Home Connect honlappal kapcsolatos adatvédelmi figyelmeztetés

Mi komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét. Műszaki és szervezeti lépések segítségével biztosítjuk, hogy az adatvédelmi szabályokat mind vállalatunk, mind beszállítóink betartsák.

Az alkalmazható adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk a Home Connect Information Service használatával kapcsolatban megszerzett adatok típusáról, mértékéről és összegyűjtésüknek céljáról, feldolgozásáról és használatáról.

Ez az adatvédelmi figyelmeztetés nem vonatkozik a Home Connect háztartási gépek vezérlésére szolgáló Home Connect mobilalkalmazás használatával kapcsolatos személyes adatok összegyűjtésére, feldolgozására és használatára.

1. Felelős testület

Ennek a honlapnak („Home Connect Information Service") a működtetőjeként a Home Connect GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich („Mi" ebben a figyelmeztetésben) vagyunk a felelős testület a Home Connect Information Service felhasználók („Önök") személyes adatainak kezeléséért.

2. Adatgyűjtés és -felhasználás

A Home Connect Information Service a személyes adatok megadása nélkül is használható. Az Information Service használatakor alaphelyzetben összegyűjtött információk részletes leírása a 3. és 4. tételnél található.

Az Ön által megadott személyes adatok használata és feldolgozása csak abból a célból történik amely célra Ön megadta azokat. Például a kapcsolatfelvételi űrlapnál megadott információkat csak az érdeklődés feldolgozása során használjuk.

3. Webkiszolgáló naplózási adatai

A Home Connect Information Service elérésekor a webböngésző műszakilag úgy van konfigurálva, hogy a következő adatokat („naplóadatokat") továbbítja a webkiszolgálónkra, amelyet aztán a naplófájlokban tárolunk:

 • Belépés dátuma
 • Belépés ideje
 • Hivatkozott honlap címe
 • Betöltött fájl
 • Adatátvitel mennyisége
 • Böngésző típusa és verziója
 • Operációs rendszer
 • IP-cím
 • Internetszolgáltatójának tartományneve

Ezek az információk nem teszik lehetővé az Ön azonosítását. Ezekre az információkra műszaki okok miatt van szükség azért, hogy az Ön által kért tartalmat megfelelően tudjuk leszállítani, és ezek összegyűjtése elkerülhetetlen feltétele a honlapok használatának. A naplóadatokat kizárólag statisztikai célókból elemezzük, hogy fejleszteni tudjuk a weboldalunkat és a hozzá szükséges technológiát, és a későbbiekben töröljük azt.

A naplóadatok tárolása az egyéb adatoktól (pl. a 4. tételnél felsorolt adatoktól) elkülönítve történik, amelyek összegyűjtése a Home Connect Information Service használatának részét képezi.

4. Profilok alkalmazása álnevek használatával

Weboldalunk sütiket és nyomkövető képpontokat használ a Home Connect Information Service használatára vonatkozó adatok összegyűjtése céljából, amelyet reklámozásra és piackutatásra használunk fel, hogy a Home Connect Information Service megfeleljen a felhasználók igényeinek. A felhasználási adatok összegyűjtését és a felhasználói profil létrehozását névtelen alapon, egy süti azonosító használatával végezzük. Ezeket a felhasználási profilokat kizárólag névtelenül hozzuk létre és tároljuk, és nem társítjuk az Ön nevéhez vagy egyéb olyan információhoz, amely felfedné az Ön személyazonosságát.

A felhasználási adatokat és a felhasználói profilok létrehozását az Adobe Analytics szolgáltatás segítségével végezzük, melyet Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland („Adobe") fejlesztett ki. A Home Connect Information Service használatával kapcsolatos információk az Adobe kiszolgálóira kerülnek, ahol megtörténik az elemzésük, majd az összevont adatok, amelyek megmutatják a honlap általános használatának tendenciáit, visszakerülnek hozzánk.

Önnek jogában áll kifogásolni a felhasználási adatainak összegyűjtését és a névtelen felhasználói profiljának ilyen módon történő létrehozását (leiratkozás). Leiratkozását a Adobe leiratkozó weboldalán regisztrálhatja

5. Adatok továbbítása harmadik, külső félnek

Számos különböző szolgáltatóval dolgozunk együtt, akik biztosítják a Home Connect Information Service szolgáltatást. Feltételezve, hogy mi kötelezzük ezeket az alvállalkozókat, hogy az adatok feldolgozása közben tartsák be a szigorú előírásainkat és megbízott adatfeldolgozóként a German Federal Data Protection Act (Német szövetségi adatvédelmi törvény - BDSG) 11. bekezdése alapján dolgozzanak, akkor ezeknek a külső feleknek nincs szüksége az Ön jóváhagyására az adatainak feldolgozásakor. Egyéb esetekben, amikor az adatvédelmi előírások alapján meg kell kérnünk a jóváhagyását ahhoz, hogy a Home Connect Information Service szolgáltatással kapcsolatos személyes adatait továbbítsuk, erről külön értesítjük Önt, és az előzetes jóváhagyása nélkül nem továbbítjuk az adatait.

