Use of cookies

We would like to offer you the best experience while using our website. To identify potential improvements, we use cookies to measure and understand how you use our website. If you consent to this use of cookies (analyzing cookies), please click “Yes, I agree”. For more information about cookies and how to disable their use in your web browser, please visit our Data Privacy Statement.

Legal notice for the Home Connect app

Here you can find the legal notice for the provider, the Terms of Use and the Data Privacy Policy for the Home Connect app.

Uvjeti upotrebe aplikacije Home Connect

1. Temelj ugovora

Poduzeće Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munich, Germany (u daljnjem tekstu „Operator“) ovime vam besplatno pruža aplikaciju Home Connect koju možete postaviti i koristiti na svom mobilnom uređaju ili uređajima.

Ovi se uvjeti upotrebe („Uvjeti upotrebe“) primjenjuju na vas kao korisnika aplikacije Home Connect te poduzeća Home Connect GmbH kao Operatora iste. Nakon dovršetka registracije, ovi će uvjeti predstavljati obvezujući temelj ugovora za upotrebu aplikacije Home Connect. Ove Uvjete korištenja možete razmotriti te ih pohraniti u aplikaciji Home Connect pod „Postavke“.

2. Funkcije i usluge aplikacije Home Connect

Aplikacija Home Connect služi za upravljanje kućanskim aparatima („Aparati“) koji su kompatibilni s Home Connect, kao i za pružanje drugih usluga (npr. savjeti za upotrebu određenih programa Aparata, prijedlozi recepata te prijedlozi za povećanje energetske učinkovitosti) zajedno s vašim Aparatima.

Funkcije koje aplikacija Home Connect pruža razlikuju se ovisno o specifičnoj vrsti naprave. Istražite aplikaciju Home Connect kako bi otkrili koje su vam specifične funkcije na raspolaganju.

Iz sigurnosnih razloga neke Home Connect funkcije ne zahtijevaju samo naredbeni upit preko aplikacije Home Connect nego i ručnu potvrdu i/ili ručnu aktivaciju na samom Aparatu. Aplikacija Home Connect o takvim će vas zahtjevima na odgovarajući način obavijestiti.

Vaš korisnički ID, podaci na vašem Aparatu i vaši naredbeni upiti prenose se na poslužitelj („Home Connect Server“) preko podatkovne veze; poslužitelj prenosi vaše naredbene upite. Daljnje informacije o obradi podataka dostupne su u Izjavi o zaštiti podataka.

Potpunu funkcionalnost aplikacije Home Connect možete koristiti samo ako ste prijavljeni u svoj Home Connect korisnički račun, ako su vaši Aparati dodijeljeni vašem Home Connect korisničkom računu i ako su vaši Aparati te aplikacija Home Connect uspostavili podatkovnu vezu s Home Connect poslužiteljem.

Ako prekinete vezu između svog Aparata i Home Connect poslužitelja, moći ćete koristiti samo ograničen raspon funkcija i usluga vidljivih u aplikaciji Home Connect unutar dosega WiFi veze koja pokriva vaš Aparat (samo WiFi upotreba). Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da ne upravljate Aparatom preko samo WiFi postavke tijekom dužeg vremenskog razdoblja jer će to spriječiti primanje dostupnih sigurnosnih ažuriranja programske opreme vašeg Aparata.

Ako u aplikaciji Home Connect isključite WiFi vezu vašeg Aparata, on neće moći uspostaviti vezu s Home Connect poslužiteljem. Štoviše, isključivanje te veze znači i da nećete moći Aparatom upravljati preko aplikacije Home Connect.

3. Postupak registracije

Za upotrebu aplikacije Home Connect potrebno je stvaranje korisničkog računa (registracija). Minimalno je za uspješnu registraciju potrebno dati svoje ime i prezime, lokaciju Aparata (državu), e-mail adresu (korisnički ID) i osobnu zaporku. U nekim je državama potrebno dati i druge podatke.

