Legal notice for the Home Connect app

Here you can find the legal notice for the provider, the Terms of Use and the Data Privacy Policy for the Home Connect app.

Opći uvjeti upotrebe za Bosch aplikaciju Home Connect

1. Temelj sporazuma

Društvo Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munich, Njemačka ("Operater") pruža vam besplatnu instalaciju i upotrebu aplikacije Home Connect na vašem mobilnom uređaju/uređajima. Daljnje informacije o Operateru mogu se pronaći u pravnoj obavijesti aplikacije Home Connect.

Ovi opći uvjeti upotrebe ("Opći uvjeti upotrebe") primjenjuju se između vas kao korisnika aplikacije Home Connect i društva Home Connect GmbH kao Operatera iste. Samo Operater postaje vaš ugovorni partner. Kada dovršite registraciju, ovi će opći uvjeti upotrebe postati obvezujuća ugovorna osnova za upotrebu aplikacije Home Connect. Ove opće uvjete upotrebe možete pregledati i pohraniti u aplikaciji Home Connect pod stavkom "Postavke". Primjenjuje se jezična inačica države koju ste odabrali u postupku registracije. U državama s nekoliko nacionalnih jezika, Operater može pružiti nekoliko jezičnih inačica.

2. Zahtjevi za upotrebu

Kako biste mogli upotrebljavati dio aplikacije Home Connect za koji je potrebna registracija, potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

  • potrošač-pojedinac ste i imate najmanje 18 godina,
  • uspostavili ste korisnički račun kao dio postupka registracije (u nekim je državama za to potrebno stvaranje Single Key ID, vidi odjeljak 3.),
  • svojim kućanskim uređajem ("Uređaj") rukujete u državi u kojoj Operater pruža aplikaciju Home Connect (popis dostupnih država može se pronaći u aplikaciji Home Connect).

Za upotrebu aplikacije Home Connect, ista mora biti namještena na mobilnom uređaju s pristupom internetu koji upotrebljava podržan operativni sustav (vidi https://www.home-connect.com za popis podržanih mobilnih uređaja). Mobilni uređaj i Uređaj morate pružiti vi te ih morate povezati na bežičnu vezu WiFi putem prikladnog internetskog usmjerivača. Osim WiFi pokrivenosti Uređaja, vašem će mobilnom uređaju biti potrebna još jedna podatkovna veza. Tijekom izvanmrežnog djelovanja, uređajem je moguće upravljati kao "nepovezanim" Uređajem. Ako se WiFi veza Uređaja prekine ili ako se Uređaj nalazi izvan dosega WiFi veze, Uređajem neće biti moguće upravljati putem aplikacije Home Connect. Vi preuzimate odgovornost za sve troškove nastale od podatkovne veze (kao i za preuzimanje ažuriranja za aplikaciju Home Connect te ugrađene opreme Uređaja, kao i za prijenos slika). Operater se ne smatra odgovornim za raspoloživost i/ili kvalitetu podatkovne veze.

Preuzimanjem aplikacije Home Connect potvrđujete da nemate stalno boravište u bilo kojoj državi podložnoj propisima o embargu SAD-a, koju je američka vlada označila kao državu koja podupire terorizam, te da se osobno ne nalazite na popisu američke vlade zabranjenih ili ograničenih strana.

3. Postupak registracije

Za upotrebu aplikacije Home Connect izvan otvorenog područja potrebno je ili stvaranje računa za aplikaciju Home Connect (registracija) ili postojeći centralni korisnički BSH račun. Za stvaranje korisničkog računa za aplikaciju Home Connect, morate pružiti najmanje svoje ime i prezime, lokaciju Uređaja (država), svoju adresu e-pošte (korisnički ID) te osobnu lozinku kako bi registracija bila uspješna. U nekim državama morate pružiti drugačije podatke.

Prije dovršavanja postupka registracije, podatci za registraciju koje ste unijeli ponovno će se prikazati. Tu ćete moći popraviti moguće greške prilikom unosa. Kada se uspješno registrirate za aplikaciju Home Connect, putem e-pošte ćete primiti potvrdu (ili putem usluge SMS, ovisno o državi) i vaš će se korisnički račun aktivirati. E-pošta (ili SMS) sadržavat će poveznicu koju je potrebno slijediti kako biste potvrdili registraciju. Korisnički se ugovor sklapa s aktivacijom korisničkog računa.

