinks (bijv. een "Online kopen" knop) naar de samenwerkende webwinkels van de dealers kopen (bijv. de functie "Ga naar de winkel van de retailer"). Als u de betreffende hyperlink naar de gekozen productpagina in de onlinewinkel van de dealer volgt, loggen wij met behulp van Javascript-code en cookies (d.w.z. conversietracking) dat u op de hyperlink hebt geklikt en of u het product in de onlinewinkel van de dealer koopt. De op deze manier verzamelde gebruiksgegevens worden gebruikt om de aantrekkelijkheid van de functie "Ga naar de winkel van de retailer" te meten en, indien van toepassing, voor de verrekening van de commissie met de online winkel van de dealer (d.w.z. filiaalmarketing). Soms betalen de onlinewinkels van dealers ons een commissie wanneer we potentiële kopers en klanten met succes naar hen doorverwijzen.

Wij gebruiken de dienstverlener ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Ierland (www.channelsight.com) voor tracking doeleinden. De informatie met betrekking tot uw gebruik van de "Ga naar de website van de dealer" functie wordt doorgestuurd naar de servers van ChannelSight, geanalyseerd en aan ons teruggestuurd, om ons in staat te stellen trends met betrekking tot het gebruik van de "Visit retailers shop" functie te evalueren.

Houd er rekening mee dat de bovengenoemde tracking direct verbonden is met de functie "Ga naar de winkel van de retailer", waar wij u direct informeren over het beoogde gebruik van de gegevens. Door gebruik te maken van de knop "Ga naar de winkel van de retailer" op onze website, geeft u uw toestemming voor de inter-website registratie van uw website gebruik en de analyse door ons voor de aangegeven doeleinden, en in het bijzonder voor de bijbehorende gegevensverzameling door ChannelSight en de retailer, alsmede de overdracht van gegevens van ChannelSight en de retailer naar ons. De gebruiksgegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de afrekening en analyse van de provisie.

Opt-out: Om het verzamelen van gebruiksgegevens via Channelsight te voorkomen, kunt u gebruik maken van de Channelsight opt-out website met de volgende link: https://www.channelsight.com/privacypolicy/

Mouseflow

Om onze website en de diensten die deze biedt te verbeteren, registreren wij de muisbewegingen en -klikken van willekeurig geselecteerde gebruikers van onze website, waarbij uw IP-adres geanonimiseerd wordt.

We maken gebruik van dienstverlener Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denmark om deze gebruiksgegevens te verzamelen.

We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres. De gebruiksgegevens worden drie maanden na de datum waarop ze zijn verzameld gewist.

Opt-out: Gebruik de opt-outwebsite van Mouseflow via de volgende link als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld: https://mouseflow.com/opt-out.

Marketing onder gebruik van “gebruiksprofielen”

Wij gebruiken verschillende marketingtools op onze website als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld door ons uw toestemming te geven via de trackingbanner. Deze marketingtools stellen ons in staat u informatie te verstrekken over onze producten op onze en andere websites die voor u van belang kunnen zijn tijdens uw gebruik van onze website. Voor dit doel verzamelen en verwerken wij uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van onze website, zoals de bezochte pagina's, navigatiepatronen, gekochte producten en soortgelijke gegevens. Het verzamelen van uw gebruiksgegevens en het aanmaken van een gebruiksprofiel van deze gegevens gebeurt op een gegevensopslag met behulp van een cookie-ID of andere technologieën.

Wij gebruiken ook marketingtools van partners. Onze partners verwerken uw gegevens op eigen verantwoordelijkheid. Hieronder vindt u informatie over de door ons gebruikte technologieën en partners, evenals informatie over hoe u het verzamelen en verwerken van de hierboven beschreven gegevens kunt voorkomen. Wij verwijzen in onze verantwoordelijkheid afzonderlijk naar marketingtools.

