Use of cookies

We would like to offer you the best experience while using our website. To identify potential improvements, we use cookies to measure and understand how you use our website. If you consent to this use of cookies (analyzing cookies), please click “Yes, I agree”. For more information about cookies and how to disable their use in your web browser, please visit our Data Privacy Statement.

Legal notice for the Home Connect app

Here you can find the legal notice for the provider, the Terms of Use and the Data Privacy Policy for the Home Connect app.

Informacije o zaštiti podataka za aplikaciju Home Connect

Poduzeće Home Connect GmbH sa sjedištem registriranim na Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munich, Germany (u daljnjem tekstu „Home Connect“ ili „mi“) odgovorno je za prikupljanje, obradu i upotrebu vaših osobnih podataka povezanih s aplikacijom Home Connect (u daljnjem tekstu „Aplikacija“).

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo vaše osobne podatke u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka. Sljedeće informacije objašnjavaju kako postupamo s takvim podacima.

1. Vrste osobnih podataka

U smislu upotrebe Aplikacije, Home Connect prikuplja, obrađuje i koristi prvenstveno sljedeće vrste osobnih podataka.

a. Matični podaci korisnika

Podaci koje prikupljamo i koristimo kod postavljanja korisničkog računa (registracije) sljedeći su:

• Detalji koje navodite za vrijeme postupka registracije, poput:

– imena i prezimena,

– email adrese (korisnički ID),

– države u kojoj rukujete svojim kućanskim aparatom/aparatima,

– lozinke kao zaštite pristupa.

Detalji koji su zahtijevani tijekom postupka registracije mogu se razlikovati od države do države.

• Informacije koje prikupljamo i pohranjujemo za vrijeme postupka registracije:

– postavke jezika vašeg mobilnog uređaja,

– pristanak na i priznanje uvjeta upotrebe te potvrdu informacija o zaštiti podataka,

– status korisničkog računa (aktiviran/deaktiviran),

– zadana postavka praćenja aplikacije (ovisno o odabiru države, vidi stavak 6 dolje za više informacija).

b. Matični podaci aparata

Podaci koje prikupljamo i koristimo, a koji se tiču veze između vašeg kućanskog aparata i korisničkog računa su sljedeći:

– robna marka kućanskog aparata (npr. Bosch ili Siemens),

– serijski broj i, ako je primjenjiv, datum proizvodnje aparata (takozvani E broj (puni model) i FD (proizvodni) broj - ti se podaci nalaze na oznaci aparata),

– jedinstveni identifikator mrežnog pretvarača postavljenog u kuhinjskom aparatu (takozvana MAC adresa).

Ti se podaci dodaju vašem korisničkom računu za svaki povezani kućanski aparat pod funkciju „Home Connect“.

c. Podaci o upotrebi aparata

Podaci koje prikupljamo i koristimo u vezi s upotrebnom kućanskog aparata su sljedeći:

• odabrane osnovne postavke, odabir programa i odabrane postavke programa na kućanskom aparatu ili putem Aplikacije,

• status aparata poput uvjeta okoline, stanje dijelova, promjene statusa aparata (npr. drugačiji način rada, otvorena ili zatvorena vrata/prednja ploča, promjene temperature, razine punjenja) i statusne poruke aparata (npr. aparat se je pregrijao, spremnik za vodu je prazan itd.).

• Videozapisi i slikovni podaci (npr. hladnjaci s ugrađenom kamerom)

d. Podaci o upotrebi Aplikacije

Podaci o upotrebi Aplikacije podaci su koje generiraju vaše interakcije s Aplikacijom, kao što su značajke koja koristite, ponašanje s klikovima povezanim s kontrolama Aplikacije, odabiri u padajućem izborniku, postavke sklopke za uključivanje/isključivanje. Vidi stavak 6 za više informacija.

