Evästeiden käyttö

Bosch-verkkosivuilla käytetään evästeitä, jotta voit laittaa tuotteita ostoskoriin ja varata korjaajan verkon kautta. Lisäksi Bosch kerää evästeiden avulla anonyymiä tilastotietoa, jonka avulla voimme parantaa verkkosivujen toimintaa. Voit jättää huomioimatta tämän viestin, jos et halua tietää asiasta enempää. Jos haluat saada lisätietoja käyttämistämme evästeistä ja asetustesi hallinnasta, napsauta oikealla olevia linkkejä.

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Home Connect -sovelluksen oikeudellinen huomautus

Täältä löydät palveluntarjoajan oikeudellisen huomautuksen, käyttöehdot ja Home Connect -sovelluksen tietosuojalausekkeen.

Home Connect -sovelluksen käyttöehdot

1. Henkilötietojen tyypit

Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Saksa (jäljempänä "Operaattori") tarjoaa Home Connect -sovelluksen maksutta asennettavaksi ja käytettäväksi mobiililaitteissa.

Näitä käyttöehtoja (”käyttöehdot”) sovelletaan sinun eli Home Connect -sovelluksen käyttäjän ja yhtiön Home Connect GmbH, joka on sovelluksen operaattori, väliseen suhteeseen. Kun olet rekisteröitynyt, näistä ehdoista tulee Home Connect -sovelluksen käyttöä koskeva velvoittava sopimusperusta. Voit lukea ja tallentaa nämä käyttöehdot Home Connect -sovelluksen avulla kohdassa Settings (asetukset).

2. Home Connect -sovelluksessa tarjottavat toiminnot ja palvelut

Home Connect -sovellusta käytetään Home Connect -palvelun kanssa yhteensopivien kodinkoneiden (”kodinkoneet”) hallintaan ja muiden palveluiden tarjoamiseen (esim. vihjeitä tiettyjen sovellusohjelmien käyttöön, ruokaohjeita tai energiantehokkuuden parantamisehdotuksia) laitteittesi yhteydessä.

Home Connect -sovelluksessa tarjottavat erilaiset palvelut vaihtelevat laitetyypeittäin. Tutustumalla Home Connect -sovellukseen saat selville, mitkä toiminnot ovat käytettävissäsi.

Turvallisuussyistä Home Connect -toiminnot edellyttävät paitsi toimintokehotetta Home Connect - sovelluksen kautta myös käsin tapahtuvaa vahvistusta ja/tai aktivointia kodinkoneesta. Home Connect -sovellus ilmoittaa tästä tarpeesta.

Käyttäjätunnuksesi, tiedot kodinkoneestasi ja ohjauskomentosi siirretään palvelimelle ("Home Connect - palvelin") tiedonsiirtoyhteyden kautta; palvelin välittää ohjauskomentosi edelleen. Katso lisätiedot tietojenkäsittelystä tietosuojalausekkeesta.

Saat käyttöösi Home Connect -sovelluksen kaikki toiminnot vain, kun olet kirjautunut Home Connect - käyttäjätilillesi, jos kodinkoneesi on yhdistetty Home Connect -käyttäjätiliisi ja jos kodinkoneesi ja Home Connect -sovellus ovat muodostaneet tiedonsiirtoyhteyden Home Connect -palvelimeen.

Jos katkaiset kodinkoneesi yhteyden Home Connect -palvelimeen Home Connect -sovelluksessa, pystyt käyttämään vain rajoitettua toiminto- ja palveluvalikoimaa, joka näkyy Home Connect -sovelluksessa siinä Wi-Fi-verkossa, johon kodinkone on liitetty (vain Wi-Fi-käyttö). Turvallisuussyistä suosittelemme, ettet hallitse laitetta pitkään vain Wi-Fi-asetuksin, koska tämä estää sinua vastaanottamasta mahdollisesti saatavilla olevia turvallisuuteen vaikuttavia ohjelmistopäivityksiä omaan kodinkoneeseesi.