Deze marketingtools zijn gebaseerd op het principe dat we advertenties plaatsen die relevant zijn voor gebruikers op onze eigen sites en op sites van derden, die de prestatierapporten van de campagne kunnen verbeteren en die voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens ziet. Daarnaast kunnen we ook bijhouden of advertentieverzoeken met succes zijn uitgevoerd (conversies). Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een door ons geplaatste advertentie ziet en later iets koopt met dezelfde internetbrowser op onze website.

Bij uw bezoek aan onze website maakt uw internetbrowser automatisch een directe verbinding met de server van de betreffende serviceprovider. Door deze integratie ontvangt de dienstverlener de informatie dat hij toegang heeft gekregen tot het betreffende deel van onze website of dat hij op een advertentie heeft geklikt en stuurt hij ons de desbetreffende beoordelingen door.

Als u bij een dienst van de betreffende dienstverlener geregistreerd bent, kan deze dienstverlener het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij de betreffende dienstverlener geregistreerd bent of niet ingelogd bent, wordt uw IP-adres technisch gezien aan de dienstverlener doorgegeven in het kader van het bovengenoemde technische proces, indien nodig voor de technische levering van de dienst. Sommige dienstverleners maken bijvoorbeeld ook een gebruikersprofiel voor niet-geregistreerde of niet-ingelogde gebruikers aan, dat niet aan een account van de dienstverlener is gekoppeld op basis van de verzonden gegevens. U kunt dit vermijden als u geen toegang krijgt tot de betreffende inhoud op onze website (bijv. video's van derden).

Wij gebruiken ook technologie om de kwaliteit van onze advertenties te verbeteren. Dit houdt in dat advertenties alleen worden afgespeeld aan gebruikers die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze geadverteerde producten en diensten of aan gebruikers met bepaalde maar abstracte kenmerken (zogenaamde "aangepaste doelgroepen").

Hieronder informeren wij u over de providers van de door ons gebruikte marketingtools, hun gegevensbeschermingsvoorschriften en ook over hoe u - in relatie tot de betreffende providers - het verzamelen van gebruiksgegevens permanent kunt voorkomen. Om het gebruik van cookies door uw internetbrowser te voorkomen, kunt u bovendien het gebruik van cookies direct via de instellingen van uw internetbrowser uitschakelen en reeds ingestelde cookies verwijderen. Houd er rekening mee dat deze maatregel niet het verwijderen van reeds door de provider aangemaakte gebruikersprofielen, maar alleen de toekomstige verzameling van verdere gebruikersgegevens verhindert.

Google Ad Server

Wij gebruiken de online marketingtool Google Ad Server (voorheen DoubleClick) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

De gebruiksgegevens worden na 540 dagen na het verzamelen verwijderd. Voor meer informatie over DoubleClick kunt u terecht op https://www.google.de/doubleclick, of het privacybeleid van Google in het algemeen https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Wij gebruiken de online marketingtools van Google op eigen verantwoordelijkheid. Daarom hebben wij met Google in een gegevensbeschermingsovereenkomst afgesproken dat de gegevens van onze klanten alleen op basis van onze instructies mogen worden verwerkt, niet aan derden mogen worden doorgegeven en voldoende technisch beschermd moeten zijn.

Opt-out: Om het verzamelen van gebruiksgegevens permanent te voorkomen, biedt Google een plug-in voor verschillende internetbrowsers aan: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Om alleen op interesse gebaseerde advertenties uit te schakelen, kunt u het gebruik van cookies van derden of cookies van het " www.googleadservices.com " domein blokkeren of op interesse gebaseerde advertenties via deze link op https://www.google.de/settings/ads uitschakelen.

Facebook Pixels en aangepast doelgroepen

Wij gebruiken de online marketingtools "Facebook Pixels and Custom Audiences" van Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten en Facebook Ireland Ltd., en Facebook Ireland Ltd., die de online marketingtools "Facebook Pixels and Custom Audiences" van Facebook Inc. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, als u in de EU woont ("Facebook").

