Χρήση cookies

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Δεν είναι δυνατή η χρήση cookies για την εκτέλεση προγραμμάτων ή τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας. Με τις πληροφορίες που περιέχονται στα cookies, μπορούμε να απλουστεύσουμε την πλοήγηση και να διευκολύνουμε τη σωστή προβολή των ιστότοπών μας. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Ασφαλώς, μπορείτε να προβάλλετε τον ιστότοπό μας χωρίς cookies. Οι περιηγητές διαδικτύου είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να δέχονται τα cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βοήθειας του περιηγητή σας για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι εάν απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies, ενδέχεται κάποια περιεχόμενα του ιστότοπού μας να μην λειτουργούν.

Πληροφορίες νομικού περιεχομένου για την εφαρμογή Home Connect

Εδώ μπορείτε να βρείτε τη σημείωση νομικού περιεχομένου για τον φορέα παροχής υπηρεσιών, τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων για την εφαρμογή Home Connect.

Όροι Χρήσης για την εφαρμογή Home Connect

1. Συμβατική βάση

Με το παρόν, η Home Connect GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Μόναχο, Γερμανία (στο εξής αναφερόμενη ως "Φορέας Λειτουργίας") σας παρέχει δωρεάν την εφαρμογή Home Connect για εγκατάσταση και χρήση στις κινητές συσκευές σας.

Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι Χρήσης") θα ισχύουν ανάμεσα σε εσάς, ως χρήστη της εφαρμογής Home Connect, και την Home Connect GmbH, ως τον Φορέα Λειτουργίας αυτής της εφαρμογής. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, οι παρόντες όροι θα αποτελέσουν τη δεσμευτική συμβατική βάση για τη χρήση της εφαρμογής Home Connect. Μπορείτε να προβάλετε και να αποθηκεύσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης στην ενότητα "Settings" (Ρυθμίσεις) της εφαρμογής Home Connect.

2. Λειτουργίες και υπηρεσίες που παρέχονται από την εφαρμογή Home Connect

Η εφαρμογή Home Connect χρησιμοποιείται για να ελέγχει οικιακές συσκευές που είναι συμβατές με το Home Connect ("Συσκευές") και να παρέχει άλλες υπηρεσίες (π.χ. συμβουλές για τη χρήση συγκεκριμένων προγραμμάτων των Συσκευών, προτάσεις για συνταγές ή για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης) σε σχέση με τις Συσκευές σας.

Οι λειτουργίες που παρέχει η εφαρμογή Home Connect διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο κάθε συσκευής. Εξερευνήστε την εφαρμογή Home Connect, για να δείτε τις συγκεκριμένες διαθέσιμες λειτουργίες.

Για λόγους ασφαλείας, ορισμένες λειτουργίες του Home Connect δεν απαιτούν μόνο την εισαγωγή εντολών μέσω της εφαρμογής Home Connect, αλλά και χειροκίνητη επιβεβαίωση ή και χειροκίνητη ενεργοποίηση στην ίδια τη Συσκευή. Η εφαρμογή Home Connect σάς ενημερώνει σχετικά με τυχόν τέτοιες απαιτήσεις.

Το αναγνωριστικό χρήστη, πληροφορίες σχετικά με τη Συσκευή σας και οι εντολές χειρισμού μεταδίδονται μέσω σύνδεσης δεδομένων σε έναν διακομιστή ("Διακομιστής της Home Connect"), ο οποίος, στη συνέχεια, μεταδίδει τις εντολές σας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής Home Connect μόνο εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό χρήστη στο Home Connect, εάν οι Συσκευές σας έχουν αντιστοιχιστεί με τον λογαριασμό χρήστη στο Home Connect και εάν οι Συσκευές σας και η εφαρμογή Home Connect έχουν πραγματοποιήσει σύνδεση δεδομένων με τον Διακομιστή της Home Connect.

