Home Connect mobilalkalmazás felhasználási feltételei

A Home Connect mobilalkalmazást („Home Connect mobilalkalmazás") le lehet tölteni egy mobileszközre, és így a Home Connect-képes háztartási gépeket („Háztartási gépek") a mobileszköz használatával lehet vezérelni. A Háztartási gép csak Magyarországon lehet. A regisztráció és a Home Connect mobilalkalmazás használata a Home Connect mobilalkalmazás Felhasználási feltételeinek („Felhasználási feltételek") betartásával lehetséges. Ezek a Felhasználási feltételek nem érvényesek azokra a Háztartási gépekre, amelyeknél saját utasításokat és/vagy külön felhasználási feltételeket kell betartani. A készülékkel kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba a Háztartási gép eladójával vagy gyártójával.

1. Szerződő felek

Ezek a Felhasználási feltételek Ön, mint a Home Connect mobilalkalmazás használója, és a Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munich, Germany, tel.: 06 80 200 201, e-mail: info.hu@home-connect.com, vállalat képviseletére jogosult ügyvezető igazgatók: Jürgen Griebsch és Anton Kessler, müncheni kerületi bíróság, cégjegyzékszám: HRB 212586, adószám: DE295664890 („Home Connect GmbH”) között jönnek létre.

2. A szerződés megállapításai

A Home Connect mobilalkalmazás ingyenesen áll az Ön rendelkezésére.

A Home Connect mobilalkalmazást a saját mobiláruház („Online áruház") fiókján keresztül tudja letölteni. A Felhasználási feltételek akkor lépnek hatályba Ön és a Home Connect GmbH között, amikor a Home Connect mobilalkalmazásban lezárja a regisztrációt.

A Home Connect mobilalkalmazásban történt regisztráció után egy megerősítő e-mailt kap a sikeres regisztrációról. Ez az e-mail tartalmaz egy olyan hivatkozást, amelyre rá kell kattintani a regisztráció jóváhagyásához.

A Felhasználási feltételek német és angol nyelven állnak rendelkezésre. Az angol fordítás csak a tájékoztatást szolgálja. A Felhasználási felételek német nyelvű verziója tekintendő jogilag kötelezőnek. A két változat közötti kétértelműség vagy ellentmondás esetén a német nyelvű szöveg az érvényes. Ezért a szerződés megkötése csak német nyelven lehetséges.

A Felhasználási feltételeket előre le lehet tölteni és el lehet menteni. A szerződés szövegét a szerződés létrejötte után Home Connect GmbH elmenti, de Ön ettől kezdve már nem fogja tudni elérni. Ugyanakkor az érvényes Felhasználási feltételeket bármikor meg lehet tekinteni a Home Connect mobilalkalmazásban.

3. Engedélyezett felhasználók és engedélyezett használat

A Home Connect mobilalkalmazás a Háztartási gépekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások vezérlésére és végrehajtására is használható otthoni és egyéni beállításokkal (pl. speciális háztartási gép program használatának ajánlása, receptötletek vagy energiatakarékos használatra vonatkozó javaslatok). Fogyasztóként csak otthoni és saját céljaira használhatja a Home Connect mobilalkalmazást. A Home Connect alkalmazás nem használható kereskedelmi vagy nem otthoni körülmények között. Németországon és Ausztrián kívül csak saját kockázatára és felelősségére használhatja a Home Connect mobilalkalmazást.

4. A Home Connect mobilalkalmazás/internetkapcsolat használatának műszaki követelményei

A Home Connect mobilalkalmazást egy megfelelő operációs rendszerrel rendelkező okostelefonra/táblagépre kell telepíteni ( lásd még a GYIK-et ), amely internetkapcsolattal rendelkezik. A Home Connect alkalmazás használatához egy Háztartási gépre és útválasztóval létesített Wi-Fi hálózatra van szükség, amelyen keresztül a Háztartási gép és az okostelefon/táblagép csatlakozik. Másik lehetőség, hogy az okostelefonhoz/táblagéphez mobil adatkapcsolatra van szükség, ha a Home Connect mobilalkalmazást annak a Wi-Fi hálózatnak a hatókörén kívül kívánjuk használni, ahol a Háztartási gép található. A Wi-Fi hálózat fenntartásával és bármely más mobil adatkapcsolattal kapcsolatos költség Önt terheli. Ön, és/vagy az Ön által választott internetszolgáltató viseli a kizárólagos felelősséget az adat- vagy internetkapcsolat meglétéért és minőségéért.

A felhasználó-azonosító, a Háztartási készülékekre vonatkozó információk és a kiadott utasítások adat- vagy internetkapcsolaton keresztül kerülnek a kiszolgálóra, amely aztán koordinálja az utasítások végrehajtását.

