Bruk av informasjonskapsler

Nettsiden vår bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen din. Ved å fortsette ditt besøk på nettsiden vår aksepterer du bruk av informasjonskapsler.

Lukk

Kunngjøring om databeskyttelse for Home Connect-nettsiden

Vi tar beskyttelse av dine persondata alvorlig. Vi har gjort tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at databeskyttelseforskriftene blir overholdt både av oss og av våre tjenesteleverandører.I samsvar med gjeldende personvernreguleringer, har vi gitt informasjon under vedrørende type, omfang og formål med innsamling, bearbeiding og bruk av data som er innhentet i forbindelse med din bruk av informasjonstjenesten Home Connect.

Denne kunngjøringen om databeskyttelse dekker ikke innsamling, behandling og bruk av persondata i sammenheng med din bruk av Home Connect-appen som er designet for å styre Home Connect-husholdningsapparater.

1. Ansvarlig enhet

Som drifter av denne nettsiden ("Informasjonstjenesten Home Connect"), er Home Connect GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munchen ("Vi" i denne kunngjøringen) den ansvarlige enhet for behandling av persondata til brukere av informasjonstjenesten Home Connect ("Du").

2. Datainnsamling og tilegnelse

Du kan bruke informasjonstjenesten Home Connect uten å avsløre din identitet. Detaljer om informasjonen vi samler inn som standard når du får tilgang til informasjonstjenesten er stipulert under i punktene 3 og 4.

All persondata som er gjort tilgjengelige av deg brukes og behandles av oss for de formål som du har gitt oss disse dataene. Informasjonen som er gitt på kontaktskjemaet, for eksempel, brukes av oss til å behandle din forespørsel.

3. Webserver loggdata

Når du åpner informasjonstjenesten Home Connect blir nettleseren din teknisk konfigurert til å automatisk sende følgende data ("loggdata") til webserveren vår, som vi deretter samler i loggfiler:

 • Tilgangsdato
 • Tilgangstid
 • URL for den refererende nettsiden
 • Innhentet fil
 • Datavolum overført
 • Nettlesertype og versjon
 • Operativsystem
 • IP-adresse
 • Domenenavn til din internettleverandør

Dette er bare informasjon som ikke identifiserer deg. Denne informasjonen er nødvendig for tekniske formål for å kunne levere innholdet du har bedt om på en korrekt måte, og innsamlingen av denne informasjonen er et uunngåelig aspekt ved bruk av nettsteder. Loggdata blir bare analysert for statistiske formål for å forbedre nettsiden vår og den underliggende teknologien, og blir deretter slettet.

Loggdata lagres separat fra annen data (f.eks. dataen nevnt i punkt 4 under), som er samlet inn som en del av din bruk av informasjonstjenesten Home Connect.

4. Bruksprofiler ved bruk av pseudonymer

Vi bruker informasjonskapsler og sporingspiksler for å samle inn data om din bruk av informasjonstjenesten Home Connect i forhold til reklame og markedsundersøkelser, og for å skreddersy informasjonstjenesten Home Connect til brukernes behov. Innsamlingen av denne bruksdataen og etableringen av en bruksprofil gjøres på anonymisert basis ved hjelp av en informasjonskapsel-ID. Vi oppretter og lagrer disse bruksprofilene bare i anonymisert form, og kombinerer dem ikke med navnet ditt eller annen informasjon som kan avsløre din identitet.

Vi innhenter bruksdata og oppretter bruksprofiler ved hjelp av Adobe Analytics-tjenesten fra Adobe Systems Software Ireland Ltd, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland ("Adobe"). I Informasjon om din bruk av informasjonstjenesten Home Connect overføres til servere hos Adobe, der den blir analysert og sendt tilbake til oss som kumulative data som avslører trender i den generelle bruken av nettstedet.

Du har rett til å protestere mot innsamling av din bruksdata og til opprettelsen av en anonymisert bruksprofil av denne typen (opt-out). Du kan bekrefte dine innvendinger mot dette på Adobe's opt-out website.

