Use of cookies

We would like to offer you the best experience while using our website. To identify potential improvements, we use cookies to measure and understand how you use our website. If you consent to this use of cookies (analyzing cookies), please click “Yes, I agree”. For more information about cookies and how to disable their use in your web browser, please visit our Data Privacy Statement.

Legal notice for the Home Connect app

Here you can find the legal notice for the provider, the Terms of Use and the Data Privacy Policy for the Home Connect app.

Uslova korišćenja aplikacije Home Connect

1. Uslova korišćenja aplikacije Home Connect

Kompanija Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Minhen, Nemačka (u daljem tekstu: „Pružalac usluge“) omogućava vam besplatnu instalaciju i upotrebu aplikacije Home Connect na vašim mobilnim uređajima.

Ovi uslovi korišćenja („Uslovi korišćenja“) biće na snazi između vas, kao korisnika aplikacije Home Connect, i kompanije Home Connect GmbH, kao pružaoca usluge korišćenja ove aplikacije. Kada završite sa registracijom, ovi uslovi predstavljaće obavezujuću ugovornu osnovu za korišćenje aplikacije Home Connect. Ove Uslove korišćenja možete pročitati i sačuvati u aplikaciji Home Connect u okviru opcije „Postavke“.

2. Funkcije i usluge koje nudi aplikacija Home Connect

Aplikacija Home Connect služi za upravljanje kućnim aparatima („Aparati“) koji su kompatibilni sa aplikacijom Home Connect, kao i za pružanje drugih usluga (npr. saveta za korišćenje određenih programa za aparate, preporuka za recepte ili sugestija za povećanje energetske efikasnosti) u vezi sa vašim aparatima.

Funkcije koje nudi aplikacija Home Connect razlikuju se u zavisnosti od određenog tipa uređaja. Istražite aplikaciju Home Connect da biste videli koje su vam konkretne funkcije dostupne.

Iz bezbednosnih razloga, određene funkcije aplikacije Home Connect ne zahtevaju samo komandni odaziv putem aplikacije Home Connect, već i ručnu potvrdu i/ili ručnu aktivaciju na samom aparatu. Aplikacija Home Connect će vas obavestiti o takvom zahtevu, ako je potrebno.

Vaš korisnički ID, informacije o aparatu i kontrolne komande prenose se na server („Home Connect server“) putem veze za prenos podataka; server prenosi vaše kontrolne komande. Dodatne informacije o tome kako se podaci obrađuju potražite u Izjavi o zaštiti podataka.

Celokupne funkcije aplikacije Home Connect možete koristiti jedino ako ste prijavljeni na svoj Home Connect korisnički nalog, ako su vaši aparati dodeljeni vašem Home Connect korisničkom nalogu i ako su vaši aparati i aplikacija Home Connect uspostavili vezu za prenos podataka sa Home Connect serverom.

Ako prekinete vezu između aparata i Home Connect servera u aplikaciji Home Connect, moći ćete da koristite samo ograničeni opseg funkcija i usluga vidljivih u aplikaciji Home Connect unutar opsega bežične veze koja pokriva aparat (korišćenje samo putem bežične veze). Iz bezbednosnih razloga, ne savetujemo upravljanje aparatom preko postavke za korišćenje samo putem bežične veze tokom dužeg vremena, jer će vam to onemogućiti da primate sve dostupne bezbednosne softverske ispravke za vaš aparat.

Ako deaktivirate bežičnu vezu vašeg aparata u aplikaciji Home Connect, aparat neće moći da uspostavi vezu sa Home Connect serverom. Osim toga, deaktiviranje ove veze takođe znači da aplikacija Home Connect neće moći da se koristi za upravljanje vašim aparatom.

3. Proces registracije

Korišćenje aplikacije Home Connect zahteva kreiranje korisničkog naloga (registraciju). Obično morate da navedete, kao minimum informacija, vaše ime i prezime, lokaciju aparata (zemlju), vašu adresu e-pošte (korisnički ID) i ličnu lozinku kako bi registracija bila uspešno obavljena. U nekim zemljama ćete možda morati da navedete još neke podatke.

