Home Connect internet sitesi için veri koruma beyanı

Kişisel verilerinizin korunmasını ciddiye alıyoruz. Veri gizliliği yasalarının hem bizler hem de servis sağlayıcılarımız tarafından uygulanması için gerekli tüm teknik ve organizasyonel adımları attık.

Uygun veri gizliliği yasaları uyarınca, Home Connect Bilgi Servisleri kullanımınızda kişisel bilgilerinizi toplar, işler ve kullanırız. Aşağıdaki bilgiler bu verileri nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

Kişisel verilerinizin depolama ve işleme amaçları doğrultusunda yurt dışına aktarılabileceğini unutmayınız.

Bu veri koruması beyanı Home Connect uygulaması kullanımlarınızdaki kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımını kapsamamaktadır.

1. Sorumlu Kuruluş

Merkezi Carl-Wery-Strasse 34, 81739, Münih, Almanya adresinde bulunan Home Connect GmbH (bundan böyle "Home Connect" veya "biz" olarak bahsedilecek) Home Connect Bilgi Servisi kullanıcılarının (bundan böyle "Siz" olarak bahsedilecek) ilgili kişisel bilgilerininin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasından sorumludur.

2. Veri toplama ve depolama

Home Connect Bilgi Servisini kimliğinizi beyan etmeden kullanabilirsiniz. Bilgi Servisine eriştiğiniz takdirde standart olarak topladığımız bilgilerin detayları 3. ve 4. maddelerde belirtilmiştir.

Sizler tarafından hangi amaçlarla kullanabileceğimizi belirttiğiniz herhangi bir veri bizler tarafından işlenmektedir. Örneğin, iletişim formu aracılığı ile sağlanan bilgiler, işlemlerinizi tamamlamak adına bizler tarafından kullanılmaktadır.

3. İnternet sunucusu veri günlüğü

Home Connect Bilgi Servisine eriştiğinizde, internet tarayıcınız teknik olarak otomatikman aşağıdaki verileri ("veri günlüğü") sonrasında kayıt dosyalarında tutabilmemiz için bizlerin internet sunucularına aktarmak üzere ayarlanmıştır:

 • Erişim tarihi
 • Erişim zamanı
 • Referans internet sitesi URL'i
 • Alınan dosyalar
 • İletilen veri miktarı
 • İnternet tarayıcısı türü ve versiyonu
 • İşletim sistemi
 • IP adresi
 • İnternet servis sağlayıcınızın alan adı

Bu veriler kimliğinizin belirlenmesine izin vermeyen özel bilgilerdir. Bu bilgiler, sizlere istediğiniz içerikleri en doğru şekilde iletebilmemiz için teknik olarak gereklidir ve bu verilerin toplanması internet sitemizi kullanırken kaçınılmaz bir durumdur. Veri günlüğü, internet sitemizi ve arkasındaki teknolojiyi geliştirmemiz amacıyla tamamen istatistiksel olarak analiz edilir ve akabinde silinmektedir.

Veri günlüğü, Home Connect Bilgi Servisi kullanımınız sonucu toplanan diğer bilgilerden ayrı depolanmaktadır (örneğin, aşağıda 4. maddede referans gösterilen veriler).

4. Anonim kullanıcı profilleri

Home Connect Bilgi Servisini kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirmek, reklam ve pazar araştırmaları amacıyla Home Connect Bilgi Servisi kullanım verilerinizi toplamak için çerezler ve takip pikselleri kullanırız. Kullanım verilerinin toplanması ve kullanıcı profillerinin oluşturulması tamamen anonim olarak çerez ID'leri kullanılarak gerçekleşmektedir. Bizler bu kullanıcı profillerini tamamen anonim olarak oluşturup saklarız ve kesinlikle bu bilgileri kimliğinizin açığa çıkmasına sebep olabilecek isim veya başka hiçbir veri ile birleştirmeyiz.