Nakon uspješne registracije u aplikaciji Home Connect, primit ćete potvrdu putem e-pošte i vaš će se korisnički račun aktivirati. E-pošta će sadržavati poveznicu koju je potrebno slijediti kako bi potvrdili registraciju.

4. Prijava u korisnički račun

Svoju zaporku održite privatnom; nemojte je otkrivati trećim stranama. Ako svoju zaporku izgubite ili ako sumnjate da do nje ima pristup treća strana, obvezni ste odmah obavijestiti Operatora putem kontaktnih informacija dostupnih u aplikaciji Home Connect te promijeniti zaporku. Upotrijebite funckiju „Promijeni zaporku“ i/ili funckiju „Zaboravili ste svoju zaporku?“ u aplikaciji Home Connect kako bi promijenili zaporku ili pripremili novu.

Većinu funkcija i usluga aplikacije Home Connect moguće je koristiti samo ako ste prijavljeni u svoj korisnički profil. Iz sigurnosnih ćete razloga biti odjavljeni sa svog korisničkog računa ne više od 24 sata nakon prijave. Ako aktivirate funkciju „Ostanite prijavljeni“, s aplikacije nećete biti automatski odjavljeni tri (3) mjeseca. Potrebno je napomenuti da, unatoč pogodnosti, upotreba te funkcije povećava rizik da će treća strana koja ima pristup vašem mobilnom uređaju koristiti aplikaciju Home Connect bez vašeg odobrenja. Odgovorni ste Operatoru za sve oblike zlouporabe od strane trećih strana. Kako bi isključili funkciju „Ostanite prijavljeni“, jednostavno se odjavite sa svog korisničkog računa. Zatvaranje aplikacije Home Connect nema utjecaja na vaš status prijave u korisničkom računu.

5. Zahtjevi za upotrebu

Kako bi mogli koristiti dio aplikacije Home Connect za kojeg je potrebna registracija, potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

⦁ potrošač-pojedinac ste i imate barem 18 godina,

⦁ uspostavili ste korisnički račun kao dio postupka registracije,

⦁ Aparatom rukujete u državi u kojoj Operator pruža aplikaciju Home Connect (popis država moguće je dobiti u aplikaciji Home Connect).

Za upotrebu aplikacije Home Connect potrebno ju je instalirati na mobilnom uređaju s pristupom internetu koji koristi podržavan operativni sustav (vidi www.home-connect.com za popis podržanih mobilnih uređaja). Mobilni uređaj te Aparat morate na raspolaganje staviti vi te ih morate povezati na WiFi preko prikladnog internetskog usmjerivača. Osim WiFi pokrivenosti vašeg Aparata, vaš će mobilni uređaj trebati i dodatnu podatkovnu vezu. Za vrijeme rada bez internetske veze, uređajem je moguće rukovati kao da je „nepovezan“ Aparat. Ako se WiFi veza isključili ili ako je mobilni uređaj izvan WiFi veze, Aparatom nije moguće upravljati putem aplikacije Home Connect. Sami ste odgovorni za troškove koji proizlaze iz upotrebe podatkovne veze (kao i za preuzimanje ažuriranja aplikacije Home Connect ili ugrađene opreme Aparata kao i za prijenos slika). Operator nije odgovoran za dostupnost i/ili kakvoću podatkovne veze.

6. Upotreba aplikacije Home Connect od strane više korisnika

U skladu s rasponom određenim člankom 9, aplikaciju Home Connect može upotrebljavati više korisnika, a svaki korisnik mora imati svoj korisnički račun. Ako više korisnika doda isti Aparat svom korisničkom računu (npr. u obitelji ili zajedničkom stanu), korisnik koji je prvi Aparat dodao svom korisničkom računu („Glavni korisnik“) ima pravo izbrisati Aparat s računa korisnika koji su ga dodali kasnije. Glavni korisnik može svoju povlasticu Glavnog korisnika dodijeliti drugom korisniku. Svi korisnici Aparata mogu vidjeti odgovarajući status uređaja u aplikaciji Home Connect te izdavati naredbe ako je to potrebno.

