Δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων για τη διαδικτυακή τοποθεσία Home Connect

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι ζήτημα ύψιστης σημασίας για εμάς. Έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την τήρηση των κανονισμών περί προστασίας δεδομένων, τόσο από εμάς όσο και από τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, παραθέτουμε παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, την έκταση και τον σκοπό της συλλογής, της επεξεργασίας και της χρήσης δεδομένων που αντλήθηκαν σε σχέση με την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Home Connect.

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν καλύπτει τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την από μέρους σας χρήση της εφαρμογής Home Connect, η οποία έχει σχεδιαστεί για τον χειρισμό των οικιακών συσκευών Home Connect.

1. Αρμόδιος φορέας

Ως φορέας λειτουργίας της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας ("Υπηρεσία Πληροφοριών Home Connect"), η εταιρεία Home Connect GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Μόναχο, (στο εξής, "Εμείς") είναι αρμόδια για τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Υπηρεσίας Πληροφοριών Home Connect (στο εξής, "Εσείς").

2. Συλλογή και χρήση δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Πληροφοριών Home Connect χωρίς να αποκαλύπτετε τα στοιχεία σας. Στα σημεία 3 και 4 παρακάτω, παρατίθενται λεπτομέρειες για τις τυπικές πληροφορίες που συλλέγουμε όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία Πληροφοριών.

Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τυχόν προσωπικά δεδομένα που μας κοινοποιείτε, για τον σκοπό για τον οποίο παρέχετε τα εν λόγω δεδομένα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που καταχωρείτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

3. Δεδομένα καταγραφής διαδικτυακού διακομιστή

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία Πληροφοριών Home Connect, το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διαδίκτυο είναι τεχνικά διαμορφωμένο έτσι ώστε να μεταδίδει αυτόματα στον διαδικτυακό διακομιστή μας τα ακόλουθα δεδομένα ("δεδομένα καταγραφής"), τα οποία στη συνέχεια συνεχεία αποτυπώνουμε σε αρχεία καταγραφής:

Ημερομηνία πρόσβασης

Ώρα πρόσβασης

Διεύθυνση URL της διαδικτυακής τοποθεσίας παραπομπής

Ανακτηθέν αρχείο

Όγκος δεδομένων που μεταδόθηκε

Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης

Λειτουργικό σύστημα

Διεύθυνση IP

Όνομα τομέα του παρόχου πρόσβασης στο Internet

Πρόκειται αποκλειστικά για πληροφορίες που δεν καθιστούν δυνατή την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τεχνικούς λόγους, με σκοπό την ορθή προβολή του περιεχομένου που ζητήσατε, και η διαδικασία συλλογής είναι ένα αναπόφευκτο επακόλουθο της χρήσης διαδικτυακών τοποθεσιών. Τα δεδομένα καταγραφής υποβάλλονται σε ανάλυση αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, με στόχο τη βελτίωση της διαδικτυακής τοποθεσίας μας και της υποκείμενης τεχνολογίας της, ενώ στη συνέχεια διαγράφονται.

Τα δεδομένα αρχείου καταγραφής αποθηκεύονται ξεχωριστά από άλλα δεδομένα (π.χ. τα δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 4 παρακάτω), τα οποία συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της από μέρους σας χρήσης της Υπηρεσίας Πληροφοριών Home Connect.

4. Προφίλ χρήσης με ψευδώνυμο

Χρησιμοποιούμε cookies και tracking pixels για τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Home Connect, για διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας μάρκετινγκ, καθώς και με σκοπό την προσαρμογή της Υπηρεσίας Πληροφοριών Home Connect στις ανάγκες των χρηστών της. Η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων χρήσης και η δημιουργία προφίλ χρήσης πραγματοποιείται ανώνυμα, χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό cookie. Δημιουργούμε και αποθηκεύουμε αυτά τα προφίλ χρήσης αποκλειστικά σε ανώνυμη μορφή και δεν τα συνδυάζουμε με το όνομά σας ή τυχόν άλλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας.