Εάν αποσυνδέσετε τη Συσκευή σας από τον Διακομιστή της Home Connect στην εφαρμογή Home Connect, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο περιορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή Home Connect, στο δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένη η Συσκευή (χρήση μόνο σε Wi-Fi). Για λόγους ασφαλείας, δεν συνιστούμε τη διαχείριση μιας Συσκευής μέσω της ρύθμισης μόνο σε Wi-Fi για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς έτσι δεν θα λαμβάνετε τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού που σχετίζονται με την ασφάλεια της Συσκευής σας.

Εάν απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi της Συσκευής σας στην εφαρμογή Home Connect, η Συσκευή σας δεν θα μπορεί πλέον να συνδεθεί με τον Διακομιστή της Home Connect. Επιπλέον, απενεργοποιώντας αυτήν τη σύνδεση, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Home Connect, για να ελέγχετε τη Συσκευή σας.

3. Διαδικασία εγγραφής

Για τη χρήση της εφαρμογής Home Connect απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού χρήστη (εγγραφή). Γενικά, για την εγγραφή απαιτούνται τουλάχιστον το όνομα και το επώνυμό σας, η τοποθεσία της Συσκευής (χώρα), η διεύθυνση e-mail (αναγνωριστικό χρήστη) και ένας προσωπικός κωδικός πρόσβασης. Τα στοιχεία που ζητούνται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς την εγγραφή σας για την εφαρμογή Home Connect, θα λάβετε επιβεβαίωση μέσω e-mail και θα ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός χρήστη. Αυτό το e-mail θα περιέχει έναν σύνδεσμο στον οποίο πρέπει να κάνετε κλικ, για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή.

4. Σύνδεση στον λογαριασμό χρήστη

Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι μυστικός και να μην αποκαλύπτεται σε τρίτους. Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης ή εάν υποπτεύεστε ότι κάποιος τρίτος έχει αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν, υποχρεούστε να ειδοποιήσετε άμεσως τον Φορέα Λειτουργίας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην εφαρμογή Home Connect, και να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Change password" (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης) ή και τη λειτουργία "Forgotten your password?" (Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;) στην εφαρμογή Home Connect, για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ή να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

Για να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες λειτουργίες και υπηρεσίες που παρέχονται από την εφαρμογή Home Connect, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό χρήστη. Για λόγους ασφαλείας, θα αποσυνδεθείτε αυτόματα από τον λογαριασμό χρήστη το πολύ 24 ώρες μετά τη σύνδεσή σας. Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Remain logged in" (Διατήρηση σύνδεσης), δεν θα αποσυνδεθείτε αυτόματα από τον λογαριασμό χρήστη για τρεις (3) μήνες. Λάβετε υπ' όψιν ότι αυτή η λειτουργία μπορεί να σας διευκολύνει, ωστόσο αυξάνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της εφαρμογής Home Connect από τρίτους, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην κινητή συσκευή σας. Είστε υπεύθυνοι έναντι του Φορέα Λειτουργίας για οποιαδήποτε μορφή μη ενδεδειγμένης χρήσης από τρίτους. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Remain logged in" (Διατήρηση σύνδεσης), αποσυνδεθείτε απλώς από τον λογαριασμό χρήστη. Όταν κλείνετε την εφαρμογή Home Connect, δεν επηρεάζεται η κατάσταση σύνδεσης του λογαριασμού χρήστη.

5. Απαιτήσεις χρήσης

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα της εφαρμογής Home Connect για το οποίο απαιτείται εγγραφή, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να είστε ιδιώτης πελάτης και τουλάχιστον 18 ετών,
  • Να έχετε ρυθμίσει λογαριασμό χρήστη στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής,
  • Να χειρίζεστε τη Συσκευή σας σε χώρα στην οποία ο Φορέας Λειτουργίας παρέχει την εφαρμογή Home Connect (μπορείτε να ανακτήσετε τον κατάλογο διαθέσιμων χωρών από την εφαρμογή Home Connect).