Ako se registracija putem usluge jedinstvene prijave (trenutno "Single Key ID") jednog od društva povezanog s Operaterom već pruža u vašoj državi, najprije ćete morati stvoriti takav Single Key ID kako biste stvorili korisnički račun za aplikaciju Home Connect. Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Njemačka ("BIO") je odgovoran za pružanje takve jedinstvene usluge za registraciju. Odvojeni uvjeti za upotrebu usluge BIO odnose se na tu usluge jedinstvene prijave. Možete pokrenuti postupak registracije za aplikaciju Home Connect samo s takvim Single Key ID. Osim toga, postupak registracije jednak je prethodno opisanom, nakon stvaranja takvog Single Key ID.

Ako ste stvorili korisnički račun za aplikaciju Home Connect, moći ćete ga upotrebljavati i ubuduće, ovisno o raspoloživosti, kao centralni korisnički račun za prijavu u druge usluge koje pružaju društva povezana s Operaterom. Pružatelj ovih usluga obavijestit će vas o tim prilikama odvojeno kada se registrirate za takve usluge.

4. Prijava u vaš korisnički račun

Vaša lozinka neka ostane privatna, nemojte je otkrivati trećim osobama. Ako lozinku izgubite ili ako sumnjate da je treća osoba dobila pristup, dužni ste o tome odmah obavijestiti Operatera putem kontaktnih informacija navedenih u aplikaciji Home Connect ili promijeniti svoju zaporku. Upotrijebite funkciju "Promijeni lozinku" i/ili funkciju "Zaboravili ste lozinku?" u aplikaciji Home Connect kako biste promijenili lozinku ili stvorili novu.

Većina funkcija i usluga koje pruža aplikacija Home Connect može se upotrebljavati samo ako ste prijavljeni u svoj korisnički račun. Ako ste se uspješno prijavili u svoj korisnički račun, ostat ćete prijavljeni dok se ne odjavite. Iznimka je ako u aplikaciji Home Connect ne učinite nikakve radnje unutar 90 dana od prijave. U takvom slučaju, iz sigurnosnih ćete razloga biti odjavljeni iz korisničkog računa. Ponovna prijava je moguća. Unatoč praktičnosti, neodjavljivanje iz aplikacije Home Connect nakon upotrebe povećava rizik da će treće osobe koje imaju pristup vašem mobilnom uređaju upotrijebiti aplikaciju Home Connect bez dopuštenja. Za sve vrste zloupotrebe trećih osoba vi snosite odgovornost Operateru. Izlaz iz / zatvaranje aplikacije Home Connect nema utjecaja na vaš status prijave u korisnički račun.

Bez prijave u korisnički račun možete upotrebljavati samo ograničene funkcije i sadržaj koji je pružen u otvorenom području aplikacije Home Connect.

5. Upotreba aplikacije Home Connect od strane više korisnika

U skladu s područjem primjene navedenim u odjeljku 9., aplikaciju Home Connect može upotrebljavati više korisnika, pri čemu svaki mora imati svoj korisnički račun. Ako više korisnika doda isti Uređaj na svoj račun (npr. u obitelji ili zajedničkim stanovima), korisnik koji je prvi dodao Uređaj svojem računu ("Glavni korisnik") ima pravo izbrisati Uređaj s računa korisnika koji su ga dodali kasnije. Glavni korisnik može dodijeliti povlasticu Glavnog korisnika drugim korisnicima. Svi korisnici Uređaja mogu vidjeti odgovarajući status uređaja u aplikaciji Home Connect te izdavati naredbe ako je to potrebno.

Upotreba usluga treće strane (vidi odjeljak) općenito utječe samo na račun korisnika koji se je odlučio koristiti takvim uslugama ("Korisnik usluga treće strane"). Podatci koji su poslani pružatelju usluga treće strane mogu sadržavati podatke koji se odnose na ponašanje pri upotrebi drugih korisnika Uređaja. Korisnik usluga treće strane obvezuje se da će obavijestiti druge korisnike Uređaja o svrsi i opsegu prikupljanja podataka te daljnje obrade i upotrebe podataka od strane pružatelja usluga treće strane prije stvarnog korištenja takvim uslugama. Štoviše, obvezuje se da će dobiti suglasnost svih korisnika u pogledu takve obrade podataka.