2. Predviđena upotreba

Gore spomenute vrste podataka koristimo:

• kako bi vam ponudili značajke Aplikacije kao i usluge koje Aplikacija nudi (1.a.-c.),

• za popravak programskih pogrešaka (1.b. i c.),

• za poboljšavanje korisničke prilagođenosti Aplikacije (1.d.),

• za poboljšavanje našeg raspona proizvoda i usluga, posebice u pogledu programa koji se ne koriste i/ili koji se često koriste, osim drugih značajki Aplikacije i kućanskog aparata (1.c. i d.) i

• u svrhe izravnog marketinga (1.a.-c.).

Pravne osnove za predviđene upotrebe podataka u okviru UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. travnja 2016. opisane su u stavku 12 ovih informacija.

3. Opće razdoblje pohrane

Pod uvjetom da ne postoje zakonske odredbe koje određuju suprotno, primjenjuju se sljedeća opća razdoblja pohrane:

a. Matični podaci korisnika: Brisanje čim je izbrisan korisnički račun.

b. Matični podaci aparata: Odstranjivanje poveznice na korisnički račun nakon uklanjanja kućanskog aparata s korisničkog računa.

c. Podaci o upotrebi aparata: Korisnički specifična pohrana za razdoblje od deset (10) dana. Ako je korisnik pristao na marketinške usluge uz dopuštenje korisnika, korisnički specifična pohrana u trajanju valjanosti takvih marketinških usluga.

d. Podaci o upotrebi Aplikacije: Pohrana u pseudonimiziranom obliku u mjeri u kojoj je aktivirana funkcija „Omogućite praćenje podataka o upotrebi“. Podaci o upotrebi Aplikacije pohranjuju se maksimalno 37 mjeseci od datuma kojeg su bili prikupljeni.

4. Upravljanje obradom podataka

a. Povezivost vašeg kućanskog aparata

Aplikaciju možete koristiti za upravljanje povezivosti kućanskog aparata.

• Ako je to potrebno, možete uspostaviti vezu s Home Connect poslužiteljem na način da je svaki kućanski aparat povezan odvojeno (stavka izbornika Postavke→Postavke povezivosti). Nakon toga:

– podaci o upotrebi aparata (1.c.) više se neće prenositi na Home Connect poslužitelj,

– određene značajke Aplikacije više neće biti dostupne; osobito kućanskim aparatom nećete moći rukovati izvan dosega WiFI veze, čak i ako je postavljena internetska podatkovna veza.

• Ako je to potrebno, možete isključiti WLAN vezu za pojedinačan kućanski aparat (stavka izbornika Postavke → Postavke povezivosti). Nakon toga:

– podaci o upotrebi aparata (1.c.) više se neće prenositi na Home Connect poslužitelj,

– kućanskim ćete aparatom moći upravljati samo putem samog aparata, a ne putem Aplikacije.

b. Korisnički računi i lokalni podaci Aplikacije

Svojim korisničkim računima možete upravljati putem Aplikacije te izbrisati lokalno pohranjene podatke Aplikacije.

• Svoj korisnički račun možete izbrisati („Postavke“ → „Moj račun“ → „izbriši korisnički račun“). Nakon toga:

– veza između vašeg kućanskog aparata i korisničkog računa bit će izbrisana,

– vaš kućanski aparat više neće slati podatke o upotrebi aparata Home Connect poslužitelju ako drugi računi nisu povezani s kućanskim aparatom (vidi članak 1.b. gore).

• Brisanje Aplikacije također uklanja sve lokalno pohranjene korisnički specifične podatke.

c. Tvorničke postavke kućanskog aparata

Aparat možete vratiti na tvorničke postavke. Nakon toga:

• aparat će izgubiti vezu s Home Connect poslužiteljem zato što će se mrežne postavke vratiti u početno stanje,

• kućanski aparat više neće biti povezan s prethodno povezanim korisničkim računom (to zahtjeva vezu kućanskog aparata s internetom) i neće se prikazati u Aplikaciji.

Molimo, pročitajte korisnički priručnik vašeg kućanskog aparata prije vraćanja na tvorničke postavke.

