Χρήση cookies

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Δεν είναι δυνατή η χρήση cookies για την εκτέλεση προγραμμάτων ή τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας. Με τις πληροφορίες που περιέχονται στα cookies, μπορούμε να απλουστεύσουμε την πλοήγηση και να διευκολύνουμε τη σωστή προβολή των ιστότοπών μας. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Ασφαλώς, μπορείτε να προβάλλετε τον ιστότοπό μας χωρίς cookies. Οι περιηγητές διαδικτύου είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να δέχονται τα cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βοήθειας του περιηγητή σας για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι εάν απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies, ενδέχεται κάποια περιεχόμενα του ιστότοπού μας να μην λειτουργούν.

Πληροφορίες νομικού περιεχομένου για την εφαρμογή Home Connect

Εδώ μπορείτε να βρείτε τη σημείωση νομικού περιεχομένου για τον φορέα παροχής υπηρεσιών, τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων για την εφαρμογή Home Connect.

Πληροφορίες προστασίας δεδομένων για την εφαρμογή Home Connect

Η εταιρεία Home Connect GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Μόναχο, Γερμανία (στο εξής αναφερόμενη ως "Home Connect" ή "εμείς"), είναι ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την εφαρμογή Home Connect (στο εξής αναφερόμενη ως η "εφαρμογή").

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακάτω επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε αυτά τα δεδομένα.

1. Τύποι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε ό,τι αφορά τη χρήση της εφαρμογής, η Home Connect συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί κυρίως τους παρακάτω τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

a. Βασικά δεδομένα χρήστη

Τα δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε κατά τη ρύθμιση ενός λογαριασμού χρήστη (εγγραφή) είναι τα εξής:

 • Στοιχεία που παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής, όπως:
  • oνοματεπώνυμο,
  • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αναγνωριστικό χρήστη),
  • χώρα στην οποία χειρίζεστε την (τις) οικιακή(ές) συσκευή(ές) σας,
  • κωδικός πρόσβασης.

Τα στοιχεία που ζητούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

 • Πληροφορίες που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε κατά τη διαδικασία εγγραφής:
  • ρύθμιση γλώσσας της κινητής σας συσκευής,
  • συγκατάθεση και αναγνώριση των όρων χρήσης, καθώς και δήλωση ότι λάβατε γνώση των πληροφοριών προστασίας δεδομένων,
  • κατάσταση του λογαριασμού χρήστη (ενεργοποιημένος/απενεργοποιημένος),
  • προεπιλεγμένη ρύθμιση παρακολούθησης εφαρμογής (ανάλογα με την επιλογή χώρας, βλ. στοιχείο 6 παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες).

b. Βασικά δεδομένα συσκευής

Τα δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σχετικά με τη σύνδεση της οικιακής σας συσκευής με τον λογαριασμό χρήστη είναι τα εξής:

 • μάρκα της οικιακής συσκευής (π.χ. Bosch ή Siemens),
 • σειριακός αριθμός και, εάν υπάρχει, ημερομηνία κατασκευής της συσκευής (οι λεγόμενοι αριθμοί E (πλήρες μοντέλο) και FD (παραγωγής) – οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται επίσης στην ετικέτα της συσκευής),
 • το μοναδικό αναγνωριστικό του προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείται στην οικιακή συσκευή (η λεγόμενη διεύθυνση MAC).

Τα δεδομένα αυτά εκχωρούνται στον λογαριασμό χρήστη για κάθε συνδεδεμένη οικιακή συσκευή στη λειτουργία "Home Connect".

c. Δεδομένα χρήσης συσκευής

Τα δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σχετικά με τη χρήση της οικιακής συσκευής είναι τα εξής:

