Zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky Home Connect

Oddíl 1: Úvod a všeobecné informace

Informace o ochraně údajů

O nás a naší internetové stránce.

My, společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., Radlická 350/107c, 15800 Praha, spravujeme tuto internetovou stránku, pojednávající o mobilní aplikaci Home Connect, spadající pod společnost Home Connect GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739, Mnichov, Německo. Pokud nás budete chtít kontaktovat, využijte, prosím, kontaktní informace uvedené na stránce Informace o společnosti.

Pokud nás kontaktujete, uložíme a zpracujeme vámi poskytnuté informace za účelem zpracování vaší zprávy a doplňujících otázek. V této souvislosti jsme oprávněni zpracovávat údaje na základě právních předpisů (čl.. 6(1b) Nařízení (EU) 2016/679). Vaše údaje budou smazány, jakmile dojde k vyřízení vašeho případného požadavku.

Naše hlavní zásady

Ochranu informací o vás bereme velmi vážně. Vaše údaje jsou proto zpracovávány velmi pečlivě a v přísném souladu s platnou legislativou o ochraně údajů. Na ochranu všech našich internetových stránek před riziky spojenými se zpracováním osobních údajů byly přijaty organizační a technické bezpečnostní opatření. Naši partneři, kteří nám poskytují podporu při provozování těchto internetových stránek, se těmito ustanoveními musí rovněž řídit.

Jaké údaje standardně ukládáme

Aniž byste poskytovali údaje o své totožnosti, můžete používat všechny oblasti našich internetových stránek, které nejsou chráněny přihlašovacími údaji. Standardně zaznamenáváme každé použití našich internetových stránek, abychom mohli odstraňovat chyby a objasnili bezpečnostní incidenty. O našich datových záznamech se můžete dozvědět více v oddíle "Jak zpracováváme vaše údaje".

Jaká povolení ke zpracování vašich údajů máme

Respektujeme vaše soukromí. Z tohoto důvodu zpracováváme vaše údaje pouze tehdy, jsme-li k tomu oprávněni. Oprávnění ke zpracování vašich údajů nám, samozřejmě, můžete dát také souhlasem na naší internetové stránce. V ostatních případech zpracováváme vaše údaje, protože nám to povoluje zákon. Když nám například zašlete objednávku prostřednictvím našich internetových stránek, máme povolení zpracovat vaše údaje, abychom splnili smlouvu. To samé platí o vašem využívání ostatních služeb na našich internetových stránkách, u kterých je vyžadováno zpracování vašich údajů. Máme také povolení zpracovávat vaše údaje v případě našeho oprávněného zájmu. Příkladem mohou být datové záznamy, které shromažďujeme, abychom zajistili plynulý a bezchybný provoz našich internetových stránek. V každém případě vás budeme informovat, pokud bude probíhat odpovídající zpracovávání vašich údajů, a vaše zájmy jsou v takovém případě vždy vzaty v potaz. V případě, že máte důvod vznést stížnost, naleznete svá práva týkající se zpracování vašich údajů v posledním oddíle Informací o ochraně údajů.

Povolení, která využíváme, a situace, ve kterých je využíváme, jsou vypsány v následujícím oddíle. Na našich internetových stránkách naleznete detailnější informace o způsobech, jakými jsou vaše údaje shromažďovány, zpracovávány a používány (tj. druh, rozsah a účel zpracování údajů) v tomtéž oddílu.

Co byste ještě měli vědět:

Uživatelé ve věku 16 let či mladší by měli předávat své osobní údaje se souhlasem svých rodičů nebo zákonných zástupců. Platné právo o ochraně osobních údajů, může uplatňovat rozdílná věková omezení.

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Nemáme žádný vliv na to, jakým způsobem jsou vaše údaje zpracovávány na těchto internetových stránkách, nebo zda odpovídají ustanovením o ochraně údajů. Berte prosím na vědomí veškeré Informace o ochraně údajů, které poskytují.