5. Prijenos ili otkrivanje vaših podataka trećim stranama

Mi sudjelujemo s raznim pružateljima usluga kako bi stvorili i upravljali Aplikacijom te ponudili odgovarajuće usluge. U mjeri u kojoj smo te pružatelje usluga obvezali da podatke obrađuju u skladu s izričitim uputama u svojstvu opunomoćenih obrađivača podataka, sve aktivnosti obrade podataka koje izvode ti pružatelji ne zahtijevaju vaš pristanak.

Pružatelji usluga koje smo opunomoćili za stvaranje i upravljanje Aplikacijom:

• Pružatelj usluga za usluge hostinga

• Pružatelj usluga za usluge programiranja

• Pružatelj usluga za usluge pozivnog centra

Drugim primateljima prenosimo vaše podatke samo kada je to potrebno kako bi se ispunio ugovor s vama, ako mi ili primatelji imamo pravni interes za otkrivanje vaših podataka, ili ako ste nam dali svoj pristanak na taj prijenos. Ti primatelji uključuju pružatelje usluga i druga poduzeća unutar naše korporativne grupe. Štoviše, podatke možemo prenositi drugim primateljima u slučaju da smo to dužni zbog zakonskih odredbi ili izvršivih upravnih ili sudskih naloga.

Drugi primatelji vaših podataka su također drugi pružatelji usluga čije se ponude i usluge (usluge treće strane) mogu koristiti u vezi s Aplikacijom (vidi članak 9).

6. Bilježenje upotrebe Aplikacije

Podaci o upotrebi Aplikacije ona sama može bilježiti (vidi članak 1.d. gore). U tom se kontekstu koristi usluga Adobe Analytics koju nudi Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irska (u daljnjem tekstu „Adobe“).

Ako je aktivirana funckija „Omogućite praćenje podataka o upotrebi“, podaci o upotrebi Aplikacije slat će se te pohranjivati na Adobe poslužitelju u Ujedinjenom Kraljevstvu. Podaci o upotrebi Aplikacije omogućavaju vam analizu vaše upotrebe Aplikacije (vidi članak 1.d. gore) IP anonimizacija aktivirana je za ovu Aplikaciju, što znači da je IP adresa koju koristite skraćena prije nego što se šalje na poslužitelj. Adobe će te podatke koristiti u ime Home Connect-a za ocjenu vaše upotrebe Aplikacije i za pripremu izvješća o aktivnosti Aplikacije za Home Connect. IP adresa poslana s vašeg mobilnog uređaja u kontekstu Adobe Analytics neće se spajati s drugim podacima koje drži Adobe ili Home Connect bez vašeg izričitog pristanka.

Možete sami nadzirati bilježi li se vaša upotreba Aplikacije (uključujući IP adresu) te obrađuje li je Adobe, tako da aktivirate ili deaktivirate funckiju „Omogućite praćenje podataka o upotrebi.“ Ovisno o pravnom stanju u vašoj državi, funckija „Omogućite praćenje podataka o upotrebi“ može zadano biti aktivirana.

7. Izvješća o pogreškama

Koristimo HockeyApp (http://www.hockeyapp.net) za prikupljanje i slanje anonimnim izvješća o pogreškama ako se Aplikacija ponaša na neočekivan način, posebice ako se Aplikacija ruši. Naši pružatelji usluga i Home Connect primat će izvješća o greškama samo s vašim izričitim pristankom. Za pristanak ćemo vas upitati svaki put kad želimo prenijeti takve informacije.

8. Sigurnost podataka

Koristimo tehničke i organizacijske mjere za zaštitu vaših podataka, na primjer, od manipulacije, gubitka i neovlaštenog pristupa treće strane. Te mjere uključuju upotrebu tehnologija kodiranja, certifikate, programske opreme za borbu protiv virusa i napada hakera na Home Connect poslužitelju i zaštitne lozinke na Aplikaciji Home Connect. Razina sigurnosti podataka Aplikacije Home Connect testirana je i certificirana od strane TÜV Trust IT. Neprestano pregledavamo i poboljšavamo svoje sigurnosne mjere u skladu s tehnološkim napretkom.