6.Funkcije i usluge koje pruža aplikacija Home Connect

Aplikacija Home Connect služi upravljanju Uređaja koji su kompatibilni sa uslugom Home Connect te pružanju drugih usluga (npr. savjeta za upotrebu određenih programa Uređaja, prijedloga recepata ili prijedloga za povećanje učinkovitosti energije) povezanih s vašim Uređajima.

Funkcije koje pruža aplikacija Home Connect razlikuju se ovisno o određenoj vrsti Uređaja te državi u kojoj se Uređaj upotrebljava. Istražite aplikaciju Home Connect kako biste saznali koje su vam funkcije na raspolaganju. Ako se za određene kategorije Uređaja pružaju dodatne značajke, mogu se primjenjivati dodatni uvjeti upotrebe i informacije o privatnosti. U takvim ćemo ih slučajevima staviti vama na raspolaganje prije nego što aktivirate odgovarajuće značajke. Dodatni posebni uvjeti upotrebe moraju biti prihvaćeni odvojeno i postati dio ovog ugovora. Dodatni posebni uvjeti upotrebe i dopunske informacije o privatnosti na raspolaganju su pod stavkom "Postavke" u aplikaciji Home Connect. Za upotrebu značajki koje pruža aplikacija Home Connect, vaš korisnički ID, informacije o vašem Uređaju te vaše upravljačke postavke prenose se na server ("Server Home Connect") putem podatkovne veze; server prenosi vaše upravljačke postavke. Pogledajte Informacije o zaštiti osobnih podataka za daljnje informacije o obradi podataka.

Potpunu funkcionalnost aplikacije Home Connect možete upotrebljavati samo ako ste prijavljeni u svoj Home Connect korisnički račun, ako su vaši Uređaji dodijeljeni vašem Home Connect korisničkom računu ("Uparivanje") i ako su vaši Uređaji i aplikacija Home Connect uspostavili podatkovnu vezu sa serverom Home Connect. Kako bi se pojednostavilo početno Uparivanje vašeg Uređaja s aplikacijom Home Connect, određeni Uređaji dozvoljavaju aktivaciju signala Bluetooth kojeg emitira takav Uređaj tijekom postupka uparivanja. Nakon završetka postupka uparivanja ili ako nije bila uspostavljena veza s aplikacijom Home Connect na vašem mobilnom uređaju nakon aktivacije signala Bluetooth, signal Bluetooth će se automatski ponovno isključiti nakon maksimalno 15 minuta. Nakon Uparivanja možete ponovno aktivirati signal Bluetooth vašeg uređaja, npr. kako bi povezali Uređaj s korisničkim računima drugih korisnika ili povezali kompatibilnu dodatnu opremu s vašim Uređajem.

Ako isključite WiFi vezu vašeg Uređaja u aplikaciji Home Connect, vaš uređaj neće moći uspostaviti vezu sa serverom Home Connect. Štoviše, isključivanje te veze također znači da nećete moći Uređajem upravljati putem aplikacije Home Connect.

Iz sigurnosnih razloga nekim funkcijama Home Connect nije potreban samo naredbeni nalog putem aplikacije Home Connect već i ručna potvrda i/ili ručna aktivacija samog Uređaja. Aplikacija Home Connect će vas o takvom zahtjevu obavijestiti. Za određene je Uređaje moguće isključiti takvu tvornički postavljenu ručnu potvrdu ili ručnu aktivaciju u postavkama za upotrebu Uređaja. To će vam dozvoliti pokretanje tih Uređaja izvan vaše kućne mreže. To može uključivati određene rizike, ako Uređaj pokrenete na daljinski način (npr. treća osoba u vašem kućanstvu mogla je promijeniti postavke punjenja Uređaja). Ograničenja odgovornosti u skladu s odjeljkom 15. ovih Uvjeta za upotrebu ovdje su također primjenjiva.

7. Usluge temeljene na podatcima

Kako bismo vam pružili određene usluge putem aplikacije Home Connect upotrebljavamo podatke sakupljene u vezi s aplikacijom Home Connect. Na primjer, ovisno o učestalosti upotrebe Uređaja, možemo vas proaktivno podsjetiti na određene radnje održavanja koje su u tom trenutku potrebne, što može produljiti životni vijek vašeg Uređaja (npr. uklanjanje kamenca ili punjenje soli) ili podatke upotrijebiti na reaktivan način za uklanjanje određenih grešaka (npr. kao dio daljinske dijagnostike, tijekom popravaka na licu mjesta ili u servisnom centru). Detaljan opis tih usluga i upotrijebljenih podataka nalazi se u aplikaciji Home Connect te u informacijama o privatnosti.

