Acest site utilizeaza cookies

Acest site folosește cookies și tehnologii similare pentru a asigura funcționalitatea și navigarea în siguranța pe site, pentru a ne analiza traficul prin colectarea de informații statistice anonime ce ne ajută să îmbunătățim performanța site-ului, experiența de utilizare și conținutul oferit.

Înainte de a continua navigarea pe site-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul din secțiunile "Mai multe informații despre cookies" și "Informații privind protectia datelor".

Apăsând „Accept” sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.

Pentru a împiedica browserul tău de internet să folosească cookie-uri, poți:
- refuza utilizarea cookie-urilor când accesezi site-ul nostru apasand butonul “Nu, mulțumesc” din dreapta acestui mesaj
sau
- dezactiva categoriile de cookies nedorite din lista de mai jos.

Notificări legale pentru aplicația Home Connect

Aici găsești notificări legale privind furnizorul, Condițiile de utilizare și Politica privind protecția datelor a aplicației Home Connect.

Informare privind protecția datelor în legătură cu aplicația Home Connect

Societatea Home Connect GmbH, cu sediul social în Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munchen, Germania (denumită în cele ce urmează "Home Connect" sau "noi") este responsabilă pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal asociate aplicației Home Connect (denumită în cele ce urmează "Aplicația").

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și utilizate de noi în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de confidențialitate a datelor. Informațiile următoare explică modul în care tratăm aceste date.

1. Tipuri de date cu caracter personal

Din punct de vedere al utilizării Aplicației, Home Connect colectează, prelucrează și utilizează în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal.

a. Date de referință despre utilizatori

Datele pe care le colectăm și le utilizăm la crearea unui cont de utilizator (înregistrare) sunt următoarele:

· Detaliile pe care le furnizați în cursul procesului de înregistrare, cum ar fi:

– numele și prenumele,

– adresa de email (codul de utilizator),

– țara în care folosiți aparatul/aparatele dumneavoastră electrocasnic/e,

– parola de protecție a accesului.

Detaliile solicitate în cadrul procesului de înregistrare pot fi diferite de la țară la țară.

· Informațiile pe care le colectăm și le păstrăm în timpul procesului de înregistrare:

– configurarea limbii de pe dispozitivul dumneavoastră mobil,

– consimțământul privind condițiile de utilizare și recunoașterea acestora, precum și confirmarea informării privind protecția datelor,

– starea contului de utilizator (activat/dezactivat),

– setare implicită de monitorizare (în funcție de țara selectată, a se vedea punctul Error! Reference source not found. de mai jos pentru informații suplimentare).

b. Date de referință despre aparat

Datele pe care le colectăm și le utilizăm privind legătura dintre aparatul dumneavoastră electrocasnic și contul de utilizator sunt următoarele:

– marca aparatului electrocasnic (de ex. Bosch sau Siemens),

– numărul de serie și, dacă este cazul, data de fabricație a aparatului (așa-numitele numere E (model) și FD (producție) – puteți găsi aceste detalii și pe eticheta dispozitivului),

– identificatorul unic al adaptorului de rețea instalat în aparatul electrocasnic (așa-numita adresă MAC).

Aceste date sunt alocate contului dumneavoastră de utilizator pentru fiecare aparat electrocasnic conectat sub funcția "Home Connect".

c. Date privind utilizarea aparatului

Datele pe care le colectăm și le utilizăm în ceea ce privește utilizarea aparatului electrocasnic sunt următoarele:

· configurația de bază selectată, selecția programului și configurația preferată a programului pe aparatul electrocasnic sau prin intermediul Aplicației,

· datele privind starea aparatului, precum condițiile ambiante, starea pieselor, schimbări privind starea aparatului (de ex. mod de funcționare diferit, uși deschise sau închise/panou frontal deschis sau închis, modificări de temperatură, niveluri de încărcare) și mesaje privind starea aparatului (de ex. aparatul este supraîncălzit, rezervorul de apă este gol etc.).

· date video și de imagine (de ex. frigidere cu cameră încorporată)

d. Date privind utilizarea Aplicației

Datele privind utilizarea Aplicației sunt datele generate de interacțiunea dumneavoastră cu Aplicația, cum ar fi caracteristicile pe care le folosiți, comportamentul în materie de click-uri relevante pentru comenzile Aplicației, selecția meniurilor derulante, configurația întrerupătoarelor deschis/închis. A se vedea punctul Error! Reference source not found. pentru informații suplimentare.

