Slapukų naudojimas

Norėtume jums suteikti geriausią įmanomą patirtį naudojant mūsų svetainę. Kad galėtume identifikuoti galimus patobulinimus, naudojame slapukus matuoti ir suprasti, kaip naudojate mūsų svetainę. Jei sutinkante su tokiu slapukų naudojimu (analitiniai slapukai), paspauskite „Taip, sutinku“. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip išjungti jų naudojimą jūsų naršyklėje rasite apsilankę mūsų Duomenų privatumo pranešime.

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Teisinis pranešimas apie „Home Connect“ programėlę

Čia rasite teisinį teikėjo pranešimą, taip pat „Home Connect“ naudojimo sąlygas ir duomenų privatumo politiką.

„Home Connect“ programėlės pareiškimas dėl duomenų apsaugos

Bendrovė „Home Connect GmbH“, kurios registruotos buveinės adresas yra Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Miunchenas, Vokietija (toliau – „Home Connect“ arba „mes“), yra atsakinga už jūsų asmeninių duomenų, susijusių su „Home Connect“ programėle (toliau – „Programėlė“), rinkimą, tvarkymą ir naudojimą.

Renkame, tvarkome ir naudojame jūsų asmeninius duomenis, vadovaudamiesi galiojančiais duomenų privatumo apsaugos įstatymais. Toliau nurodyta informacija paaiškina, kokiu būdu tvarkome tokius duomenis.

1. Asmens duomenų rūšys

Kalbant apie naudojimąsi Programėle, „Home Connect“ renka, tvarko ir naudoja, pirmiausia, šių rūšių asmens duomenis.

a. Naudotojo-valdytojo duomenys

Informacija, kurią renkame ir naudojame kuriant naudotojo paskyrą (registruojantis), yra:

 • Duomenys, kuriuos jūs pateikiate per registracijos procesą:
  • vardas ir pavardė,
  • el. pašto adresas (naudotojo ID),
  • šalis, kurioje eksploatuojate savo buitinį (-ius) prietaisą (-us),
  • slaptažodis, kaip prieigos apsauga.

Per registracijos procesą reikalaujami nurodyti duomenys tam tikrose šalyse gali skirtis.

 • Informacija, kurią renkame ir saugojame registracijos proceso metu, yra:
  • jūsų mobiliojo įrenginio kalbos nustatymas,
  • sutikimas dėl naudojimo sąlygų ir jų pripažinimas bei pareiškimo dėl duomenų apsaugos pripažinimas,
  • naudotojo paskyros būsena (aktyvuota / neaktyvuota),
  • numatytieji programėlės sekimo nustatymai (priklauso nuo šalies pasirinkimo, daugiau informacijos šiuo klausimu galite rasti toliau, 6 punkte).

b. Prietaiso valdytojo duomenys

Informacija, kurią renkame ir naudojame jūsų buitinių prietaisų ir naudotojo paskyros tarpusavio ryšio atžvilgiu, yra:

 • buitinio prietaiso prekės ženklas (pavyzdžiui, „Bosch“ arba „Siemens“),
 • buitinio prietaiso serijos numeris ir, jei taikytina, pagaminimo data (vadinamasis E numeris (išsamus modelis) ir FD (gaminio) numeris – šią informaciją galite rasti ir ant prietaiso etiketės),
 • unikalus tinklo adapterio, įdiegto buitiniame prietaise, identifikatorius (vadinamasis MAC adresas).

Šie duomenys priskiriami jūsų naudotojo paskyrai dėl kiekvieno prijungto buitinio prietaiso, naudojantis „Home Connect“ funkcija.

c. Prietaiso naudojimo duomenys

Informacija, kurią renkame ir naudojame jūsų buitinių prietaisų naudojimo atžvilgiu, yra:

 • pasirinkti pagrindiniai buitinio prietaiso (arba nustatyti per Programėlę) nustatymai, programos pasirinkimas ir pageidaujami programos nustatymai,
 • prietaiso būsenos duomenys, tokie kaip aplinkos sąlygos, prietaiso dalių būklė, prietaiso būsenos pokyčiai (pavyzdžiui, skirtingas veikimo būdas, atviros ar uždarytos durys/priekinis skydelis, temperatūros pokyčiai, užpildymo lygmenys) ir prietaiso būsenos pranešimai (pavyzdžiui, „prietaisas perkaito“, „vandens bakelis tuščias“, ir t.t.),
 • vaizdo įrašų ir vaizdo duomenys (pvz., šaldytuvai su įtaisyta vaizdo kamera).

d. Naudojimosi Programėle duomenys

Naudojimosi Programėle duomenys generuojami pagal jūsų sąveiką su Programėle, pavyzdžiui, jūsų naudojamos funkcijos, spustelėjimai, susiję su Programėlės valdikliais, išskleidžiamasis pasirinkimų meniu, įjungimo / išjungimo parametrai. Daugiau informacijos galite rasti 6 punkte.