5. Videreformidling av data til eksterne tredjeparter

Vi arbeider med en rekke ulike tjenesteleverandører for å levere informasjonstjenesten Home Connect. Selv om vi har forpliktet disse tjenesteleverandørene til å handle under våre strenge instruksjoner ved behandling av data, som bemyndiget databehandler i samsvar med §11 i den tyske føderale databeskyttelsesloven (BDSG), er ditt samtykke ikke nødvendig for at disse eksterne parter skal behandle dataene dine.

Dersom databeskyttelsebestemmelser i andre tilfeller krever at vi innhenter ditt samtykke for å videreformidle persondata til tjenesteleverandører vedrørende brukere av informasjonstjenesten Home Connect vil vi informere deg om dette separat, og vi videreformidler ikke dine data uten at du på forhånd har samtykket til dette.

6. Lenker til andre nettsteder (lenker)

Informasjonstjenesten Home Connect inneholder lenker til andre nettsteder. Vi har ingen innflytelse over disse operatørenes overholdelse eller manglende overholdelse av databeskyttelsebestemmelsene.

7. Rett til informasjon om og til korrigering, sletting og sperring av data

Vennligst ta opp spørsmål om databeskyttelse eller forespørsler om endring, sperring eller sletting av dine persondata direkte med kontaktpersonene som er angitt i nettstedets juridiske merknad.

8. Endringer i denne kunngjøringen om databeskyttelse

Denne kunngjøringen om databeskyttelse vil, om nødvendig, bli endret for å kunne kommunisere eventuelle endringer i våre tjenester som er relevante for databeskyttelse, f.eks. hvis nye tjenester introduseres eller for å møte gjeldende juridiske krav.

Sist oppdatert: 24.08.2014

Kunngjøringen om databeskyttelse er tilgjengelig for nedlasting her .

Personvernerklæring for Home Connect-appen

Home Connect GmbH, med forretningskontor i Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Tyskland (heretter kalt «Home Connect» eller «vi»), er ansvarlig for innsamlingen, behandlingen og bruken av personopplysningene dine som finner sted i tilknytning til Home Connect-appen (heretter kalt «appen»).

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og som beskrevet i det nedenstående.

1. Kategorier av personopplysninger

I forbindelse med bruken av appen blir i hovedsak følgende kategorier av personopplysninger samlet inn, behandlet og brukt av Home Connect:

a. Originaldata om brukere
Dataene vi samler inn og bruker i forbindelse med opprettelse av en brukerkonto (registrering), er:

 • opplysninger du oppgir når du registrerer deg, som:
  – for- og etternavn
  – e-postadresse (bruker-ID)
  – landet der du bruker de(t) aktuelle husholdningsapparatet eller -apparatene
  – passord som tilgangsbeskyttelse
 • opplysninger vi samler inn og lagrer når du registrerer deg:
  – språkinnstillingene til den mobile enheten din
  – samtykke til bruksvilkårene og bekreftelse på at du godtar personvernerklæringen
  – status for brukerkontoen (aktivert/deaktivert)
  – standardinnstilling for app-sporing (avhengig av valgt land, se punkt 5 under)

b. Originaldata om apparater
Dataene vi samler inn og bruker for å koble husholdningsapparatet ditt til brukerkontoen din, er:

– husholdningsapparatets merke (f.eks. Bosch eller Siemens)
– apparatets serienummer og, om relevant, produksjonsdato (såkalt E-nummer og FD-nummer
– denne informasjonen er også angitt på husholdningsapparatets typeskilt)
– den unike identifikatoren til nettverksadapteren som brukes i husholdningsapparatet (såkalt MAC-adresse).

Disse dataene blir lagt til i brukerkontoen din for hvert tilkoblet husholdningsapparat, via funksjonen for tilkobling av husholdningsapparater.

c. Data om apparatbruk
Dataene vi samler inn og bruker i forbindelse med bruken av husholdningsapparatet, er:

 • grunnleggende innstillinger, programvalg og programinnstillinger som velges på apparatet eller via appen,
 • apparatstatusdata som omgivelsesforhold, status for komponenter, statusendringer for apparatet (f.eks. endring av bruksmodus, åpning eller lukking av dører/frontpanel, endringer i temperatur eller fyllingsnivå) og statusmeldinger fra husholdningsapparatet (f.eks. om at apparatet er overopphetet, vanntanken er tom osv.).