Upotreba treće strane kao pružatelja usluga (vidi članak 7) utječe uglavnom samo na račun korisnika koji je odlučio koristiti takve usluge („Korisnik usluga treće strane“). Podaci poslani pružatelju usluga treće strane mogu sadržavati podatke koji se odnose na navike upotrebe i ostalih korisnika Aparata. Korisnik usluga treće strane obvezuje se da će obavijestiti druge korisnike Aparata o svrsi i rasponu prikupljanja podataka te daljnjoj obradi podataka od strane pružatelja usluga treće strane prije stvarne upotrebe takve uslu

ge. Štoviše, mora dobiti suglasnost svih korisnika u pogledu takve obrade podataka.

7. Usluge trećih strana

Usluge integrirane u aplikaciju Home Connect koje nude treće strane te usluge koje nude treće strane, a koje omogućavaju vanjski pristup Aparatu upotrebom svoje, odvojene aplikacije šire potencijalnost aplikacije Home Connect. Za upotrebu takvih integriranih i/ili vanjskih usluga općenito je potrebno povezivanje vaše aplikacije Home Connect s postojećim korisničkim računom kod pružatelja usluge treće strane. Posebni uvjeti upotrebe koje definira Operator i koji se odnose na upotrebu usluga treće strane koje su integrirane u aplikaciju Home Connect ili ponuđene vanjski nalaze se pod „Integrirane usluge“ te ih je potrebno prihvatiti odvojeno, ako je to moguće, prije same upotrebe tih usluga. Primjenjuju se samo posebni uvjeti upotrebe koji propisuju usluge trećih strana povezane s vašim korisničkim računom. Potrebno je napomenuti da se osim općih uvjeta upotrebe Operatora i posebnih uvjeta upotrebe za integrirane i/ili vanjske usluge mogu primijeniti i uvjeti upotrebe pružatelja usluge treće strane. Za potonje je isključivo odgovoran pružatelj usluge treće strane.

Integracija usluga treće strane u aplikaciji Home Connect i/ili povezivanje s vanjskim uslugama sačinjavaju dodatne funkcionalnosti za čiju dostupnost nije odgovoran Operator i čije pružanje Operator može, u načelu, prekinuti bez upozorenja. Opće je pravilo da Operator ne može pregledati podatke prenesene od strane pružatelja usluge treće strane u smislu točnosti i cjelovitosti te zato ne preuzima odgovornost u tom smislu.

8. Ažuriranje programske opreme

Potpuno je djelovanje i funkcionalnu pouzdanost aplikacije Home Connect u vezi s vašim Aparatom moguće zajamčiti samo ako se ažuriranja dostupna za aplikaciju Home Connect instaliraju bez odlaganja; isto vrijedi za sva ažuriranja Aparata koja na raspolaganje stavlja proizvođač. Ažuriranja Aparata namijenjena su npr. poboljšavanju postojećih funkcionalnosti, ispravljanju grešaka ili dodavanju dodatnih funkcionalnosti ili sadržaja. Prije prvog ažuriranja Aparata - u slučaju više korisnika - svi korisnici moraju potvrditi preuzimanje i instalaciju takvih ažuriranja u aplikaciji Home Connect. Za kasnija ažuriranja Aparata - u slučaju više korisnika - Glavni korisnik, u skladu sa člankom 6 može odabrati između različitih mogućnosti (npr. ako će se takva ažuriranja općenito automatski preuzimati i instalirati, ako će to biti slučaj samo za ažuriranja povezana sa sigurnošću ili ako će se za svako ažuriranje pojedinačno odlučivati o preuzimanju i instalaciji). Tu postavku - u slučaju više korisnika - svaki korisnik može bilo kada promijeniti u aplikaciji (i ona stupa na snagu za sve ostale korisnike). U izuzetno iznimnim slučajevima (npr. ako je to potrebno za sigurnost proizvoda ili sigurnost podataka ili u slučaju određenih vrsti aparata), zadržavamo pravo na izravno preuzimanje i instalaciju ažuriranja Aparata, bez obzira na ove postavke. Izjavljujete svoj pristanak na takva automatska ažuriranja Aparata. Ako budemo obavljali takva automatska ažuriranja, o tome ćemo vas obavijestiti. Za vrijeme instalacije ažuriranja Aparata (bez obzira na vrstu ažuriranja), električno napajanja aparata i veza s internetom ne prekidaju se.