8. Obavijesti u aplikaciji / putem e-pošte

Možete odabrati želite li daljnje informacije primati putem obavijesti u aplikaciji / e-pošte.

Ako ste u aplikaciji Home Connect automatske obavijesti postavili na "uključeno", aplikacija Home Connect može vas obavijestiti o statusu potrošnje potrošnog materijala (npr. deterdženata ili tableta) na temelju vaših korisničkih podataka i podataka o uređaju koji su pohranjeni u korisničkom računu te podataka koji se prenose s vaših povezanih Uređaja, kao i ažurirati o novom sadržaju unutar aplikacije Home Connect te savjetima o rukovanju Uređajem. Možemo vas i kontaktirati putem aplikacije Home Connect kao dio usluga spomenutih u odjeljku 7. i u slučaju sigurnosnih informacija i povlačenja proizvoda.

Ako ste nam dali svoju marketinšku suglasnost / privolu, možemo vas obavijestiti - unutar opsega pružene suglasnosti - i putem obavijesti u aplikaciji / e-pošte, na primjer o produžetcima jamstva, dodatnoj opremi prikladnoj za vaše Uređaje, uslugama za poboljšavanje djelotvornosti vaših Uređaja ili njihovom održavanju, ponudama za potrošni materijal, novim programima, popustima, kao i informacijama o partnerima ili novostima.

Za kupovinu proizvoda ili usluga koje nisu izravno povezane s aplikacijom Home Connect (npr. produžetak jamstva, dodatna oprema ili potrošni materijal za vaš Uređaj) kliknite na poveznicu vanjskog pružatelja usluga. Biti ćete preusmjereni na ponudu treće strane, gdje ćete moći kupiti odgovarajuće usluge.

9. Prava upotrebe

Aplikacija Home Connect, kao i usluge i sadržaj koji su uključeni u aplikaciju Home Connect, zaštićeni su autorskim pravima.

Za vrijeme trajanja ovog korisničkog ugovora, biti će vam dodijeljeno neisključivo, neprenosivo i opozivo pravo, bez prava podlicenciranja, besplatne upotrebe aplikacije Home Connect te u nju uključenih usluga i sadržaja, isključivo u svrhe određene ovim Općim uvjetima upotrebe kao i bilo kojim drugim specifičnim uvjetima upotrebe te u skladu s Općim i specifičnim Uvjetima upotrebe i primjenjivim propisima. Ne smijete kopirati, uređivati, revidirati, izmijeniti, dekompilirati (obrnuti inženjering) ili preinačiti aplikaciju Home Connect - osim ako obvezujući propisi odobravaju drugačije. Prava dodijeljena digitalnom sadržaju dopuštaju samo upotrebu s Uređajima kompatibilnim s funkcijom Home Connect. Takav je sadržaj kompatibilan samo s takvim Uređajima. Ako sadržaj uključuje recepte (uključujući sve povezane slike) i preuzeli ste ih na svoj Uređaj (npr. na Cookit) pravo upotrebe tih recepata (uključujući povezane slike) na tim Uređajima nastavlja se čak i nakon prekidanja ovog korisničkog ugovora.

Za pružanje usluga Home Connect, Operateru dodjeljujete neisključivo, neprenosivo, globalno pravo s pravom podlicenciranja na učitani sadržaj (npr. slike kamere u hladnjaku ili pećnici, videozapise robota za usisavanje, recepte koje ste sami stvorili i povezane slike ili bilješke koje ste dodali receptu). Takva dodjela prava općenito je vremenski ograničena trajanjem te sadržajno ograničena ispunjavanjem ugovora. Dodjela prava na slike kamera u hladnjaku i pećnici također uključuje pravo na upotrebu tih slika za daljnji razvoj algoritma za prepoznavanje predmeta čak i nakon prestanka korisničkog ugovora. Dodjela prava za sve recepte (uključujući povezane slike) koje je moguće zaštititi nastavlja se i nakon prestanka korisničkog ugovora.