Καταγράφουμε δεδομένα χρήσης και δημιουργούμε προφίλ χρήσης με τη βοήθεια της υπηρεσίας Adobe Analytics της Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ιρλανδία ("Adobe"). Οι πληροφορίες που αφορούν την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Home Connect διαβιβάζονται στους διακομιστές της Adobe, όπου υποβάλλονται σε ανάλυση και επιστρέφονται σε εμάς ως συγκεντρωτικά δεδομένα, μέσα από τα οποία αναδεικνύονται τάσεις αναφορικά με τη γενική χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας.

Έχετε το δικαίωμα να μην δεχτείτε τη συγκέντρωση δεδομένων χρήσης σας και τη δημιουργία σχετικού ανώνυμου προφίλ χρήσης (δήλωση εξαίρεσης). Μπορείτε να δηλώσετε την άρνησή σας σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία εξαίρεσης της Adobe

5. Προώθηση των δεδομένων σε εξωτερικά τρίτα μέρη

Συνεργαζόμαστε με πολλούς διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών για την παροχή της Υπηρεσίας Πληροφοριών Home Connect. Με την προϋπόθεση ότι έχουμε δεσμεύσει τους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών να ενεργούν σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες μας κατά την επεξεργασία δεδομένων, ως διορισμένοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με την Ενότητα 11 του γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (BDSG), δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας από τα εν λόγω εξωτερικά μέρη. Αν, σε άλλες περιπτώσεις, απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για την παροχή προσωπικών δεδομένων χρηστών της Υπηρεσίας Πληροφοριών Home Connect στους παρόχους υπηρεσιών, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά και δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή σας.

6. Σύνδεσμοι για άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Home Connect περιέχει συνδέσμους προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε με κανέναν τρόπο τη συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση των φορέων λειτουργίας αυτών των τοποθεσιών με τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

7. Δικαίωμα πληροφόρησης και διόρθωσης, διαγραφής και αποκλεισμού δεδομένων

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ή αιτήσεις για τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, απευθυνθείτε απευθείας στα αρμόδια άτομα που αναφέρονται στη σημείωση νομικού περιεχομένου της διαδικτυακής τοποθεσίας.

8. Αλλαγές στην παρούσα δώληση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα τροποποιηθεί, αν κριθεί απαραίτητο, για να συμπεριληφθούν τυχόν αλλαγές στις υπηρεσίες μας οι οποίες σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων, π.χ. σε περίπτωση παρουσίασης νέων υπηρεσιών ή με σκοπό τη συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμη για λήψη εδώ .

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών δεδομένων για την εφαρμογή Home Connect

Η εταιρεία Home Connect GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Μόναχο, Γερμανία (στο εξής αναφερόμενη ως “Home Connect” ή “εμείς”), είναι ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με την εφαρμογή Home Connect (στο εξής αναφερόμενη ως η "Εφαρμογή").

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παρακάτω επεξηγείται ο τρόπος αντιμετώπισης των δεδομένων αυτών.

1. Τύποι προσωπικών δεδομένων

Σε ό,τι αφορά τη χρήση της Εφαρμογής, η Home Connect συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί κυρίως τους παρακάτω τύπους προσωπικών δεδομένων.

a. Βασικά δεδομένα χρήστη

Τα δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σε σχέση με τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη (εγγραφή) είναι τα εξής:

• Στοιχεία που παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής, όπως:

– όνομα και επίθετο,

– διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αναγνωριστικό χρήστη),

– χώρα στην οποία λειτουργείτε την (τις) οικιακή(ές) συσκευή(ές) σας,

– κωδικός πρόσβασης.