 • επιλεγμένες βασικές ρυθμίσεις, επιλογή προγράμματος και ρυθμίσεις αγαπημένου προγράμματος στην οικιακή συσκευή, ή μέσω της εφαρμογής,
 • δεδομένα κατάστασης της συσκευής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος, κατάσταση εξαρτημάτων, αλλαγές κατάστασης της συσκευής (π.χ. αλλαγή τρόπου λειτουργίας, άνοιγμα ή κλείσιμο θυρών/μπροστινού τμήματος, αλλαγές θερμοκρασίας, στάθμες πλήρωσης) και μηνύματα κατάστασης της συσκευής (π.χ. όταν η συσκευή έχει υπερθερμανθεί, το δοχείο νερού είναι άδειο κ.λπ.).
 • Δεδομένα βίντεο και εικόνας (π.χ. ψυγεία με ενσωματωμένη κάμερα)

d. Δεδομένα χρήσης εφαρμογής

Τα δεδομένα χρήσης της εφαρμογής είναι δεδομένα που προκύπτουν από την αλληλεπίδρασή σας με την εφαρμογή, όπως τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιείτε, τα κλικ που κάνετε σε σχέση με τα στοιχεία ελέγχου της εφαρμογής, οι επιλογές αναπτυσσόμενων μενού ή οι ρυθμίσεις των διακοπτών ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. στοιχείο 6.

2. Προβλεπόμενες χρήσεις

Χρησιμοποιούμε τους προαναφερθέντες τύπους δεδομένων

 • για να παρέχουμε τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της εφαρμογής (1.α.-γ.),
 • για να διορθώνουμε σφάλματα (1.β. και γ.),
 • για να κάνουμε την εφαρμογή ακόμα πιο φιλική προς τον χρήστη (1.δ.),
 • για να βελτιώνουμε τη γκάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ειδικά σε ό,τι αφορά προγράμματα που δεν χρησιμοποιούνται ή και δεν χρησιμοποιούνται συχνά, επιπλέον άλλων χαρακτηριστικών της εφαρμογής και της οικιακής συσκευής (1.γ. και δ.), και
 • για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (1.α.-γ.).

Οι νομικές βάσεις για τις προβλεπόμενες χρήσεις δεδομένων στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 περιγράφονται στο στοιχείο 12 αυτών των πληροφοριών.

3. Γενικές περίοδοι αποθήκευσης

Εφόσον δεν υπάρχουν κανονιστικές διατάξεις περί του αντιθέτου, θα ισχύουν οι ακόλουθες γενικές περίοδοι αποθήκευσης:

a. Βασικά δεδομένα χρήστη: διαγραφή αμέσως μετά τη διαγραφή του λογαριασμού χρήστη.

b. Βασικά δεδομένα συσκευής: διαγραφή της σύνδεσης προς τον λογαριασμό χρήστη μετά την κατάργηση της οικιακής συσκευής από τον λογαριασμό χρήστη.

c. Δεδομένα χρήσης συσκευής: αποθήκευση δεδομένων χρήστη για περίοδο δέκα (10) ημερών. Εάν ο χρήστης έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του για ενέργειες μάρκετινγκ κατόπιν αδείας, αποθήκευση δεδομένων χρήστη στη διάρκεια ισχύος των εν λόγω ενεργειών μάρκετινγκ κατόπιν αδείας.

d. Δεδομένα χρήσης εφαρμογής: αποθήκευση σε ψευδώνυμη μορφή, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Enable usage-data tracking" (Να επιτρέπεται η παρακολούθηση δεδομένων χρήσης). Τα δεδομένα χρήσης της εφαρμογής αποθηκεύονται για ένα μέγιστο χρονικό διάστημα 37 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία συλλέχθηκαν.

4. Διαχείριση επεξεργασίας δεδομένων

a. Συνδεσιμότητα της οικιακής σας συσκευής

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, για να διαχειρίζεστε τη συνδεσιμότητα της οικιακής συσκευής:

 • Εάν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση με τον διακομιστή της Home Connect με τέτοιον τρόπο, ώστε κάθε οικιακή συσκευή να συνδέεται ξεχωριστά (στοιχείο μενού Settings (Ρυθμίσεις) -> Connectivity settings (Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας)). Αφού το κάνετε αυτό:
  • τα δεδομένα χρήσης της συσκευής (1.γ.) δεν θα διαβιβάζονται πλέον στον διακομιστή της Home Connect,
  • ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες: συγκεκριμένα, δεν θα μπορείτε πλέον να χειρίζεστε την οικιακή συσκευή εκτός της εμβέλειας της σύνδεσης Wi-Fi, ακόμα κι εάν υπάρχει διαδικτυακή σύνδεση δεδομένων.
 • Εάν χρειαστεί, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση WLAN για κάποια οικιακή συσκευή (στοιχείο μενού Settings (Ρυθμίσεις) -> Connectivity settings (Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας)). Αφού το κάνετε αυτό:
  • τα δεδομένα χρήσης της συσκευής (1.γ.) δεν θα διαβιβάζονται πλέον στον διακομιστή της Home Connect,
  • ο χειρισμός της οικιακής συσκευής ενδέχεται να είναι πλέον δυνατός μόνο από την ίδια τη συσκευή, και όχι μέσω της εφαρμογής.

