Evästeiden käyttö

Sivustossamme käytetään evästeitä käytettävyyden parantamiseen. Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Sulje

Home Connect -verkkosivuston tietosuojalausunto

Otamme henkilötietojesi suojaamisen vakavasti. Pyrimme varmistamaan erilaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein, että niin me itse kuin meidän palveluntarjoajammekin noudatamme tietosuojalainsäädäntöä.

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti jäljempänä on tietoa siitä, minkä tyyppisiä tietoja keräämme, käsittelemme ja käytämme Home Connect -tietopalvelun käytöstäsi sekä missä laajuudessa ja mihin tarkoitukseen.

Tämä tietosuojailmoitus ei koske Home Connect -yhteensopivien kodinkoneiden ohjaukseen tarkoitetun Home Connect -sovelluksen käytön yhteydessä kerättävien henkilötietojen keruuta, käsittelyä tai käyttöä.

1. Vastaava toimielin

Tämän internetsivuston (jäljempänä: ”Home Connect -tietopalvelu”) ylläpitäjänä Home Connect GmbH, jonka osoite on Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, (tässä tekstissä: ”me”) vastaa Home Connect -tietopalvelun käyttäjien (tässä tekstissä: ”sinä”) henkilötietojen käsittelystä.

2. Tietojen keruu ja käyttötarkoitus

Voit käyttää Home Connect -tietopalvelua paljastamatta henkilöllisyyttäsi. Tiedot, joita keräämme normaalisti, kun käytät Home Connect -tietopalvelua, on eritelty kohdissa 3 ja 4.Käytämme ja käsittelemme kaikkia meille antamiasi tietoja siinä tarkoituksessa, johon olet tiedot meille antanut. Käytämme esimerkiksi yhteydenottolomakkeella annetuja tietoja tiedustelusi käsittelyyn.

3. Internetpalvelimen lokitiedot

Saapuessasi Home Connect -tietopalveluun internetselaimesi on teknisesti konfiguroitu lähettämään internetpalvelimellemme automaattisesti seuraavat tiedot (”lokitiedot”), jotka tallennamme sen jälkeen lokitiedostoihin:

 • päivämäärä
 • kellonaika
 • sen internetsivuston URL, josta sivustollemme on siirrytty
 • noudettu tiedosto
 • siirretyn datan määrä
 • selaimen tyyppi ja versio
 • käyttöjärjestelmä
 • IP-osoite
 • internetpalveluntarjoajasi domainnimi.

Nämä ovat yksinomaan sellaisia tietoja, joiden perusteella käyttäjää ei voida tunnistaa. Nämä tiedot ovat teknisistä syistä välttämättömiä, jotta voimme esittää oikein pyytämäsi tiedot, eikä niiden keräämistä voi välttää internetsivustoja käytettäessä. Lokitiedot analysoidaan puhtaasti tilastollisiin tarkoituksiin, jotta voimme kehittää internetsivustoamme ja sen perustana olevaa teknologiaa, ja ne poistetaan tämän jälkeen.

Lokitiedot tallennetaan erillään muista tiedoista (esim. jäljempänä kohdassa 4 mainituista tiedoista), joita kerätään osana Home Connect -tietopalvelun käyttöäsi.

4. Nimimerkkiä käyttävät käyttäjäprofiilit

Käytämme evästeitä ja jäljityspikseleitä Home Connect -tietopalvelun käyttöäsi koskevien tietojen keräämisessä mainonta- ja markkinointitutkimustarkoituksiin sekä Home Connect -tietopalvelun räätälöimiseen asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Näiden tietojen keruu ja käyttöprofiilin luonti toteutetaan anonymisoituna eväste-ID:n avulla. Luomme ja tallennamme nämä käyttöprofiilit ainoastaan anonymisoidussa muodossa emmekä yhdistä niitä nimeesi tai muihin tietoihin, jotka voisivat paljastaa henkilöllisyytesi.

Tallennamme käyttötietoja ja luomme käyttöprofiileja Adobe Analytics -palvelun avulla, jonka toimittaa meille Adobe Systems Software Ireland Ltd., jonka osoite on 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlanti (jäljempänä: ”Adobe”). Home Connect -tietopalvelun käyttöäsi koskevia tietoja siirretään Adoben palvelimille, missä se analysoidaan ja palautetaan meille kumulatiivisina tietoina, jotka kertovat sivuston yleisen käytön suuntauksista.

Sinulla on oikeus kieltää käyttötietojesi kerääminen ja tällaisen anonymisoidun käyttöprofiilin luonti. Voit tehdä kiellon Adoben evästeiden kieltosivulla.

5. Ulkopuolisten kolmansien osapuolten tietojen edelleenlähettäminen

Teemme yhteistyötä useiden eri palveluntarjoajien kanssa toimittaaksemme Home Connect -tietopalvelun. Tällöin olemme edellyttäneet näiltä palveluntarjoajilta sitoutumista tiukkoihin ohjeisiimme tietojen käsittelyssä, ja toimiessaan Saksan tietosuojalain (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) 11 §:n mukaisena toimeksiannon saaneena tietojenkäsittelijänä kyseiset ulkoiset osapuolet eivät tarvitse suostumustasi tietojesi käsittelyyn. Muissa tapauksissa, jos tietosuojalainsäädäntö edellyttää meidän hankkivan suostumuksesi Home Connect -tietopalvelun käyttäjien henkilötietojen toimittamiseen palveluntarjoajille, ilmoitamme asiasta käyttäjälle erikseen, emmekä toimita tietojasi eteenpäin, ellet ole antanut siihen suostumustasi etukäteen.

