Právní oznámení

Poskytovatel:
Home Connect GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 Mnichov, Německo

Zastupovaná výkonnými řediteli:
Anton Kessler
Stephanie Lipps

Tel.: +420 251 095 044
Po–Pá 9:00–17:00

E-mailová adresa:
Více informací o technologii Home Connect u spotřebičů Bosch a Siemens
info.cz@home-connect.com

Registrace:
Rejstříkový soud: Okresní soud v Mnichově, HRB 212586
DIČ: DE295664890

Právní informace:

Autorská práva:
Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání v aplikaci nebo na webu, jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony na ochranu práv. Obsah této aplikace/webové stránky nesmí být kopírován, publikován, měněn ani poskytován třetím stranám pro obchodní účely. Některé snímky mohou podléhat autorskému právu třetí strany.

Ochranná známka a licenční práva:
Pokud nebude určeno jinak, veškeré ochranné známky použité v aplikaci nebo na webových stránkách jsou registrované ochranné známky.

Odpovědnost za obsah ostatních poskytovatelů (externí odkazy):
Jako poskytovatel obsahu je podle společnost Home Connect GmbH podle obecně závazných právních předpisů odpovědná za poskytovaný "vnitřní obsah" stránek www.home-connect.com .

Tento vnitřní obsah nezahrnuje odkazy na obsah zveřejňovaný ostatními poskytovateli. Společnost Home Connect GmbH poskytuje prostřednictvím odkazu "obsah třetích stran". K němu se dostanete, pokud budete pohybovat ukazatelem myši nad ním, protože takový obsah pochází z jiné domény než z www.home-connect.com .

Při prvním umísťování odkazu byl obsah třetí strany prověřen, abychom se ujistili, že nepředstavuje možné porušení občanského nebo trestního zákona. Nicméně nelze vyloučit, že poskytovatel mezitím změnil obsah. Společnost Home Connect GmbH neprovádí souvislou kontrolu obsahu, na který odkazuje na svých webových stránkách. Nezaznamenává změny, které by mohly představovat porušení občanského a trestního zákona. Pokud si myslíte, že externí webové stránky, na které náš web odkazuje, porušují platné zákony nebo se vyznačují jinak nevhodným obsahem, kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů, které se nacházejí v právním oznámení na těchto stránkách.

Ikona pro stažení aplikace Home Connect
Stažení aplikace

Celý svět Home Connect pro váš chytrý telefon a tablet.

Ikona často kladených dotazů týkajících se technologie Home Connect
Často kladené dotazy

Zde najdete odpovědi na často kladené dotazy.

Ikona servisu Home Connect
Servis

Buďte v kontaktu. Jsme tady pro vás.

Ikona partnera Home Connect
Staňte se partnerem

Navažte dobré spojení s technologií Home Connect.