2. Utilizările propuse

Utilizăm tipurile de date menționate mai sus:

· pentru a asigura caracteristicile Aplicației, precum și serviciile oferite prin intermediul Aplicației (1.a.-c.),

· pentru a remedia erorile (1.b. și c.),

· pentru a îmbunătăți facilitatea utilizării Aplicației (1.d.),

· pentru a îmbunătăți gama noastră de produse și servicii, în special în ceea ce privește programele care nu sunt utilizate și/sau cele care sunt utilizate frecvent, pe lângă alte caracteristici ale Aplicației și ale aparatului electrocasnic (1.c. și d.), și

· în scopuri de marketing direct (1.a.-c.).

Temeiurile juridice pentru utilizările propuse ale datelor în sfera de aplicare a REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 sunt prezentate la punctul 12 din prezenta Informare.

3. Perioadele generale de stocare

Exceptând cazul în care există dispoziții legale contrare, se vor aplica următoarele perioade generale de stocare a datelor:

a. Date de referință despre utilizatori: Ștergere imediat după ștergerea contului de utilizator.

b. Date de referință despre aparat: Eliminarea link-ului către contul utilizatorului odată cu eliminarea aparatului electrocasnic din contul utilizatorului.

c. Date privind utilizarea aparatului: Stocare specifică utilizatorului pentru o perioadă de zece (10) zile. În cazul în care utilizatorul și-a exprimat consimțământul pentru marketing bazat pe permisiune, stocare specifică utilizatorului pe perioada de valabilitate a respectivului marketing bazat pe permisiune.

d. Date privind utilizarea Aplicației: Stocare în formă pseudonimizată în condițiile în care este activată funcția "Activează monitorizarea datelor de utilizare". Datele privind utilizarea Aplicației sunt stocate pentru o perioadă de maxim 37 de luni de la data la care au fost colectate.

4. Gestionarea prelucrării datelor

1. Conectivitatea aparatului dumneavoastră electrocasnic

Puteți utiliza Aplicația pentru gestionarea conectivității aparatului electrocasnic:

· Dacă este nevoie, puteți configura conexiunea la serverul Home Connect astfel încât fiecare aparat electrocasnic să fie conectat separat (elementul din meniu Setări → Setare conectivitate). În urma acestei acțiuni:

– datele privind utilizarea aparatului (1.c.) nu vor mai fi transmise serverului Home Connect,

– anumite caracteristici ale Aplicației nu vor mai fi disponibile; în special, aparatul electrocasnic nu va mai putea fi operat în afara razei de acțiune a conexiunii Wi-Fi, chiar dacă există o legătură la internet.

· Dacă este nevoie, puteți închide conexiunea WLAN pentru un anumit aparat electrocasnic (elementul din meniu Setări → Setare conectivitate). În urma acestei acțiuni:

– datele privind utilizarea aparatului (1.c.) nu vor mai fi transmise serverului Home Connect,

– aparatul electrocasnic va putea fi operat doar direct de pe aparat, nu și prin intermediul Aplicației.

2. Conturi de utilizator și date locale privind Aplicația

Puteți gestiona conturile dumneavoastră de utilizator prin intermediul Aplicației și puteți șterge datele privind Aplicația stocate la nivel local.

· Puteți șterge contul dumneavoastră de utilizator ("Setări" → "Contul meu" → "Șterge contul de utilizator"). În urma acestei acțiuni:

– conexiunea dintre aparatul dumneavoastră electrocasnic și contul dumneavoastră de utilizator va fi ștearsă,

– aparatul dumneavoastră electrocasnic nu va mai transmite date privind utilizarea aparatului către serverul Home Connect, cu condiția să nu existe alte conturi de utilizator asociate cu aparatul electrocasnic (a se vedea punctul 1.b. de mai sus).

· De asemenea, ștergerea Aplicației elimină toate datele specifice utilizatorului, stocate la nivel local.

3. Configurația din fabrică a aparatului electrocasnic

Puteți reseta aparatul dumneavoastră electrocasnic la configurația din fabrică. În urma acestei acțiuni:

· aparatul electrocasnic va pierde conexiunea la serverul Home Connect din cauza resetării configurației de rețea,

· aparatul electrocasnic nu va mai fi asociat cu niciun cont de utilizator cu care a fost asociat anterior (necesită conectarea la internet a aparatului electrocasnic) și nu va mai apărea în Aplicație.