Sdílení osobních údajů se třetími stranami

Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. úzce spolupracuje s různými poskytovateli služeb v oblasti marketingových aktivit, jako jsou např. soutěže, kampaně apod. Abychom vám dokázali nabídnout co nejrelevantnější a nejzajímavější obsah internetových stránek, často je nutné osobní údaje sdílet s těmito třetími stranami. Vzhledem k tomu, že jsme tyto poskytovatele služeb zavázali, aby zpracování údajů prováděli jako pověření zpracovatelé údajů v souladu s přísnými pokyny, nevyžadují žádné činnosti v rámci zpracování údajů prováděné těmito zpracovateli váš souhlas. Seznam těchto třetích stran se může měnit v čase a jsou jimi:

Revolta s. r. o., Dukelských hrdinů 972/20, 170 00 Praha 7, IČO: 27167518

Innovate, s.r.o., Bělehradská 11, 140 00 Praha 4, IČO: 26705745

Oddíl 2: Zpracování údajů na internetových stránkách

Jak zpracováváme vaše údaje (shromažďování, cookies, sledování, atd.)

Zaznamenání údajů

Váš internetový prohlížeč zasílá automaticky pro technické účely našemu serveru informace pokaždé, když zobrazí naše internetové stránky (tj. shromážděné údaje). Některé z těchto informací ukládáme do souborů protokolů, jako například:

 • Datum přístupu
 • Čas přístupu
 • Adresa URL provázané stránky
 • Navštívené soubory
 • Objem přenesených dat
 • Typ a verze internetového prohlížeče
 • Operační systém
 • IP adresa (anonymní)

Soubory protokolů neobsahují žádné osobní údaje. Obecně platí, že shromážděné údaje analyzujeme pouze v případě, že chceme opravit chyby při provozu našich internetových stránek nebo objasnit bezpečnostní incidenty. Tyto údaje uchováváme na neurčito.

V některých případech je nutné, abychom shromažďovali kromě přihlašovacích údajů další osobní údaje,

abychom mohli odstranit chyby nebo uchovat důkazy týkající se bezpečnostních incidentů. V takových případech máme možnost zpracovat shromážděné údaje na základě právních předpisů (čl. 6(1b) Nařízení (EU) 2016/679. Tyto údaje vymažeme ve chvíli, kdy byla chyba napravena nebo bezpečnostní incident zcela objasněn, a nebo pokud již původní účel zpracovávání není z jiných důvodů aktuální. V případě bezpečnostního incidentu předáme shromážděné údaje příslušným orgánům provádějícím vyšetřování. Každý případ bude zvažován v rámci možností individuálně.

Vždy uchováváme shromážděné údaje odděleně od ostatních údajů, které se vztahují k využívání našich internetových stránek.

Účast v soutěžích

Informace, které poskytnete při registraci do tomboly/soutěže, uložíme a použijeme k zahájení tomboly/soutěže a dokončení možných následných kroků. Údaje, které shromažďujeme pro tento účel, závisí na registračním formuláři na stránce konkrétní události.

Na vyžádání mohou registrovaní účastníci získat informace o údajích, které poskytli při registraci, nebo opravit chybné údaje. V případě tohoto požadavku využijte, prosím, kontaktní informace uvedené na konci Informací o ochraně údajů.

Vaše údaje k zahájení tomboly/soutěže a dokončení dalších následných kroků jsme oprávněni zpracovávat na základě právních předpisů (čl. 6(1b) Nařízení (EU) 2016/679). Vaše informace jsou smazány, jakmile přestanou být potřeba pro vedení tomboly/soutěže nebo jakýchkoliv kroků.

Účast na speciálních událostech

Informace, které poskytnete při registraci na události, uložíme a použijeme na zahájení akce a dokončení jakýchkoliv následných kroků. Údaje, které shromažďujeme pro tento účel, závisí na registračním formuláři na stránce konkrétní události.