Kullanım verilerini, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, İrlanda Cumhuriyeti adresinde bulunan Adobe Systems Software Ireland Ltd. (bundan böyle "Adobe" olarak bahsedilecek) şirketinin sunduğu Adobe Analitik servisi yardımıyla toplar ve kullanıcı profillerini oluştururuz. Home Connect Bilgi Servisi kullanımlarınızın bilgisi Adobe üzerindeki sunuculara aktarılır ve internet sitesinin genel kullanım trendlerini göstermek için bir bütün olarak analiz edilerek bize geri döner.

Kullanım verilerinizin toplanması ve anonim kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkına (ayrılma hakkı) sahipsiniz. İtirazlarınızı Adobe ayrılma hakkı internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

5. Verilerinizin üçüncü kişilere aktarılması veya bildirilmesi

Home Connect Bilgi Servisi'ni size sunmak için çok farklı sayıda servis sağlayıcısı ile birlikte çalışıyoruz. Veri işleme konusunda sahip olduğumuz katı talimatlarımız altında bahsedilen servis sağlayıcılar ile bağımız olduğu sunulduğu takdirde, Alman Federal Veri Koruma Yasası'nın (BDSG) 11. Bölümü uyarınca, verilerinizin üçüncü taraflar tarafından işlenmesi için sizlerin izni gerekli değildir. Eğer başka durumlarda veri koruma hükümleri, Home Connect Bilgi Servisi kullanıcılarının kişisel verilerini servis sağlayıcılara vermek için sizin onayınıza tabi tutuyor ise, bizler sizi ayrıca bilgilendirecek ve sizin onayınızı almadan verilerinizi iletmeyeceğiz.

6. Diğer internet sitelerine giden bağlantılar

Home Connect Bilgi Servisi, başka internet sitelerine giden bağlantılar içermektedir. Bizim bu internet sitelerinin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygunluğuna bir etkimiz bulunmamaktadır.

7. Bilgilendirme, düzeltme, silme ve veri engelleme hakkı

Lütfen veri koruması veya kişisel verilerinizin düzeltilmesi, engellenmesi veya silinmesi ile ilgili tüm sorularınızı internet sitesinin yasal beyanlarında belirtilen ilgili kişilere doğrudan iletiniz.

8. Veri koruma beyanındaki değişiklikler

Bu veri koruma beyanı gerekli görüldüğü takdirde, örneğin yeni servislerin duyurulması veya güncel yasal yükümlülükler ile uyumlu olması için, veri koruma ile ilgili servislerimizde yapılan değişiklikleri duyurmak üzere değiştirilebilir.

Düzenleme tarihi: Ağustos 2016

Veri koruma beyanını buradan indirebilirsiniz.

Home Connect mobil uygulaması için veri koruma beyanı

Merkezi Carl-Wery-Strasse 34, 81739, Münih, Almanya adresinde bulunan Home Connect GmbH (bundan böyle "Home Connect" veya "biz" olarak bahsedilecek) Home Connect uygulaması (bundan böyle "Uygulama" olarak bahsedilecek) ile ilişkili kişisel bilgilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasından sorumludur.

Uygun veri gizliliği yasaları uyarınca kişisel bilgilerinizi toplar, işler ve kullanırız. Aşağıdaki bilgiler bu verileri nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

Kişisel verileriniz depolama ve işleme amaçları doğrultusunda Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelere aktarılabilecektir.

1. Kişisel veri türleri

Uygulamanın kullanımına bağlı olarak, Home Connect öncelikli olarak aşağıdaki kişisel veri türlerini toplar, işler ve kullanır.

a. Kullanıcı ana verileri

Bir kullanıcı hesabının (kaydın) oluşturulmasına ilişkin topladığımız ve kullandığımız veriler aşağıdaki gibidir:

Kaydolurken belirttiğiniz bilgiler:

 • Ad soyad,
 • E-posta adresi (kullanıcı adı),
 • Ev eşya(ları)nızı kullandığınız ülke,
 • Erişim koruması amacıyla kullanılan şifre.