2. Numatomas naudojimas

Minėtų rūšių duomenis naudojame

 • teikti Programėlės funkcijas ir paslaugas, kurias siūlome per Programėlę (1.a.–c.),
 • ištaisyti klaidas (1.b. ir c.),
 • tobulinti Programėlės patogumą naudoti (1.d.),
 • gerinti savo produktų ir paslaugų asortimentą, ypač tų, kurios susijusios su programomis, kurios nenaudojamos ir (arba) kurios yra dažnai naudojamos, be kitų Programėlės ir buitinio prietaiso funkcijų (1.c. ir d.), ir
 • tiesioginiams rinkodaros tikslams (1.a.–c.).

Numatytas duomenų naudojimo teisinis pagrindas pagal 2016 m. balandžio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) 2016/679 aprašytas šio pareiškimo 12 punkte.

3. Bendrieji duomenų saugojimo terminai

Jeigu nėra įstatymų nuostatos, nurodančios priešingai, turi būti taikomi šie bendrieji duomenų saugojimo terminai:

a. Naudotojo valdytojo duomenys: Turi būti ištrinti iš karto, vos ištrynus naudotojo paskyrą.

b. Prietaiso valdytojo duomenys: Pašalinus buitinį prietaisą iš naudotojo paskyros, turi būti pašalinta nuoroda į naudotojo paskyrą.

c. Prietaiso naudojimo duomenys: Duomenys, susiję su konkrečiu naudotoju, turi būti saugomi dešimt (10) dienų. Jeigu naudotojas yra pateikęs sutikimą rinkodarai, konkretaus naudotojo duomenys turi būti saugomi tokį laikotarpį, kuriam yra išduotas sutikimas.

d. Naudojimosi Programėle duomenys: Duomenys slapyvardžio forma turi būti saugomi ta apimtimi ir tiek ilgai, kaip ir kiek yra aktyvuota funkcija „Įjungti duomenų naudojimo sekimą“. Programos naudojimo duomenys saugomi daugiausiai 37 mėnesius nuo surinkimo dienos.

4. Duomenų tvarkymo valdymas

a. Jūsų buitinių prietaisų sujungimas tinkle

Norėdami valdyti savo buitinių prietaisų sujungimą tinkle, galite naudotis Programėle:

 • Jei pageidaujate, galite nustatyti prisijungimą prie „Home Connect“ serverio tokiu būdu, kad kiekvienas buitinis prietaisas būtų prijungtas atskirai (tokiu atveju, pasirinkite meniu punktą „Nustatymai“/„Settings“ -> „Sujungimo tinkle nustatymai“/„Connectivity settings“). Atlikus tai:
  • prietaiso naudojimo duomenys (1.c.) nebebus perduodami į „Home Connect“ serverį,
  • tam tikros Programėlės funkcijos nebebus prieinamos; konkrečiai – buitinis prietaisas negalės būti valdomas, jei jis pateks už „Wi-Fi“ ryšio ribų, net jei prietaise bus įdiegtas interneto duomenų ryšys.
 • Prireikus galite išjungti konkrečių buitinių prietaisų WLAN ryšį (tokiu atveju, pasirinkite meniu punktą „Nustatymai“/„Settings“ -> „Sujungimo tinkle nustatymai“/„Connectivity settings“). Atlikus tai:
  • prietaiso naudojimo duomenys (1.c.) nebebus perduodami į „Home Connect“ serverį,
  • buitinis prietaisas galės būti valdomas tik pačio prietaiso skydelyje, ne per Programėlę.

b. Naudotojų paskyros ir lokalūs Programėlės duomenys

Galite valdyti savo naudotojo paskyras per Programėlę ir ištrinti lokaliai saugomus Programėlės duomenis.