Na vyžádání mohou registrovaní účastníci získat informace o údajích, které poskytli při registraci, nebo opravit chybné údaje. V případě tohoto požadavku využijte, prosím, kontaktní informace uvedené na konci Informací o ochraně údajů.

Vaše údaje k zahájení akce a dokončení jakýchkoliv následných kroků jsme oprávněni zpracovávat na základě právních předpisů (čl. 6(1b) Nařízení (EU) 2016/679). Vaše informace budou vymazány, jakmile nebudou potřebné pro průběh události a dokončení jakýchkoliv následných kroků.

Cookies

Používáme soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které na vašem zařízení uchovávají informace o tom, kdy jste navštívili naše stránky. Soubory cookies obdržíme vždy, když vstoupíte na naše internetové stránky. Díky informacím uloženým v souborech cookies vás umíme rozpoznat a usnadnit vám navigaci na naší internetové stránce.

Cookies nemohou být použity ke spouštění programů či přenesení virů mezi počítači. Soubory cookies se dají číst pouze na internetovém serveru, ze kterého pocházejí.

Bez vašeho výslovného souhlasu nesdílíme informace uložené v cookies se třetími stranami.

Naše internetové stránky lze prohlížet i bez použití cookies. Internetové prohlížeče jsou často nakonfigurovány tak, aby se zeptaly, zda mohou přijmout soubory cookies. Pokud chcete svému internetovému prohlížeči zabránit v používání cookies, můžete buď (1) zrušit používání cookies, když vstoupíte na naše internetové stránky pomocí úrovně cookies (je-li k dispozici), a nebo (2) zakázat cookies pomocí nastavení vašeho internetového prohlížeče. Nápověda ve vašem internetovém prohlížeči vám ukáže, jak zakázat a/nebo smazat cookies ve vašem internetovém prohlížeči. Upozorňujeme, že zablokování/odstranění cookies může mít za následek změněnou či omezenou funkci některých prvků na našich stránkách. Soubory cookies, které jsou vyžadovány pro některé funkce našich internetových stránek, jsou uvedené níže. Zablokování či odstranění souborů cookies ovlivní pouze ten internetový prohlížeč, ve kterém jste změnu provedli. Zablokování/vymazání souborů cookies je proto třeba zopakovat pro všechy internetové prohlížeče, které používáte.

Soubory cookies, které užíváme kvůli specifickým funkcím,bez odkazů na jednotlivce:

 • Soubory cookies, které obsahují předvolby konkrétního uživatele (např. nastavení vyhledávání nebo jazyka)
 • Soubory cookies, které ukládají informace pro zajištění bezproblémového přehrávání video či audio obsahu
 • Soubory cookies, které dočasně ukládají určité uživatelské položky (například obsah nákupního košíku nebo online formulář)

Soubory cookies, které používáme kvůli specifickým funkcím s odkazem na jednotlivce:

 • Soubory cookies, které slouží k identifikaci či ověření totožnosti našich uživatelů

V této souvislosti jsme oprávněni zpracovávat údaje dle právních předpisů (čl. 6(1f) Nařízení (EU) 2016/679). Tyto údaje ukládáme do doby, než dojde k vypršení platnosti souboru cookies a nebo tento soubor nesmažete.

Jakékoli další zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies jsou popsány v odpovídajících částech těchto informací.

Webová analýza pomocí pseudonymizovaných uživatelských profilů

Na našich internetových stránkách používáme webové analytické nástroje pro nejrůznější účely. Níže naleznete informace o webových analytických nástrojích, které používáme, včetně popisu zpracování takto získaných údajů, důvodů k jejich zpracování, a o způsobech, jakými je možné zabránit tomu, aby webový analytický nástroj shromažďoval a zpracovával vaše údaje. Upozorňujeme, že odmítnutí souhlasu se zpracováním souborů cookies může pouze v omezeném rozsahu zabránit shromažďování a zpracování vašich údajů prostřednictvím webových analytických nástrojů. Více informací naleznete v oddíle o souborech cookies.

