Slapukų naudojimas

Norėtume jums suteikti geriausią įmanomą patirtį naudojant mūsų svetainę. Kad galėtume identifikuoti galimus patobulinimus, naudojame slapukus matuoti ir suprasti, kaip naudojate mūsų svetainę. Jei sutinkante su tokiu slapukų naudojimu (analitiniai slapukai), paspauskite „Taip, sutinku“. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip išjungti jų naudojimą jūsų naršyklėje rasite apsilankę mūsų Duomenų privatumo pranešime.

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

„Home Connect“ svetainės duomenų privatumo politika

Jūsų asmens duomenų apsauga mums yra labai svarbi. Ėmėmės techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti, kad duomenų apsaugos taisyklių laikytumės mes patys ir mūsų paslaugų teikėjai.

Laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugos taisyklių, toliau pateikiame informaciją apie duomenų rinkimo, apdorojimo ir gautų duomenų naudojimo tipą, mastą ir tikslą, kai tai yra susiję su jūsų naudojimusi „Home Connect“ informacine paslauga.

Šis pranešimas apie duomenų privatumą neapima asmens duomenų rinkimo, apdorojimo ir naudojimo, susijusio su „Home Connect“ programėlės, kuria valdomi „Home Connect“ funkciją turintys prietaisai, naudojimu.

1. Atsakingieji asmenys

Būdama šios svetainės („Home Connect informacinės paslaugos“) operatoriumi, bendrovė „Home Connect GmbH“, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Miunchenas, Vokietija (toliau – „mes“) yra atsakinga už „Home Connect“ informacinių paslaugų naudotojų asmens duomenis (toliau – „jūs“).

2. Duomenų rinkimas ir perdavimas

Jūs galite naudotis „Home Connect“ informacinėmis paslaugomis neatskleisdami savo tapatybės. Informacija apie mūsų įprastai renkamus duomenis, kai jūs naudojatės „Home Connect“ informacinėmis paslaugomis, pateikta 3 ir 4 pkt.

Jūsų pateiktus asmens duomenis naudojame ir apdorojame tais tikslais, kuriais jūs pateikėte mums tokius duomenis. Pavyzdžiui, kontaktinėje formoje pateikta informacija naudojame jūsų užklausai išnagrinėti.

3. Žiniatinklio serverio žurnalo duomenys

Žiniatinklio serverio žurnalo duomenys

Jums prisijungus prie „Home Connect“ informacinės paslaugos, jūsų žiniatinklio naršyklė yra techniškai sukonfigūruojama taip, kad automatiškai perduotų toliau nurodytus duomenis (toliau – „žurnalo duomenys“) į mūsų žiniatinklio serverį; vėliau šiuos duomenis užfiksuojame žurnalo failuose:

  • Prieigos data
  • Prieigos laikas
  • Nukreipusios interneto svetainės URL
  • Nuskaityti failai
  • Perduotų duomenų apimtis
  • Naršyklės tipas ir versija
  • Operacinė sistema
  • IP adresas
  • Jūsų interneto prieigos teikėjo domeno pavadinimas

Tai išskirtinai yra tik ta informacija, pagal kurią neįmanoma nustatyti jūsų tapatumo. Ši informacija būtina techniniais tikslais, kad būtų tinkamai pateiktas jūsų prašomas turinys, ir šių duomenų rinkimas yra neišvengiamas aspektas naudojantis interneto svetainėmis. Žurnalo duomenys laikomi atskirai nuo kitų duomenų (pvz., 4 pkt. nurodytų duomenų), kaupiamų jums naudojant „Home Connect“ informacines paslaugas.

Žurnalo duomenys laikomi atskirai nuo kitų duomenų (pvz., 4 pkt. nurodytų duomenų), renkamų jums naudojant „Home Connect“ informacines paslaugas.

4. Naudojimosi profiliai naudojant slapyvardžius

Mes naudojame slapukus ir stebėjimo pikselius siekdami rinkti jūsų naudojimosi „Home Connect“ informacinėmis paslaugomis duomenis reklamos ir rinkotyros tikslais bei norėdami priderinti „Home Connect“ informacines paslaugas prie naudotojų poreikių. Šių naudojimosi duomenų rinkimas ir naudojimosi profilio kūrimas atliekamas anonimiškai, naudojant slapuko ID. Šiuos naudojimosi profilius kuriame ir laikome išskirtinai anonimine forma ir nesiejame jų su jūsų vardu ir pavarde ar bet kokia kita informacija, kuri leistų atskleisti jūsų tapatumą.