b. Λογαριασμοί χρήστη και τοπικά δεδομένα εφαρμογής

Μέσω της εφαρμογής, μπορείτε να διαχειρίζεστε τους λογαριασμούς χρήστη και να διαγράφετε δεδομένα της εφαρμογής που έχουν αποθηκευτεί τοπικά.

 • Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη ("Settings" (Ρυθμίσεις) -> "My account" (Ο λογαριασμός μου) -> "Delete user account" (Διαγραφή λογαριασμού χρήστη)). Αφού το κάνετε αυτό:
  • η σύνδεση μεταξύ της οικιακής σας συσκευής και του λογαριασμού χρήστη θα διαγραφεί,
  • η οικιακή σας συσκευή δεν θα αποστέλλει πλέον δεδομένα χρήσης της συσκευής στον διακομιστή της Home Connect, εφόσον δεν συνδέονται άλλοι λογαριασμοί χρήστη με την οικιακή συσκευή (βλ. στοιχείο 1.β. παραπάνω).
 • Με τη διαγραφή της εφαρμογής, καταργούνται επίσης όλα τα δεδομένα χρήστη που έχουν αποθηκευτεί τοπικά.

c. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της οικιακής συσκευής

Μπορείτε να επαναφέρετε την οικιακή σας συσκευή στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Αφού το κάνετε αυτό:

 • η οικιακή συσκευή θα χάσει τη σύνδεσή της με τον διακομιστή της Home Connect, λόγω της επαναφοράς των ρυθμίσεων δικτύου,
 • η οικιακή συσκευή δεν θα είναι πλέον συνδεδεμένη με οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη με τον οποίο είχε συσχετιστεί προηγουμένως (απαιτείται σύνδεση της οικιακής συσκευής στο διαδίκτυο) και δεν θα εμφανίζεται στην εφαρμογή.

Πριν επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της οικιακής σας συσκευής.

5. Διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους

Συνεργαζόμαστε με διάφορους παρόχους υπηρεσιών για τη δημιουργία και τη λειτουργία της εφαρμογής και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. Στον βαθμό που έχουμε δεσμεύσει αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών, ως εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, να επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που διενεργούνται από αυτούς.

Οι πάροχοι υπηρεσιών που έχουμε διορίσει για τη δημιουργία και τη λειτουργία της εφαρμογής:

 • Πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας
 • Πάροχος υπηρεσιών προγραμματισμού
 • Πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε άλλους αποδέκτες μόνο όταν απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς, όταν εμείς (ή ο αποδέκτης) έχουμε έννομο συμφέρον από τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας ή όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβασή τους. Στους εν λόγω αποδέκτες περιλαμβάνονται πάροχοι υπηρεσιών και άλλες εταιρείες του ομίλου μας. Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα και σε άλλους αποδέκτες, σε περίπτωση που υποχρεούμαστε λόγω νομικών διατάξεων ή εκτελεστών διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων.

Άλλοι αποδέκτες των δεδομένων σας είναι επίσης άλλοι πάροχοι υπηρεσιών των οποίων οι προσφορές και οι υπηρεσίες (υπηρεσίες τρίτων) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την εφαρμογή (βλ. στοιχείο 9).

6. Καταγραφή χρήσης της εφαρμογής

Η εφαρμογή μπορεί να καταγράφει δεδομένα για τη χρήση της (βλ. στοιχείο 1.δ. παραπάνω). Σε αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιείται η υπηρεσία Adobe Analytics της Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Δουβλίνο 24, Δημοκρατία της Ιρλανδίας (στο εξής αναφερόμενη ως η "Adobe").

Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Enable usage-data tracking" (Να επιτρέπεται η παρακολούθηση δεδομένων χρήσης), τα δεδομένα χρήσης της εφαρμογής θα αποστέλλονται και θα αποθηκεύονται σε διακομιστή της Adobe στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσω των δεδομένων χρήσης της εφαρμογής, μπορείτε να αναλύετε τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής (βλ. στοιχείο 1.δ. παραπάνω). Για αυτήν την εφαρμογή έχει ενεργοποιηθεί η ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP, το οποίο σημαίνει ότι η διεύθυνση ΙΡ που χρησιμοποιείτε περικόπτεται πριν αποσταλεί στον διακομιστή. Η Adobe θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για λογαριασμό της Home Connect, προκειμένου να αξιολογεί πώς χρησιμοποιείτε την εφαρμογή και να συντάσσει αναφορές για λογαριασμό της Home Connect σχετικά με δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από την κινητή σας συσκευή στο πλαίσιο της υπηρεσίας Adobe Analytics δεν θα συνδυάζεται με άλλα δεδομένα που τηρεί η Adobe ή η Home Connect, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ελέγχετε εάν η Adobe καταγράφει και επεξεργάζεται δεδομένα χρήσης της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τη λειτουργία "Enable usage-data tracking" (Να επιτρέπεται η παρακολούθηση δεδομένων χρήσης). Ανάλογα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία της χώρας σας, η λειτουργία "Enable usage-data tracking" (Να επιτρέπεται η παρακολούθηση δεδομένων χρήσης) μπορεί να είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

7. Αναφορές σφαλμάτων

Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα HockeyApp (www.hockeyapp.net), για να συλλέγουμε και να αποστέλλουμε ανώνυμες αναφορές σφαλμάτων όταν η εφαρμογή δεν λειτουργεί όπως προβλέπεται, ειδικά στην περίπτωση σφάλματος λειτουργίας της εφαρμογής. Οι πάροχοι υπηρεσιών και η Home Connect θα λαμβάνουν αναφορές σφαλμάτων μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Θα ζητάμε τη συγκατάθεσή σας κάθε φορά που θέλουμε να διαβιβάσουμε τέτοιες πληροφορίες.

8. Ασφάλεια δεδομένων

Λαμβάνουμε μέτρα τεχνικής και οργανωτικής φύσης, για να προστατεύουμε τα δεδομένα σας, π.χ. από παραποίηση, απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογιών κρυπτογράφησης, πιστοποιητικών, τειχών προστασίας στον διακομιστή της Home Connect, καθώς και την προστασία της εφαρμογής Home Connect με κωδικό πρόσβασης. Το επίπεδο ασφάλειας δεδομένων της εφαρμογής Home Connect έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από την TÜV Trust IT. Επανεξετάζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τα μέτρα ασφάλειας, ακολουθώντας την τεχνολογική πρόοδο.

9. Πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών προστασίας δεδομένων

Οι παρούσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων ισχύουν για τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Home Connect μέσω της εφαρμογής, και όχι για υπηρεσίες τρίτων, παρόλο που η Home Connect διευκολύνει τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών τρίτων στην εφαρμογή (βλ. επίσης τους όρους χρήσης που αφορούν σε υπηρεσίες τρίτων). Η χρήση τέτοιων υπηρεσιών τρίτων διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία δεδομένων που εφαρμόζει ο πάροχος υπηρεσιών τρίτων, καθώς και από πρόσθετες πληροφορίες προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας (εφόσον υπάρχουν), οι οποίες επισημαίνουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά των εν λόγω υπηρεσιών τρίτων και ισχύουν μόνο για τον σκοπό αυτόν.

Εάν παραπεμφθείτε σε άλλον πάροχο υπηρεσιών, η Home Connect θα καταβάλει εύλογες και κατάλληλες προσπάθειες, προκειμένου να αποσαφηνίσει την εν λόγω παραπομπή (π.χ. ενσωματώνοντας το περιεχόμενο του παρόχου υπηρεσιών στην εφαρμογή με τη χρήση ενσωματωμένων πλαισίων), εφόσον δεν είναι σαφής η εν λόγω παραπομπή. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο στην εφαρμογή Home Connect, ο οποίος οδηγεί στην εφαρμογή ή τον ιστότοπο άλλου παρόχου υπηρεσιών, αυτό θεωρείται σαφής παραπομπή.