9. Raspon primjene informacija o zaštiti podataka

Ove informacije o zaštiti podataka odnose se na funkcije i usluge koje nudi Home Connect putem Aplikacije, međutim, ne odnose se na usluge trećih strana, čak i ako Home Connect omogućava upotrebu takvih usluga u Aplikaciji (molimo pogledajte i uvjete upotrebe glede usluga trećih strana). Upotreba takvih usluga trećih strana uređuje se prevladavajućim odredbama o zaštiti podataka koje određuje pružatelj usluga trećih strana i, ako je to primjenjivo, dodatne informacije o zaštiti podataka s naše strane, koje navode razlikovne značajke tih usluga trećih strana, a mjerodavne su samo u ovom pogledu.

Ako ste upućeni na drugog pružatelja usluge, Home Connect će razumno i prikladno nastojati razjasniti takva upućivanja (npr. dodavanjem sadržaja pružatelja usluge unutar Aplikacije putem inline frame) ako takvo upućivanje nije jasno. Ako kliknete na poveznicu u Aplikaciji Home Connect koja poziva aplikaciju ili internetsku stranicu drugog pružatelja usluge, to predstavlja jasno upućivanje.

Ako se vi, korisnik, nalazite unutar područja primjene UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), molimo uzmite u obzir da upotreba usluga trećih strana može za posljedicu imati obradu vaših osobnih podataka u državama izvan područja primjene Opće uredbe o zaštiti podataka.

10. Izmjene informacija o zaštiti podataka

Kako Aplikacija i dalje prolazi kroz razvoj - između ostalog, kroz implementaciju novih tehnologija ili uvođenje novih usluga - ove je informacije o zaštiti podataka potrebno prikladno prilagoditi. Home Connect zadržava pravo na ispravljanje i dopunu ovih informacija prema potrebi. Home Connect će uvijek ažurirati informacije o zaštiti podataka u Aplikaciji; tako se u svakom trenutku možete upoznati s najnovijom verzijom.

11. Prava i kontaktne informacije

Ako unatoč našim nastojanjima da pohranimo podatke koji su točni i ažurirani, se vaši podaci pohrane netočno, takve ćemo informacije ispraviti na vaš zahtjev. Nakon davanja svog pristanka na prikupljanje, obradu i upotrebu vaših osobnih podataka, taj pristanak možete u svakom trenutku povući s učinkom na budućnost. Općenito, pristanak možete povući putem prikladne postavke u Aplikaciji ili drugačije, putem kontaktnih informacija navedenih u Aplikaciji.

Vaši će osobni podaci biti izbrisani ako povučete svoj pristanak na pohranu podataka, ako vaši osobni podaci više nisu potrebni za određenu svrhu te pohrane ili ako je takva pohrana nedopustiva iz drugih pravnih razloga. Molimo, imajte na umu da iz tehničkih ili organizacijskih razloga može doći do preklapanja vašeg povlačenja vašeg pristanka i upotrebe vaših podataka, npr. u slučaju biltena koji je već bio poslan. Podaci koji su potrebni za izdavanje računa i potrebe računovodstva ili koji su podložni zakonskoj obvezi na čuvanje izvješća nisu ovime obuhvaćeni.

Ukoliko imate dodatnih pitanja na temu zaštite podataka ili ukoliko želite ostvariti svoje pravo na povlačenje pristanka ili na informacije, popravak, brisanje ili obustavu, molimo, kontaktirajte nas putem kontaktnih informacija navedenih u Aplikaciji.

12. Dodatne informacije

Dodatne informacije u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

a. Pravne osnove za predviđene upotrebe podataka

Sljedeće upotrebe podataka temeljimo na

• izvršavanju ugovora u skladu s člankom 6(1b) Uredbe (EU) 2016/679:

– Pružanje značajki Aplikacije kao i usluga ponuđenih u Aplikaciji putem obrade kategorija podataka navedenih u člancima 1.a.-c.