Kayıt süreci kapsamında istenen ayrıntılar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Kayıt süreci sırasında topladığımız ve depoladığımız bilgiler:

 • mobil cihazınızın dil ayarı,
 • kullanım koşullarının geçerliliğinin kabulü ve veri koruma beyanının onayı,
 • kullanıcı hesabının durumu (etkin/devre dışı),
 • uygulama izleme ön ayarları (seçilecek ülkeye göre, ayrıntılı bilgi için bkz. madde 6 )

b. Ev eşyası ana verileri

Ev eşyanızın kullanıcı hesabınız ile bağlantısına ilişkin topladığımız ve kullandığımız veriler:

 • ev eşyasının markası (Ör. Bosch, Siemens),
 • seri numarası ve var ise eşyanın üretim tarihi (E numarası (tam model) ve FD (üretim) numarası
 • bu bilgiler ev eşyasının cihaz etiketinde de belirtilmektedir),
 • ev eşyasında kullanılan ağ adaptörünün tek tanıyıcısı (MAC adresi).

Bu veriler bağlı olan her ev eşyası için "Home Connect" işlevinde kullanıcı hesabınıza sunulmaktadır.

c. Ev eşyası kullanım verileri

Ev eşyasının kullanımına ilişkin topladığımız ve kullandığımız veriler şu şekildedir:

 • seçilen temel ayarlar, program seçimi ve ev eşyasında veya uygulama üzerinden tercih edilen program ayarları,
 • ortam koşulları, parça koşulları, eşya durumu değişiklikleri (ör., farklı çalışma şekli, açık veya kapalı kapılar/ön panel, sıcaklık değişiklikleri, doluluk seviyeleri) gibi eşya durum verileri ve eşya durum mesajları (eşya çok ısındı, su tankı boş vb.).

d. Uygulama kullanım verileri

Uygulama kullanım verileri, kullandığınız özellikler, uygulama kontrollerine ilişkin davranışlar, açılır menü seçenekleri, açma kapama düğmesi ayarları gibi uygulama ile etkileşiminiz sonucu belirlenir. Ayrıntılı bilgi için bkz. madde 6.

2. Kullanım amaçları

Yukarıda belirtilen veri türlerini, rızanızı gerektirdiği takdirde, sizin rızanız dahilinde,

 • uygulamanın (1.a.-c.) sunduğu işlev ve hizmetleri sağlamak,
 • hataları gidermek (1.b. ve c.),
 • uygulamayı kullanıcıya daha uyumlu hale getirmek (1.d.),
 • özellikle kullanılmayan veya nadiren kullanılan programlar ile uygulamanın diğer işlevleri ve ev eşyaları kapsamında ürün ve hizmet çeşitliliğimizi artırmak (1.c. ve d.) ve
 • doğrudan pazarlama amaçları (1.a.-c.) doğrultusunda kullanmaktayız.

3. Genel depolama dönemleri

Aksini belirten bir yasa hükmü yok ise, aşağıdaki genel depolama dönemleri uygulanacaktır:

a. Kullanıcı ana verileri: Kullanıcı hesabı silinir silinmez silinir.

b. Ev eşyası ana verileri: Ev eşyasının kullanıcı hesabından kaldırılması sonucu kullanıcı hesabının bağlantısının kesilmesi.

c. Ev eşyası kullanım verileri: On (10) günlük kullanıcıya özel depolama. Kullanıcı izne dayalı pazarlamayı onaylar ise, kullanıcıya özel depolama bu izne dayalı pazarlamanın geçerlilik süresi kadar olur.

d. Uygulama kullanım verileri: "Kullanım verisi izlemeyi etkinleştir" seçeneği etkinleştirildiğinde ve etkin kaldığı sürece depolama.