Ha a kiszolgálóval való internetkapcsolata megszakadt vagy szándékosan megszakították, akkor a Wi-Fi hálózaton belül még lehetséges a Home Connect mobilalkalmazás alapfunkcióinak használata ott, ahol a Háztartási gép található (csak Wi-Fi). Az alapvető funkciók a Háztartási gépek részleges vezérlését jelentik a Home Connect mobilalkalmazással. Nem javasoljuk hosszabb távon a Háztartási gép csak Wi-Fi.vel történő használatát, mivel így nem kap információkat a szükséges szoftverfrissítésekről és ezeket le sem tudja letölteni.

A Home Connect mobilalkalmazás összes funkciója és a megbízható működése a Háztartási gépnél csak akkor biztosítható, ha rendszeresen telepíti a legújabb frissítéseket. Ön elfogadja, hogy szükség van az egyes Háztartási gépek szoftverének frissítésére. A szoftverfrissítést a Háztartási gép jelzi, és a készüléken való telepítés előtt kéri az Ön jóváhagyását a szoftverfrissítés elvégzésére.

5. Regisztráció, kezdeti lépések

A mobilalkalmazás első alkalommal történő használata előtt a Home Connect mobilalkalmazásban regisztrálnia kell Home Connect felhasználóként. Ehhez szükség van az Ön keresztnevére, vezetéknevére, e-mail címére (felhasználó-azonosító) és egy személyes jelszóra. A mobilalkalmazás egy későbbi verziójában, a regisztrációs folyamat részeként, a Home Connect mobilalkalmazás használatához szükség lehet egyéb információk (pl. lakóhelyének) megadására is. Ha Ön már regisztrált felhasználó, akkor ezekkel az adatokkal - amennyiben kívánja - a későbbiekben kérésre kiegészítheti a felhasználói adatait. Azoknak a felhasználóknak, akik ebben a későbbi időpontban újonnan regisztrálnak a mobilalkalmazásba, ezeket az információkat már kötelező lesz megadni. A Home Connect mobilalkalmazás tartalmaz egy útmutatót a regisztrálás és a kezdeti lépések elősegítésére.

6. Otthoni csatlakozási funkciók

A Háztartási gépeket online vagy offline állapotban lehet működtetni. Offline módban a készülék normál, „nem hálózati" állapotban működik, és nem lehet a Home Control mobilalkalmazással vezérelni. Online módban a Háztartási gépet ezen felül a Home Connect mobilalkalmazással is vezérelni lehet. A Home Connect mobilalkalmazásban rendelkezésre álló funkciók függenek az adott készülék típusától, és a leírásuk a Háztartási készülék használati utasításába/felhasználási feltételeiben található.

Biztonsági okokból egyes Home Connect funkcióknál a Home Connect mobilalkalmazásban kiadott utasításon túl szükség van a Háztartási gépen megadott kézi jóváhagyásra (pl. szoftverfrissítéseknél) vagy kézi aktiválásra (pl. távoli indításnál) is.

Jelenleg az adott Háztartási géptől függően, a Home Connect mobilalkalmazás alapvetően a Home Connect mobilalkalmazás leírásában, az alkalmazás-áruházban és a www.Home-connect.com weboldalon ismertetett funkciókat biztosítja. A Home Control mobilalkalmazás funkciói a jövőben megváltozhatnak, elsősorban bővülhetnek.

7. Ügyfél kötelezettségei/a Home Connect mobilalkalmazás frissítése

Ön köteles a hozzáférési adatait (felhasználói azonosító és jelszó) bizalmasan kezelni. Ezeknek az adatoknak harmadik féllel történő megosztása szigorúan tilos.

Ha engedélyezi harmadik fél számára a saját okostelefonjára/táblagépére telepített Home Connect mobilalkalmazás használatát, akkor Ön a felelős azért, hogy ez a harmadik fél ezeknek a Felhasználási feltételeknek és az érvényes törvényeknek megfelelően használja a Home Connect mobilalkalmazást.

A Home Connect rendszer működőképességének fenntartása érdekében, késedelem nélkül telepítenie kell a Home Connect mobilalkalmazáshoz kiadott frissítéseket. Különben az ön részéről felmerülő bármely meghibásodással vagy felelősséggel kapcsolatos igény az érvényét veszti.

8. Használati jogok

A Home Connect mobilalkalmazást, és az azzal kapcsolatos szolgáltatásokat, összegyűjtött adatokat és információkat csak akkor használhatja, ha azok a Felhasználási feltételek és az érvényes törvények alapján engedélyezettek. A Home Connect GmbH fenntartja a Home Connect mobilalkalmazással, az azzal kapcsolatos szolgáltatásokkal, összegyűjtött adatokkal és információkkal kapcsolatos minden szerzői jogi vagy egyéb jogot, hacsak a Felhasználási feltételek azt máshogy nem szabályozzák. Különösen a Home Connect mobilalkalmazás szoftverét nem lehet harmadik fél számára sokszorosítani, nem lehet lefordítani, szerkeszteni, átrendezni vagy átdolgozni, árusítani vagy nyilvánosan elérhetővé tenni. Senki sem kódolhatja ki, szedheti részekre vagy készíthet biztonsági másolatot a szoftverről, kivéve, ha ezt a vonatkozó szerzői jogi törvények lehetővé teszik (a német szerzői jogi törvény (UrhG) 69d és 69e bekezdése és az osztrák szerzői jogi törvény (UrhG) 40e bekezdése alapján).