– Prijenos kategorija podataka navedenih u člancima 1.a.-c. pružateljima usluga trećih strana za usluhe koje se mogu koristiti s Aplikacijom (vidi članak 9).

• zakonitim interesima u skladu s člankom 6(1f) Uredbe (EU) 2016/679:

– Popravljanje programskih pogrešaka putem obrade kategorija podataka navedenih u člancima 1.b. i c.

– Poboljšavanje korisničke prilagođenosti Aplikacije putem obrade kategorija podataka navedenih u članku 1.d.

– Poboljšavanje našeg raspona proizvoda i usluga, posebice u pogledu programa koji se ne koriste i/ili koji se često koriste, osim drugih značajki Aplikacije i kućanskog aparata putem obrade kategorija podataka navedenih u člancima 1.c. i d.

• vaš pristanak u skladu s člankom 6(1a) Odredbe (EU) 2016/679:

– U svrhe izravnog marketinga putem obrade kategorija podataka navedenih u člancima 1.a.-c.

b. Vaša prava

Vaša dodatna prava, uz članak 11, navedena su dolje. Kako bi ostvarili svoja prava, upotrijebite kontaktne informacije dostupne na kraju ovih Informacija o zaštiti podataka.

• Vaše pravo na informacije o svojim podacima: Na vaš ćemo vam zahtjev dostaviti sve informacije o podacima koje imamo o vama.

• Vaše pravo na popravljanje i ispunjavanje svojih podataka: Nepravilne informacije o vama ćemo popraviti ako nas o tome na odgovarajući način obavijestite. Nepotpune podatke o vama ćemo ispuniti ako nas o tome na odgovarajući način obavijestite, pod uvjetom da su ti podaci potrebni za predviđenu upotrebu obrade vaših podataka.

• Vaše pravo na brisanje svojih podataka: Na vaš ćemo zahtjev izbrisati sve informacije koje imamo o vama. Međutim, neki podaci mogu biti izbrisani samo nakon definiranog razdoblja zadržavanja, na primjer, zato što smo u nekim slučajevima zakonom obavezni zadržati podatke, ili zato što su nam potrebni za ispunjavanje naših ugovornih obveza prema vama.

Molimo, pogledajte i članak 11.

• Vaše pravo na blokiranje svojih podataka: U nekim zakonski određenim slučajevima, vaše ćemo podatke blokirati ako to od nas zatražite. Blokirane se podatke obrađuje samo do jako određene mjere.

• Vaše pravo na povlačenje pristanka: Svoj pristanak na obradu vaših podataka možete bilo kada povući, s učinkom u budućnosti. Legalnost obrade vaših podataka time ostaje nepromijenjena do trenutka u kojem ste povukli svoj pristanak.

Molimo, pogledajte i članak 11.

• Vaše pravo na protivljenje obradi vaših podataka: Možete se bilo kada protiviti obradi vaših podataka s učinkom u budućnosti, ako obrađujemo vaše podatke na osnovi jednog od pravnih opravdanja određenih u članku 6(1e ili 1f) Regulacije (EU) 2016/679. U slučaju protivljenja, prekinut ćemo obradu vaših podataka, pod uvjetom da ne postoje uvjerljivi i zakoniti razlozi za daljnju obradu. Obrađivanje vaših podataka u svrhu izravnog marketinga za nas ne sačinjava uvjerljiv i zakoniti razlog.

• Vaše pravo na prenosivost podataka: Na vaš vam zahtjev možemo staviti na raspolaganje određene informacije u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu.

• Vaše pravo na žalbu regulatornom tijelu: Možete podnijeti žalbu koja se odnosi na zaštitu podataka tijelu za zaštitu podataka. Kako bi to učinili, kontaktirajte tijelo za zaštitu podataka odgovorno za vaše boravište ili tijelo za zaštitu podataka pod čijom smo mi nadležnošću (navedeno dolje).