Εάν εσείς, ο χρήστης, βρίσκεστε εντός της περιοχής όπου εφαρμόζεται ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), λάβετε υπ' όψιν ότι η χρήση υπηρεσιών τρίτων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της περιοχής όπου εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

10. Αλλαγές των πληροφοριών προστασίας δεδομένων

Δεδομένου ότι η εφαρμογή συνεχίζει να εξελίσσεται λόγω, μεταξύ άλλων, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών ή της εισαγωγής νέων υπηρεσιών, οι παρούσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων ενδέχεται να χρειαστούν αντίστοιχες προσαρμογές. Η Home Connect διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει ττις παρούσες πληροφορίες όπως απαιτείται. Η Home Connect θα ενημερώνει πάντα τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων στην εφαρμογή. Συνεπώς, μπορείτε να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για την πιο πρόσφατη έκδοση.

11. Δικαιώματα και στοιχεία επικοινωνίας

Εάν, τα προσωπικά σας στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί είναι λανθασμένα, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουμε ώστε τα δεδομένα που αποθηκεύουμε να είναι ορθά και ενημερωμένα, θα διορθώσουμε τα εν λόγω στοιχεία κατόπιν αιτήματός σας. Αφού παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Γενικά, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ρύθμιση της εφαρμογής ή τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην εφαρμογή.

Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων σας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν, εφόσον δεν απαιτούνται πλέον για τον σκοπό που επιδιώκεται μέσω της αποθήκευσής τους ή εφόσον η αποθήκευση δεν επιτρέπεται για άλλους νομικούς λόγους. Έχετε υπ' όψιν ότι, για τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους, ενδέχεται να υπάρξει αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στην ανάκληση της συγκατάθεσής σας και τη χρήση των δεδομένων σας, π.χ. στην περίπτωση ενός ενημερωτικού δελτίου που έχει ήδη αποσταλεί. Δεν επηρεάζονται δεδομένα που απαιτούνται για σκοπούς τιμολόγησης ή λογιστικής παρακολούθησης ή που υπόκεινται στη νόμιμη υποχρέωση τήρησης αρχείων.

Εάν έχετε απορίες αναφορικά με την προστασία δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αφορούν σε ανάκληση συγκατάθεσης, πληροφόρηση, διόρθωση, διαγραφή ή αναστολή, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην εφαρμογή.

12.

Πρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

a. Νομικές βάσεις για προβλεπόμενες χρήσεις δεδομένων

Οι χρήσεις δεδομένων βασίζονται στα εξής:

 • την εκτέλεση σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:
  • Παροχή χαρακτηριστικών της εφαρμογής, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της εφαρμογής, με επεξεργασία των κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται στα στοιχεία 1.α.-γ.
  • Διαβίβαση των κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται στα στοιχεία 1.α.-γ. σε παρόχους υπηρεσιών τρίτων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την εφαρμογή (βλ. στοιχείο 9).
 • έννομα συμφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 6 (1στ) του Κανονισμού (EΕ) 2016/679:
  • Διόρθωση σφαλμάτων μέσω της επεξεργασίας των κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται στα στοιχεία 1.β. και γ.
  • Βελτίωση της φιλικότητας της εφαρμογής προς τον χρήστη μέσω της επεξεργασίας των κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται στο στοιχείο 1.δ.
  • Βελτίωση της γκάμας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ειδικά σε ό,τι αφορά προγράμματα που δεν χρησιμοποιούνται ή και δεν χρησιμοποιούνται συχνά, επιπλέον άλλων χαρακτηριστικών της εφαρμογής και της οικιακής συσκευής, μέσω της επεξεργασίας των κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται στα στοιχεία 1.γ. και δ.
 • τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6(1α) του Κανονισμού (EΕ) 2016/679:
  • Σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ μέσω της επεξεργασίας των κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται στα στοιχεία 1.β. και γ.

b. Τα δικαιώματά σας

Παρακάτω παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας επιπλέον του στοιχείου 11. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος των παρόντων πληροφοριών προστασίας δεδομένων.