10. Upotreba sadržaja

Ako upotrebljavate predloženi sadržaj (npr. recepte za kuhanje), unaprijed se uvjerite da je takav sadržaj za vas osobno prikladan. Na primjer, jela i predložene sastojke upotrebljavajte samo ako ne predstavljaju zdravstveni rizik u pogledu vašeg osobnog zdravlja (npr. zbog alergija). U slučaju prijedloga za rokove trajanja / preporučene potrošnje za hranu, uvjerite se da je hrana doista sigurna za prehranu. Ako sami stvorite recepte na vašem Uređaju (npr. Cookit), mi ih nećemo provjeravati. Te recepte stvorite pažljivo kako biste izbjegli povrede zdravlja ili vlasništva. Preporučene programe (npr. programe pranja ili sušenja) također provjerite prije pokretanja Uređaja s takvim programima.

11. Raspoloživost funkcija i usluga

Operater će uložiti sve razumne napore kako bi sve funkcionalnosti i usluge aplikacije Home Connect stavio na raspolaganje, uključujući integraciju i poveznice na usluge trećih strana. Međutim, može doći do tehničkih poteškoća, što znači da će ta raspoloživost privremeno biti prekinuta. Ako dođe do prekida raspoloživosti, ulaganje zahtjeva protiv Operatera nije moguće.

12. Usluge trećih strana

Usluge integrirane u aplikaciju Home Connect koje pružaju treće strane i usluge koje omogućuju vanjski pristup Uređaju putem odvojene aplikacije šire mogućnosti aplikacije Home Connect. Za upotrebu takvih integriranih i/ili vanjskih usluga obično je potrebno povezivanje vašeg Home Connect korisničkog računa s postojećim korisničkim računom kod pružatelja usluge treće strane. Za povezivanje vašeg Home Connect računa s postojećim računom treće strane potrebna je internetska veza.

Svi posebni uvjeti upotrebe koje definira Operater, a koji se odnose na upotrebu usluga treće strane koje su ili integrirane u aplikaciju Home Connect ili pružene s vanjske strane mogu se pronaći pod stavkom "Integrirane usluge" i moraju se prihvatiti odvojeno, ako je to primjenjivo, prije upotrebe tih usluga. Ovdje se primjenjuju samo posebni uvjeti upotrebe za usluge treće strane koji su bili povezani s vašim korisničkim računom. Osim Općih uvjeta upotrebe Operatera i posebnih uvjeta upotrebe za integrirane i/ili vanjske usluge, mogu se primjenjivati i uvjeti za upotrebu pružatelja usluge treće strane. Pružatelj usluge treće strane snosi isključivu odgovornost za potonje.

Integracija usluga treće strane u aplikaciji Home Connect i/ili povezivanje s vanjskim uslugama smatra se dodatnim funkcionalnostima za čiju raspoloživost Operater nije odgovoran i za čije pružanje Operater može, u načelu, bilo kada prekinuti bez upozorenja. U pravilu Operater ne može provjeriti podatke koje prenosi pružatelj usluge treće strane u pogledu njihove točnosti i cjelovitosti te zato ne preuzima nikakvu odgovornost u tom smislu.

13. Ažuriranja programske opreme

Potpuno djelovanje i funkcionalnu pouzdanost aplikacije Home Connect povezane s vašim Uređajem moguće je zajamčiti samo ako se ažuriranja na raspolaganju za aplikaciju Home Connect odmah instaliraju, isto vrijedi i za ažuriranja Uređaja koja proizvođač stavi na raspolaganje. Ažuriranje aplikacije Home Connect možda će od vas zahtijevati i ažuriranje operativnog sustava vašeg mobilnog uređaja kako biste mogli nastaviti s upotrebom aplikacije Home Connect. Ažuriranja Uređaja namijenjena su poboljšavanju postojećih funkcionalnosti, popravljanju grešaka ili dodavanju novih funkcija ili sadržaja. Prije prvog ažuriranja Uređaja vi, odnosno, u slučaju više korisnika, bilo koji korisnik, morate potvrditi preuzimanje i instalaciju tog ažuriranja u aplikaciji Home Connect. Za daljnja ažuriranja Uređaja, vi, odnosno, u slučaju više korisnika, Glavni korisnik u skladu s odjeljkom 5. možete odabrati jednu od više mogućnosti (npr. hoće li se takva ažuriranja općenito automatski preuzeti i instalirati, ako se to odnosi samo na ažuriranja povezana sa sigurnošću ili hoće li za preuzimanje i instalaciju svakog ažuriranja biti potrebna pojedinačna odluka). Te postavke možete bilo kada promijeniti u aplikaciji Home Connect - u slučaju više korisnika - bilo koji korisnik (također će utjecati na druge korisnike). U vrlo iznimnim slučajevima (npr. ako je to potrebno iz razloga sigurnosti proizvoda ili zaštite podataka ili u slučaju određenih vrsta uređaja zadržavamo pravo na izravno preuzimanje i instalaciju ažuriranja Uređaja bez obzira na te postavke. Dajete svoju suglasnost za takva automatska ažuriranja Uređaja. Ako takva automatska ažuriranja budu potrebna, o tome ćemo vas obavijestiti. Tijekom instalacije ažuriranja za Uređaj (neovisno o vrsti ažuriranja), električno napajanje uređaja ne smije biti isključeno ni internetska veza prekinuta.