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Home Connect, πρέπει να την εγκαταστήσετε σε κινητή συσκευή με δυνατότητα πρόσβασης στον ιστό, η οποία να λειτουργεί με υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα (βλ. www.homeconnect.com ) για τον κατάλογο των υποστηριζόμενων κινητών συσκευών. Η κινητή συσκευή και η Συσκευή πρέπει να παρέχονται από εσάς και να είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο Wi-Fi μέσω δρομολογητή που έχετε διαμορφώσει κατάλληλα. Εκτός της εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένη η Συσκευή, για την κινητή συσκευή σας θα απαιτείται άλλη σύνδεση δεδομένων. Κατά τη λειτουργία εκτός σύνδεσης, η συσκευή μπορεί να λειτουργεί ως "μη συνδεδεμένη" Συσκευή. Εάν η σύνδεση Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη ή εάν η κινητή συσκευή βρίσκεται εκτός της εμβέλειας ενός δικτύου Wi-Fi, δεν θα μπορείτε να ελέγχετε τη Συσκευή μέσω της εφαρμογής Home Connect. Θα επιβαρύνεστε με τυχόν έξοδα που προκύπτουν από τη σύνδεση δεδομένων. Ο Φορέας Λειτουργίας δεν θα φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα ή και την ποιότητα της σύνδεσης δεδομένων.

6. Χρήση της εφαρμογής Home Connect από πολλούς χρήστες

Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στο Στοιχείο 9, η εφαρμογή Home Connect μπορεί να χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες, εφόσον κάθε χρήστης διαθέτει τον δικό του λογαριασμό χρήστη. Εάν πολλοί χρήστες προσθέσουν την ίδια Συσκευή στους λογαριασμούς χρήστη (π.χ. μέλη της ίδιας οικογένειας ή συγκάτοικοι), ο χρήστης που πρόσθεσε πρώτος τη Συσκευή στον λογαριασμό χρήστη ("Κύριος Χρήστης") θα έχει δικαίωμα να καταργήσει τη Συσκευή από τους λογαριασμούς των χρηστών που την πρόσθεσαν αργότερα. Ο Κύριος Χρήστης μπορεί να εκχωρεί το προνόμιο Κύριου Χρήστη σε κάποιον άλλον χρήστη. Όλοι οι χρήστες μιας Συσκευής μπορούν να βλέπουν την αντίστοιχη κατάσταση της συσκευής στην εφαρμογή Home Connect και να δίνουν εντολές ελέγχου, εάν χρειαστεί.

Η χρήση υπηρεσιών τρίτων (βλ. Στοιχείο 7) επηρεάζει γενικά μόνο τον λογαριασμό του χρήστη που επιλέγει να χρησιμοποιήσει τέτοιες υπηρεσίες ("Χρήστης Υπηρεσίας Τρίτων"). Τα δεδομένα που αποστέλλονται στον τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα που αφορούν στη χρήση της Συσκευής από άλλους χρήστες. Ο Χρήστης Υπηρεσίας Τρίτων αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τους άλλους χρήστες της Συσκευής σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο συλλογής δεδομένων, καθώς και σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση δεδομένων από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας τρίτων, πριν οι άλλοι χρήστες χρησιμοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία.