4. Veri işleme sürecinin kontrolü

a. Ev eşyanızın bağlanabilirliği

Ev eşyanızın uygulamaya bağlanabilirliğini kontrol etmek için Uygulamayı kullanabilirsiniz:

Gerekirse, Home Connect sunucusuna olan bağlantıyı her ev eşyası ayrı olarak bağlanmış şekilde ayarlayabilirsiniz (menü seçeneği Ayarlar -> Bağlantı ayarları). Bu işlem sonrasında:

 • eşya kullanım verileri (1.c.) artık Home Connect sunucusuna aktarılmayacak,
 • uygulamanın belirli işlevleri gerçekleştirilemediği gibi, özellikle internet veri bağlantısının bulunduğu durumlarda dahi Wi-Fi şebeke kapsamı dışında ev eşyasının çalışması mümkün olmayacaktır.
Gerekirse her ev eşyası için ayrı olarak WLAN bağlantısını kapatabilirsiniz (menü seçeneği Ayarlar -> Bağlantı ayarları). Bu işlem sonrasında:

 • eşya kullanım verileri (1.c.) artık Home Connect sunucusuna aktarılmayacak,
 • ev eşyası artık uygulama ile değil, yalnızca kendi üzerinden çalıştırılabilecektir.
b. Kullanıcı hesapları ve yerel uygulama verileri

Uygulama ile kullanıcı hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz ve yerel olarak depolanan uygulama verilerini silebilirsiniz.

Kullanıcı hesabınızı silebilirsiniz ("Ayarlar" -> "Hesabım" -> "Kullanıcı hesabını sil"). Bu işlem sonrasında:

 • ev eşyanız ile kullanıcı hesabınız arasındaki bağlantı silinecek ve
 • diğer kullanıcı hesapları ev eşyasına bağlanmaz ise ev eşyanız artık Home Connect sunucusuna ev eşyası kullanım verisi aktarmayacaktır (bkz. 1.b.).
 • Uygulamayı sildiğinizde yerel olarak depolanan kullanıcı verileri de silinir.
c. Ev eşyası fabrika ayarları

Ev eşyanızı fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Bu işlem sonrasında:

 • şebeke ayarlarının değiştirilmesinden dolayı ev eşyası ile Home Connect sunucusu arasındaki bağlantı iptal edilecek ve
 • ev eşyası ile daha önceden bağlanılan kullanıcı hesapları arasındaki bağlantı iptal edilerek (ev eşyasının internete bağlı olmasını gerektirir) ev eşyanız uygulamada görünmeyecektir.
Ev eşyanızı fabrika ayarlarına döndürmeden önce ev eşyanızın kullanım kılavuzuna bakınız.

5. Verilerinizin üçüncü kişilere aktarılması veya bildirilmesi

Uygulamanın oluşturulması ve işletilmesi ve ilgili hizmetlerin sağlanması için farklı hizmet sağlayıcıları ile işbirliği kurmaktayız. Bu hizmet sağlayıcılarını talimatlar doğrultusunda yetkili veri işleyenler olarak veri işleme sürecinde görevlendirmemiz durumunda, bu hizmet sağlayıcılarının veri işlemesi için rıza vermeniz gerekmemektedir.

Alternatif olarak, veri koruma yasası uyarınca kişisel verilerinizin hizmet sağlayıcılara bildirilmesi için rızanızın gerektiği diğer durumlarda sizi ayrıca bilgilendirecek ve rızanız olmadan verilerinizi aktarmayacağız.

6. Uygulama kullanım verilerinin toplanması

Uygulama kullanımı ile ilgili veriler (bkz. 1.d.) uygulama tarafından kaydedilebilir. Bu bağlamda, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda Cumhuriyeti adresinde bulunan Adobe Systems Software Ireland Limited, (bundan böyle "Adobe" olarak bahsedilecek) Adobe Analitik hizmetini kullanır.