Operator nije odgovoran za greške aplikacije Home Connect i Aparata te za svu štetu nastalu zato što niste ili niste u potpunosti preuzeli i instalirali dostupna ažuriranja za aplikaciju Home Connect ili Aparat. Zato je potrebno bez odgađanja preuzeti i instalirati sva dostupna ažuriranja. O dostupnosti ažuriranja za Aparat i za aplikaciju Home Connect ćemo vas obavijestiti.

9. Prava upotrebe

Aplikacija Home Connect i usluge, podaci i informacije koje se mogu koristiti i kojima je moguće pristupiti preko aplikacije zaštićeni su autorskim pravom.

Za trajanja ovog korisničkog ugovora imate pravo na besplatnu upotrebu aplikacije Home Connect, koje je neisključivo, neprenosivo, poništivo i koje se ne smije podlicencirati te koje možete koristiti isključivo u svrhe dogovorene u ovim Uvjetima upotrebe i u skladu s ovim Uvjetima upotrebe te primjenjivim zakonima. Posebice, ne smijete kopirati, uređivati, ispravljati, izmjenjivati, rastavljati ili preinačiti aplikaciju Home Connect - osim ako vam nije zakonom dozvoljeno drugačije.

10. Dostupnost funkcija i usluga

Operator poduzima razumna nastojanja kako bi vam na raspolaganje stavio sve funkcionalnosti i usluge aplikacije Home Connect, uključujući integraciju i poveznice do usluga trećih strana. Međutim, mogu se pojaviti tehničke poteškoće, što će takvu dostupnost privremeno prekinuti. U slučaju prekida dostupnosti nije moguće podnijeti zahtjeve protiv Operatora.

11. Preseljenje / daljnja prodaja / upotreba treće strane

U slučaju da svoj Aparat preselite u drugu državu, tj. ne državu u kojoj je prvi put pokrenut, obvezni ste u skladu s time promijeniti postavke države u svom korisničkom računu. Potrebno je napomenuti da upotreba aplikacije Home Connect u drugoj državi može biti predmet drugačijih uvjeta upotrebe i drugačije izjave o zaštiti podataka. Ako se vaša država ne nalazi na popisu podržavanih država, nećete više moći koristiti aplikaciju Home Connect. Upotreba aplikacije Home Connect zajedno s Aparatom koji nije dozvoljeno koristiti u određenoj državi zabranjena je. U slučaju dvojbe, obratite se proizvođaču Aparata.

Ako svoj mobilni uređaj prodate ili predate trećoj strani, uvjerite se da ste se odjavili sa svog korisničkog računa i izbrišite aplikaciju Home Connect. Tako više neće biti moguće (ponovno) dodijeliti mobilni uređaj vašem korisničkom ID ili Aparatu. Ako prodate Aparat, uvjerite se da ste ga vratili na tvorničke postavke. To će prekinuti vezu između Aparata i vašeg korisničkog računa.

Ako ste kupili rabljen Aparat, pregledajte postavke računa u aplikaciji Home Connect kako bi se uvjerili da nepoznati korisnici nisu povezani s Aparatom. U slučaj dvojbe, vratite Aparat na tvorničke postavke. Za više informacija o zaštiti podataka, uputite se na Izjavu o zaštiti podataka.

Ako, protivno odredbama u člancima 4 i 6 ovih Uvjeta upotrebe, dopustite trećim stranama upotrebu vaše aplikacije Home Connect putem mobilnog uređaja na kojem je aplikacija instalirana, bit ćete odgovorni za uvjeravanje da se aplikacija Home Connect koristi u skladu s ovim Uvjetima upotrebe i primjenjivim zakonima.