Jos poistat laitteesi Wi-Fi-yhteyden käytöstä Home Connect -sovelluksessa, kodinkoneesi ei pysty muodostamaan yhteyttä Home Connect -palvelimeen. Lisäksi yhteyden katkaiseminen merkitsee, ettei kodinkonetta voi enää hallita Home Connect -sovelluksella.

3. Rekisteröiminen

Home Connect -sovelluksen käyttö edellyttää käyttäjätilin luontia (rekisteröitymistä). Yleensä rekisteröimisen onnistumiseksi on ilmoitettava vähimmäistietoina etu- ja sukunimi, kodinkoneen sijainti (maa), sähköpostiosoite (käyttäjätunnus) ja henkilökohtainen salasana. Joissain maissa voidaan edellyttää muita tietoja.

Kun olet rekisteröitynyt onnistuneesi Home Connect -sovellukseen, saat sähköpostitse vahvistuksen ja käyttäjätilisi aktivoidaan. Sähköpostiviesti sisältää linkin, jota on napsautettava rekisteröinnin vahvistamiseksi.

4. Käyttäjätilille kirjautuminen

Pidä salasanasi salassa äläkä kerro sitä ulkopuolisille. Jos hävität salasanan tai epäilet ulkopuolisten saaneen sen tietoonsa, olet velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi operaattorille Home Connect -sovelluksessa ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen ja muuttamaan salasanasi. Voit muuttaa salasanasi Home Connect -sovelluksen ”Change password" (muuta salasana) -toiminnolla ja/tai luoda uuden ”Forgotten your password?" (salasana unohtunut) -toiminnolla.

Useimmat Home Connect -sovelluksessa tarjottavat toiminnot ja palvelut toimivat vain, kun olet kirjautunut käyttäjätilillesi. Turvallisuussyistä sinut kirjataan automaattisesti ulos, jos käyttäjätilisi on ollut käyttämättä 24 tuntia kirjautumisesta. Jos aktivoit ”Remain logged in" (pysy kirjautuneena) -toiminnon, sinut kirjataan ulos käyttäjätililtä vasta kolmen (3) kuukauden kuluttua. Huomaa, että niin kätevä kuin toiminto onkin, se lisää riskiä, että ulkopuoliset, jotka pääsevät käsiksi mobiililaitteeseesi, pystyvät käyttämään Home Connect -sovellusta luvatta. Olet vastuussa operaattorille kaikenlaisesta ulkopuolisten väärinkäytöstä. Voit passivoida ”Remain logged in" (pysy kirjautuneena) -toiminnon kirjautumalla ulos käyttäjätililtäsi. Home Connect -sovelluksen sulkeminen ei vaikuta käyttäjätilisi kirjautumisen tilaan.

5. Käyttöä koskevat vaatimukset

Jotta pystyt käyttämään Home Connect -sovelluksen rekisteröintiä edellyttävää osaa, sinun on täytettävä seuraavat ehdot:

  • Sinun on oltava kuluttaja-asiakas ja vähintään 18-vuotias
  • Sinun on perustettava käyttäjätili osana rekisteröintiä
  • Kodinkoneesi on oltava käytössä maassa, jossa operaattori tarjoaa Home Connect -sovellusta (luettelo mahdollisista maista on haettavissa Home Connect -sovelluksesta).

Jotta Home Connect -sovellusta voidaan käyttää, se on asennettava Internet-yhteydellä varustettuun mobiililaitteeseen, jossa on käytön mahdollistava käyttöjärjestelmä (katso tuettujen mobiililaitteiden luettelo www.homeconnect.com ). Sinun on hankittava mobiililaite ja kodinkone sekä liitettävä ne Wi-Fi-verkkoon asianmukaisesti määritetyn Internet-reitittimen avulla. Sen lisäksi, että laitteen on oltava Wi-Fi-verkon alueella, mobiililaitteesi tarvitsee toisen tiedonsiirtoyhteyden. Ilman verkkoyhteyttä laitetta voidaan käyttää ”yhdistämättömänä” kodinkoneena. Jos Wi-Fi-yhteys kytketään pois päältä tai mobiililaite on Wi-Fi-yhteyden ulottumattomissa, kodinkonetta ei voida hallita Home Connect -sovelluksella. Olet vastuussa tiedonsiirrosta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Operaattori ei ole vastuussa tiedonsiirtoyhteyden käytettävyydestä ja/tai laadusta.