Naudojimosi duomenis renkame ir naudojimosi profilius kuriame naudodamiesi „Adobe Analytics“ paslauga, teikiama „Adobe Systems Software Ireland Ltd.“, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Airija (toliau – „Adobe“). Informacija apie jūsų naudojimąsi „Home Connect“ informacinėmis paslaugomis yra perduodama į „Adobe“ serverius, kuriuose ji yra analizuojama ir grąžinama mums kaip sukauptieji duomenys, kurie atskleidžia bendrąsias mūsų interneto svetainės naudojimo tendencijas.

Jūs turite teisę prieštarauti jūsų naudojimo duomenų rinkimui ir šios rūšies anoniminio naudojimo profilio kūrimui (atsisakyti). Savo prieštaravimą galite išsakyti „Adobe“ atsisakymo interneto svetainėje .

Mūsų svetainėje taip pat naudojamas bendrovės „Mouseflow“ ApS, įsikūrusios adresu Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Danija, teikiamas žiniatinklio analizės įrankis „Mouseflow“, kuriuo registruojami atsitiktinai pasirenkami atskiri apsilankymai (tik su anonimišku IP adresu). Taip sudaromas pelės judesių ir spustelėjimų žurnalas, siekiant atkurti atsitiktinai atrenkamus atskirus apsilankymus svetainėje ir jų pagrindu atlikti galimus svetainės tobulinimus. Ši informacija nenaudojama tam tikram asmeniui atsekti ir nėra perduodama kitoms šalims. Jei nepageidaujate, kad jūsų duomenys būtų registruojami, jūs galite išjungti šį nustatymą „Mouseflow“ atsisakymo svetainėje .

5. Duomenų perdavimas išorės trečiosioms šalims

Teikdami „Home Connect“ informacines paslaugas, mes bendradarbiaujame su įvairiais paslaugų teikėjais. Šiuos paslaugų teikėjus, veikiančius kaip samdomus duomenų tvarkytojus pagal Vokietijos federalinio duomenų apsaugos įstatymo 11 str., įpareigojome dirbti laikantis griežtų instrukcijų dėl duomenų apdorojimo, todėl jūsų sutikimas leisti šioms išorės trečiosioms šalims apdoroti jūsų duomenis nėra būtinas. Jeigu kitais atvejais pagal duomenų apsaugos nuostatas būtina gauti jūsų leidimą, kad galėtume paslaugų teikėjams teikti asmens duomenis, susijusius su „Home Connect“ informacinių paslaugų naudotojais, informuosime jus atskirai ir neperduosime jūsų duomenų negavę jūsų sutikimo.

6. Nuorodos į kitas svetaines

„Home Connect“ informacinėse paslaugose yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes neturime jokios įtakos tam, ar šių svetainių operatoriai laikosi ar nesilaiko duomenų apsaugos nuostatų.

7. Teisė į informaciją ir teisė taisyti, šalinti bei blokuoti duomenis

Bet kokius klausimus dėl duomenų apsaugos arba prašymus pataisyti, blokuoti arba pašalinti jūsų asmens duomenis pateikite tiesiogiai svetainės teisiniame pranešime nurodytiems kontaktiniams asmenims.

8. Šio pranešimo dėl duomenų apsaugos pakeitimai

Jei reikia, šis pranešimas dėl duomenų apsaugos gali būti keičiamas, taip siekiant informuoti apie bet kokius mūsų paslaugų, susijusių su duomenų apsauga, pakeitimus, pvz., kai pradedamos teikti naujos paslaugos arba siekiant laikytis teisinių reikalavimų.

Peržiūrėta: 2014 08 24

„Home Connect“ programėlės atsisiuntimo piktograma

Programėlės atsisiuntimas

Visas „Home Connect“ pasaulis jūsų išmaniajame telefone ir planšetiniame kompiuteryje.

„Home Connect“ DUK piktograma

DUK

Čia rasite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.

„Home Connect“ techninės priežiūros tarnybos piktograma

Techninė priežiūra

Susisiekite su mumis. Mielai jums padėsime.

„Home Connect“ partnerio piktograma

Tapkite partneriu

Užmegzkite glaudžius ryšius su „Home Connect“.