"Kullanım verileri izlemeyi devreye al" seçeneği etkinleştirildiğinde uygulama kullanım verisi Birleşmiş Krallık'taki Adobe sunucusuna gönderilecek ve burada depolanacak. Uygulama kullanım verileri Uygulamayı nasıl kullanacağınızı anlamanızı sağlar (bkz. madde 1.d.) Ip anonimleştirmesi bu uygulama için etkinleştirilmiştir, yani kullandığınız IP adresi sunucuya gönderilmeden önce bağlantısı kesilmiştir. Adobe bu bilgileri Home Connect adına uygulama kullanımınızı değerlendirmek ve Home Connect uygulama etkinliklerinin raporlarını toplamak amacıyla kullanacaktır. Adobe Analitik ile mobil cihazınızdan aktarılan IP adresi sizden açık rızanız alınmadıkça diğer Adobe veya Home Connect verileriyle birleştirilmeyecektir.

"Kullanım verilerini izlemeyi devreye al" seçeneği etkinleştirilerek veya devre dışı bırakılarak Adobe aracılığıyla uygulama kullanım verilerinin (IP adresiniz dahil olmak üzere) toplanması ve yine Adobe aracılığıyla bu verilerin işlenmesini kontrol edebilirsiniz. Ülkenizdeki yasal duruma bağlı olarak, "Kullanım verilerini izlemeyi devreye al" seçeneği varsayılan şekilde etkinleştirilebilir.

7. Hata raporları

HockeyApp Uygulamasını (www.hockeyapp.net) özellikle Uygulamanın çökmesi durumunda, uygulamanın istenen şekilde çalışmadığına ilişkin anonim hata raporlarını oluşturmak ve aktarmak amacıyla kullanmaktayız. Hizmet sağlayıcılarımız ve Home Connect yalnızca açıkça onayınız alınarak hata raporlarına erişecektir. Bu tip bir hata raporu aktarılmadan önce her seferinde rızanız istenecektir.

8. Veri güvenliği

Verilerinizin kötüye kullanımı, kaybı ve üçüncü kişilerce yetkisiz erişimi gibi durumlardan korunması için teknik ve organizasyonel önlemler almaktayız. Bu önlemler arasında şifreleme teknolojisinin kullanımı, sertifikalar, Home Connect sunucusunda güvenlik duvarı kullanımı ve Home Connect uygulaması şifre korunması gibi önlemler yer almaktadır. Home Connect uygulamasındaki veri güvenliği TÜV Trust IT tarafından test edilmiş ve belgelenmiştir. Güvenlik önlemlerimizi incelemekte ve teknolojik ilerleme doğrultusunda sürekli olarak geliştirmekteyiz.

9. Veri koruma beyanının uygulanma kapsamı

Bu veri koruma beyanı uygulama aracılığıyla Home Connect tarafından sunulan işlev ve hizmetlere uygulanır, ancak Home Connect üçüncü kişi hizmetlerinin uygulamada kullanılmasını kolaylaştırsa da (ayrıca bkz. üçüncü kişi hizmetlerine ilişkin kullanım koşulları) diğer hizmet sağlayıcılarının (üçüncü kişi hizmetleri) teklif ve hizmetlerine uygulanmaz. Bu tür üçüncü kişi hizmetlerinin kullanılmasına üçüncü kişi hizmet sağlayıcısı tarafından konulan veri koruma hükümleri karar verir ve gerekirse bu üçüncü kişi hizmetlerinin ayırt edici özelliklerini belirleyen ek veri koruma beyanları yalnızca bu bağlamda ilgili olur.

Başka bir hizmet sağlayıcısına yönlendirme söz konusu ise, Home Connect (iç hat çerçevesi kullanarak hizmet sağlayıcısının içeriğini Uygulamaya ekleyerek) bu durumu açıklığa kavuşturmak için makul ve uygun çabayı gösterir. Bir diğer hizmet sağlayıcısının uygulamasına veya internet sitesine bildirim gönderen bir Home Connect uygulama bağlantısına tıklarsanız bu açık bir yönlendirme olarak değerlendirilir.