Kada se uspešno prijavite za aplikaciju Home Connect, dobićete potvrdu u e-poruci i vaš korisnički nalog će biti aktiviran. E-poruka će sadržati vezu koju morate pratiti da biste potvrdili registraciju.

4. Prijava na korisnički nalog

Vaša lozinka treba da ostane tajna; nemojte je otkrivati drugim licima. Ako izgubite lozinku ili ako sumnjate da joj drugo lice ima pristup, dužni ste da odmah obavestite Pružaoca usluge putem podataka za kontakt navedenih u aplikaciji Home Connect i da promenite lozinku. Koristite funkciju „Promena lozinke“ i/ili „Zaboravili ste lozinku?“ u aplikaciji Home Connect da biste promenili lozinku ili kreirali novu.

Većina funkcija i usluga koje nudi aplikacija Home Connect mogu se koristiti samo ako ste prijavljeni na svoj korisnički nalog. Iz bezbednosnih razloga, automatski ćete biti odjavljeni sa svog korisničkog naloga najviše 24 sata nakon prijave. Ako aktivirate funkciju „Ostanite prijavljeni“, nećete biti automatski odjavljeni sa svog korisničkog naloga u periodu od tri (3) meseca. Imajte na umu da, uprkos praktičnosti ove funkcije, njeno korišćenje povećava rizik od toga da treća lica koja imaju pristup vašem mobilnom uređaju koriste aplikaciju Home Connect bez dozvole. Vi snosite odgovornost prema Pružaocu usluge za bilo kakav oblik zloupotrebe od strane trećih lica. Da biste deaktivirali funkciju „Ostanite prijavljeni“, jednostavno se odjavite sa svog korisničkog naloga. Zatvaranje aplikacije Home Connect ne utiče na status prijave na korisničkom nalogu.

5. Uslovi za upotrebu

Da biste mogli da koristite deo aplikacije Home Connect za koji je potrebna registracija, morate da ispunjavate sledeće uslove:

- da budete privatni korisnik i da imate bar 18 godina,

- da ste podesili korisnički nalog u okviru procesa registracije,

- da upravljate svojim aparatom u zemlji u kojoj Pružalac usluge nudi aplikaciju Home Connect (spisak dostupnih zemalja može se preuzeti iz aplikacije Home Connect).

Da biste koristili aplikaciju Home Connect, ona mora biti instalirana na mobilnom uređaju na kome je omogućena veza sa internetom i koji radi na podržanom operativnom sistemu (spisak podržanih mobilnih uređaja potražite na adresi www.home-connect.com). Vi sami obezbeđujete mobilni uređaj i aparat, koji moraju biti povezani sa bežičnom vezom preko odgovarajućeg rutera za internet. Van oblasti pokrivenosti bežičnom mrežom aparata, vaš mobilni uređaj će zahtevati drugu vezu za prenos podataka. Tokom rada van mreže, uređajem se može rukovati kao „nepovezanim“ aparatom. Ako se bežična veza deaktivira ili ako je mobilni uređaj izvan dometa bežične veze, aparatom se ne može upravljati preko aplikacije Home Connect. Vi ste odgovorni za plaćanje troškova koji proizilaze iz upotrebe veze za prenos podataka (kao i za preuzimanje softverskih ispravki za aplikaciju Home Connect ili sistemskog softvera za aparat i za slanje slika). Pružalac usluge ne odgovara za dostupnost i/ili kvalitet veze za prenos podataka.

6. Korišćenje aplikacije Home Connect od strane više korisnika

U skladu sa opsegom navedenim pod tačkom 9, aplikaciju Home Connect može koristiti više korisnika, pri čemu svaki korisnik mora da ima svoj korisnički nalog. Ako više korisnika dodeli isti aparat svom korisničkom nalogu (npr. ako više članova porodice ili stanara koristi isti aparat), korisnik koji je prvi dodao aparat svom korisničkom nalogu („Glavni korisnik“) imaće pravo da ukloni aparat sa naloga korisnika koji su ga kasnije dodali. Glavni korisnik može da dodeli svoja prava glavnog korisnika drugom korisniku. Svi korisnici aparata mogu da vide odgovarajući status uređaja u aplikaciji Home Connect i da, po potrebi, izdaju kontrolne komande.

