Par mums

Piegādātājs:
Par Home Connect GmbH lietojumprogrammu/interneta lapām atbild
Home Connect GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München

Uzņēmumu pārstāv izpilddirektori:
Anton Kessler
Mario Pieper

Tālrunis: +49 (0)89 4590 01

E-pasts:
Tehniskiem jautājumiem un plašākai informācijai par Home Connect:
info.de@home-connect.com

Ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem:
info@home-connect.com

Ieraksts reģistrā:
Reģistra tiesa: Minhenes rajona tiesa, HRB 212586
PVN identifikācijas numurs: DE295664890

Juridiskā informācija:

Autortiesības:

Visas tiesības ir aizsargātas. Uz lietojumprogrammā/tīmekļa vietnē ietverto tekstu, attēliem, grafikām, skaņu, animācijām un video, kā arī to izkārtojumu attiecas autortiesību aizsardzība un citi tiesību akti aizsardzības jomā. Šīs lietojumprogrammas/tīmekļa vietnes saturu nedrīkst kopēt, izplatīt, mainīt vai darīt pieejamu trešajām pusēm komerciālos nolūkos. Uz dažiem attēliem var attiekties trešo pušu autortiesības.

Zīmola un licences tiesības:

Ja nav norādīts citādi, visas lietojumprogrammā/tīmekļa vietnē minētās prečzīmes ir aizsargātas.

Atbildība par citu satura nodrošinātāju sniegto saturu (ārējās saites):

Home Connect GmbH kā satura nodrošinātājs atbilstīgi Vācijas Likuma par apraides plašsaziņas līdzekļu 7. sadaļas 1. punktam saskaņā ar vispārējiem tiesību aktiem atbild par «iekšējo saturu», kas tiek darīts pieejams lietošanai vietnē www.home-connect.com.

Šis iekšējais saturs neietver saites uz citu satura nodrošinātāju publicēto saturu. Šajā kontekstā Home Connect GmbH dara pieejamu «trešās puses saturu», sniedzot saiti, ko, virzot pār to peles kursoru, iespējams identificēt kā saiti uz domēnu, kas nav www.home-connect.com.

Kad saite sākotnēji tika ievietota, šis trešās puses saturs tika pārbaudīts, lai nodrošinātu, ka tas nerada iespējamu civiltiesību vai krimināltiesību pārkāpumu. Tomēr nav iespējams izslēgt, ka satura nodrošinātājs šajā laikā saturu ir mainījis. Home Connect GmbH neveic pastāvīgu satura, uz kuru ved tā tīmekļa vietnē publicētās saites, kontroli, lai noteiktu izmaiņas, kas varētu radīt civiltiesību vai krimināltiesību pārkāpumu. Ja uzskatāt, ka ārējās tīmekļa vietnes, uz kurām ved mūsu tīmekļa vietnē publicētās saites, rada spēkā esošo tiesību aktu pārkāpumu vai ietver kā citādi nepieņemamu saturu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu juridiskajā paziņojumā sniegto kontaktinformāciju.