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare a aparatului dumneavoastră electrocasnic înainte de a restaura configurația din fabrică.

5. Transmiterea sau divulgarea datelor dumneavoastră către terți

Colaborăm cu mai mulți furnizori de servicii în vederea creării și rulării Aplicației și furnizării serviciilor corespunzătoare. În condițiile în care am impus obligații acestor furnizori de servicii în ceea ce privește prelucrarea datelor conform unor instrucțiuni stricte care li se aplică în calitate de persoane împuternicite de operatori, orice activități de prelucrare a datelor desfășurate de respectivii furnizori nu vor necesita consimțământul dumneavoastră.

Furnizorii de servicii pe care i-am mandatat să creeze și să ruleze Aplicația:

· Furnizor de servicii de găzduire web

· Furnizor de servicii de programare

· Furnizor de servicii de operare a unei linii de asistență telefonică

Transmitem datele dumneavoastră către alți destinatari numai în cazul în care este necesar în derularea unui contract încheiat cu dumneavoastră, prin care noi sau destinatarul avem un interes legitim în divulgarea datelor dumneavoastră, sau prin care dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul privind transmiterea datelor respective. Acești destinatari includ furnizori de servicii și alte societăți din grupul nostru de societăți. În plus, datele pot fi transmise altor destinatari în cazul în care avem această obligație pe baza prevederilor legale sau a unor hotărâri administrative sau judecătorești executorii.

Printre alți destinatari ai datelor dumneavoastră se numără, de asemenea, furnizorii de servicii ale căror oferte și servicii (servicii ale terților) pot fi utilizate în legătură cu Aplicația (a se vedea punctul 9).

6. Înregistrarea utilizării Aplicației

Datele privind utilizarea Aplicației pot fi înregistrate de Aplicație (a se vedea punctul 1.d. de mai sus). În acest context, este utilizat serviciul Adobe Analytics, care este oferit de Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republica Irlanda (denumită în cele ce urmează "Adobe").

În cazul în care este activată funcția "Activează monitorizarea datelor de utilizare", datele privind utilizarea Aplicației vor fi trimise către și stocate pe un server Adobe din Regatul Unit. Datele privind utilizarea Aplicației vă permit să analizați modul în care utilizați Aplicația (a se vedea punctul 1.d. de mai sus). Anonimizarea IP este activată pentru această Aplicație, ceea ce înseamnă că adresa IP pe care o folosiți este trunchiată înainte de a fi trimisă către server. Adobe va utiliza această informație în numele Home Connect pentru a evalua modul în care folosiți Aplicația și pentru a pregăti rapoarte privind activitatea Aplicației pentru Home Connect. Adresa IP transmisă de pe dispozitivul dumneavoastră mobil în contextul Adobe Analytics nu va fi combinată cu alte date deținute de Adobe sau Home Connect fără consimțământul dumneavoastră expres.

Puteți controla dacă datele privind utilizarea Aplicației (inclusiv adresa dumneavoastră IP) sunt sau nu înregistrate și prelucrate de Adobe prin activarea sau dezactivarea funcției "Activează monitorizarea datelor de utilizare". În funcție de situația juridică din țara dumneavoastră, funcția "Activează monitorizarea datelor de utilizare" poate fi activată în mod implicit.

7. Rapoarte de eroare

Utilizăm HockeyApp (http://www.hockeyapp.net) pentru a colecta și transmite rapoarte de eroare anonime în cazul în care Aplicația se comportă într-un mod neprevăzut, în special dacă Aplicația se închide neașteptat. Furnizorii noștri de servicii și Home Connect vor primi rapoarte de eroare numai cu consimțământul dumneavoastră explicit. Vă vom cere consimțământul de fiecare dată când dorim să transmitem astfel de informații.

8. Securitatea datelor

Implementăm măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor dumneavoastră, de exemplu împotriva manipulării, pierderii și accesului neautorizat al terților. Aceste măsuri includ utilizarea tehnologiilor de codare, a certificatelor, a sistemelor de firewall pe serverul Home Connect și a protecției prin parolă pe Aplicația Home Connect. Nivelul de securitate a datelor al Aplicației Home Connect a fost testat și certificat de TÜV Trust IT. Reexaminăm și îmbunătățim constant măsurile noastre de securitate, în conformitate cu progresul tehnologic.