Τα στοιχεία που ζητούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

• Πληροφορίες που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε κατά τη διαδικασία εγγραφής:

– ρύθμιση γλώσσας της κινητής σας συσκευής,

– συναίνεση και αναγνώριση των όρων χρήσης, καθώς και δήλωση ότι λάβατε γνώση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων,

– κατάσταση του λογαριασμού χρήστη (ενεργοποιημένος/απενεργοποιημένος),

– προεπιλεγμένη ρύθμιση παρακολούθησης εφαρμογής (ανάλογα με την επιλογή χώρας, βλ. στοιχείο 6 παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες).

b. Βασικά δεδομένα συσκευής

Τα δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σχετικά με τη σύνδεση της οικιακής σας συσκευής στον λογαριασμό χρήστη είναι τα εξής:

– μάρκα της οικιακής συσκευής (π.χ. Bosch ή Siemens),

– σειριακός αριθμός και, εάν υπάρχει, ημερομηνία κατασκευής της συσκευής (οι λεγόμενοι αριθμοί E (πλήρες μοντέλο) και FD (παραγωγής) - οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται επίσης στην ετικέτα της συσκευής),

– το μοναδικό αναγνωριστικό του προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείται στην οικιακή συσκευή (η λεγόμενη διεύθυνση MAC).

Τα δεδομένα αυτά αντιστοιχίζονται στο λογαριασμό χρήστη για κάθε συνδεδεμένη οικιακή συσκευή, στη λειτουργία "Home Connect".

c. Δεδομένα χρήσης συσκευής

Τα δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σχετικά με τη σύνδεση της οικιακής συσκευής είναι τα εξής:

• επιλεγμένες βασικές ρυθμίσεις, επιλογή προγράμματος και ρυθμίσεις αγαπημένου προγράμματος στην οικιακή συσκευή, ή μέσω της Εφαρμογής,

• δεδομένα κατάστασης της συσκευής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος, κατάσταση εξαρτημάτων, αλλαγές κατάστασης της συσκευής (π.χ. αλλαγή τρόπου λειτουργίας, άνοιγμα ή κλείσιμο θυρών/μπροστινού πάνελ, αλλαγές θερμοκρασίας, στάθμης πλήρωσης) και μηνύματα κατάστασης από την οικιακή συσκευή (π.χ. όταν η συσκευή έχει υπερθερμανθεί, το δοχείο νερού είναι άδειο κ.λπ.).

d. Δεδομένα χρήσης εφαρμογής

Τα δεδομένα χρήσης της εφαρμογής είναι δεδομένα που δημιουργούνται από την αλληλεπίδρασή σας με την Εφαρμογή, όπως τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιείτε, τα κλικ που κάνετε στα κουμπιά ελέγχου της Εφαρμογής, οι επιλογές αναπτυσσόμενων μενού ή και οι ρυθμίσεις των διακοπτών ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. στοιχείο 6.

2. Προβλεπόμενες χρήσεις

Χρησιμοποιούμε τους προαναφερθέντες τύπους δεδομένων μόνο με τη συναίνεσή σας, εφόσον αυτή απαιτείται:

• για να παρέχουμε τα χαρακτηριστικά της Εφαρμογής και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Εφαρμογής (1.α.-γ.),

• για να διορθώνουμε σφάλματα (1.β. και γ.),

• για να κάνουμε την Εφαρμογή ακόμα πιο φιλική προς το χρήστη (1.δ.),

• για να βελτιώνουμε τη γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, ειδικά σε ό,τι αφορά προγράμματα που δεν χρησιμοποιούνται ή και δεν χρησιμοποιούνται συχνά και άλλα χαρακτηριστικά της Εφαρμογής και της οικιακής συσκευής (1.γ. και δ.), και

• για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (1.α.-γ.).

3. Γενικά χρονικά διαστήματα αποθήκευσης

Εφόσον δεν υπάρχουν κανονιστικές διατάξεις περί του αντιθέτου, θα ισχύουν τα ακόλουθα γενικά διαστήματα αποθήκευσης:

a. Κύρια δεδομένα χρήστη: διαγραφή αμέσως μετά τη διαγραφή του λογαριασμού χρήστη.

b. Κύρια δεδομένα συσκευής: διαγραφή του συνδέσμου προς τον λογαριασμό χρήστη αμέσως μετά τη διαγραφή της οικιακής συσκευής από τον λογαριασμό χρήστη.