Facebook verwerkt uw gegevens onder zijn eigen verantwoordelijkheid voor de bescherming van gegevens in het kader van het beleid van Facebook voor het gebruik van gegevens. Informatie over Facebook-advertenties en Facebook-pixels vindt u via de volgende links: https://www.facebook.com/policy en https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Opt-out: Om het verzamelen van gebruiksgegevens permanent te voorkomen, kunt u de volgende link gebruiken: [Opt-out Link] Als geregistreerde Facebook-gebruiker kunt u ook instellen welke soorten advertenties u binnen Facebook worden weergegeven. Bel de volgende link: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

Google Advertenties en Remarketing

Deze website maakt gebruik van de online marketing tools "Google Ads & Remarketing" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wij gebruiken online marketingtools van Google op eigen verantwoordelijkheid.

De cookies die in deze dienst worden gebruikt, verliezen over het algemeen hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Google verstrekt ons slechts statistische evaluaties. Google verwerkt uw informatie in overeenstemming met het datagebruiksbeleid van Google. Meer informatie kunt u vinden via de volgende link https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Opt-out: Om het verzamelen van gebruiksgegevens permanent te voorkomen, biedt Google een plugin voor verschillende internetbrowsers: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Om op interesse gebaseerde advertenties uit te schakelen, kunt u het gebruik van cookies of cookies van derden van het " www.googleadservices.com " domein blokkeren of op interesse gebaseerde advertenties via deze link op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl. Advertenties kunnen ook via de link http://www.aboutads.info/choices gedeactiveerd worden als de aanbieder zich heeft aangesloten bij de zelfreguleringscampagne "Over advertenties".

Oracle Bluekai

Deze website maakt gebruik van het datamanagement platform ("DMP Service") "Oracle BlueKai" van ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 München ("Oracle").

Wij gebruiken deze DMP-dienst op onze website als marketingtool om u te voorzien van informatie over onze producten op onze website en op de websites van andere providers die voor u van belang kunnen zijn bij het gebruik van onze website. Oracle verstrekt ons hiervoor statistische evaluaties.

Deze DMP-service biedt ons ook cross-device en cross-context gebruiksprofielen (DMP-gegevens) zodat we meer te weten kunnen komen over de gebruikers van onze website. Oracle verwerkt deze DMP-data in overeenstemming met deze Data Use Policy: https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html. Wij gebruiken deze DMP-gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

Opt-out: Om het verzamelen van gebruiksgegevens permanent te voorkomen, kunt u gebruik maken van de volgende links: https://datacloudoptout.oracle.com/#optout of http://www.youronlinechoices.eu/.

Nielsen Marketing Cloud Services

Deze website maakt gebruik van het data management platform ("DMP Service") van de "Nielsen Marketing Cloud" van The Nielsen Company (UK) LLC, Nielsen House, Oxford Business Park South, John Smith Drive, Oxford OX4 2WB, UK ("Nielsen").

Wij gebruiken deze DMP-service op onze website als marketingtool om u te voorzien van informatie over onze producten op onze website en op de websites van andere providers die interessant voor u kunnen zijn tijdens het gebruik van onze website. Nielsen verstrekt ons hiervoor statistische evaluaties.

Deze DMP-service biedt ons ook cross-device en cross-context gebruiksprofielen (DMP-gegevens) zodat we meer te weten kunnen komen over de gebruikers van onze website. Deze DMP-gegevens worden door Nielsen verwerkt onder het Data Use Policy. Meer informatie kunt u vinden via de volgende link: https://www.nielsen.com/us/en/legal/privacy-statement/exelate-privacy-policy/nielsen-marketing-cloud-privacy-notice/. Wij gebruiken deze DMP-gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

Opt-out: Om het verzamelen van gebruiksgegevens permanent te voorkomen, kunt u de volgende links gebruiken:

https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/exelate-privacy-policy/opt-in-opt-out/, http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN, http://optout.networkadvertising.org/?c=1 of http://www.youronlinechoices.eu/.