6. Más honlapokra mutató hivatkozások

A Home Connect Information Service más honlapokra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Az adatvédelmi előírások betartása vagy be nem tartása szempontjából nincs befolyásunk ezeknek az oldalaknak a működtetőire.

7. Információhoz, javításhoz, törléshez és adatok tiltásához való jog

Adatvédelmi vagy személyes adatokkal kapcsolatos javítási, tiltási vagy törlési kérésekkel és kérdésekkel forduljon közvetlenül a honlap jogi nyilatkozatában szereplő kapcsolattartó személyhez.

8. Változások az adatvédelmi nyilatkozatban

Ha a szolgáltatásunkban bármilyen olyan változás történne, amely lényeges hatással van az adatvédelemre, például új szolgáltatást vezetünk be vagy meg kell felelni a jelenlegi törvényi előírásoknak, akkor az adatvédelmi nyilatkozat is aktualizálásra kerül.

Utolsó frissítés: 2014.08.24

Az adatvédelmi nyilatkozatot innen lehet letölteni.

Adatvédelmi nyilatkozat a Home Connect mobilalkalmazáshoz (Magyarország)

A Home Connect GmbH nagyra értékeli az ügyfelek bizalmát. A bizalom elnyerése érdekében a Home Connect mobilalkalmazással („Mobilalkalmazás") kapcsolatos személyes adatok kezelésekor tiszteletben tartjuk az Ön által megadott információk titkosságát. Ez az adatvédelmi nyilatkozat határozza meg, hogy ki a felelős az Öntől származó személyes adatok begyűjtéséért, feldolgozásáért és felhasználásáért, és azért, hogy mi mit kezdünk ezekkel a személyes adatokkal.

1. Felelős testület

A Home Connect GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 Munich („Home Connect GmbH") felelős a mobilalkalmazással kapcsolatban beszerzett személyes adatok begyűjtéséért, feldolgozásáért és felhasználásáért.

2. Személyes adatok kategóriái

A Home Connect háztartási gépek („háztartási gépek") vezérlésénél használt Home Connect mobilalkalmazással a Home Connect GmbH a következő személyes adatokat gyűjti be, dolgozza fel és használja Önről („személyes adatok"):

Regisztrációs adatok: Keresztnevet, vezetéknevet, e-mail címet és a háztartási gép típusát és modelljét automatikusan begyűjti a háztartásigéppel való kapcsolaton keresztül.

Mobilalkalmazás adatainak felhasználása: Használt mobilalkalmazások, háztartási gép vezérlésére kiadott utasítások, IP-cím, megjelenített hirdetésekkel végzett műveletek, hirdetésazonosító.

Háztartási gép használatából származó adatok: Háztartási gép típusa és modellje, háztartási gép programjai és beállításai.

3. Cél

A személyes adatok összegyűjtése és felhasználása a mobilalkalmazás és a biztosított kiegészítő szolgáltatások végrehajtása céljából történik.

A használati feltételek elfogadásakor megadott jóváhagyásától függően, a személyes adatokat a Home Connect GmbH és harmadik fél által biztosított termékek és szolgáltatások iránti egyéni érdeklődési kör meghatározására is használjuk, hogy információkat adhassunk a mobilalkalmazásban elérhető termékekről és szolgáltatásokról. Ezt a jóváhagyást a mobilalkalmazás „Beállítások" részében jövőbeli hatállyal bármikor vissza lehet vonni.

A használati adatait azonosításra nem alkalmas módon a következő célokra is felhasználjuk:

 • A termékek és szolgáltatások skálájának fejlesztése, különös tekintettel a nem használt és gyakran használt programokra és a mobilalkalmazás valamint a háztartási gép funkcióira
 • A mobilalkalmazás és a háztartási gép még inkább felhasználóbaráttá tétele.

4. Adatfeldolgozók

A személyes adatainak feldolgozását és felhasználását alvállalkozóink végzik, pl. az IT szolgáltató vagy az ügyfélszolgálatot végző alvállalkozót bíztuk meg a szerződéses adatok feldolgozásával. BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Straße 34, 81739 D-Munich, segít minket a mobilalkalmazás működtetésében, valamint a hozzá tartozó adatfeldolgozásban, míg BSH Hausgeräte Service GmbH Carl-Wery-Straße 34, 81739 D-Munich működteti az ügyfélszolgálatunkat.