c. Δεδομένα χρήσης συσκευής: αποθήκευση δεδομένων χρήστη για περίοδο δέκα (10) ημερών. Αν ο χρήστης έχει συναινέσει σε μάρκετινγκ κατόπιν αδείας, αποθήκευση δεδομένων χρήστη για τη διάρκεια ισχύος του εν λόγω μάρκετινγκ κατόπιν αδείας.

d. Δεδομένα χρήσης Εφαρμογής: αποθήκευση σε μορφή ψευδώνυμου στο βαθμό κατά τον οποίο και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Enable usage-data tracking" (Να επιτρέπεται η παρακολούθηση δεδομένων χρήσης).

4. Διαχείριση επεξεργασίας δεδομένων

a. Συνδεσιμότητα της οικιακής σας συσκευής

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για να διαχειρίζεστε τη συνδεσιμότητα της οικιακής συσκευής:

• Εάν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση με τον διακομιστή Home Connect έτσι, ώστε κάθε οικιακή συσκευή να συνδέεται ξεχωριστά (στοιχείο μενού Settings (Ρυθμίσεις)  Connectivity settings (Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας)). Αφού το κάνετε αυτό:

– τα δεδομένα χρήσης της συσκευής (1.γ.) δεν θα μεταδίδονται πλέον στον διακομιστή της Home Connect,

– ορισμένες λειτουργίες της Εφαρμογής δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες: συγκεκριμένα, δεν θα μπορείτε να χειρίζεστε την οικιακή συσκευή εκτός της εμβέλειας της σύνδεσης Wi-Fi, ακόμα κι αν υπάρχει διαδικτυακή σύνδεση δεδομένων.

• Εάν χρειαστεί, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση WLAN για κάποια οικιακή συσκευή (στοιχείο μενού Settings (Ρυθμίσεις)  Connectivity settings (Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας)). Αφού το κάνετε αυτό:

– τα δεδομένα χρήσης της συσκευής (1.γ.) δεν θα μεταδίδονται πλέον στον διακομιστή της Home Connect,

– ο χειρισμός της οικιακής συσκευής ενδέχεται να είναι πλέον δυνατός μόνο από την ίδια τη συσκευή, και όχι μέσω της Εφαρμογής.

b. Λογαριασμοί χρήστη και τοπικά δεδομένα Εφαρμογής

Μέσω της Εφαρμογής, μπορείτε να διαχειρίζεστε τους λογαριασμούς χρήστη που έχετε και να διαγράφετε τοπικά αποθηκευμένα δεδομένα της Εφαρμογής.

• Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη που έχετε ("Settings" (Ρυθμίσεις)  "My account" (Ο λογαριασμός μου)  "Delete user account" (Διαγραφή λογαριασμού χρήστη)). Αφού το κάνετε αυτό:

– η σύνδεση μεταξύ της οικιακής σας συσκευής και του λογαριασμού χρήστη που έχετε θα διαγραφεί,

– η οικιακή σας συσκευή δεν θα στέλνει πλέον δεδομένα χρήσης της εφαρμογής στον διακομιστή Home Connect, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λογαριασμοί χρήστη συνδεδεμένοι σε αυτήν (βλ. 1.β. παραπάνω).

• Διαγράφοντας την Εφαρμογή, διαγράφονται επίσης όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον χρήστη και είναι αποθηκευμένα τοπικά.

c. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της οικιακής συσκευής

Μπορείτε να επαναφέρετε την οικιακή σας συσκευή στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Αφού το κάνετε αυτό:

• η οικιακή συσκευή θα χάσει τη σύνδεσή της με τον διακομιστή Home Connect εξαιτίας της επαναφοράς των ρυθμίσεων δικτύου,

• η οικιακή συσκευή δεν θα είναι πλέον συνδεδεμένη με οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη με τον οποίο ήταν προηγουμένως συνδεδεμένη (απαιτείται διαδικτυακή σύνδεση της οικιακής συσκευής) και δεν θα εμφανίζεται στην Εφαρμογή.