Sociale netwerken en gelijkaardige netwerken en diensten

De inhoud van onze website kan binnen sociale netwerken worden gedeeld met behulp van geïntegreerde sociale-mediaknoppen. Alle sociale-mediaknoppen die het delen van inhoud mogelijk maken zijn geïntegreerd door middel van eenvoudige hyperlinks in plaats van door sociale-netwerkproviders ontwikkelde sociale plug-ins. Hierdoor worden uw gegevens gegarandeerd niet automatisch naar sociale-netwerkservers verzonden zodra u onze website bezoekt. Bovendien versturen we als u inhoud van onze website deelt alleen die informatie naar het sociale netwerk die nodig is om de betreffende inhoud te delen (bijv. link naar de inhoud die u wilt delen). We dragen in deze context geen persoonsgegevens over.

Tegelijkertijd bevinden zich op sociale netwerken ook eenvoudige links naar onze websites. Als u een link van onze website naar een sociaal netwerk volgt of als u in uw sociale netwerk inlogt om inhoud van onze website te delen, worden uw gegevens verwerkt door de provider van het betreffende sociale netwerk.

Als u geregistreerd en ingelogd bent in andere netwerken of diensten die registratie vereisen tijdens het gebruik van onze website of individuele functies (bijv. Vimeo, YouTube), kan het betreffende netwerk of de betreffende dienst informatie verzamelen over uw gebruik of instellingen overnemen, zoals de status van de afgespeelde video's of het afspelen. Deze gegevens worden echter uitsluitend door het desbetreffende netwerk/de desbetreffende dienst in het kader van de eigen verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming verzameld en door de desbetreffende provider verwerkt.

Voor informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling, verdere verwerking en gebruik door de desbetreffende provider van het netwerk en over uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie over de gegevensbescherming die op de website van de desbetreffende provider beschikbaar wordt gesteld.

Dealer zoeken met Google Maps

Een functie die u als gebruiker van onze website ter beschikking staat, is een kaart waarop samenwerkende dealers in uw omgeving te zien zijn. We gebruiken Google Maps om deze kaart te tonen. Google Maps is een door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA geleverde dienst. Informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt als Google Maps wordt gebruikt vindt u via de volgende link: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Als u meewerkende dealers in uw omgeving wilt weergeven, moet u een locatie noemen door uw locatie handmatig in te voeren of door uw locatie automatisch te laten bepalen door de geolocatiefunctie van uw internetbrowser. Persoonsgegevens worden niet verwerkt als u deze informatie handmatig invoert, mits u uw woonadres niet noemt. Voor automatische locatiebepaling met behulp van de geolocatiefunctie op een internetbrowser moet uw IP-adres worden verwerkt. We mogen in deze context met uw toestemming uw informatie verwerken waarom uw internetbrowser vraagt als u de kaart opent. We bewaren uw IP-adres niet in deze context.

Gevallen waarin we uw gegevens overdragen

We werken samen met een aantal dienstverleners om onze website te implementeren en te exploiteren. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig gekozen en hebben met elke dienstverlener afzonderlijk een gegevensbeschermingsovereenkomst gesloten om uw informatie te beschermen.

De dienstverleners die we gebruiken om onze website te implementeren en exploiteren zijn:

 • Dienstverlener voor hostingdiensten met inbegrip van de bijbehorende technische diensten (bv. prestatiecontrole en -meting, netwerken voor de levering van inhoud)
 • Dienstverlener voor het leveren van extra functionaliteiten voor onze website (bijv. productvideo's, flip-overcatalogus)
 • Dienstverlener voor programmeringsdiensten
 • Dienstverlener voor verkoop- en marketingdiensten
 • Dienstverlener voor hotlinediensten

We dragen uw gegevens alleen aan andere ontvangers over als dat nodig is om een contract met u na te leven, als wij een rechtmatig belang hebben bij/de ontvanger een rechtmatig belang heeft bij openbaarmaking van uw gegevens of als u ons toestemming hebt gegeven voor deze overdracht. In dergelijke gevallen worden uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming van de ontvanger van uw gegevens. Deze ontvangers zijn onder andere dienstverleners en andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep. Daarnaast kunnen gegevens worden overgedragen aan andere ontvangers als wij verplicht zijn dat te doen vanwege wettelijke bepalingen of afdwingbare administratieve of rechterlijke beschikking.