Nástroj webové analýzy: Adobe Analytics (Omniture)

Pro účely uskutečnění marketingových aktivit, průzkumu trhu a vhodného přizpůsobení naší internetové stránky (a též i newsletteru), používáme analytické soubory cookies a JavaScript na shromažďování a zpracování údajů souvisejících s vaší návštěvou našich internetových stránek a na používání odkazů v newsletteru (pokud je to relevantní). Z vašich shromážděných údajů o používání se na pseudonymizovaném základě vygeneruje pomocí ID souboru cookies uživatelský profil. Vaše IP adresa buď není zaznamenána vůbec, nebo se stává anonymní ihned po zaznamenání.

Ke shromažďování údajů o používání a k vytváření profilů o užívání používáme službu Adobe Analytics poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park Dublin 24, Irsko ("Adobe"). Informace týkající se vašeho používání našich internetových stránek jsou přeneseny na servery společnosti Adobe, kde jsou podrobeny analýze a vracejí se výhradně k nám v podobě kumulovaných údajů. Tyto údaje nám umožňují identifikovat trendy, jak se obecně webová stránka používá.

Výsledné uživatelské profily nespojujeme s vaším jménem ani s jinými údaji, které by mohly odkazovat na vaši totožnost, jako například vaši e-mailovou adresu. V této souvislosti jsme oprávněni zpracovávat údaje v souladu s právními předpisy (čl. 6(1f) Nařízení (EU) 2016/679). Údaje o používání se uchovávají v databázi služby, kterou používáme, maximálně 37 měsíců od data jejich shromáždění.

Odvolání (opt-out): Pokud si nepřejete, aby docházelo ke sběru údajů o vašem užívání stránek, použijte, prosím, stránky společnosti Adobe pro odmítnutí této služby. Informace o tom, jak fungují cookies Adobe Analytics a možnosti odhlášení, najdete na následující adrese: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Nástroj webové analýzy: Adobe Test & Target

Abychom vhodně upravili naši internetovou stránku (a newsletter), shromažďujeme a zpracováváme údaje o jejich užívání, která se vztahují k vaší návštěvě našich stránek, pomocí souborů cookies služby analytics a JavaScriptu. Z vašich shromážděných údajů o používání se na pseudonymizovaném základě vygeneruje pomocí ID souboru cookies uživatelský profil.

Na shromažďování vašich údajů o používání a vytváření profilů používání, používáme službu Adobe Test & Target, poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Ltd. 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park Dublin 24, Irsko ("Adobe").

Adobe Test & Target funguje na principu A/B testů. To znamená, že osoba, která používá naši internetovou stránku, uvidí jinou verzi této stránky oproti originálu (např. se změněným designem nebo obsahem). Porovnáváním obou verzí získáváme informace o tom, kterou verzi našich internetových stránek uživatelé preferují. Když se používá Adobe Test & Target, tak žádná zpracovaná informace, která se vás týká, nelze použít k ověření vaší totožnosti. Také je aktivována anonymní IP adresa, což znamená, že vaše IP adresa je zkrácená dříve, než společnost Adobe Test & Target provede další zpracování. Nespojujeme takto vzniklé uživatelské profily s vaším jménem či jinými údaji, které by mohly odhalit vaši totožnost, jako například vaši e-mailovou adresu.

V této souvislosti jsme oprávněni zpracovávat údaje na základě právních předpisů (čl. 6(1f) Nařízení (EU) 2016/679). Údaje o používání se uchovávají ve službě, která se používá maximálně 37 měsíců od data jejího shromáždění.