9. Sfera de aplicare a Informării privind protecția datelor

Această informare privind protecția datelor se aplică funcțiilor și serviciilor oferite de Home Connect prin intermediul Aplicației, însă nu se aplică și serviciilor furnizate de terțe părți, chiar dacă Home Connect facilitează utilizarea acestor servicii ale terților în Aplicație (a se vedea și condițiile de utilizare privind serviciile terților). Utilizarea acestor servicii ale terților este guvernată de prevederile în vigoare privind protecția datelor stabilite de furnizorul de servicii terță parte și, dacă este cazul, de o informare suplimentară privind protecția datelor din partea noastră, care va prezenta trăsăturile distinctive ale acestor servicii ale terților și care va fi relevantă doar în această privință.

În cazul în care sunteți direcționat către un alt furnizor de servicii, Home Connect va lua măsuri rezonabile și adecvate pentru a clarifica acest lucru (de ex. prin integrarea conținutului furnizorului de servicii în Aplicație folosind frame-uri inline), dacă direcționarea respectivă nu este clară. În cazul în care faceți click pe un link de pe Aplicația Home Connect care accesează aplicația sau site-ul web al unui alt furnizor de servicii, aceasta este considerată a fi o direcționare clară.

În cazul în care dumneavoastră, utilizatorul, sunteți stabilit în sfera de aplicare a REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), vă rugăm să luați în considerare faptul că utilizarea serviciilor furnizate de terțe părți poate avea drept consecință prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în țări din afara sferei de aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor.

10. Modificări aduse Informării privind protecția datelor

Pe măsură ce Aplicația se dezvoltă – printre altele, prin implementarea de noi tehnologii sau introducerea de noi servicii – această informare privind protecția datelor ar putea necesita ajustări corespunzătoare. Home Connect își rezervă dreptul de a modifica sau completa această informare, după cum va fi necesar. Home Connect va actualiza întotdeauna informarea privind protecția datelor în Aplicație; prin urmare, vă puteți familiariza cu ultima versiune a acesteia în orice moment.

11. Drepturi și informații de contact

În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre de stocare a datelor corecte și actualizate, datele dumneavoastră personale sunt stocate incorect, vom corecta informațiile respective la solicitarea dumneavoastră. După ce ne-ați acordat consimțământul cu privire la colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă veți putea retrage consimțământul în orice moment, cu efect viitor. În general, consimțământul poate fi retras folosind setarea corespunzătoare din Aplicație sau, altfel, folosind informațiile de contact specificate în Aplicație.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse dacă vă retrageți consimțământul privind stocarea datelor dumneavoastră, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai servesc scopului urmărit prin stocarea respectivă sau dacă stocarea lor este inadmisibilă din alte motive de ordin juridic. Vă rugăm să rețineți că, din motive tehnice și organizatorice, ar putea exista o suprapunere între retragerea consimțământului dumneavoastră și utilizarea datelor dumneavoastră, de ex. în cazul unui buletin informativ care a fost deja trimis. Datele necesare în scopul facturării și în scopuri contabile, care sunt supuse obligației legale de păstrare a evidențelor, nu fac obiectul acestei prevederi.

În cazul în care aveți orice întrebări pe tema protecției datelor sau dacă doriți să vă exercitați drepturile de retragere a consimțământului sau de informare, rectificare, ștergere sau suspendare, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact specificate în Aplicație.

Data emiterii: Octombrie 2018

Descoperă Home Connect

Povești care creează conexiuni

Află aici cum îți poate face Home Connect viața mai eficientă, mai sigură și mai inteligentă.

Electrocasnice conectate

Controlează-ți aparatele electrocasnice cu Home Connect. Și nu doar atunci când ești acasă, ci și când ești plecat.

Partenerii noștri

Home Connect are numeroase servicii partenere. Descoperă rețeaua noastră aflată în permanentă expansiune.

Pictogramă descărcare aplicație Home Connect

Descărcare aplicație

Întreaga lume Home Connect pentru smartphone-ul și tableta ta.

Pictogramă întrebări frecvente despre Home Connect

Întrebări frecvente

Vei găsi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări aici.

Pictogramă Service Home Connect

Service

Contactează-ne. Suntem aici pentru tine.

Pictogramă partener Home Connect

Devino partener

Stabilește conexiuni bune cu Home Connect.