 • Galite ištrinti savo naudotojo paskyrą („Nustatymai“/„Settings“ -> „Mano paskyra“/„My account“ -> „Ištrinti naudotojo paskyrą“/„Delete user account“). Atlikus tai:
  • sąsaja tarp buitinio prietaiso ir jūsų naudotojo paskyros bus ištrinta,
  • jūsų buitinis prietaisas nebesiųs jokių naudojimosi prietaisu duomenų į „Home Connect“ serverį, jei nebus kitų naudotojo paskyrų, susietų su buitiniu prietaisu (žr. 1.b. punktą viršuje).
 • Ištrynus Programėlę, taip pat pašalinami visi lokaliai saugomi su naudotoju susiję duomenys.

c. Buitinių prietaisų gamykliniai nustatymai

Galite atkurti buitinių prietaisų gamyklinius nustatymus. Atlikus tai:

 • buitinis prietaisas praras savo sąsają su „Home Connect“ serveriu, nes tinklo nustatymai taip pat bus pakeisti,
 • buitinis prietaisas nebebus susietas su nei viena iš prieš tai buvusių susietų naudotojo paskyrų (buitinis prietaisas privalo būti prijungtas prie interneto) ir tai nebus rodoma Programėlėje.

Prieš atkurdami gamyklinius nustatymus perskaitykite buitinio prietaiso naudojimo instrukciją.

5. Jūsų duomenų perdavimas ar atskleidimas trečiosioms šalims

Siekdami sukurti ir paleisti Programėlę bei teikti įvairias paslaugas, bendradarbiaujame su įvairiais paslaugų teikėjais. Tiek, kiek įpareigojame šiuos paslaugų teikėjus, laikantis griežtų instrukcijų, tvarkyti duomenis, jiems veikiant kaip užsakytiems duomenų tvarkytojams, bet kokia duomenų tvarkymo veikla, atliekama tokių paslaugų teikėjų, nereikalaus jūsų sutikimo.

Kurti ir vykdyti Programėlę įgaliojome šiuos paslaugų teikėjus:

 • išteklių nuomos paslaugų teikėjai;
 • programavimo paslaugų teikėjai;
 • skambučių linijos paslaugų teikėjai.

Jūsų duomenis kitiems gavėjams persiunčiame tada, kai tai būtina, vykdant sutartines sąlygas, kai mes ar gavėjas turi pagrįstą poreikį atskleisti jūsų duomenis arba gavę iš jūsų tokio perdavimo sutikimą. Šie gavėjai apima paslaugų tiekėjus ir kitas įmones jūsų įmonių grupėje. Be to, duomenys gali būti perduoti kitiems gavėjams, jei privalome tai padaryti pagal teisinius įsipareigojimus, administracinius reikalavimus ar teismo nutarimus.

Kiti jūsų duomenų gavėjai taip pat yra kitų paslaugų teikėjai, kurių pasiūlymai ir paslaugos (trečiųjų šalių paslaugos) gali būti naudojami su Programėle (žr. 9 punktą).

6. Programėlės naudojimo registravimas

Programėlė gali registruoti naudojimosi Programėle duomenis (žr. 1.d. punktą viršuje). Atsižvelgiant į tai, naudojama „Adobe Analytics“ paslauga, kurią teikia „Adobe Systems Software Ireland Limited“, įsikūrusi Riverwalk g. 4-6, Citywest Business Campus, Dublinas 24, Airijos Respublika (toliau – „Adobe“).

Jei aktyvuota funkcija „Įjungti duomenų naudojimo sekimą“, naudojimosi Programėle duomenys bus siunčiami ir saugomi „Adobe“ serveryje Jungtinėje Karalystėje. Naudojimosi Programėle duomenys leidžia išanalizuoti, kaip jūs naudojate Programėlę (žr. 1.d. punktą viršuje). Šioje Programėlėje suaktyvintas IP anonimiškumas, vadinasi, jūsų naudojamas IP adresas sutrumpinamas prieš išsiunčiant jį į serverį. „Adobe“ šia informacija naudosis „Home Connect“ vardu, siekdama įvertinti, kaip jūs naudojatės Programėle, bei parengti ataskaitas apie Programėlės veiklą „Home Connect“ atžvilgiu. Negavus jūsų išreikšto sutikimo IP adresas, perduotas iš jūsų mobiliojo įrenginio „Adobe Analytics“, nebus sujungtas su kitais duomenimis, kuriuos saugo „Adobe“ ar „Home Connect“.

Galite kontroliuoti, ar naudojimosi Programėle duomenys (įskaitant jūsų IP adresą) bus registruojami ir tvarkomi „Adobe“, aktyvuojant arba išjungiant funkciją „Įjungti duomenų naudojimo sekimą“. Priklausomai nuo teisinio jūsų šalies reglamentavimo, funkcija „Įjungti duomenų naudojimo sekimą“ gali būti aktyvuota pagal numatytuosius nustatymus.