 • Το δικαίωμά σας για ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα σας: Κατόπιν αιτήματος, θα σας παράσχουμε πληροφορίες για τα δεδομένα που τηρούμε σχετικά με εσάς.
 • Το δικαίωμά σας για διόρθωση και συμπλήρωση των δεδομένων σας: Εφόσον μας ειδοποιήσετε, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς. Εφόσον μας ειδοποιήσετε, θα συμπληρώσουμε ελλιπή δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά απαιτούνται για τον προβλεπόμενο σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Το δικαίωμά σας για διαγραφή των δεδομένων σας: Κατόπιν αιτήματος, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διατήρησης, επειδή, για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε από τον νόμο να διατηρούμε τα δεδομένα ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.
  Βλ. και στοιχείο 11.
 • Το δικαίωμά σας για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομέναων σας, εφόσον μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
 • Το δικαίωμά σας για ανάκληση της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας με μελλοντική ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτήν, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
  Βλ. και στοιχείο 11.
 • Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας με μελλοντική ισχύ, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμα εναντίωσης, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ δεν συνιστά ποτέ για εμάς επιτακτικό και νόμιμο λόγο.
 • Το δικαίωμά σας για φορητότητα των δεδομένων: Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να σας διαθέσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.
 • Το δικαίωμά σας για προσφυγή σε ρυθμιστική αρχή: Μπορείτε να προσφύγετε σε αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Για να το κάνετε αυτό, απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων του τόπου κατοικίας σας ή στην αρχή προστασίας δεδομένων, στη δικαιοδοσία της οποίας υπόκειται η εταιρεία μας (αναφέρεται παρακάτω).
  Βαυαρική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (BayLDA), www.baylda.de .

c. Διαβίβαση σε αποδέκτες εκτός του ΕΟΧ

Εφόσον απαιτείται για την παροχή χαρακτηριστικών της εφαρμογής, καθώς και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της εφαρμογής, διαβιβάζουμε επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ, σε λεγόμενες τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτήν, διασφαλίζουμε – πριν την κοινοποίηση οποιωνδήποτε δεδομένων – είτε ότι ο παραλήπτης διατηρεί κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. βάσει απόφασης επάρκειας που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντίστοιχη χώρα ή βάσει σύμβασης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παραλήπτη), είτε ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας στην ως άνω κοινοποίηση.

Ευχαρίστως θα σας παράσχουμε μια επισκόπηση των αποδεκτών σε τρίτες χώρες, καθώς και ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων διατάξεων που έχουν συμφωνηθεί ώστε να διασφαλίζεται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Προκειμένου να υποβάλετε αίτημα για τα παραπάνω, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος των παρουσών πληροφοριών προστασίας δεδομένων.

Βλ. στοιχείο 9 για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της χρήσης υπηρεσιών τρίτων.

d. Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας, για να απευθυνθείτε απευθείας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας:

BSH Hausgeräte GmbH
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Carl-Wery-Str. 34
81739 Μόναχο, Γερμανία

Data-Protection-DE@bshg.com

Ημερομηνία έκδοσης: Μάρτιος 2018

Ανακαλύψτε το Home Connect

Ιστορίες που συνδέουν

Μάθετε πώς το Home Connect μπορεί να κάνει τη ζωή σας πιο αποδοτική, πιο ασφαλή και πιο έξυπνη.

Συνδεδεμένες οικιακές συσκευές

Πάρτε τον έλεγχο των οικιακών συσκευών σας στα χέρια σας με το Home Connect. Ακόμα και όταν είστε εκτός σπιτιού!

Οι συνεργάτες μας

Το Home Connect διαθέτει πολλές υπηρεσίες συνεργατών. Ανακαλύψτε το δίκτυό μας που διευρύνεται συνεχώς.

Εικονίδιο λήψης εφαρμογής Home Connect

Λήψη εφαρμογής

Όλος ο κόσμος του Home Connect στο smartphone και στο tablet σας.

Εικονίδιο Συχνών ερωτήσεων για το Home Connect

Συχνές ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Εικονίδιο Service Home Connect

Service

Επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε εδώ για εσάς.

Εικονίδιο Συνεργάτη Home Connect

Γίνετε συνεργάτης

Δημιουργήστε καλές συνδέσεις με το Home Connect.