Bavarian Data Protection Authority (BayLDA), www.baylda.de.

c. Prijenos primateljima izvan EEA

Ako je to potrebno, za pružanje značajki Aplikacije kao i usluga dostupnih u Aplikaciji, osobne podatke prenosimo i primateljima sa sjedištem izvan EEA, u takozvanim trećim zemljama. U tom slučaju, jamčimo - prije razmjene podataka - da se održava prikladna razina zaštite podataka od strane primatelja (npr. na osnovi odluke o primjerenosti koju je donijela Europska komisija za dotičnu državu ili dogovora standardnih EU ugovornih odredbi između Europske Unije i primatelja) ili da ste dali svoj pristanak na spomenutu razmjenu.

Rado ćemo vam pružiti pregled primatelja u trećim zemljama te kopiju specifičnih odredbi koje su dogovorene kako bi se održala prikladna razina zaštite podataka. Kako bi to zahtijevali, upotrijebite kontaktne informacije dostupne na kraju ovih Informacija o zaštiti podataka.

Molimo, pogledajte članak 9 za prijenos osobnih podataka putem upotrebe usluga trećih strana.

d. Kontaktni detalji službenika za zaštitu podataka

Ako imate ikakva pitanja povezana sa zaštitom podataka ili ostvarivanjem svojih prava, možete upotrijebiti sljedeće kontaktne informacije kako bi stupili u izravan dodir s našim službenikom za zaštitu podataka:

BSH kućanski uređaji d.o.o.

Službenik za zaštitu podataka

Ulica grada Vukovara 269f

10 000 Zagreb

DataProtection-HR@bshg.com

Dodatne informacije u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

a. Pravne osnove za predviđene upotrebe podataka

Sljedeće upotrebe podataka temeljimo na

• izvršavanju ugovora u skladu s člankom 6(1b) Uredbe (EU) 2016/679:

– Pružanje značajki Aplikacije kao i usluga ponuđenih u Aplikaciji putem obrade kategorija podataka navedenih u člancima 1.a.-c.

– Prijenos kategorija podataka navedenih u člancima 1.a.-c. pružateljima usluga trećih strana za usluhe koje se mogu koristiti s Aplikacijom (vidi članak 9).

• zakonitim interesima u skladu s člankom 6(1f) Uredbe (EU) 2016/679:

– Popravljanje programskih pogrešaka putem obrade kategorija podataka navedenih u člancima 1.b. i c.

– Poboljšavanje korisničke prilagođenosti Aplikacije putem obrade kategorija podataka navedenih u članku 1.d.

– Poboljšavanje našeg raspona proizvoda i usluga, posebice u pogledu programa koji se ne koriste i/ili koji se često koriste, osim drugih značajki Aplikacije i kućanskog aparata putem obrade kategorija podataka navedenih u člancima 1.c. i d.

• vaš pristanak u skladu s člankom 6(1a) Odredbe (EU) 2016/679:

– U svrhe izravnog marketinga putem obrade kategorija podataka navedenih u člancima 1.a.-c.

b. Vaša prava

Vaša dodatna prava, uz članak 11, navedena su dolje. Kako bi ostvarili svoja prava, upotrijebite kontaktne informacije dostupne na kraju ovih Informacija o zaštiti podataka.

• Vaše pravo na informacije o svojim podacima: Na vaš ćemo vam zahtjev dostaviti sve informacije o podacima koje imamo o vama.

• Vaše pravo na popravljanje i ispunjavanje svojih podataka: Nepravilne informacije o vama ćemo popraviti ako nas o tome na odgovarajući način obavijestite. Nepotpune podatke o vama ćemo ispuniti ako nas o tome na odgovarajući način obavijestite, pod uvjetom da su ti podaci potrebni za predviđenu upotrebu obrade vaših podataka.

• Vaše pravo na brisanje svojih podataka: Na vaš ćemo zahtjev izbrisati sve informacije koje imamo o vama. Međutim, neki podaci mogu biti izbrisani samo nakon definiranog razdoblja zadržavanja, na primjer, zato što smo u nekim slučajevima zakonom obavezni zadržati podatke, ili zato što su nam potrebni za ispunjavanje naših ugovornih obveza prema vama.