7. Pranešimai apie klaidas

Rinkdami ir siųsdami anoniminius pranešimus apie klaidas naudojame „HockeyApp“ (www.hockeyapp.net), jei Programėlė veikia nenumatytu būdu, o ypač tuo atveju, jei ji nustoja veikti. Mūsų paslaugų teikėjai ir „Home Connect“ gali gauti pranešimus apie klaidas tik turėdami aiškų jūsų sutikimą. Kiekvieną kartą norėdami perduoti tokią informaciją, mes privalėsime prašyti jūsų sutikimo.

8. Duomenų apsauga

Siekdami apsaugoti jūsų duomenis nuo, pavyzdžiui, trečiųjų šalių manipuliavimo jais, jų praradimo ir neteisėtos prieigos prie jų, pasitelkiame technines ir organizacines priemones. Tokios priemonės gali būti kodavimo technologijos, sertifikatai, „Home Connect“ serverio užkardos ir slaptažodžių apsauga „Home Connect“ Programėlėje. „Home Connect“ Programėlės duomenų saugumo lygis išbandytas ir sertifikuotas „TÜV Trust IT“. Nuolat peržiūrime ir tobuliname saugumo priemones, vadovaudamiesi technologine pažanga.

9. Pareiškimo dėl duomenų apsaugos taikymo sritis

Šis pareiškimas dėl duomenų apsaugos turi būti taikomas „Home Connect“ siūlomoms funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms naudojantis Programėle, tačiau jis netaikomas trečiųjų šalių paslaugoms, net jei „Home Connect“ palengvina naudojimąsi tokiomis trečiųjų šalių paslaugomis Programėlėje (taip pat žr. naudojimosi sąlygas tiek, kiek tai susiję su trečiųjų šalių paslaugomis). Tokių trečiųjų šalių paslaugų naudojimą reglamentuoja vyraujančios duomenų apsaugos nuostatos, kurias nustato trečiosios šalies paslaugų teikėjas ir, jei taikoma, papildomi mūsų pareiškimai dėl duomenų apsaugos, kurie išdėsto skiriamuosius tokių trečiųjų šalių paslaugų bruožus ir bus aktualūs tik šiuo atžvilgiu.

Jei esate nukreipti į kitą paslaugų teikėją, „Home Connect“ dės pagrįstas ir tinkamas pastangas, siekdama išsiaiškinti tokį nukreipimą (pavyzdžiui, įdiegdama paslaugų teikėjo turinį Programėlėje, naudojant pavyzdinę struktūrą), jeigu toks nukreipimas nėra aiškus. Jei „Home Connect“ Programėlėje spustelėsite nuorodą, kuri iššauks kito paslaugų teikėjo programėlę arba interneto svetainę, tai bus laikoma aiškiu nukreipimu.

Jei jūs, naudotojas, esate įsikūręs 2016 m. balandžio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO 2016/679 Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo taikymo srities ir Direktyvos 95/46/EB (Bendrosios duomenų apsaugos reglamento) anuliavimo srities valstybėje, atkreipkite dėmesį, kad trečiųjų šalių paslaugų naudojimas gali sąlygoti tai, jog jūsų asmens duomenys bus tvarkomi valstybėse, nepatenkančiose į Bendrosios duomenų apsaugos reglamento taikymo sritį.

10. Pareiškimo dėl duomenų apsaugos pakeitimai

Mūsų Programėlė yra nuolat tobulinama (tai, be kitų procesų, daroma įgyvendinant naujas technologijas ir įvedant naujas paslaugas), todėl šį pareiškimą dėl duomenų apsaugos gali tekti atitinkamai koreguoti. „Home Connect“ pasilieka teisę keisti ar papildyti šį pareiškimą to prireikus. „Home Connect“ visada atnaujins pareiškimą dėl duomenų apsaugos Programėlėje; todėl su naujausia pareiškimo versija galėsite susipažinti bet kuriuo metu.

11. Teisės ir kontaktinė informacija

Jei, nepaisant mūsų pastangų saugoti duomenis, kurie yra teisingi ir aktualūs, jūsų asmeniniai duomenys yra saugomi neteisingai, mes, jūsų prašymu, tokius duomenis ištaisysime. Davę mums savo sutikimą jūsų asmeninių duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, tokį sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu su atitinkamu poveikiu ateityje. Sutikimas paprastai gali būti atšaukiamas naudojantis atitinkamais Programėlės nustatymais arba kitu būdu, pasitelkus Programėlėje nurodytą kontaktinę informaciją.