Andere ontvangers van uw gegevens zijn:

 • Expediteurs voor het leveren/afhalen van producten
 • Aanbieders van betalingsverwerkingsdiensten
 • Dienstverleners op het gebied van debiteurenbeheer
Uw contactpunt voor vragen in verband met gegevensbescherming

Als u vragen heeft met betrekking tot gegevensbescherming of het uitoefenen van uw rechten, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken om rechtstreeks contact op te nemen met onze medewerker voor gegevensbescherming:

BSH Home Appliances NV

Data Protection Officer

Picardstraat 7 - Box 400

1000 Brussel

Data-Protection-BE@bshg.com

Wijzigingen in de gegevensbeschermingsinformatie

Deze gegevensbeschermingsinformatie geeft de actuele stand van de gegevensverwerking op onze website weer. In geval van wijzigingen in de gegevensverwerking wordt deze informatie over de bescherming van de gegevens dienovereenkomstig aangepast. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie van deze gegevensbeschermingsinformatie, zodat u zich op onze website kunt informeren over de omvang van de gegevensverwerking.

Sectie 3: Rechten van de gebruiker

Aanvullende informatie overeenkomstig de Richtlijn (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (bbpR).

Wettelijk kader voor gegevensverwerking

Wij baseren de bovenstaande gegevensverwerking op

 • een wettelijke vergunning in overeenstemming met Art. 6 paragraaf. 1 lit. b van Richtlijn (EU) 2016/679:
  • Registratie op onze website
  • Winkelen op onze website
  • Comfortregistratie (Sociale Aanmeldoptie)
  • Een online reparatieafspraak maken
  • Deelname aan loterijen/prijsaanvragen
  • Deelname aan enquêtes en beoordelingen
  • Deelname aan evenementen
  • Onze website gebruiken als handelspartner

 • een wettelijke vergunning in overeenstemming met Art. 6 paragraaf. 1 lit. f van Richtlijn (EU) 2016/679:
  • Technische voorziening voor de presentatie van de website (bijv. Content Delivery Networks)
  • Extra websitefuncties (bijv. productvideo's, flip-overcatalogus)
  • Loggegevens
  • Contacteer ons
  • Een online reparatieafspraak maken (gegevensverwerking voor adresverificatie)
  • Onze website gebruiken als handelspartner (Optie voor thuislevering)
  • Sessiecookies en permanente cookies voor comfortabele functies
  • Op sessie gebaseerde statistieken

 • uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Richtlijn (EU) 2016/679:
  • Dealer zoeken met Google Maps
  • Nieuwsbrief
  • Permanente cookies voor het vastleggen van het gebruiksgedrag
  • Webanalyse & Marketing
   • Adobe Analytics
   • Adobe Test & Target
   • Channel Sight
   • Mouseflow
   • Dubbelklik
   • Facebook-pixels en Aangepaste doelgroepen
   • Google Advertenties & Remarketing
   • Oracle BlueKai
   • Nielsen Marketing Cloud
Uw rechten

Als u vragen heeft over uw persoonsgegevens, vindt u hieronder een beschrijving van uw rechten:

Afmelden voor het ontvangen van reclameboodschappen

Als u uw toestemming voor het ontvangen van elektronische reclame wilt intrekken, kunt u gebruik maken van de afmeldlink in de voettekst van de betreffende e-mail of een e-mail sturen naar BRU-GDPR@bshg.com met als onderwerp "Afmelden voor elektronische reclame", met vermelding van uw voor- en achternaam en e-mailadres.

