Použitie cookies

Naše webové stránky používajú cookies. Slúži napríklad pre vylepšovanie webu prostredníctvom anonymných štatistík. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies.

Právne oznámenie

Poskytovateľ:
Zodpovedný za internetovú stránku spoločnosti Home Connect GmbH
Home Connect GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 Mníchov, Nemecko

Zastúpený výkonnými riaditeľmi:
Anton Kessler
Niels Kuschinsky

Tel. no.: +421 244 450 808

Email:
Viac informácií o technológii Home Connect u spotrebičov Bosch:
bosch.spotrebice@bshg.com

Viac informácií o technológii Home Connect u spotrebičov Siemens:
siemens.spotrebice@bshg.com

Zapísaný v obchodnom registri:
Registračný súd: Okresný súd Mníchov, HRB 212586
DIČ: DE295664890

Právne informácie:

Copyright:
Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafiky, zvuk, animácie a videá a ich úprava v aplikácii, resp. na internetovej stránke sú chránené autorským zákonom a inými ochrannými právnymi predpismi. Obsah tejto aplikácie, resp. internetovej stránky nesmie byť kopírovaný, zverejnený, zmenený alebo sprístupnený tretím stranám pre komerčné účely. Niektoré obrázky môžu podliehať autorským právam tretích strán.

Ochranné známky a licenčné práva:
Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky použité v aplikácii, resp. na internetovej stránke sú registrované ochranné známky.

Zodpovednosť za obsah iných poskytovateľov (externé linky):
Ako poskytovateľ obsahu spoločnosť Home Connect GmbH zodpovedá podľa všeobecných zákonov za „interný obsah“, ktorý je sprístupnený na použitie na www.home-connect.com .

K tomuto internému obsahu nepatria linky odkazujúce na obsah uverejnený inými poskytovateľmi. Prostredníctvom linku spoločnosť Home Connect GmbH sprístupňuje použitie „obsahu tretích strán“, ktorý identifikujete tak, že prejdete po linku kurzorom myši, ktorý odkazuje na inú doménu ako www.home-connect.com .

Pri prvom umiestnení linku bol daný obsah tretej strany skontrolovaný, aby sme sa uistili, že nie je eventuálne v rozpore s občianskym alebo trestným právom. Nedá sa však vylúčiť, že medzičasom poskytovateľ zmenil obsah. Spoločnosť Home Connect GmbH neustále kontroluje obsah, na ktorý odkazuje v linkoch na svojej webovej stránke, či nenastali nejaké zmeny, ktoré by mohli predstavovať porušenie občianskeho alebo trestného práva. Ak ste presvedčení o tom, že externé webové stránky, na ktoré odkazujú naše internetové stránky, porušujú platné zákony alebo obsahujú inak neprimeraný obsah, kontaktuje nás prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v právnom oznámení na našej stránke.

Ikona pre stiahnutie aplikácie Home Connect

Stiahnutie aplikácie

Celý svet Home Connect pre váš smartfón a tablet.

Home Connect FAQ - ikona

Časté otázky (FAQ)

Nájdete tu odpovede na často kladené otázky.

Servis Home Connect - ikona

Servis

Spojte sa s nami. Sme tu pre vás.

Partner Home Connect - ikona

Staňte sa partnerom

Nadviažte dobré kontakty s Home Connect.