7. Υπηρεσίες τρίτων

Υπηρεσίες τρίτων οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην εφαρμογή Home Connect και υπηρεσίες τρίτων οι οποίες επιτρέπουν εξωτερική πρόσβαση στη Συσκευή μέσω της δικής τους εφαρμογής (π.χ. μέσω εφαρμογής ενός τρίτου φορέα παροχής υπηρεσιών), διευρύνουν τις διάθεσιμες επιλογές της εφαρμογής Home Connect. Για τη χρήση τέτοιων ενσωματωμένων ή και εξωτερικών υπηρεσιών απαιτείται γενικά η σύνδεση του λογαριασμού χρήστη στο Home Connect με έναν υπάρχοντα λογαριασμό χρήστη που διατηρείται στον τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών. Τυχόν ειδικοί όροι χρήσης που ορίζονται από τον Φορέα Λειτουργίας και ισχύουν για τη χρήση υπηρεσιών τρίτων, οι οποίες είτε έχουν ενσωματωθεί στην εφαρμογή Home Connect είτε παρέχονται εξωτερικά, αναφέρονται στην ενότητα "Ενσωματωμένες υπηρεσίες" και πρέπει να γίνουν αποδεκτοί ξεχωριστά. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύουν μόνο οι ειδικοί όροι χρήσης που διέπουν τις υπηρεσίες τρίτων οι οποίες έχουν συνδεθεί με τον λογαριασμό χρήστη. Λάβετε υπ' όψιν ότι, εκτός από τους γενικούς όρους χρήσης του Φορέα Λειτουργίας και τους ειδικούς όρους χρήσης των ενσωματωμένων ή και των εξωτερικών υπηρεσιών, ενδέχεται να ισχύουν και όροι χρήσης που προβλέπονται από τον τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τους όρους χρήσης που προβλέπονται από τον τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών θα είναι ο ίδιος ο φορέας.

Η ενσωμάτωση υπηρεσιών τρίτων στην εφαρμογή Home Connect ή και η σύνδεση με εξωτερικές υπηρεσίες αποτελούν πρόσθετες λειτουργίες, για τη διαθεσιμότητα των οποίων δεν θα θεωρείται υπεύθυνος ο Φορέας Λειτουργίας και την παροχή των οποίων ο Φορέας Λειτουργίας δύναται, κατ' αρχήν, να διακόπτει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Κατά κανόνα, ο Φορέας Λειτουργίας δεν μπορεί να ελέγχει τα δεδομένα που μεταδίδονται από τον τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και την πληρότητά τους και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη.

8. Ενημερώσεις λογισμικού

Η πλήρης λειτουργικότητα και λειτουργική αξιοπιστία της εφαρμογής Home Connect σε σχέση με τις Συσκευές σας μπορούν να διασφαλιστούν μόνο εάν εγκαθίστανται άμεσα οι διαθέσιμες ενημερώσεις για την εφαρμογή Home Connect. Το ίδιο ισχύει για τυχόν ενημερώσεις της Συσκευής που διατίθενται από τον κατασκευαστή. Ο Φορέας Λειτουργίας δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για σφάλματα που επηρεάζουν την εφαρμογή Home Connect ή για οποιαδήποτε ζημία προκύπτει από το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήσατε ή και δεν ολοκληρώσατε τη λήψη ή και την εγκατάσταση διαθέσιμων ενημερώσεων.

9. Δικαιώματα χρήσης

Η εφαρμογή Home Connect, καθώς και οι υπηρεσίες, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω της εφαρμογής προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα.

Για τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης χρήστη, σας παρέχεται το μη αποκλειστικό, μη εκχωρήσιμο, μη μεταβιβάσιμο και ανακλητό δικαίωμα δωρεάν χρήσης της εφαρμογής Home Connect, αποκλειστικά για τους σκοπούς που συμφωνούνται στους παρόντες Όρους Χρήσης και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αναθεώρηση, τροποποίηση, αντίστροφη μεταγλώττιση (αποσυμπίληση) ή μετατροπή της εφαρμογής Home Connect, εκτός εάν επιτρέπεται κάτι διαφορετικό από υποχρεωτική νομοθεσία.

10. Διαθεσιμότητα λειτουργιών και υπηρεσιών

Ο Φορέας Λειτουργίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει εύλογες προσπάθειες ώστε να καθιστά διαθέσιμες όλες τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες της εφαρμογής Home Connect, καθώς και να τις ενσωματώνει σε υπηρεσίες τρίτων και να τις συνδέει με αυτές. Ενδέχεται, ωστόσο, τυχόν τεχνικές δυσχέρειες να οδηγήσουν σε προσωρινή διακοπή της διαθεσιμότητας. Δεν μπορείτε να εγείρετε αξιώσεις κατά του Φορέα Λειτουργίας λόγω διακοπής διαθεσιμότητας.