Dataene om apparatbruk blir lagret for hvert husholdningsapparat (se b.) på Home Connect-serveren og slettet igjen automatisk etter 10 dager.

d. Data om appbruk

Data om appbruk er data om samhandlingen din med appen, f.eks. funksjonene i appen du bruker, klikkatferden din i tilknytning til app-kontrollene, valg i nedtrekksmenyer og innstillinger for av/på-brytere. For nærmere opplysninger, se punkt 5 under.

2. Tiltenkt bruk

Vi bruker opplysningene i de ovennevnte kategoriene (bare når du har samtykket til det, dersom slikt samtykke er påkrevd) til å:

 • tilby appfunksjonalitetene og tjenestene som leveres via appen (1. a.–c.)
 • eliminere feil (1. b. og c.)
 • gjøre appen mer brukervennlig (1. d.)
 • forbedre utvalget vårt av produkter og tjenester, særlig med hensyn til programmer som ikke blir brukt, eller som blir lite brukt, og andre funksjoner i appen og i husholdningsapparater (1. c. og d.).

3. Kontroll med databehandling

a. Husholdningsapparatets konnektivitet
Du kan kontrollere husholdningsapparatets konnektivitet via appen:

 • Du kan om nødvendig bryte tilkoblingen til Home Connect-serveren separat for hvert husholdningsapparat (under Innstillinger → Tilkoblingsinnstillinger). Dette vil resultere i følgende:
  – Dataene om apparatbruk (1. c.) vil ikke lenger vil bli overført til Home Connect-serveren.
  – Visse funksjoner i appen vil ikke lenger være tilgjengelige. Særlig vil det ikke lenger være mulig å betjene husholdningsapparatet utenfor Wi-Fi-nettverkets dekningsområde, uavhengig av om det finnes en datatilkobling eller ikke.
 • Du kan om nødvendig slå av Wi-Fi-tilkoblingen separat for hvert husholdningsapparat (under Innstillinger → Tilkoblingsinnstillinger). Dette vil resultere i følgende:
  – Dataene om apparatbruk (1. c.) vil ikke lenger bli overført til Home Connect-serveren.
  – Det vil bare være mulig å betjene apparatet fra selve apparatet, og ikke lenger via appen.

b. Brukerkontoer og lokale appdata
Du kan kontrollere brukerkontoene dine via appen.

 • Du kan slette brukerkontoen din (under Innstillinger → Min konto → Slett brukerkonto). Dette innebærer følgende:
  – Tilkoblingen mellom husholdningsapparatet ditt og brukerkontoen din blir slettet
  – Husholdningsapparatet vil ikke lenger overføre data om apparatbruk til Home Connect-serveren, med mindre en annen brukerkonto er koblet til apparatet (se 1. b. over). Bruksdataene på Home Connect-serveren vil bli slettet senest etter 10 dager (se 1. c. over).
 • Dersom du sletter appen, fjerner du også alle lokalt lagrede brukerrelaterte data.

c. Husholdningsapparatets fabrikkinnstillinger
Du kan tilbakestille husholdningsapparatet ditt til fabrikkinnstillingene fra selve apparatet. Dette innebærer følgende:

 • Nettverksinnstillingene tilbakestilles, slik at tilkoblingen mellom husholdningsapparatet og Home Connect-serveren blir brutt.
 • Tilkoblingen mellom husholdningsapparatet og de tidligere tilkoblede brukerkontoene blir brutt (krever Internett-tilkobling for husholdningsapparatet), og husholdningsapparatet ditt vil følgelig ikke lenger vises i appen.

For å tilbakestille husholdningsapparatet til fabrikkinnstillingene, se brukerhåndboken som fulgte med husholdningsapparatet.