6. Useiden käyttäjien käytössä oleva Home Connect -sovellus

Kohdassa 9 määritellyn soveltamisalan mukaisesti useat käyttäjät voivat käyttää Home Connect -sovellusta, jos heillä on omat käyttäjätilit. Jos usea käyttäjä lisää saman kodinkoneen omiin käyttäjätileihinsä (esim. perheessä tai yhteisessä asunnossa), kodinkoneen ensimmäiseksi käyttäjätiliinsä lisänneellä käyttäjällä (”pääkäyttäjä”) on oikeus poistaa kodinkone sen myöhemmin lisänneiden käyttäjien tileiltä. Pääkäyttäjät voivat siirtää pääkäyttäjän oikeuden toiselle käyttäjälle. Kaikki kodinkoneen käyttäjät voivat nähdä sen tilan Home Connect -sovelluksessa ja voivat antaa ohjauskomentoja tarvittaessa.

Ulkopuolisten palvelujen käyttö (katso kohta 7) vaikuttaa yleensä sen käyttäjän tiliin, joka päättää käyttää tällaisia palveluja (”ulkopuolisten palvelujen käyttäjä”). Ulkopuoliselle palveluntarjoajalle lähetettäviin tietoihin voi sisältyä laitteen muiden käyttäjien käyttäytymistä koskevia tietoja. Ulkopuolisen palvelun käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan laitteen muille käyttäjille siitä, missä tarkoituksessa ja laajuudessa ulkopuolisen palvelun tarjoaja kerää tietoja ja käsittelee niitä edelleen, ennen kuin he varsinaisesti ryhtyvät käyttämään palvelua.

7. Ulkopuolisten palvelut

Home Connect -sovellukseen integroidut ulkopuolisten tarjoamat palvelut ja ulkopuolisen pääsyn kodinkoneeseen omalla, erillisellä sovelluksella mahdollistavat ulkopuolisten tarjoamat palvelut lisäävät Home Connect -sovelluksen käyttömahdollisuuksia. Tällaisten integroitujen ja/tai ulkoisten palvelujen käyttö edellyttää yleensä, että Home Connect -käyttäjätili on liitetty ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämään käyttäjätiliin. Mahdolliset operaattorin määrittämät erityisehdot, jotka koskevat Home Connect -sovellukseen integroitujen tai ulkoisesti tarjottavien ulkopuolisten palvelujen käyttöä, löytyvät kohdasta "Integrated services" (integroidut palvelut), ja ne on hyväksyttävä tarvittaessa erikseen, ennen kuin palveluja käytetään. Tällöin ovat voimassa ainoastaan omaan käyttäjätiliisi yhdistettyjen ulkopuolisten palvelujen käyttöä sääntelevät erityisehdot. Huomaa, että operaattorin yleisten käyttöehtojen ja integroitujen ja/tai ulkoisten palvelujen erityiskäyttöehtojen ohella voimassa voi olla myös ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttöehtoja. Ulkopuolinen palveluntarjoaja on yksin vastuussa viimeksi mainituista.

Ulkopuolisten palvelujen integrointi Home Connect -sovellukseen ja/tai liittäminen ulkoisiin palveluihin ovat lisätoimintoja, joiden saatavuudesta operaattori ei ole vastuussa ja joiden tarjoamisen operaattori voi periaatteessa keskeyttää milloin tahansa ilman varoitusta. Pääsääntöisesti operaattori ei kykene tarkistamaan ulkopuolisen palveluntarjoajan välittämien tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä, eikä se näin ollen ole vastuussa niistä tältä osin.

8. Ohjelmistopäivitykset

Home Connect -sovelluksen täysi käytettävyys ja toiminnan luotettavuus kodinkoneesi yhteydessä voidaan taata vain, jos Home Connect -sovellukseen käytettävissä olevat päivitykset asennetaan viipymättä; sama koskee valmistajan käyttöön antamia kodinkoneen päivityksiä. Operaattori ei ole vastuussa virheistä, joita Home Connect -sovelluksessa voi esiintyä, eikä muistakaan vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettet ole ladannut ja/tai asentanut (kokonaan) saatavissa olevia päivityksiä.