Operater nije odgovoran za greške na Uređaju kao ni za bilo kakva druga oštećenja koja nastanu kao posljedica vašeg neinstaliranja u cijelosti i/ili neinstaliranja uopće dostupnih ažuriranja za Uređaj. Zato morate odmah preuzeti i instalirati sva raspoloživa ažuriranja. O raspoloživosti ažuriranja Uređaja ćemo vas obavijestiti u aplikaciji Home Connect.

14. Premještanje / daljnja prodaja / upotreba od strane trećih strana

Ako svoj Uređaj premjestite u drugu državu, tj. ne u državu u kojoj je Uređaj prvotno bio pokrenut, obvezni ste shodno tome promijeniti postavke države u svojem korisničkom računu. Upotreba aplikacije Home Connect u drugoj državi može podlijegati drugačijim uvjetima upotrebe i drugačijoj izjavi o zaštiti podataka. Ako se vaša država ne nalazi na popisu podržavanih država, nećete smjeti nastaviti s upotrebom aplikacije Home Connect zajedno s Uređajem koji se ne smije upotrebljavati u odgovarajućoj državi. U slučaju sumnje, obratite se proizvođaču vašeg Uređaja.

Ako svoj mobilni uređaj prodate ili predate trećoj osobi, najprije se odjavite iz svojeg korisničkog računa i obrišite aplikaciju Home Connect. Tako više neće biti moguće (ponovno) dodijeliti mobilni uređaj vašem korisničkom ID ili Uređaju. Ako prodate Uređaj, najprije ga vratite na tvorničke postavke. To će prekinuti vezu između Uređaja i vašeg korisničkog računa.

Ako ste kupili polovni Uređaj, provjerite postavke računa u aplikaciji Home Connect kako biste se uvjerili da s Uređajem nisu povezani nepoznati korisnici. U slučaju sumnje, vratite uređaj na tvorničke postavke. Pogledajte Informacije o zaštiti osobnih podataka za daljnje informacije o zaštiti podataka.

Ako, u suprotnosti s propisima u odjeljcima 4. i 5. ovih Općih uvjeta upotrebe, dopustite trećim osobama da upotrebljavaju vašu aplikaciju Home Connect putem mobilnog uređaja na kojem je aplikacija instalirana, biti ćete odgovorni za jamčenje da se aplikacija Home Connect upotrebljava u skladu s ovim Uvjetima upotrebe i primjenjivim propisima.

15. Odgovornost

U slučaju namjerne radnje, krajnjeg nemara i prijevarom prikrivenih nedostataka, Operater preuzima neograničenu odgovornost prema vama za svu štetu koju je uzrokovao Operater ili njegovi zakonski zastupnici ili agenti. U slučaju običnog nemara, Operater preuzima neograničenu odgovornost prema vama za sve ozljede koje ugrožavaju vaš život, tijelo ili zdravlje. Osim toga, Operater preuzima odgovornost prema vama samo u mjeri u kojoj je prekršio sastavne ugovorne obveze, što je odgovornost čije ispunjenje omogućava ispravno ispunjenje ovog ugovora i u čije se poštivanje vi kao ugovorni partnera možete uvijek pouzdati. U takvim slučajevima, odgovornost je ograničena na naknadu za predvidljivu, uobičajenu štetu. Odgovornost bez krivnje Operatera za postojeće nepravilnosti po sklapanju ugovora isključena je do te mjere do koje to dozvoljava obvezujući zakon. Odgovornost Operatera u skladu s odredbama primjenjivog zakona o odgovornosti za proizvode ostaje nepromijenjena gore navedenim odredbama.