Molimo, pogledajte i članak 11.

• Vaše pravo na blokiranje svojih podataka: U nekim zakonski određenim slučajevima, vaše ćemo podatke blokirati ako to od nas zatražite. Blokirane se podatke obrađuje samo do jako određene mjere.

• Vaše pravo na povlačenje pristanka: Svoj pristanak na obradu vaših podataka možete bilo kada povući, s učinkom u budućnosti. Legalnost obrade vaših podataka time ostaje nepromijenjena do trenutka u kojem ste povukli svoj pristanak.

Molimo, pogledajte i članak 11.

• Vaše pravo na protivljenje obradi vaših podataka: Možete se bilo kada protiviti obradi vaših podataka s učinkom u budućnosti, ako obrađujemo vaše podatke na osnovi jednog od pravnih opravdanja određenih u članku 6(1e ili 1f) Regulacije (EU) 2016/679. U slučaju protivljenja, prekinut ćemo obradu vaših podataka, pod uvjetom da ne postoje uvjerljivi i zakoniti razlozi za daljnju obradu. Obrađivanje vaših podataka u svrhu izravnog marketinga za nas ne sačinjava uvjerljiv i zakoniti razlog.

• Vaše pravo na prenosivost podataka: Na vaš vam zahtjev možemo staviti na raspolaganje određene informacije u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu.

• Vaše pravo na žalbu regulatornom tijelu: Možete podnijeti žalbu koja se odnosi na zaštitu podataka tijelu za zaštitu podataka. Kako bi to učinili, kontaktirajte tijelo za zaštitu podataka odgovorno za vaše boravište ili tijelo za zaštitu podataka pod čijom smo mi nadležnošću (navedeno dolje).

Bavarian Data Protection Authority (BayLDA), www.baylda.de.

c. Prijenos primateljima izvan EEA

Ako je to potrebno, za pružanje značajki Aplikacije kao i usluga dostupnih u Aplikaciji, osobne podatke prenosimo i primateljima sa sjedištem izvan EEA, u takozvanim trećim zemljama. U tom slučaju, jamčimo - prije razmjene podataka - da se održava prikladna razina zaštite podataka od strane primatelja (npr. na osnovi odluke o primjerenosti koju je donijela Europska komisija za dotičnu državu ili dogovora standardnih EU ugovornih odredbi između Europske Unije i primatelja) ili da ste dali svoj pristanak na spomenutu razmjenu.

Rado ćemo vam pružiti pregled primatelja u trećim zemljama te kopiju specifičnih odredbi koje su dogovorene kako bi se održala prikladna razina zaštite podataka. Kako bi to zahtijevali, upotrijebite kontaktne informacije dostupne na kraju ovih Informacija o zaštiti podataka.

Molimo, pogledajte članak 9 za prijenos osobnih podataka putem upotrebe usluga trećih strana.

d. Kontaktni detalji službenika za zaštitu podataka

Ako imate ikakva pitanja povezana sa zaštitom podataka ili ostvarivanjem svojih prava, možete upotrijebiti sljedeće kontaktne informacije kako bi stupili u izravan dodir s našim službenikom za zaštitu podataka:

BSH kućanski uređaji d.o.o.

Službenik za zaštitu podataka

Ulica grada Vukovara 269f

10 000 Zagreb

DataProtection-HR@bshg.com

Datum izdavanja: Ožujak 2018

Discover Home Connect

Stories that connect

Find out how Home Connect can make your life more efficient, safer and smarter.

Connected home appliances

Take control of your home appliances with Home Connect. And not just when you're at home, when you're out and about too.

Our partners

Home Connect has numerous partner services. Discover our constantly growing network.

Home Connect app download icon

App download

The entire Home Connect world for your smartphone and tablet.

Home Connect FAQ Icon

FAQ

You will find the answers to frequently asked questions here.

Home Connect Service icon

Service

Get in touch. We're here for you.

Home Connect Partner Icon

Become a partner

Establish good connections with Home Connect.