Odvolání (opt-out): Pokud chcete zabránit shromažďování údajů o vašem používání stránek, klikněte na následující odkaz http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Informace o tom, jak fungují cookies Adobe Test & Target a možnosti odhlášení této služby, najdete na tomto odkazu: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Nástroj webové analýzy: ChannelSight

Můžete zakoupit velké množství našich produktů přímo prostřednictvím příslušného hyperlinkového odkazu na online obchody autorizovaných prodejců ("Přejít na internetovou stránku prodejce"). V případě přesměrování na příslušnou stránku produktu v online obchodě prodejce používáme ke sledování pixely a soubory cookies (t. j. sledování změn), jakož i to, zda lze produkt zakoupit v prodejně prodejce, nebo ne. Pro účely sledování používáme poskytovatele služeb společností ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Irsko (www.channelsight.com). Informace, které se týkají používání funkce "Přejít na internetové stránky prodejce", jsou odeslány na servery společnosti ChannelSight, tam jsou analyzovány a vráceny jako kumulativní data, která ukazují trendy týkající se používání funce "Přejít na stránky prodejce".

Upozorňujeme, že výše uvedené sledování je přímo spojeno s funkcí "Do obchodu". Používáním tlačítka "Přejít na stránky prodejce" na naší internetové stránce dáváte souhlas se sledováním se stanoveným účelem, především se sběrem přidružených údajů společností ChannelSight a prodejcem, a také přenosem těchto údajů od společnosti ChannelSight a prodejce do naší společnosti. V této souvislosti jsme s vaším souhlasem oprávněni zpracovat vaše údaje na základě právních předpisů (čl. 6(1a) Nařízení (EU) 2016/679). Údaje o užívání jsou smazány, jakmile přestanou sloužit jako podklad pro platbu provize a analýzu.

Odvolání (opt-out): Pokud již nechcete, aby dále docházelo ke sledování, odstraňte soubory cookies umístěné na našich internetových stránkách (pomocí nastavení ve vašem internetovém prohlížeči) a tlačítko "Přejít na webovou stránku prodejce" znovu nepoužívejte. Můžete manuálně navštívit příslušného online obchodního prodejce a to zadáním jeho adresy do vašeho internetového prohlížeče, nebo vyhledávače.

Nástroj webové analýzy: Mouseflow

Abyste nám vhodně pomohli navrhnout naši internetovou stránku, můžeme shromažďovat údaje o jejich užívání týkající se vaší návštěvy pomocí cookies analytics a dalších technologií. Jako součást toho zaznamenáváme pohyby myši a kliknutí náhodně vybraných uživatelů našich internetových stránek. Vaše IP adresa je samozřejmě anonymní. Výsledný záznam vašeho užívání našich internetových stránek je náhodně analyzován tak, abychom z něj mohli vyvodit potenciální zlepšení našich internetových stránek.

Za účelem shromažďování těchto údajů o užívání, využíváme služeb poskytovatele Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko.

Výsledné uživatelské profily nespojujeme s vaším jménem ani s jinými údaji, které by mohly odkazovat na vaši totožnost, jako například vaši e-mailovou adresu. V této souvislosti jsme oprávněni zpracovávat údaje na základě právních předpisů (čl. 6(1f) Nařízení (EU) 2016/679). Údaje o užívání jsou uloženy po dobu 3 měsíců od data shromáždění.

Odvolání (opt-out): Chcete-li zabránit shromažďování těchto údajů o používání, klikněte na webovou stránku na zrušení služby Mouseflow přes následující odkaz: https://mouseflow.de/opt-out.

Sdílení obsahu na sociálních sítích

Obsah z našich stránek je možno sdílet na sociálních sítích pomocí integrovaných tlačítek sociálních sítí. Všechna tlačítka sociálních sítí, která umožňují sdílení obsahu, jsou integrována pomocí jednoduchých hypertextových odkazů a nepoužívají sociální zásuvné moduly, vyvinuté poskytovateli sociálních sítí. Tím je zajištěno, že vaše údaje nejsou automaticky odesílány na servery sociálních sítí ihned poté, co navštívíte naše stránky. Kromě toho, pokud budete sdílet obsah z našich stránek, přenášíme na sociální síť pouze ty informace, které jsou potřeba k zobrazení daného obsahu. Naše společnost v tomto případě nepřenáší žádné osobní údaje.

