Połącz urządzenie Home Connect z aplikacją i graj o smartfon.

Co kwartał do wygrania iPhone 12, 3 x zestaw kina domowego Yamaha oraz 15 x AirPods Apple III.
Pamiętaj, że im więcej swoich urządzeń zarejestrujesz, tym większą masz szansę na wygraną.
* Szczegóły w regulaminie.
Jeżeli masz pytania dotyczące łączenia urządzenia z aplikacją zadzwoń:
Infolinia Serwisowa Home Connect 801 002 133

Zobacz regulamin loterii

Loteria 2022

Zasady udziału w loterii:

1. Ściągnij bezpłatną aplikację Home Connect.
2. Połącz swoje dowolne urządzenie Bosch lub Siemens z funkcją Home Connect z aplikacją.
link do samouczków
zobacz film instruktażowy Bosch
zobacz film instruktażowy Siemens
Jeżeli masz pytania dotyczące łączenia urządzenia z aplikacją zadzwoń:
Infolinia Serwisowa Home Connect
801 002 133
3. Wypełnij prawidłowo poniższy formularz.
4. Sprawdź czy otrzymałeś potwierdzenie udziału na adres mailowy podany w formularzu.
5. Losowanie trzech nagród odbywa się co kwartał.
Szczegóły i terminy poszczególnych losowań znajdują się w regulaminie.
6. Termin trwania loterii od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

Regulamin loterii

Zwróć uwagę aby podany poniżej adres email był zgodny z adresem wykorzystanym do rejestracji konta w aplikacji Home Connect

Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole.
Niepoprawna liczba znaków
[global.common.msg.errorconfirm]
To pole przyjmuje tylko cyfry
Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole.
Niepoprawna liczba znaków
[global.common.msg.errorconfirm]
To pole przyjmuje tylko cyfry
Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole.
Niepoprawna liczba znaków
[global.common.msg.errorconfirm]
To pole przyjmuje tylko cyfry
Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole.
Niepoprawna liczba znaków
[global.common.msg.errorconfirm]
To pole przyjmuje tylko cyfry
Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole.
Niepoprawna liczba znaków
[global.common.msg.errorconfirm]
To pole przyjmuje tylko cyfry


Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole.
Niepoprawna liczba znaków
[global.common.msg.errorconfirm]
To pole przyjmuje tylko cyfry
Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole.
Niepoprawna liczba znaków
[global.common.msg.errorconfirm]
To pole przyjmuje tylko cyfry
Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole.
Niepoprawna liczba znaków
[global.common.msg.errorconfirm]
To pole przyjmuje tylko cyfry
Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Captcha
Captcha jest obowiązkowy
Proszę uzupełnić to pole.
Niepoprawna liczba znaków
[global.common.msg.errorconfirm]
To pole przyjmuje tylko cyfry
Niepoprawna CAPTCHA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

[Administrator danych] Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa („BSH”).

[Podstawa podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania] [Profilowanie] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BSH jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Państwa przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwa swoje dane osobowe (tj. wykonywania praw i obowiązków wynikających z regulaminu danego działania BSH) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH obejmujących: rozpatrywanie reklamacji, przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych, a także marketing bezpośredni towarów lub usług własnych BSH (jeżeli wyrazili Państwo również ww. zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przetwarzanie danych będzie odbywało się również w tym celu) oraz profilowanie dotyczące Państwa preferencji w odniesieniu do sprzętu gospodarstwa domowego tak, aby trafiały do Państwa informacje oraz treści marketingowe, które mogą Państwa zainteresować. Dokonywane przez nas profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych i polega wyłącznie
na analizie oraz wykorzystywaniu tych danych w celu lepszego dostosowywania przesyłanych Państwu informacji oraz treści marketingowych, a przez to prezentowania Państwu lepiej dopasowanych i zoptymalizowanych treści dotyczących produktów i usług, które potencjalnie mogą Państwa zainteresować.
W ramach profilowania możemy łączyć i przetwarzać Państwa dane osobowe. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. b lub f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - określanego mianem „RODO”.

[Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez BSH działań, w związku
z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych oraz w celu profilowania - do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.

[Państwa prawa] Zgodnie z zasadami określonymi
w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo
w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych oraz wobec profilowania.

[Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

[Dane kontaktowe] Jeżeli będą Państwo chcieli zrealizować swoje prawa w odniesieniu do danych osobowych prosimy
o wypełnienie formularza pod adresem https://datarequest.bsh-group.com/pl/form?c=pl. Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych, prosimy
o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Data-Protection-PL@bshg.com.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. Wycofania (odwołania) zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można dokonać w każdym czasie poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie,
w szczególności poprzez skorzystanie z linku „wypisz się” podawanym w przesyłanych do Państwa komunikatach marketingowych, poprzez kontakt na adres pocztowy BSH,
tj.: Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa lub na adres: Data-Protection-PL@bshg.com.

[Odbiorcy danych] Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji oraz sądy.