4. Overføring eller videreformidling av opplysningene dine til tredjeparter

For å sikre tilgangen til appen og tjenestene den omfatter, samarbeider vi med forskjellige tjenesteleverandører. Dersom disse tjenesteleverandørene har forpliktet seg overfor oss til å behandle opplysningene i nøye samsvar med instruksjonene, som bemyndigede databehandlere, kan de behandle data uten samtykke fra deg.

I andre tilfeller, der vi av hensyn til personvernet må innhente samtykke fra deg for å kunne videreformidle personopplysningene dine til tjenesteleverandører, vil vi underrette deg særskilt om dette og avstå fra å overføre opplysningene dine uten ditt forutgående samtykke.

5. Innsamling av data om appbruk

Appen kan samle inn data om appbruk (se 1. d. over) og bruker tjenesten Adobe Analytics fra Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland (heretter kalt «Adobe»).

Når funksjonen «Samle inn bruksdata» er aktivert, blir data om appbruken sendt til en Adobe-server, noe som gjør det mulig å analysere bruken din av appen (se 1. d. over). Dataene om appbruk blir som en hovedregel overført til og lagret på en Adobe-server i USA. IP-anonymisering er aktivert for denne appen, slik at IP-addressen du bruker, blir trunkert før dataene overføres. Adobe bruker denne informasjonen på vegne av Home Connect for å evaluere bruken din av appen og lage rapporter om appaktivitet for Home Connect. IP-adressen som sendes fra den mobile enheten din til Adobe Analytics, vil ikke bli kombinert med andre Adobe- eller Home Connect-data uten uttrykkelig samtykke fra deg.

Du kan kontrollere datoene for Adobes innsamling av data om appbruk (inklusive IP-adressen din) og behandling av disse dataene ved å aktivere eller deaktivere funksjonen «Samle inn bruksdata». Avhengig av lovgivningen i landet ditt kan det hende at funksjonen «Samle inn bruksdata» er aktivert som standard.

6. Feilrapporter

Vi bruker HockeyApp (www.hockeyapp.net) til å opprette og overføre anonyme feilrapporter når appen ikke fungerer som den skal, og særlig når den krasjer. Vår tjenesteleverandør og Home Connect vil bare motta feilrapporter etter uttrykkelig forutgående samtykke fra deg. Du vil bli bedt spesifikt om samtykke før enhver feilrapport blir overført.

7. Datasikkerhet

Vi iverksetter tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine mot f.eks. manipulasjon, tap og autorisert tilgang fra tredjeparters side. Disse tiltakene inkluderer blant annet bruk av den nyeste krypteringsteknologien, sikre sertifikater, bruk av en brannmur på Home Connect-serveren og passordbeskyttelse for Home Connect-appen. Datasikkerheten ved Home Connect-appen er blitt testet og sertifisert av TÜV Trust IT. Vi gjennomgår og forbedrer sikkerhetstiltakene våre kontinuerlig i takt med den teknologiske utviklingen.

8. Endringer i personvernerklæringen

Etter hvert som appen utvikles videre, og blant annet som følge av innføring av ny teknologi eller nye tjenester, kan det bli nødvendig å foreta tilpasninger i denne personvernerklæringen. Home Connect forbeholder seg retten til å endre denne erklæringen ved behov. Home Connect skal alltid gjøre den gjeldende versjonen av personvernerklæringen tilgjengelig i appen, slik at du kan holde deg oppdatert om den nyeste versjonen av personvernerklæringen til enhver tid.

9. Rettigheter og kontaktinformasjon

Du kan når som helst trekke tilbake tillatelser du har gitt til behandling av opplysninger som krever godkjenning, med umiddelbar virkning. Tillatelser kan som regel trekkes tilbake ved å velge den aktuelle innstillingen i appen, og ellers ved å bruke kontaktalternativet angitt under.

Dersom du har spørsmål om vern av personopplysninger eller ønsker å benytte deg av rettighetene du i henhold til personvernlovgivningen har til å trekke tilbake tillatelser, motta informasjon eller korrigere, slette eller blokkere opplysninger, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene du finner i appen.

Status: September 2015