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της οικιακής σας συσκευής προτού επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

5. Μετάδοση ή γνωστοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους

Συνεργαζόμαστε με διάφορους φορείς παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία και τη λειτουργία της εφαρμογής και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Στο βαθμό που έχουμε δεσμεύσει αυτούς τους φορείς παροχής υπηρεσιών να επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ως εξωτερικοί φορείς επεξεργασίας δεδομένων, δεν απαιτείται η συναίνεσή σας για ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται από αυτούς.

Εναλλακτικά, εάν απαιτείται η συναίνεσή σας πριν τη μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στους φορείς παροχής υπηρεσιών βάσει του ισχύοντος νόμου για την προστασία απορρήτου δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα μεταδώσουμε τα δεδομένα σας χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή σας.

6. Καταγραφή χρήσης Εφαρμογής

Η Εφαρμογή μπορεί να καταγράφει δεδομένα για τη χρήση της (βλ. στοιχείο 1.δ. παραπάνω). Σε αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιείται η υπηρεσία Adobe Analytics της Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Δουβλίνο 24, Δημοκρατία της Ιρλανδίας (στο εξής αναφερόμενη ως η "Adobe").

Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Enable usage-data tracking" (Να επιτρέπεται η παρακολούθηση δεδομένων χρήσης), τα δεδομένα χρήσης της Εφαρμογής θα αποστέλλονται και θα αποθηκεύονται σε διακομιστή της Adobe στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα δεδομένα χρήσης Εφαρμογής σάς επιτρέπουν να αναλύετε τον τρόπο χρήσης της Εφαρμογής (βλ. στοιχείο 1.δ. παραπάνω). Για την Εφαρμογή αυτή έχει ενεργοποιηθεί η ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP, το οποίο σημαίνει ότι η διεύθυνση ΙΡ που χρησιμοποιείτε περικόπτεται προτού σταλεί στον διακομιστή. Η Adobe θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές εκ μέρους της Home Connect, για να αξιολογεί την από εσάς χρήση της Εφαρμογής και να συντάσσει αναφορές σχετικά με δραστηριότητες μέσω της Εφαρμογής για την Home Connect. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από την κινητή σας συσκευή στο πλαίσιο της υπηρεσίας Adobe Analytics δεν θα συνδυάζεται με άλλα δεδομένα που τηρεί η Adobe ή η Home Connect χωρίς τη ρητή συναίνεσή σας.

Μπορείτε να ελέγχετε την καταχώρηση και την επεξεργασία δεδομένων χρήσης της Εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιείτε) από την Adobe, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τη λειτουργία "Enable usage-data tracking" (Να επιτρέπεται η παρακολούθηση δεδομένων χρήσης). Ανάλογα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία στη χώρα σας, η λειτουργία "Enable usage-data tracking" (Να επιτρέπεται η παρακολούθηση δεδομένων χρήσης) μπορεί να είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

7. Αναφορές σφαλμάτων

Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα HockeyApp (www.hockeyapp.net) για να συλλέγουμε και να αποστέλλουμε ανώνυμες αναφορές σφαλμάτων όταν η Εφαρμογή δεν λειτουργεί όπως προβλέπεται, και ειδικά στην περίπτωση σφάλματος λειτουργίας της. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε και η εταιρεία Home Connect θα λαμβάνουν αναφορές σφαλμάτων μόνο με τη ρητή συναίνεσή σας. Θα ζητάμε τη συναίνεσή σας κάθε φορά που θέλουμε να μεταβιβάσουμε τέτοιες πληροφορίες.

8. Ασφάλεια δεδομένων

Λαμβάνουμε μέτρα τεχνικής και οργανωτικής φύσης για να προστατεύουμε τα δεδομένα σας, π.χ. από παραποίηση, απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν χρήση τεχνολογιών κρυπτογράφησης, πιστοποιητικών, τειχών προστασίας στον διακομιστή της Home Connect και προστασία της Εφαρμογής Home Connect με κωδικό πρόσβασης. Το επίπεδο ασφάλειας δεδομένων της Εφαρμογής Home Connect έχει ελεγχθεί και είναι πιστοποιημένο από την TÜV Trust IT. Επανεξετάζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζουμε, ακολουθώντας την τεχνολογική πρόοδο.