16. Izmjene Općih i specifičnih uvjeta upotrebe

Operater ima pravo na izmjene Opći uvjeta upotrebe te specifičnih uvjeta upotrebe koje pruža Operater pod sljedećim uvjetima:

Operater može naknadno izmijeniti ili odstupati od usluga koje pruža aplikacijom Home Connect ako je izmjena ili odstupanje za vas razumna, uzimajući u obzir interese Operatera. Prema tome, razumne su samo takve izmjene ili odstupanja koje ne mijenjaju općenitu narav usluga i koje postanu potrebne zbog okolnosti do kojih je došlo nakon sklapanja korisničkog ugovora (npr. obustava ili izmjena usluga partnera Home Connect, izmjena zakona ili promijenjenih tržišnih situacija).

Druge izmjene koje ne utječu na usluge aplikacije Home Connect Operater može izmijeniti bez zahtjeva razumnosti.

U pravilu ćemo vas putem aplikacije Home Connect i/ili e-pošte obavijestiti o svim izmjenama odgovarajućih Uvjeta za upotrebu koje bi mogle utjecati na ugovorni odnos najmanje šest tjedana prije stupanja izmjena na snagu. Obavijest će također sadržavati informacije o vašem pravu odbijanja izmjena te o posljedicama koje bi to moglo imati. Ako odlučite odbiti, Operater ima pravo raskinuti vaš korisnički ugovor čim izmjene stupe na snagu te blokirati vaš korisnički račun.

17. Upotreba aplikacije Home Connect

Aplikaciju Home Connect ne smijete upotrebljavati u neovlaštene svrhe (npr. vojne). Nemate pravo na komercijalnu distribuciju ili obradu usluga, sadržaja, podataka i informacija koje ćete primiti upotrebom aplikacije Home Connect. U slučaju zlouporabe ili neovlaštene upotrebe aplikacije Home Connect, Operater može poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući blokiranje korisnika.

18. Trajanje i raskid korisničkog ugovora

Ovaj je korisnički ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme. U bilo kojem trenutku možete raskinuti korisnički ugovor. Operater ima pravo na raskid korisničkog ugovora uz davanje otkaznog roka od šest tjedana, ili manje ako Operater odluči obustaviti djelovanje aplikacije Home Connect. Time ostaje nepromijenjeno pravo obje ugovorne strane da otkažu korisnički ugovor iz opravdanog razloga. Operater ima opravdani razlog posebice ako se utvrdi da kršite ključne obveze ovih Općih uvjeta upotrebe (vidi npr. odjeljke 2., 5., 9. i 17.) ili posebne uvjete upotrebe ili ako ste registraciju izvršili putem usluge jedinstvene prijave spomenute u odjeljku 3. i temeljni ugovor za tu uslugu jednokratne prijave je raskinut. U potonjem slučaju registracija za aplikaciji Home Connect nije više moguća.

19. Pravo na odustajanje

Kao potrošač odnosno fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje se pretežno ne mogu pripisati njegovoj / njezinoj komercijalnoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti, imate pravo na odustajanje unutar četrnaest dana za sve usluge koje Operater pruža u aplikaciji Home Connect. To pravo na odustajanje odnosi se samo na odgovarajuće usluge koje Operater pruža u aplikaciji Home Connect za koje postoji obveza plaćanja troškova. Kupoprodajni ugovor za uređaje kompatibilne s Home Connect i sva postojeća prava na odustajanje u tom kontekstu ostaju neizmijenjena.

Informacije o odustajanju

Pravo na odustajanje

Imate pravo odustati od ovog korisničkog ugovora za upotrebu aplikacije Home Connect unutar četrnaest dana bez navođenja razloga.

Razdoblje odustajanja je četrnaest dana od datuma sklapanja korisničkog ugovora.

Kako biste iskoristili svoje pravo na odustajanje, morate nas obavijestiti (Home Connect GmbH, Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, Njemačka, daljnje podatke za kontakt možete pronaći u pravnoj obavijesti aplikacije Home Connect) o svojoj odluci o odustajanju od ovog ugovora putem jasne izjave (npr. pismo, faks ili e-pošta poslana poštom). Možete upotrijebiti priloženi predložak obrasca za odustajanje, što nije obavezno.

