Πάροχος:
Υπεύθυνος για την εφαρμογή/ιστοσελίδα Home Connect
Home Connect GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 Μόναχο
Γερμανία

Εκπροσωπείται από τους εκτελεστικούς διευθυντές:
Anton Kessler
Mario Pieper

Τηλέφωνο:
Ελλάδα: +30 18182 - Επιλογή 4 (τυπική χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα)
Κύπρος: +35 77778007

Email:
Για ερωτήσεις σχετικά με το Home Connect:
Ελλάδα: info.GR@home-connect.com
Κύπρος: info.CY@home-connect.com

Μητρώο:
Δικαστήριο του Μονάχου, HRB 212586
VAT: DE295664890

Πληροφορίες νομικού περιεχομένου:
Πνευματικά δικαιώματα:

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το κείμενο, οι εικόνες, τα γραφικά, ο ήχος, τα κινούμενα στοιχεία, τα βίντεο και η διάταξή τους στην εφαρμογή/διαδικτυακή τοποθεσία υπόκεινται σε νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και άλλη νομοθεσία προστασίας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση ή διάθεση σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς του περιεχομένου αυτής της εφαρμογής/διαδικτυακής τοποθεσίας. Ορισμένες εικόνες ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Δικαιώματα μάρκας και παραχώρησης άδειας χρήσης:
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα της εφαρμογής/διαδικτυακής τοποθεσίας προστατεύονται.

Ευθύνη για περιεχόμενο άλλων παρόχων (εξωτερικοί σύνδεσμοι):
Ως πάροχος περιεχομένου σύμφωνα με την Ενότητα 7(1) του γερμανικού Νόμου περί Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Μέσων (TMG), η εταιρεία Home Connect GmbH είναι υπεύθυνη σύμφωνα με τη γενικότερη νομοθεσία περί "εσωτερικού περιεχομένου" που διατίθεται για χρήση μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας www.home-connect.com.

Στο εν λόγω εσωτερικό περιεχόμενο δεν περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι για περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από άλλους παρόχους. Ως προς αυτό το θέμα, μέσω του συνδέσμου, ο οποίος μπορεί να ταυτοποιηθεί ως τέτοιος βάζοντας τον δείκτη του ποντικιού επάνω του για να αναδειχθεί η σύνδεση σε κάποιον άλλο τομέα πέραν του www.home-connect.com, η Home Connect GmbH διαθέτει "περιεχόμενο τρίτων" για χρήση.

Κατά την αρχική προσθήκη του συνδέσμου, το περιεχόμενο τρίτου μέρους είχε ελεγχθεί για να εξακριβωθεί ότι δεν συντρέχει ενδεχόμενη παραβίαση της αστικής ή ποινικής νομοθεσίας. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ο πάροχος να έχει αλλάξει το περιεχόμενο στο διάστημα που μεσολάβησε. Η εταιρεία Home Connect GmbH δεν παρακολουθεί συνεχώς το περιεχόμενο της διαδικτυακής τοποθεσίας της στο οποίο δημοσιεύει συνδέσμους για τυχόν αλλαγές που θα μπορούσαν να συνιστούν παραβίαση της αστικής ή ποινικής νομοθεσίας. Αν πιστεύετε ότι οι εξωτερικές διαδικτυακές τοποθεσίες στις οποίες οδηγούν οι σύνδεσμοι της τοποθεσίας μας παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία ή περιέχουν άλλως απαράδεκτο περιεχόμενο, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στη σημείωση νομικού περιεχομένου.