9. Πεδίο εφαρμογής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Home Connect μέσω της Εφαρμογής, και όχι για προσφορές και υπηρεσίες τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών (υπηρεσίες τρίτων), αν και η Home Connect διευκολύνει τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών στην Εφαρμογή (βλ. επίσης τους όρους χρήσης για υπηρεσίες τρίτων). Η χρήση τέτοιων υπηρεσιών τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει ο τρίτος φορέας παροχής υπηρεσιών, καθώς και από συμπληρωματικές δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων από πλευράς μας, εφόσον υπάρχουν, οι οποίες επισημαίνουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά των εν λόγω υπηρεσιών τρίτων και ισχύουν μόνο για το σκοπό αυτό.

Εάν παραπεμφθείτε σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών, η Home Connect θα λάβει εύλογα και κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποσαφηνίσει την εν λόγω παραπομπή (π.χ. ενσωματώνοντας το περιεχόμενο του φορέα παροχής υπηρεσιών στην Εφαρμογή με τη χρήση ενσωματωμένων πλαισίων), εφόσον δεν είναι σαφής η εν λόγω παραπομπή. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο στην Εφαρμογή Home Connect, ο οποίος οδηγεί στην εφαρμογή ή στον ιστότοπο άλλου φορέα παροχής υπηρεσιών, αυτό θεωρείται σαφής παραπομπή.

Εάν εσείς, ο χρήστης, εντάσσεστε στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Επίσημη Εφημερίδα ΕΚ L 281 P. 31, Οδηγία ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων), παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση υπηρεσιών τρίτων δύναται να οδηγήσει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρες εκτός του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

10. Αλλαγές στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δεδομένου ότι η Εφαρμογή συνεχίζει να εξελίσσεται λόγω - μεταξύ άλλων - της υλοποίησης νέων τεχνολογιών ή της εισαγωγής νέων υπηρεσιών, η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να χρειαστεί αντίστοιχες αναπροσαρμογές. Η Home Connect διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει την παρούσα δήλωση, ανάλογα με τις ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή, η Home Connect θα σας ενημερώσει σχετικά με τυχόν αλλαγές που θα έχουν πραγματοποιηθεί στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε πάντα να έχετε πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση, μέσα από την Εφαρμογή.

11. Δικαιώματα και πληροφορίες επικοινωνίας

Εάν, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουμε να αποθηκεύουμε σωστά και ενημερωμένα δεδομένα, τα προσωπικά σας στοιχεία έχουν αποθηκευτεί λάθος, θα διορθώσουμε τα στοιχεία σας κατόπιν αιτήματός σας. Αφού μας παραχωρήσετε τη συναίνεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση της συναίνεσης μπορεί να γίνει γενικά χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ρύθμιση της Εφαρμογής ή, διαφορετικά, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στην Εφαρμογή.

Εάν ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εφόσον δεν απαιτούνται πλέον για το σκοπό που εξυπηρετεί η αποθήκευσή τους ή εάν η αποθήκευση δεν επιτρέπεται για άλλους νομικούς λόγους. Παρακαλούμε να έχετε υπ' όψιν ότι, για τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους, ενδέχεται να υπάρξει αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στην ανάκληση της συναίνεσής σας και τη χρήση των δεδομένων σας, π.χ. στην περίπτωση ενός ενημερωτικού δελτίου που έχει ήδη αποσταλεί. Τα δεδομένα που απαιτούνται για σκοπούς τιμολόγησης ή λογιστικής παρακολούθησης, ή τα οποία υπόκεινται στο νόμιμο καθήκον τήρησης αρχείων, δεν επηρεάζονται από αυτό.

Εάν έχετε απορίες αναφορικά με την προστασία δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αφορούν σε ανάκληση της συναίνεσης, πληροφόρηση, διόρθωση, διαγραφή ή αναστολή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην Εφαρμογή.