Uitvoering van uw rechten op gegevensbescherming

Gebruik de volgende contactkanalen voor uw aanvragen:

I. Consumenten: Gelieve het aanvraagformulier met betrekking tot persoonsgegevens van consumenten, ter beschikking online, te gebruiken: https://datarequest.bsh-group.com/

II. Verdelers/leveranciers/dienstverleners en hun werknemers: Neem contact op met onze lokale verkoop- of aankoopafdeling

III. Onze werknemers: Contacteer de plaatselijke HR-afdeling

 • Uw recht op informatie over uw gegevens: Wij verstrekken u op verzoek informatie over de gegevens die wij over u hebben.
 • Uw recht om uw gegevens aan te passen en aan te vullen: Wij passen onjuiste informatie over u aan als u ons hierover inlicht. We vullen onvolledige gegevens aan als u ons hierover inlicht, mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van verwerking van uw gegevens.
 • Uw recht om uw gegevens te wissen: Wij wissen op verzoek de informatie die wij over u hebben. Sommige gegevens worden echter pas gewist na een bepaalde bewaartermijn, bijvoorbeeld omdat we in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren of omdat we de gegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen voldoen.
 • Uw recht om uw gegevens te laten blokkeren: In bepaalde wettelijk vastgestelde gevallen blokkeren we uw gegevens als u dat van ons vraagt. Geblokkeerde gegevens worden slechts zeer beperkt verder verwerkt.
 • Uw recht om uw toestemming in te trekken: U kunt door u verleende toestemming voor verwerking van uw gegevens op elk moment intrekken voor de toekomst. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking van uw gegevens tot het moment waarop de toestemming wordt ingetrokken.
 • Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens: U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens in de toekomst als wij uw gegevens verwerken op basis van een van onze gerechtvaardigde belangen zoals genoemd in artikel 6(1f) of Verordening (EU) 2016/679. Als u bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van uw gegevens, mits er geen dwingende wettelijke gronden voor verdere verwerking bestaan. Het verwerken van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden is voor ons nooit een dwingende wettelijke grond.
 • Uw recht op overdraagbaarheid van gegevens: Op uw verzoek kunnen we bepaalde gegevens aan u beschikbaar stellen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.
 • Uw recht om in beroep te gaan bij een autoriteit gegevensbescherming: U kunt beroep aantekenen bij een autoriteit gegevensbescherming met betrekking tot gegevensbescherming. Neem hiervoor contact op met de voor uw woonplaats verantwoordelijke autoriteit gegevensbescherming onder wiens jurisdictie wij staan (hieronder genoemd).

Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Overdracht van ontvanger buiten de EER

We dragen ook persoonsgegevens over aan ontvangers die buiten de EER gevestigd zijn, in zogenaamde derde landen. In dit geval garanderen we ‒ voordat gegevens worden gedeeld ‒ dat de ontvanger een passend gegevensbeschermingsniveau hanteert (bijv. op basis van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard door de Europese Commissie voor het betreffende land of de overeenkomst van standaard contractuele EU-bepalingen tussen de Europese Unie en de ontvanger) of dat u toestemming hebt gegeven om deze gegevens te delen.

We verstrekken u graag een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifieke overeengekomen bepalingen om een passend gegevensbeschermingsniveau te waarborgen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens gebruiken uit de sectie "Uw contactpunt voor vragen in verband met gegevensbescherming" in de gegevensbeschermingsinformatie hierboven.

Geldig vanaf: XX.XX.2019

Versie: DPI_1.1.0 NL

Home Connect app download symbool
App download

De hele Home Connect wereld voor je smartphone en tablet.

Home Connect FAQ symbool
FAQ

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Home Connect Service symbool
Service

Neem contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Home Connect Partner symbool
Word een partner

Maak goede verbindingen met Home Connect.