11. Αλλαγή χώρας/μεταπώληση/χρήση από τρίτους

Σε περίπτωση μεταφοράς της Συσκευής σας σε άλλη χώρα, σε χώρα δηλαδή εκτός αυτής όπου η Συσκευή σας τέθηκε αρχικά σε λειτουργία, υποχρεούστε να αλλάξετε αντίστοιχα τις ρυθμίσεις χώρας στον λογαριασμό χρήστη. Λάβετε υπ' όψιν ότι η χρήση της εφαρμογής Home Connect σε άλλη χώρα ενδέχεται να υπόκειται σε διαφορετικούς όρους χρήσης και διαφορετικές πολιτικές απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Εάν η νέα χώρα σας δεν εμφανίζεται στον κατάλογο υποστηριζόμενων χωρών, δεν θα σας επιτρέπεται πλέον η χρήση της εφαρμογής Home Connect. Απαγορεύεται η χρήση της εφαρμογής Home Connect μαζί με Συσκευή η χρήση της οποίας δεν επιτρέπεται στην εν λόγω χώρα. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της Συσκευής σας.

Εάν η κινητή συσκευή σας πωληθεί ή μεταβιβαστεί μόνιμα σε τρίτο πρόσωπο, πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό χρήστη και ότι έχετε διαγράψει την εφαρμογή Home Connect. Έτσι, δεν θα μπορείτε πλέον να αντιστοιχίσετε (εκ νέου) την κινητή συσκευή στο αναγνωριστικό χρήστη ή στη Συσκευή σας. Εάν πωλήσετε τη Συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή η ενέργεια θα ακυρώσει τη σύνδεση μεταξύ της Συσκευής και του λογαριασμού χρήστη.

Εάν έχετε αγοράσει τη Συσκευή σας μεταχειρισμένη, ελέγξτε τις ρυθμίσεις λογαριασμού στην εφαρμογή Home Connect, για να βεβαιωθείτε ότι στη Συσκευή δεν είναι συνδεδεμένοι άγνωστοι χρήστες. Εάν έχετε αμφιβολίες, φροντίστε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν, παρά τα όσα προβλέπονται στα Στοιχεία 4 και 6 των παρόντων Όρων Χρήσης, επιτρέψετε σε τρίτους να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Home Connect μέσω της κινητής συσκευής στην οποία είναι εγκαταστημένη η εφαρμογή, θα είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι η εφαρμογή Home Connect χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία.

12. Νομική ευθύνη

Ο Φορέας Λειτουργίας θα είναι υπεύθυνος απέναντι σε εσάς, χωρίς περιορισμό, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από τον Φορέα Λειτουργίας ή τους νόμιμους εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του και προκύπτει από σκόπιμη αμέλεια ή και σοβαρή αμέλεια. Στην περίπτωση ελαφράς αμέλειας, ο Φορέας Λειτουργίας θα είναι υπεύθυνος απέναντι σε εσάς, χωρίς περιορισμό, για τυχόν τραυματισμό, αναπηρία ή προβλήματα υγείας. Πέραν αυτών, ο Φορέας Λειτουργίας θα είναι υπεύθυνος απέναντι σε εσάς μόνο στον βαθμό που έχει παραβιάσει μια πλήρη συμβατική υποχρέωση χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και στην οποία εσείς, ως συμβαλλόμενο μέρος, βασίζεστε ή ενδέχεται να βασιστείτε κατά την τήρηση της παρούσας σύμβασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η νομική ευθύνη θα περιορίζεται στην αποζημίωση για την προβλεπόμενη, τυπική ζημία. Η άνευ υπαιτιότητας ευθύνη του Φορέα Λειτουργίας για ζημίες αναφορικά με ελαττώματα που ήδη υπήρχαν κατά τη σύναψη της σύμβασης θα εξαιρείται στον βαθμό που επιτρέπεται από την υποχρεωτική νομοθεσία. Η ευθύνη του Φορέα Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί αστικής ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων δεν θα επηρεάζεται από τις παραπάνω διατάξεις.

13. Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης

Ο Φορέας Λειτουργίας έχει δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης.

Γενικά, θα σας ειδοποιούμε μέσω της εφαρμογής Home Connect ή και e-mail για τυχόν αλλαγές στους Όρους Χρήσης οι οποίες επηρεάζουν τη συμβατική σχέση, τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω αλλαγές. Αυτή η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει και πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα άρνησης των αλλαγών και τις συνεπαγόμενες συνέπειες. Ζητούμε τη συναίνεσή σας στους τροποποιημένους Όρους Χρήσης το αργότερο έως την ημερομηνία κατά την ημερομηνία τίθενται σε ισχύ οι εν λόγω αλλαγές. Έχετε την επιλογή να παραχωρήσετε τη συναίνεσή σας και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Home Connect σύμφωνα με τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης, ή να αρνηθείτε να παραχωρήσετε τη συναίνεσή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Φορέας Λειτουργίας έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χρήστη, μόλις τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές, και να αποκλείσει τον λογαριασμό χρήστη.

14. Καταγγελία της σύμβασης χρήστη

Ο Φορέας Λειτουργίας έχει δικαίωμα να καταγγείλει κανονικά τη σύμβαση χρήστη που ισχύει για εσάς με προειδοποιητική προθεσμία έξι εβδομάδων ή και μικρότερη, εάν ο Φορέας Λειτουργίας αποφασίσει να διακόψει τη λειτουργία της εφαρμογής Home Connect. Από κάθε άλλη άποψη, δεν επηρεάζεται το δικαίωμα που έχουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη να καταγγείλουν τη σύμβαση για εύλογη αιτία. Εύλογη αιτία για τον Φορέα Λειτουργίας θα συντρέχει ειδικά εάν παραβιάσετε τυχόν βασικές υποχρεώσεις των παρόντων Όρων Χρήσης (π.χ. Στοιχεία 5, 6 ή 9).

15. Ισχύουσα νομοθεσία/δικαιοδοσία

Θα ισχύουν οι υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας στην οποία διαμένετε κανονικά. Από κάθε άλλη άποψη, θα ισχύει η νομοθεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δεν θα ισχύουν οι διατάξεις της Συνθήκης του ΟΗΕ για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών, ανεξαρτήτως της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή σε σχέση με αυτούς θα επιλύονται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων του Μονάχου στη Γερμανία. Δεν επηρεάζονται τυχόν υποχρεωτικές διατάξεις περί αρμόδιων δικαστηρίων.

Τελευταία αναθεώρηση: Αύγουστος 2016

Ανακαλύψτε το Home Connect

Ιστορίες που συνδέουν

Μάθετε πώς το Home Connect μπορεί να κάνει τη ζωή σας πιο αποδοτική, πιο ασφαλή και πιο έξυπνη.

Συνδεδεμένες οικιακές συσκευές

Πάρτε τον έλεγχο των οικιακών συσκευών σας στα χέρια σας με το Home Connect. Ακόμα και όταν είστε εκτός σπιτιού!

Οι συνεργάτες μας

Το Home Connect διαθέτει πολλές υπηρεσίες συνεργατών. Ανακαλύψτε το δίκτυό μας που διευρύνεται συνεχώς.

Εικονίδιο λήψης εφαρμογής Home Connect

Λήψη εφαρμογής

Όλος ο κόσμος του Home Connect στο smartphone και στο tablet σας.

Εικονίδιο Συχνών ερωτήσεων για το Home Connect

Συχνές ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Εικονίδιο Service Home Connect

Service

Επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε εδώ για εσάς.

Εικονίδιο Συνεργάτη Home Connect

Γίνετε συνεργάτης

Δημιουργήστε καλές συνδέσεις με το Home Connect.