Eğer kullanıcı olarak 24 Ekim 1995 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 95/46/EC sayılı kişisel verinin işlenmesine karşı bireylerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımına ilişkin Direktifin (Resmi Gazete EC L 281 P. 31, AB Veri Koruma Direktifi) uygulama alanında iseniz, üçüncü kişi hizmetlerinin AB Veri Koruma Direktifi uygulama alanı dışındaki ülkelerde kişisel verilerinizin işlenmesine neden olabileceğini unutmayınız.

10. Veri Koruma Beyanına İlişkin Değişiklikler

Uygulamadaki gelişmeler devam ederken, yeni teknolojilerin uygulanması ve yeni hizmetlerin sunulması sonucunda bu Veri Koruma Beyanını uyarlamak gerekli olabilir. Home Connect bu beyanın değiştirilmesi hakkını gerektiği şekilde saklı tutar. Home Connect sizi her zaman Veri Koruma Beyanının mevcut sürümünden haberdar etmek için uygulamadaki Veri Koruma Beyanını güncel tutacaktır.

Veri Koruma Beyanına getirilen değişiklik ve ekler kişisel verilerinizle ilgili rızanıza ilişkin ise değiştirilen Veri Koruma Beyanına, değişiklikler uygulamaya girmeden önce onay vermenizi talep edeceğiz. Onaylayabilir ve Home Connect uygulamasını değiştirilen Veri Kullanım Beyanına göre kullanmaya devam edebilirsiniz veya onay vermezsiniz. Onaylamazsanız, değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte Operatör, kullanıcı sözleşmenizi feshetme ve kullanıcı hesabınızı engelleme hakkında sahip olacaktır.

11. Haklar ve iletişim bilgileri

Doğru ve güncel bir şekilde verileri depolama çabalarımıza rağmen kişisel bilgileriniz yanlış depolanır ise talebiniz üzerine bu bilgileri düzeltiriz. Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımı için rıza verildikten sonra geleceğe yönelik olarak rızanızı herhangi bir zamanda geri alabilirsiniz. Rızanızı geri almak için ilgili Uygulama ayarını kullanabilir veya Uygulamada yönlendirilen iletişim bilgilerine başvurabilirsiniz.

Kullanıcılar:

(i) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) Kişisel veriler işlenmişse bilgi almak için talepte bulunma; (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını öğrenme ve verilerin verilme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) kişisel verilerin aktarıldığı yurtiçi veya yurt dışındaki üçüncü kişileri öğrenme; (v) Kişisel verilerin yanlış veya eksik işlenmesi durumunda düzeltilmesini isteme; (vi) Türkiye’de yürürlükte bulunan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanun’un 7. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; (vii) Bahsi geçen Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) Özellikle otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerin analiz edilmesi suretiyle kendileri aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına karşı çıkma; (ix) Home Connect'in kişisel verileri yasa dışı yollarla işlemesinden doğan zararların tazminini talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin rızanızı geri almanız, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amacın ortadan kalkması ya da söz konusu işlemeye dair yasal gerekliliğin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz silinecektir/imha edilecektir. Teknik ve organizasyonel nedenlerden dolayı rızanızı geri almanız ile verinizin kullanılması ör., halihazırda iletilmiş bir gönderinin çakışmasının mümkün olduğunu lütfen unutmayınız. Faturalama ve muhasebe amaçları veya yasal olarak saklama yükümlülüğümüz bulunan veriler bu düzenlemeden etkilenmeyecek, saklanılmaya devam edilecektir.

Veri gizliliğine ilişkin sorularınız var ise veya veri gizliliği hukuku kapsamında rızanın geri alınması hakkı, bilgi, düzeltme, silme veya engelleme hakkınızdan yararlanmak isterseniz lütfen uygulamada girilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçiniz.

12.Yazılı Onay:

Tüketici olarak, yukarıda belirtilen koşullarda Home Connect'in kişisel verilerime erişimine, onları işlemesine, üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarmasına ve depolamasına özgür irademle açık rızamı verdiğimi kabul eder, onaylar ve beyan ederim.

Düzenleme tarihi: Ağustos 2016