Jei jūs atšauksite savo sutikimą saugoti jūsų duomenis, jei jūsų asmeniniai duomenys nebebus reikalingi tam tikslui, dėl kurio duomenys buvo saugomi, arba jeigu toks saugojimas yra nepriimtinas dėl kitų teisinių priežasčių, jūsų asmeniniai duomenys bus ištrinti. Prašome atkreipti dėmesį, kad dėl techninių arba organizacinių priežasčių gali pasitaikyti situacijų, kai jūsų sutikimo atšaukimas ir jūsų duomenų naudojimas gali sutapti ir įvykti tuo pačiu metu, pavyzdžiui, naujienlaiškio, kuris jau buvo išsiųstas, atveju. Sutikimo atšaukimo aspektas nėra taikomas duomenims, kurie yra reikalingi atsiskaitymo ir apskaitos tikslais, arba kuriems yra taikomi teisiniai reikalavimai duomenų registravimui.

Jei turite kokių nors klausimų dėl duomenų apsaugos arba norėtumėte pasinaudoti savo teise atšaukti savo sutikimą ar teise į informaciją, duomenų ištaisymą, ištrynimą ar sustabdymą, prašome susisiekti su mumis kontaktine informacija, kuri yra nurodyta Programėlėje.

12.

Papildoma informacija, susijusi su 2016 m. balandžio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO 2016/679 Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo vykdymu ir Direktyvos 95/46/EB (Bendrosios duomenų apsaugos reglamento) anuliavimu

a. Numatyto duomenų naudojimo teisinis pagrindas

Toliau nurodytą duomenų naudojimą grindžiame

 • sutarties vykdymu pagal Reglamento (ES) 2016/679 straipsnį 6(1b):
  • teikdami Programėlės funkcijas, taip pat paslaugas, siūlomas per programėlę, tvarkydami duomenų kategorijas, išvardintas 1.a.–c. punktuose;
  • perduodami duomenų kategorijas, išvardintas 1.a.–c. punktuose, trečiųjų šalių paslaugų tiekėjams, kad jos būtų naudojamos vykdant Programėlę (žr. 9 punktą).
 • teisėtais poreikiais pagal Reglamento (ES) 2016/679 6(1f) straipsnį:
  • taisydami klaidas tvarkydami duomenų kategorijas, išvardintas 1.b. ir c. punktuose;
  • gerindami Programėlės patogumą naudoti, tvarkydami duomenų kategorijas, išvardintas 1.d. punkte;
  • gerindami savo produktų ir paslaugų asortimentą, ypač tų, kurie susiję su programomis, kurios nenaudojamos ir (arba) kurios yra dažnai naudojamos, be kitų Programėlės ir buitinio prietaiso funkcijų, tvarkydami duomenų kategorijas, išvardintas 1.c. ir d. punktuose.
 • jūsų sutikimu pagal Reglamento (ES) 2016/679 6(1a) straipsnį:
  • tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkydami duomenų kategorijas, išvardintas 1.b.–c. punktuose.

b. Jūsų teisės

Jūsų papildomos teisės į 11 punktą apibrėžtos toliau. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, naudokite šio pranešimo dėl duomenų apsaugos gale pateiktą kontaktinę informaciją.