Korišćenje usluga nezavisnih pružalaca (pogledajte tačku 7) generalno utiče samo na nalog korisnika koji odluči da koristi takve usluge („Korisnik usluga nezavisnih pružalaca“). Podaci poslati nezavisnom pružaocu usluga mogu sadržati podatke koji se odnose na korisničko ponašanje drugih korisnika aparata. Korisnik usluga nezavisnih pružalaca ima obavezu da obavesti ostale korisnike aparata o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljoj obradi i korišćenju podataka od strane nezavisnog pružaoca usluge pre nego što zapravo počne da koristi takvu uslugu. Pored toga, on mora da dobije saglasnost svih korisnika u vezi sa takvim rukovanjem podacima.

7. Usluge nezavisnih pružalaca

Usluge integrisane u aplikaciji Home Connect koje nude nezavisni pružaoci i usluge koje nude nezavisni pružaoci, a koje omogućavaju spoljni pristup aparatu koristeći sopstvenu, zasebnu aplikaciju proširuju potencijalnu upotrebu aplikacije Home Connect. Upotreba takvih integrisanih i/ili eksternih usluga obično zahteva da vaš Home Connect korisnički nalog bude povezan sa postojećim korisničkim nalogom kod nezavisnog pružaoca usluga. Bilo koji posebni uslovi korišćenja koje je definisao Pružalac usluge, a koji se odnose na korišćenje usluga nezavisnih pružalaca koje su integrisane u aplikaciji Home Connect ili koje se nude eksterno, mogu se pronaći u okviru opcije „Integrisane usluge“ i moraju se prihvatiti odvojeno, ako je to primenljivo, pre upotrebe takvih usluga. Ovde se primenjuju samo posebni uslovi korišćenja koji se odnose na usluge nezavisnih pružalaca koje su povezane sa vašim korisničkim nalogom. Imajte na umu da, pored opštih uslova korišćenja koje je definisao Pružalac usluge i posebnih uslova korišćenja integrisanih i/ili eksternih usluga, mogu biti primenljivi i uslovi korišćenja koje navodi nezavisan pružalac usluga. Za takve uslove odgovoran je isključivo nezavisan pružalac usluga.

Integracija usluga nezavisnih pružalaca u aplikaciju Home Connect i/ili povezivanje sa eksternim uslugama predstavljaju dodatne funkcije, za čiju dostupnost Pružalac usluge ne snosi odgovornost i čije pružanje Pružalac usluge može, u načelu, prekinuti u bilo kom trenutku bez najave. Kao opšte pravilo, Pružalac usluge nije u mogućnosti da proveri tačnost i potpunost podataka koje prenosi nezavisan pružalac usluga i stoga ne preuzima nikakvu odgovornost u tom smislu.

8. Softverske ispravke

Potpuna operativnost i funkcionalna pouzdanost aplikacije Home Connect u vezi sa vašim aparatom može se osigurati samo ako se ispravke koje su dostupne za aplikaciju Home Connect instaliraju pravovremeno; isto važi i za sve ispravke za aparat koje obezbedi proizvođač. Ispravke za aparate su namenjene npr. za poboljšanje postojećih funkcija, ispravljanje grešaka ili dodavanje dodatnih funkcija ili sadržaja. Pre prvog ažuriranja vaših aparata, vi - odnosno, u slučaju više korisnika, svaki korisnik – morate da potvrdite preuzimanje i instalaciju takve ispravke u aplikaciji Home Connect. U pogledu kasnijih ispravki aparata, vi – odnosno, u slučaju više korisnika, glavni korisnik – shodno tački 6 možete da izaberete neku od različitih opcija (npr. da se takve ispravke generalno preuzimaju i instaliraju automatski, da to želite samo u slučaju bezbednosnih ispravki ili da želite da zasebno odlučite o preuzimanju i instalaciji svake ispravke). Ovo podešavanje se može promeniti u bilo kom trenutku u aplikaciji – u slučaju više korisnika – od strane bilo kog korisnika (ova promena će takođe važiti za druge korisnike). U izuzetnim slučajevima (na primer, ako je to neophodno zbog bezbednosti proizvoda ili zbog sigurnosti podataka ili u slučaju određenih vrsta aparata), zadržavamo pravo da direktno preuzmemo i instaliramo ispravke za aparat bez obzira na ove postavke. Izjavljujete da dajete svoju saglasnost za takvo automatsko ažuriranje aparata. Ako budemo morali da obavimo takvo automatsko ažuriranje, obavestićemo vas o tome. Tokom instalacije ispravke za aparat (bez obzira na vrstu ispravke), električno napajanje aparata ne sme se prekinuti, kao ni veza sa internetom.