5. Műszaki nyomkövetési eszközök

A mobilalkalmazás az Adobe/Analytics („Analytics") elemző és nyomkövető szolgáltatását használja. Az Analytics „sütiket" használ, amelyek az eszközön tárolt szövegfájlok és a mobilalkalmazás használatának elemzésére szolgálnak. A mobilalkalmazás használatáról készített, a süti által létrehozott információk tárolása az Egyesült Államokban található Analytics kiszolgálón történik. A mobilalkalmazásnál működik az IP névtelenség, így az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térség többi aláírója országaiban élő Analytics felhasználók IP-címe lerövidítésre kerül. A teljes IP-cím csak kivételes körülmények között kerül továbbításra az Egyesült Államokban található Analytics kiszolgálóra és a rövidítésük ott történik meg. Az Analytics ezeket az információkat a mobilalkalmazás használati adatainak a mobilalkalmazás működtetőjének nevében történő értékelésére, jelentések készítésére és a mobilalkalmazás használatával kapcsolatos további szolgáltatások biztosítására használja, Az Analytics keretében a böngésző által továbbított IP címek nincsenek más, az Analytics által tárolt adatokhoz társítva. Ezek a sütik legkésőbb 24 hónap elteltével törlődnek. A böngészőszoftverben vagy az eszközön megfelelő beállítások kiválasztásával megelőzhető a sütik tárolása. Ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy ebben az esetben nem fogja tudni a mobilalkalmazás összes funkcióját használni. A mobilalkalmazás használatával kapcsolatos adatok (ideértve az IP-címet is) tárolását vagy az adatok Analytics által történő feldolgozását úgy is megakadályozhatja, hogy kikapcsolja az Analyticset a következő leiratkozó oldalon: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

6. Az adatvédelmi nyilatkozat kiegészítése

A felhasználóinknak nyújtott szolgáltatások javítása érdekében a mobilalkalmazás továbbfejlesztésekor szükségessé válhat a jelenlegi adatvédelmi nyilatkozat kiegészítése - például új technológia vagy szolgáltatás bevezetése esetén. A Home Connect GmbH fenntartja a jogot jelen nyilatkozat szükség szerinti módosítására vagy kiegészítésére. Minden módosítás itt jelenik meg. Emiatt a felhasználóknak az adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi verziójának megismerése érdekében rendszeresen ellenőrizniük kell a mobilalkalmazást.

7. Jogok és szerződéses részletek

A megadott jóváhagyást jövőbeli hatállyal bármikor vissza lehet vonni. Bármely kérdés esetén, vagy ha élni kíván az adatvédelmi törvények által a jóváhagyás visszavonására, információs rendelkezésre, vagy az adatok javítására, törlésére vagy tiltására biztosított jogával, akkor lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail címen: thomas.barth@bshg.com.

8. Más szolgáltatók tartalmára vonatkozó felelősség (külső hivatkozások)

A német telemédia törvény (Telemediengesetz – TMG) 7. bekezdésének 1. paragrafusa alapján, az általános szabályozás szerint Home Connect GmbH tartalomszolgáltatóként felelős a „saját tartalomért“ melyet a www.home-connect.com honlapon tesz közzé.

Különbséget kell tenni a saját tartalom és az egyéb szolgáltatók által közzétett oldalakra mutató hivatkozások között. A Home Connect GmbH ezeken a hivatkozásokon keresztül teszi elérhetővé a „harmadik féltől származó tartalmat". Ezt a tartalmat úgy lehet felismerni, hogy az egeret a hivatkozás fölé visszük, mivel ekkor lesz látható, hogy az nem a www.home-connect.com tartománynevet használja.

Amikor ezeket a hivatkozásokat először bevezettük, ezt a harmadik féltől származó tartalmat ellenőriztük, hogy nem merülhet-e fel polgári vagy büntetőjogi felelősség kérdése. Ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy a különböző szolgáltatók ne változtassák folyamatosan az oldalak tartalmát. Home Connect GmbH nem figyeli folyamatosan az ilyen változtatásokat, amelyek esetleg felvetnék a felelősség kérdését azokon az oldalakon, amelyekre a honlapján a hivatkozások mutatnak. Ha úgy gondolja, hogy valamelyik hivatkozott külső weboldal törvénysértést követ el, vagy bármilyen okból nem megfelelő a tartalma, úgy kérjük, értesítsen minket a megadott elérhetőségi adatok valamelyikén.