 • Jūsų teisė į informaciją apie jūsų duomenis: jūsų prašymu teiksime jums informaciją apie turimus jūsų duomenis.
 • Jūsų teisė į tinkamus ir išsamius duomenis: pataisysime neteisingą informaciją apie jus, jei tinkamai mums apie tai pranešite. Papildysime neišsamius duomenis, jei tinkamai mums apie tai pranešite, su sąlyga, jei šie duomenys būtini numatytam jūsų duomenų tvarkymo tikslui.
 • Jūsų teisė ištrinti duomenis: jūsų prašymu ištrinsime apie jus laikomą informaciją. Tačiau tam tikri duomenys, kuriems taikomas apibrėžtas laikymo laikotarpis, bus ištrinti tik jam praėjus, pvz., tam tikrais atvejais privalome saugoti duomenis laikydamiesi įstatymų arba tam, kad galėtume vykdyti sutarties su jumis įsipareigojimus.
  Taip pat žr. 11 punktą.
 • Jūsų teisė užblokuoti duomenis: tam tikrais teisiškai nustatytais atvejais užblokuosime jūsų duomenis, jei norėsite, kad taip padarytume. Užblokuoti duomenys toliau tvarkomi tik su dideliais apribojimais.
 • Jūsų teisė atšaukti sutikimą: bet kada galite atšaukti sutikimą toliau tvarkyti duomenis. Tačiau duomenų tvarkymas iki sutikimo atšaukimo lieka teisėtas.
  Taip pat žr. 11 punktą.
 • Jūsų teisė prieštarauti duomenų tvarkymui: galite bet kada paprieštarauti tolesniam duomenų tvarkymui, jei apdorojame jūsų duomenis remdamiesi teisiniu pagrindu, nustatytu Reglamento (ES) 2016/679 6(1e arba 1f) straipsnyje. Jei paprieštarausite, nustosime tvarkyti jūsų duomenis, su sąlyga, jei nėra priverstinio arba teisinio pagrindo toliau juos tvarkyti. Jūsų domenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais niekada nelaikome priverstiniu ir turinčiu teisinį pagrindą.
 • Jūsų teisė į duomenų portatyvumą: jūsų prašymu tam tikrą informaciją galime pateikti struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuterio nuskaitomu formatu.
 • Jūsų teisė pateikti apeliaciją reguliavimo institucijai: galite pateikti apeliaciją, susijusią su duomenų apsauga, duomenų apsaugos institucijai. Norėdami tai padaryti, susisiekite su savo gyvenamosios vietos duomenų apsaugos institucijos arba duomenų apsaugos institucijos, kurios jurisdikcijai priklausote (įvardinta toliau) atsakingu asmeniu.

Bavarijos duomenų apsaugos institucija („BayLDA), www.baylda.de .

c. Persiuntimas gavėjams, esantiems už EEE ribų

Jei būtina teikiant Programėlės funkcijas ir per Programėlę siūlomas paslaugas, taip pat persiunčiame asmeninius duomenis gavėjams, esantiems už EEE ribų, į taip vadinamas trečiąsias šalis. Tokiu atveju, užtikriname (prieš bendrinant bet kokius duomenis), kad gavėjas laikysis atitinkamo duomenų apsaugos lygio (pvz., ES Komisijos tinkamumo sprendimo, taikomo atitinkamai šaliai, arba standartinės ES sutarties, sudarytos tarp Europos Sąjungos ir gavėjo, sąlygų) arba, kad pateikėte anksčiau minėto bendrinimo sutikimą.

Džiaugiamės galėdami pateikti jums trečiųjų šalių gavėjų apžvalgą ir konkrečių sąlygų, kurių sutarta laikytis, siekiant užtikrinti atitinkamą duomenų apsaugos lygį, kopiją. Norėdami pateikti prašymą, naudokite šio pranešimo dėl duomenų apsaugos gale pateiktą kontaktinę informaciją.

Informacijos apie asmeninių duomenų persiuntimą naudoti trečiosioms šalims ieškokite 9 punkte.

d. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Jei turite klausimų, susijusių su duomenų apsauga arba teisių vykdymu, galite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu tiesiogiai naudodami toliau pateiktą kontaktinę informaciją:

BSH Hausgeräte GmbH
Duomenų apsaugos pareigūnas
Carl-Wery-Str. 34
81739 Munich, Vokietija

Data-Protection-DE@bshg.com

Paskelbimo data: 2018 m. kovas

Atraskite „Home Connect“

Mus sujungiančios istorijos

Sužinokite, kaip dėl „Home Connect“ jūsų gyvenimas gali tapti veiksmingesnis, saugesnis ir išmanesnis.

Prijungiami buitiniai prietaisai

Valdykite savo buitinius prietaisus naudodami „Home Connect“. Tai galite daryti ne tik būdami namuose, bet ir tuomet, kai esate išvykę.

„Home Connect“ partnerių logotipai

Mūsų partneriai

Kartu su „Home Connect“ galite naudotis įvairiomis partnerių paslaugomis. Atraskite mūsų nuolat augantį tinklą.

„Home Connect“ programėlės atsisiuntimo piktograma

Programėlės atsisiuntimas

Visas „Home Connect“ pasaulis jūsų išmaniajame telefone ir planšetiniame kompiuteryje.

„Home Connect“ DUK piktograma

DUK

Čia rasite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.

„Home Connect“ techninės priežiūros tarnybos piktograma

Techninė priežiūra

Susisiekite su mumis. Mielai jums padėsime.

„Home Connect“ partnerio piktograma

Tapkite partneriu

Užmegzkite glaudžius ryšius su „Home Connect“.