9. Käyttöoikeudet

Home Connect -sovellus ja palvelut sekä sovelluksen kautta käytettävät tiedot on suojattu tekijänoikeuksin.

Tämän käyttäjäsopimuksen voimassaoloajaksi sinulle myönnetään ei-siirtokelpoinen ja peruutettavissa oleva oikeus ilman yksinoikeutta ja lupaa siirtää oikeutta edelleen käyttää Home Connect -sovellusta maksutta yksinomaan näissä käyttöehdoissa sovittuihin tarkoituksiin ja näiden käyttöehtojen ja kulloinkin sovellettavan lain mukaisesti. Erityisesti on kiellettyä jäljentää, muokata, tarkistaa, korjata, aukikoodata (purkaa) tai muuntaa Home Connect -sovellusta, jollei tämä ole sallittua velvoittavan lain nojalla.

10. Toimintojen ja palvelujen saatavuus

Operaattori pyrkii kohtuullisin toimin pitämään kaikki Home Connect -sovelluksessa tarjottavat toiminnot ja palvelut saatavissa, mukaan lukien ulkopuolisten palvelujen integrointi ja linkit niihin. Tästä huolimatta teknisiä vaikeuksia voi ilmetä, jotka keskeyttävät saatavuuden tilapäisesti. Operaattorille ei voida esittää vaateita käytettävyyden keskeytymisen perusteella.

11. Siirtäminen / myynti edelleen / ulkopuolisten käyttö

Mikäli siirrät kodinkoneesi toiseen maahan, jossa sitä ei alun perin otettu käyttöön, olet velvollinen muuttamaan käyttäjätilisi maa-asetuksia vastaavasti. Huomaa, että Home Connect -sovelluksen käyttöön toisessa maassa voidaan soveltaa toisia käyttöehtoja ja tietoturvakäytäntöjä. Jollei maatasi mainita tuettujen maiden luettelossa, sinulla ei ole lupaa jatkaa Home Connect -sovelluksen käyttöä. Home Connect -sovelluksen käyttö kyseisessä maassa käyttökiellossa olevan kodinkoneen kanssa on kielletty. Jos olet epävarma, ota ystävällisesti yhteyttä kodinkoneesi valmistajaan.

Jos mobiililaitteesi myydään ja luovutetaan ulkopuoliselle, varmista, että kirjaudut ensin ulos käyttäjätililtäsi ja poistat Home Connect -sovelluksen. Sen jälkeen mobiililaitettasi ei enää voidaan kohdentaa (uudelleen) käyttäjätunnukseesi tai kodinkoneeseesi. Jos myyt kodinkoneen, varmista, että palautat tehdasasetukset. Näin kodinkoneen ja oman käyttäjätilisi välinen yhteys purkautuu.

Jos olet ostanut kodinkoneesi käytettynä, tarkista Home Connect -sovelluksen käyttäjätiliasetuksista, ettei kodinkoneeseen ole liitettynä tuntemattomia käyttäjiä. Jos olet epävarma, varmista, että palautat tehdasasetukset. Katso lisätiedot tietosuojasta tietosuojalausekkeesta.

Jos näiden käyttöehtojen kohtien 4 ja 6 vastaisesti annat ulkopuolisten käyttää Home Connect -sovellustasi mobiililaitteesta, johon sovellus on asennettu, olet vastuussa sen varmistamisesta, että Home Connect -sovellusta käytetään näiden käyttöehtojen ja kulloinkin sovellettavien lakien mukaisesti.