Současně je možné na sociálních sítích najít jednoduché odkazy na naše internetové stránky. Pokud se pomocí odkazu z našich stránek dostanete na sociální síť, nebo pokud se přihlásíte do své sociální sítě, abyste mohli sdílet obsah z našich stránek, dojde ke zpracování vašich údajů poskytovatelem dané sociální sítě. Pro informace o účelu a rozsahu shromažďování dat, dalším zpracování a používání těchto dat poskytovatelem sociálních sítí, a o vašich právech v této oblasti a nastavení možností, jak chránit své soukromí, se prosím seznamte s Informací o ochraně údajů zprostředkovanou daným poskytovatelem.

Vyhledávání prodejce pomocí služby Google Maps

Jednou z funkcí, které máte k dispozici jako uživatel naší webové stránky, je mapa, která zobrazuje autorizované prodejce ve vašem regionu. K zobrazování této mapy používáme službu Google Maps. Google Maps je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Detailní informace o tom, jak jsou zpracovávány osobní údaje při používání služby Google Maps naleznete na následujícím odkazu: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Pokud si přejete zobrazit autorizované prodejce ve vašem regionu, musíte zadat místo, a to buď manuálním zadáním vaší polohy, nebo automatickým určením pomocí funkce geolokace ve vašem internetovém prohlížeči. Při manuálním zadání polohy nedochází ke zpracování osobních údajů, pokud neuvedete svou adresu. Automatická identifikace polohy pomocí funkce geolokace nebo internetového prohlížeče vyžaduje zpracování vaší IP adresy. V této souvislosti máme povolení zpracovávat vaše údaje na základě právních předpisů (čl. 6(1a) Nařízení (EU) 2016/679), které požaduje váš internetový prohlížeč při vstupu k mapě. V tomto případě neukládáme vaši IP adresu.

Případy, kdy přenášíme vaše údaje

Spolupracujeme s řadou poskytovatelů služeb, abychom implementovali a spravovali naše webové stránky. Pečlivě jsme si tyto poskytovatele vybrali a uzavřeli s každým z nich dohodu o ochraně údajů, abychom zabezpečili vaše informace.

Poskytovatelé služeb, kteří implementují a provozují naši webovou stránku jsou:

 • Poskytovatel hostingových služeb
 • Poskytovatel programátorských služeb
 • Poskytovatel služeb prodeje a marketingu
 • Poskytovatel hotline služeb

V případě potřeby vaše údaje předáváme jiným příjemcům, abychom splnili smlouvu s vámi, kde my nebo příjemce máme oprávněný zájem na zpřístupnění vašich údajů, nebo pokud jste udělili souhlas s tímto přenosem. K těmto příjemcům patří poskytovatelé služeb a další společnosti v rámci naší obchodní skupiny. Dále je možné přenášet údaje k jiným příjemcům v případě, že jsme nuceni tak učinit z důvodu zákonné povinnosti nebo v důsledku správních nebo soudních příkazů.

Dalšími příjemci vašich údajů jsou:

 • Zasilatelské služby na dodávání / sběr produktů
 • Poskytovatelé služeb zpracování plateb
 • Poskytovatelé služeb správy pohledávek

Osobní údaje přenášíme i příjemcům se sídlem mimo EHP, do takzvaných třetích zemí. V tomto případě zajistíme před sdílením jakýchkoliv údajů, aby příjemce zachoval přiměřenou úroveň ochrany údajů (např. Na základě rozhodnutí o přiměřenosti stanoveným Komisí EU pro zemi nebo dohody o standardních smluvních doložkách mezi Evropskou unií a příjemcem) nebo že jste souhlasili s uvedeným sdílením.

Rádi vám poskytneme přehled příjemců ve třetích zemích a kopii konkrétních dohodnutých podmínek, které zajišťují adekvátní úroveň ochrany údajů. Máte-li o tyto informace zájem, použijte, prosím, kontaktní údaje na konci této Informace o ochraně údajů.