12. Odgovornost

Operator je odgovoran vama, bez ograničenja, u slučaju prijevarnog postupanja i grube nepažnje za svu štetu uzrokovanu od strane Operatora ili njegovih zakonskih zastupnika ili agenata. U slučaju običnog nemara, Operator je odgovoran vama, bez ograničenja, za ozljede opasne po život, tijelo ili zdravlje. Osim toga, Operator je odgovoran vama samo u mjeri u kojoj je prekršio sastavnu ugovornu obvezu, a da je to obveza čije ispunjenje stvarno omogućava ispravno izvršavanje ovog ugovora na prvom mjestu te pridržavanje na koje se vi, kao ugovorni partner, možete pozivati. U takvim je slučajevima odgovornost ograničena na naknadu predvidive, tipične štete. Odgovornost bez krivnje Operatora, za odštetu za već postojeće greške nakon sklapanja ugovora, isključena je u mjeri u kojoj je to zakonom dozvoljeno. Odgovornost Operatora u skladu s odredbama primjenjivih propisa o odgovornosti za proizvode ostaje nepromijenjena gore navedenim odredbama.

13. Izmjene Uvjeta upotrebe

Operator ima pravo na izmjene Uvjeta upotrebe. U pravilu ćemo vas obavijestiti putem aplikacije Home Connect i/ili pute e-pošte o svim izmjenama Uvjeta upotrebe koje mogu utjecati na ugovorni odnos najmanje šest tjedana prije stupanja na snagu takvih promjena. Obavijest će također sadržavati informacije o vašem pravu na odbijanje izmjena te posljedice istog. Zatražit ćemo od vas vaš pristanak na izmijenjene Uvjete upotrebe najkasnije do trenutka u kojem će izmjene stupiti na snagu. Moći ćete ili dati svoj pristanak i nastaviti s upotrebom aplikacije Home Connect u skladu s izmijenjenim Uvjetima upotrebe, ili svoj pristanak uskratiti. Odlučite li se na uskraćivanje pristanka, Operator će imati pravo raskinuti vaš korisnički ugovor čim izmijene stupe na snagu te blokirati vaš korisnički račun.

14. Raskid korisničkog ugovora

Operator ima pravo raskinuti korisnički ugovor s vama uz otkazni rok od šest tjedana, ili manje ako Operator odluči prekinuti upravljanje aplikacijom Home Connect. Pravo obiju ugovornih strana na prekid korisničkog ugovora iz uvjerljivog razloga ovime ostaje nepromijenjeno. Operator posebice ima uvjerljiv razlog ako se utvrdi da kršite ključne obveze ovih Uvjeta upotrebe (vidi članke 5, 6 ili 9).

15. Primjenjivi zakoni / nadležni sudovi

Primjenjive su obvezne pravne odredbe koje uređuju vaše uobičajeno boravište. Inače su primjenjivi zakoni Savezne Republike Njemačke. Odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe nisu primjenjive ni u kojem slučaju. Za sve sporove iz ili u vezi s ovim Uvjetima upotrebe nadležan je sud u Münchenu, u Njemačkoj. Obvezni, pravni nadležni sudovi ostaju nepromijenjeni .

Last revised: September 2017

Discover Home Connect

Stories that connect

Find out how Home Connect can make your life more efficient, safer and smarter.

Connected home appliances

Take control of your home appliances with Home Connect. And not just when you're at home, when you're out and about too.

Our partners

Home Connect has numerous partner services. Discover our constantly growing network.

Home Connect app download icon

App download

The entire Home Connect world for your smartphone and tablet.

Home Connect FAQ Icon

FAQ

You will find the answers to frequently asked questions here.

Home Connect Service icon

Service

Get in touch. We're here for you.

Home Connect Partner Icon

Become a partner

Establish good connections with Home Connect.