12. Vastuu

Operaattori on vastuussa sinulle rajoituksetta operaattorin, sen oikeudellisten edustajien tai asiamiesten tuottamuksellisesti tai törkeän huolimattomuuden vuoksi aiheuttamista vahingoista. Lievän tuottamuksellisuuden yhteydessä operaattori on vastuussa sinulle rajoituksetta hengen tai terveyden vaarantumisesta ja vammoista. Tämän lisäksi operaattori on vastuussa sinulle ainoastaan niiltä osin, kuin se on rikkonut olennaista sopimusvelvoitetta, jolla tarkoitetaan velvoitetta, jonka noudattaminen tosiasiallisesti mahdollistaa tämän sopimuksen asianmukaisen noudattamisen ensisijaisesti ja jonka noudattamiseen sinun sopimuspuolena on voitava normaalisti luottaa. Tällaisissa tapauksissa vastuu rajoitetaan korvaukseen ennakoitavasta, tyypillisestä vahingosta. Operaattorin tuottamuksesta riippumaton vastuu vahingoista, jotka ovat olleet olemassa sopimuksen tekohetkellä, rajataan pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa vastuun ulkopuolelle. Edellä olevat lausekkeet eivät vaikuta operaattorin vastuuseen kulloinkin sovellettavan tuotevastuulain nojalla.

13. Käyttöehtojen muutokset

Operaattorilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja.

Pääsääntöisesti ilmoitamme sinulle Home Connect -sovelluksessa ja/tai sähköpostilla käyttöehtoihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa sopimusperusteiseen suhteeseen, viimeistään kuusi viikkoa ennen muutosten voimaantuloa. Ilmoitukseen sisällytetään lisäksi tiedot oikeudestasi olla hyväksymättä muutoksia ja seurauksista, joita tästä voi aiheutua. Pyydämme sinua suostumaan muutettuihin käyttöehtoihin viimeistään siihen mennessä, kun muutokset tulevat voimaan. Sinulla on mahdollisuus antaa suostumuksesi ja jatkaa Home Connect -sovelluksen käyttöä muutettujen käyttöehtojen mukaisesti taikka evätä suostumuksesi. Mikäli päätät evätä suostumuksesi, operaattorilla on oikeus irtisanoa käyttäjäsopimus heti, kun muutokset tulevat voimaan, ja estää pääsy käyttäjätilillesi.

14. Käyttäjäsopimuksen irtisanominen

Operaattorilla on oikeus irtisanoa käyttäjäsopimus kuuden viikon irtisanomisajalla tai tätäkin nopeammin, mikäli operaattori päättää lopettaa Home Connect -sovelluksen käytön. Tämä ei vaikuta kummankin sopimuspuolen oikeuteen peruuttaa käyttäjäsopimus pakottavasta syystä. Operaattorilla on pakottava syy erityisesti silloin, kun sinun todetaan rikkovan näiden käyttöehtojen keskeisiä velvoitteita (katso kohdat 5, 6 tai 9).

15. Sovellettava laki / oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan tavanomaisessa asuinpaikassasi voimassa olevia pakottavia lain säännöksiä. Muutoin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia. Kansainvälistä tavarakauppaa koskevan YK:n yleissopimuksen määräyksiä ei sovelleta sovellettavasta laista riippumatta. Näistä käyttöehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat ratkaistaan Münchenin tuomioistuimessa Saksassa. Tämä ei vaikuta lainsäädännön pakottaviin oikeuspaikkaa koskeviin säännöksiin.

Tutustu Home Connect -sovellukseen

Tarinat, jotka yhdistävät

Lue, kuinka Home Connect voi tehdä elämästäsi tehokkaampaa, turvallisempaa ja älykkäämpää.

Yhdistetyt kodinkoneet

Ota kodinkoneet hallintaasi Home Connect -sovelluksen avulla. Eikä vain silloin, kun olet kotona, vaan myös, kun olet ulkona tai matkoilla.

Kumppanimme

Home Connectilla on lukuisia kumppanuuspalveluita. Tutustu jatkuvasti kasvavaan verkostoomme.

Home Connect -sovelluksen latauskuvake

Sovelluksen lataus

Koko Home Connect -maailma älypuhelimeesi ja tablettiisi.

Home Connect -sovelluksen usein kysyttyjen kysymysten kuvake

Usein kysyttyä

Löydät useimmin kysytyt kysymykset sekä vastaukset täältä.

Home Connect -palvelun kuvake

Palvelu

Ota yhteyttä. Tehtävämme on auttaa.

Home Connect -kumppanikuvake

Tule kumppaniksi

Muodosta hyvät yhteydet Home Connectiin.