Pružalac usluge ne snosi odgovornost za greške koje utiču na aplikaciju Home Connect ili aparat niti za bilo koju štetu koja proizilazi iz činjenice da niste preuzeli i/ili instalirali dostupne ispravke za aplikaciju Home Connect ili aparat, ili da to niste u potpunosti uradili. Zbog toga morate pravovremeno da preuzmete i instalirate sve dostupne ispravke. O dostupnosti ispravki za aparate obavestićemo vas u aplikaciji Home Connect.

9. Pravo korišćenja

Aplikacija Home Connect i usluge, podaci i informacije koje se mogu koristiti i kojima se može pristupati preko aplikacije zaštićene su autorskim pravima.

U toku trajanja ovog korisničkog ugovora, dobićete neekskluzivno, neprenosivo, opozivo pravo korišćenja, koje ne možete podlicencirati, a koje će vam omogućiti da besplatno koristite aplikaciju Home Connect isključivo u svrhe ugovorene ovim Uslovima korišćenja i u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i važećim zakonom. Konkretno, ne smete kopirati, uređivati, korigovati, menjati, obaviti dekompilaciju (obrnuti inženjering) ili konvertovati aplikaciju Home Connect – osim ako drugačije nije dozvoljeno obavezujućim zakonima.

10. Dostupnost funkcija i usluga

Pružalac usluge će uložiti razumne napore da omogući dostupnost svih funkcija i usluga koje nudi aplikacija Home Connect, uključujući integraciju usluga nezavisnih pružalaca ili veze ka njima. Međutim, može doći do tehničkih poteškoća koje mogu privremeno onemogućiti dostupnost. Protiv Pružaoca usluge ne mogu se podneti nikakve tužbe u vezi sa prekidom dostupnosti.

11. Promena lokacije / preprodaja / upotreba od strane trećih strana

Ako prenesete aparat u drugu zemlju, tj. u zemlju u kojoj aparat nije prvobitno pušten u rad, obavezni ste da, u skladu s tim, promenite postavke zemlje u svom korisničkom nalogu. Imajte na umu da korišćenje aplikacije Home Connect u drugoj zemlji može biti podložno drugačijim uslovima korišćenja i drugačijoj izjavi o zaštiti podataka. Ako vaša zemlja nije prikazana na listi podržanih zemalja, neće vam biti dozvoljeno da nastavite da koristite aplikaciju Home Connect. Zabranjena je upotreba aplikacije Home Connect zajedno sa aparatom čija upotreba nije dozvoljena u određenoj zemlji. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se proizvođaču aparata.

Ako vaš mobilni uređaj prodate ili date na korišćenje trećoj strani, obavezno se prvo odjavite sa svog korisničkog naloga i izbrišite aplikaciju Home Connect. Tada više neće biti moguće (ponovno) dodeliti mobilni uređaj vašem korisničkom identifikatoru ili aparatu. Ako prodate aparat, obavezno vratite podešavanja na fabričke vrednosti. Time ćete prekinuti vezu između aparata i vašeg korisničkog naloga.

Ako ste kupili polovan aparat, proverite postavke naloga u aplikaciji Home Connect kako biste bili sigurni da nijedan nepoznat korisnik nije povezan sa aparatom. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obavezno vratite podešavanja na fabričke vrednosti. Dodatne informacije o zaštiti podataka potražite u Izjavi o zaštiti podataka.

Ako, protivno odredbama iz tačaka 4 i 6 ovih Uslova korišćenja, dozvolite trećim stranama da koriste aplikaciju Home Connect putem mobilnog uređaja na kojem je instalirana aplikacija, bićete odgovorni da obezbedite da se aplikacija Home Connect koristi u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i važećim zakonima.