Oddíl 3: Uživatelská práva

Data protokolu webového serveru

Vaše práva

Pokud máte důvod k podání stížnosti, níže najdete přehled vašich práv. Pokud chcete svá práva uplatnit, využijte, prosím, formulář, který naleznete na https://datarequest.bsh-group.com.

Vaše právo na informace o vašich údajích

Na vaši žádost vám poskytneme informace o údajích, které o vás uchováváme.

Vaše právo na opravu a doplnění vašich údajů

Správné informace o vás opravíme, pokud nás o tom budete náležitě informovat. Neúplné údaje doplníme, pokud nás o tom budete náležitě informovat, za předpokladu, že tyto údaje jsou nezbytné pro zamýšlený účel zpracování vašich dat.

Vaše právo na vymazání údajů

Na požádání vám vymažeme informace, které o vás uchováváme. Některé údaje ale budou vymazány až po uplynutí stanovené lhůty, po kterou je budeme mít k dispozici, například proto, že jsme povinni v některých případech uchovávat tyto údaje ze zákona, a nebo proto, že potřebujeme tyto údaje kvůli tomu, abychom splnili své smluvní závazky vůči vám.

Vaše právo na zablokování vašich údajů

V některých zákonem stanovených případech můžeme vaše údaje zablokovat, pokud byste to od nás chtěli. Zablokované údaje jsou dále zpracovávány pouze velmi omezeně.

Vaše právo odvolat souhlas

Souhlas, který je dán k tomu, aby byly vaše údaje zpracovány, můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zákonnost zpracování vašich údajů zůstává nedotčena až do okamžiku, kdy byl váš souhlas odvolán.

Vaše právo vznést námitky proti zpracování vašich údajů

Pokud zpracováváte vaše údaje na základě jednoho z právních důvodů stanovených v článku 6 (odstavec 1e a 1f) Nařízení (EU) č. 2016/679, můžete vznést námitky proti zpracování vašich údajů s účinností do budoucna. V případě, že budete namítat, přestaneme zpracovávat vaše údaje za předpokladu, že neexistují žádné přesvědčivé a legitimní důvody pro další zpracování. Zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu pro nás nikdy nepředstavují přesvědčivé a legitimní důvody.

Vaše právo odvolat se na dozorový orgán

Ohledně ochrany osobních údajů se můžete obrátit na orgán pro ochranu osobních údajů. Pokud tak chcete učinit, spojte se s příslušným úřadem pro ochranu osobních údajů ve vašem místě bydliště, nebo s úřadem pro ochranu osobních údajů, do jehož jurisdikce spadáme (uveden níže).

Úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz

Vaše kontaktní osoba pro všechny otázky týkající se ochrany údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany údajů nebo uplatňování vašich práv, použijte následující kontaktní informace, abyste se přímo obrátili na našeho odborníka na ochranu osobních údajů:

BSH Hausgeräte GmbH
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Carl-Wery-Str. 34
81739 Mnichov, Německo
Data-Protection-CZ@bshg.com

Změny Informací o ochraně údajů

Informace o ochraně údajů odrážejí aktuální stav zpracování údajů na naší webové stránce. V případě změn v oblasti zpracování údajů budou tyto Informace o ochraně údajů náležitým způsobem aktualizovány. Na naší webové stránce poskytujeme vždy nejnovější verzi těchto informací o ochraně údajů, abyste se dozvěděli o rozsahu zpracování údajů na naší webové stránce.

Platné od: 01.05.2018

Verze: DPI_1.0_1.0

Ikona pro stažení aplikace Home Connect
Stažení aplikace

Celý svět Home Connect pro váš chytrý telefon a tablet.

Ikona často kladených dotazů týkajících se technologie Home Connect
Často kladené dotazy

Zde najdete odpovědi na často kladené dotazy.

Ikona servisu Home Connect
Servis

Buďte v kontaktu. Jsme tady pro vás.

Ikona partnera Home Connect
Staňte se partnerem

Navažte dobré spojení s technologií Home Connect.