Kako biste se pridržavali razdoblja odustajanja, dovoljno je da obavijest o ostvarivanju prava na odustajanje pošaljete prije isteka razdoblja odustajanja.

Posljedice odustajanja

Ako odustanete od ovog korisničkog ugovora, nadoknadit ćemo vam sve uplate koje smo od vas primili u okviru ovog korisničkog ugovora, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz vašeg odabira načina dostave koji nije najjeftinija standardna dostava koju mi pružamo), odmah i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada primimo obavijest o vašem odustajanju od ovog korisničkog ugovora. Za taj ćemo povrat upotrijebiti ista sredstva plaćanja koja ste vi upotrijebili za originalnu transakciju, osim ako se izričito drugačije ne dogovorimo s vama; ni u kojem slučaju vam taj povrat neće biti naplaćen.

Ako ste zatražili da usluge započnu tijekom razdoblja odustajanja, platit ćete nam razumni iznos za usluge koje se naplaćuju jednak udjelu usluga koje podliježu naplati i koje su već izvršene do trenutka kada nas obavijestite o ostvarivanju prava na odustajanje u vezi s ovim korisničkim ugovorom u odnosu na ukupan iznos usluga pruženih u okviru ovog korisničkog ugovora.

Pravo na odustajanje istječe u slučaju sporazuma o isporuci digitalnog sadržaja koji nije na fizičkom nosaču podataka, čak i ako je Operater počeo izvršavati ugovor nakon što ste se (i) izričito složili da će Operater početi izvršavati ugovor prije isteka razdoblja za odustajanje i (ii) potvrdili svoje znanje da ćete izgubiti pravo na odustajanje putem vašeg pristanka s početkom izvršenja sporazuma.

Predložak obrasca za odustajanje

(Ako želite odustati od korisničkog ugovora, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga.)
Na: Home Connect GmbH, Carl-Wery-Straße 34, 81739 Munich, Njemačka
(*) Ovime povlačim/o korisnički ugovor koji sam/smo zaključio/li (*) za kupnju sljedeće robe (*) / pružanje sljedećih usluga (*)
-Naručeno (*)/ primljeno (*)
-Ime(na) potrošača
-Adresa potrošača
-Potpis potrošača (samo za komunikaciju na papiru)
-Datum

_________

(*) Izbrišite prema potrebi.

Za usluge koje pružaju partneri, potrebno je obratiti se na upute za odustajanje odgovarajućih partnera.

20. Platforme za rješavanje sporova na internetu, sudjelovanje u postupcima rješavanja sporova

Europska komisija pruža platformu za rješavanje sporova na internetu (OS). Do platforme je moguće doći putem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nismo obvezni sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim vijećem potrošača i odlučili smo protiv dobrovoljnog sudjelovanja. Ako imate bilo kakvih pritužbi, pitanja ili primjedbi, slobodno nam se obratite putem podataka za kontakt navedenih u pravnoj obavijesti aplikacije Home Connect.

21. Primjenjivo pravo / nadležni sudovi / Salvatorna klauzula

Primjenjuju se obvezne zakonske odredbe koje uređuju vaše uobičajeno prebivalište. U protivnom se primjenjuje zakon Savezne Republike Njemačke. Odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ne primjenjuju se ni u kojem slučaju. Nadležni sudovi za sve sporove koji proizlaze iz ili su u vezi s ovim Općim i bilo kojim posebnim Uvjetima upotrebe je u Münchenu, u Njemačkoj. Isključivo nadležni sudovi ostaju nepromijenjeni.

Ako bilo koja odredba ovih Općih ili bilo kojih posebnih Uvjeta upotrebe bude ili postane nevaljana, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.

Datum izdavanja: listopad 2020.

Discover Home Connect

Stories that connect

Find out how Home Connect can make your life more efficient, safer and smarter.

Connected home appliances

Take control of your home appliances with Home Connect. And not just when you're at home, when you're out and about too.

Our partners

Home Connect has numerous partner services. Discover our constantly growing network.

Home Connect app download icon
App download

The entire Home Connect world for your smartphone and tablet.

Home Connect FAQ Icon
FAQ

You will find the answers to frequently asked questions here.

Home Connect Service icon
Service

Get in touch. We're here for you.

+385 1 5520 888

info.hr@home-connect.com

Home Connect Partner Icon
Become a partner

Establish good connections with Home Connect.