12. Odgovornost

Pružalac usluge će snositi odgovornost prema vama, bez ograničenja, u slučaju namernog postupka i velike nemarnosti, za bilo koju štetu prouzrokovanu od strane Pružaoca usluge ili njegovih zakonskih zastupnika ili predstavnika. U slučaju neznatnog nehata, Pružalac usluge će snositi odgovornost prema vama, bez ograničenja, za povredu života, ekstremiteta ili zdravlja. Pored toga, Pružalac usluge snosi odgovornost prema vama samo ukoliko je prekršio obavezu koja je sastavni deo ugovora, a to je obaveza čije ispunjenje zapravo prevashodno omogućava pravilno izvršenje ovog ugovora i na čije pridržavanje vi, kao ugovorni partner, možete redovno da se oslonite. U takvim slučajevima, odgovornost je ograničena na nadoknadu predvidive, tipične štete. Odgovornost bez krivice Pružaoca usluge za štetu nastalu usled nedostataka koji su već postojali prilikom zaključenja ugovora biće isključena u meri u kojoj je to dozvoljeno obavezujućim zakonom. Gorenavedene odredbe ne utiču na odgovornost Pružaoca usluge u skladu sa odredbama važećeg zakona o odgovornosti za proizvode.

13. Izmene Uslova korišćenja

Pružalac usluge ima pravo da izmeni Uslove korišćenja. Kao opšte pravilo, obavestićemo vas putem aplikacije Home Connect i/ili putem e-pošte o bilo kakvim izmenama Uslova korišćenja koje mogu uticati na ugovorni odnos najmanje šest sedmica pre nego što te izmene stupe na snagu. Ovo obaveštenje će takođe sadržati informacije o vašem pravu da odbijete izmene i o posledicama takvog čina. Zamolićemo vas da date saglasnost na izmenjene Uslove korišćenja najkasnije do trenutka kada izmene stupaju na snagu. Moći ćete da date saglasnost i nastavite da koristite aplikaciju Home Connect u skladu sa izmenjenim Uslovima korišćenja ili da odbijete da date saglasnost. Ukoliko odlučite da odbijete da date saglasnost, Pružalac usluge ima pravo da raskine vaš korisnički ugovor čim izmene stupe na snagu i da blokira vaš korisnički nalog.

14. Raskid korisničkog ugovora

Pružalac usluge ima pravo da raskine korisnički ugovor sa vama uz raskidni rok od šest sedmica, ili kraći, ako Pružalac usluge odluči da obustavi upravljanje aplikacijom Home Connect. Time se ne narušava pravo obeju ugovornih strana da otkažu korisnički ugovor zbog ubedljivog razloga. Pružalac usluge će posebno imati ubedljiv razlog ako se utvrdi da kršite ključne obaveze shodno ovim Uslovima korišćenja (pogledajte tačke 5, 6 ili 9).

15. Važeći zakon / mesto nadležnosti

Primenjuju se obavezujuće zakonske odredbe koje važe u vašem uobičajenom mestu boravka. U suprotnom, primenjuje se zakon Savezne Republike Nemačke. Odredbe Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ne primenjuju se ni u kom slučaju. Mesto nadležnosti za bilo kakve sporove koji proiziđu iz ovih Uslova korišćenja, ili u vezi s njima, biće Minhen, Nemačka. Obavezujuća, zakonska mesta nadležnosti ostaju nepromenjena.

Datum izdavanja: Septembar 2018.

Discover Home Connect

Stories that connect

Find out how Home Connect can make your life more efficient, safer and smarter.

Connected home appliances

Take control of your home appliances with Home Connect. And not just when you're at home, when you're out and about too.

Our partners

Home Connect has numerous partner services. Discover our constantly growing network.

Home Connect app download icon

App download

The entire Home Connect world for your smartphone and tablet.

Home Connect FAQ Icon

FAQ

You will find the answers to frequently asked questions here.

Home Connect Service icon

Service

Get in touch. We're here for you.

Home Connect Partner Icon

Become a partner

Establish good connections with Home Connect.