9. Felelősség

A Home Connect GmbH mindent elkövet a Home Connect mobilalkalmazás folyamatos fejlesztése érdekében. Ezek a fejlesztések a frissítések telepítésével jutnak el Önhöz. Ezentúl Home Connect GmbH csak akkor köteles bármely hibát orvosolni, ha csalárd módon titkolta el az ilyen hiba meglétét.

Home Connect GmbH csak akkor tehető felelőssé, ha szándékosan vagy súlyosan gondatlanul járt el. A felelősség nem korlátozható haláleset, sebesülés, egészségkárosodás, illetve kötelező törvényi előírás (pl. termékfelelősségi törvény) esetén.

10. Home Connect mobilalkalmazás használatának megszüntetése/harmadik fél lemondása

Ha a továbbiakban valamilyen ok miatt nem kívánja használni a Home Connect mobilalkalmazást, vagy törölni kívánja a felhasználó-azonosítóját, akkor nyissa meg a Home Connect mobilalkalmazást és válassza a „Beállítások" menüpontot, vagy nyissa meg a GYIK-et. Ott további információk találhatóak a Home Connect mobilalkalmazás okostelefonról/táblagépről való törléséről vagy egyszerűen a regisztráció törléséről.

Home Connect GmbH Önhöz hasonlóan bármikor jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül vagy 5 munkanap felmondási idővel az Önnel kötött felhasználói szerződés felmondására, előírás szerint, utóbbi főleg abban az esetben, ha Home Connect GmbH a Home Connect mobilalkalmazás működtetésének felfüggesztése mellett dönt.

Ha az okostelefonját/táblagépét harmadik félnek értékesíti, akkor jelentkezzen ki a Home Connect mobilalkalmazásból, és törölje azt. Ha a Háztartási gépét értékesíti, akkor állítsa annak hálózati beállításait alaphelyzetbe. Ezután az okostelefon/táblagép nem lesz képes a felhasználói fióknak vagy a Háztartási gépnek utasítást adni vagy ezekkel kapcsolatot teremteni.

11. Felhasználási feltételek kiegészítése

Alkalmanként szükség lehet arra, hogy a Home Connect GmbH kiegészítse ezeket a Felhasználási feltételeket. Ezekben az esetekben a kiegészített Felhasználási feltételek, a verziószámra való hivatkozással együtt és/vagy a frissítés dátuma a Home Connect mobilalkalmazás következő frissítésével együtt elérhetővé válik az Ön számára. Erről a kiegészítésről a Home Connect mobilalkalmazás következő használatakor is tájékoztatjuk, amikoris kimondottan el kell fogadnia a kiegészített Felhasználási feltételeket. Enélkül a jóváhagyás nélkül a mobilalkalmazás használata nem lehetséges (egy várakozási idő letelte után), és ez a szerződés felbontottnak tekintendő.

12. Alkalmazandó törvények

Ezekre a Felhasználási feltételekre annak az országnak a törvényei vonatkoznak, amely az Ön szokásos tartózkodási helye, kivéve, ha ennek az országnak a jogszabályai ellentétben vannak az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményével (CISG).

13. Adatvédelemmel kapcsolatos jóváhagyás

Ön jóváhagyja, hogy a Home Connect GmbH jogosult a regisztrációnál megadott adatok valamint a mobilalkalmazás és a háztartási gép használatából származó adatok („személyes adatok") összegyűjtésére, feldolgozására és használatára a Home Connect GmbH és valamely harmadik fél termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos egyéni érdeklődési kör meghatározása és reklámozása céljából, és ezekkel a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, az egyéni érdeklődésnek megfelelő információkat a mobilalkalmazásban bemutatni.

Az ezekre a célokra feldolgozott személyes adatok a következők:

Regisztrációs adatok: Keresztnevet, vezetéknevet, e-mail címet és a háztartási gép típusát és modelljét automatikusan begyűjti a háztartásigéppel való kapcsolaton keresztül.

Mobilalkalmazás adatainak felhasználása: Használt mobilalkalmazás, a háztartási gép vezérlésére kiadott utasítások, megjelenített receptajánlatok, IP-címek, megjelenített reklámokkal kapcsolatos tevékenységek.

Háztartási gép használatából származó adatok: Háztartási gép típusa és modellje, háztartási gép programjai és beállításai, háztartási gép helye, és az ottani vízkeménység, valamint a háztartási gép működtetése.