6. Linkit muille internetsivustoille (linkit)

Home Connect -tietopalvelussa on linkkejä muille internetsivustoille. Emme voi vaikuttaa siihen, noudattavatko kyseisten sivustojen ylläpitäjät tietosuojalainsäädäntöä.

7. Tiedonsaantioikeus ja oikeus korjata ja poistaa tietoja sekä estää tietojen antaminen

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojasta tai haluat pyytää henkilötietojesi korjausta tai poistoa tai estää niiden antamisen, ota yhteys suoraan sivuston oikeudellisessa huomautuksessa mainittuihin yhteyshenkilöihin.

8. Tähän tietosuojailmoitukseen tehtävät muutokset

Tähän tietosuojailmoitukseen voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä tarvittaessa, jotta voidaan ilmoittaa sellaisista palveluihin tehdyistä muutoksista, joilla on merkitystä tietosuojan kannalta, esimerkiksi ryhdyttäessä tarjoamaan uusia palveluja tai täytettäessä nykyisen lainsäädännön vaatimuksia.

Tietosuojailmoituksen voi ladata täältä.

Päivitetty viimeksi: 24.8.2014

Tietosuojaseloste Home Connect -sovellusta varten .

Home Connect GmbH, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Saksa (jäljempänä ”Home Connect” tai ”me”), on Home Connect -sovelluksen (jäljempänä ”sovellus”) yhteydessä tietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä vastaava tietojen ylläpitäjä.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietojasi niitä koskevien tietosuojalakien mukaisesti, ja kuvailemme seuraavassa yksityiskohtaisesti tietojen käsittelyä.

1. Henkilötietojen luokat

Sovelluksen käytön yhteydessä Home Connect kerää, käsittelee ja käyttää pääasiassa seuraaviin luokkiin kuuluvia henkilötietoja:

a. Käyttäjätiedot
Käyttäjätilin luomisen (rekisteröitymisen) yhteydessä kerätään ja käytetään seuraavia tietoja.

 • Rekisteröidyttäessä luovutettavat tiedot, kuten:
  – etu- ja sukunimi
  – sähköpostiosoite (käyttäjätunnus)
  – kotitalouskone(id)en käyttömaa
  – salasana eli käytön suojaus.
 • Rekisteröitymisen aikana kerättävät ja tallennettavat tiedot:
  – mobiililaitteen kieliasetukset
  – suostumus käyttöehtojen hyväksymiseen ja vahvistus tietosuojalausekkeen kuittaukseen
  – käyttäjätilin tila (aktivoitu/passivoitu)

b. Laitetiedot

 • Kodinkoneiden omaan käyttäjätiliisi liittämisen yhteydessä kerättävät ja käytettävät tiedot:
  – kodinkoneen merkki (esim. Bosch tai Siemens)
  – sarjanumero ja tapauskohtaisesti laitteen valmistuspäivä (ns. E-numero ja FD-numero)
  – nämä tiedot ovat myös kodinkoneen tyyppikilvessä
  – kodinkoneessa käytettävän verkkosovittimen yksilöllinen tunniste (ns. MAC-osoite, Media Access Control).

  Jokaisen yhdistetyn kodinkoneen nämä tiedot kohdennetaan käyttäjätiliisi Connect household appliance (Liitä kodinkone) -toiminnossa.

c. Laitteen käyttötiedot

 • Kodinkoneen käytön yhteydessä kerätään ja käytetään seuraavia tietoja.
  - perusasetukset, ohjelmanvalinta ja ohjelma-asetukset kodinkoneessa tai sovelluksen kautta
  - kodinkoneen tilatiedot, kuten ympäristötiedot, kuten ympäristöolosuhteet, komponenttien tila, laitteen tilan muutokset (esim. käyttötila, luukkujen/etupaneelin avaaminen tai sulkeminen, lämpötilan ja täyttöasteen muutokset) ja kodinkoneen tilaviestien tila (esim. laite ylikuumentunut, vesisäilö tyhjä jne.).

  Laitteen käyttötiedot tallentuvat kyseiseen kodinkoneeseen (katso kohta b) Home Connect -palvelimeen ja ne poistetaan automaattisesti 10 päivän kuluttua.

d. Sovelluksen käyttötiedot
Sovelluksen käyttötiedot perustuvat vuorovaikutukseesi sovelluksen kanssa, esimerkiksi käyttämäsi sovelluksen toiminnot, napsautusten käyttö sovelluksen ohjauksessa, pudotusvalikkojen valinnat, päällä-/pois-kytkinten asetukset. Katso lisätietoja kohdasta 5 jäljempänä.

2. Käyttötarkoitus

Käytämme edellä mainittuja tietoluokkia ainoastaan sinun suostumuksellasi, mikäli käyttöön tarvitaan suostumuksesi:

 • sovelluksen toimintojen ja sen kautta tarjottavien palvelujen järjestämiseen (1.a–c)
 • virheiden poistoon (1.b ja c)
 • sovelluksen käytettävyyden parantamiseen (1.d)
 • tuote- ja palveluvalikoimamme parantamiseen, erityisesti sovelluksen ja kodinkoneiden käyttämättömien tai harvoin käytettävien ohjelmien ja muiden toimintojen osalta (1.c ja d)

3. Tietojenkäsittelyn valvonta

a. Kodinkoneesi liitettävyys
Voit hallita kodinkoneesi liitettävyyttä sovelluksen avulla:

 • Voit tarvittaessa peruuttaa jokaisen kodinkoneen yhdistämisen Home Connect -palvelimeen erikseen (valikon kohta Settings (Asetukset) → Connection settings (Yhteysasetukset), minkä seurauksena
  – laitteen käyttötietoja (1.c) ei enää välitetä Home Connect -palvelimeen
  – tietyt sovelluksen toiminnot eivät ole enää käytettävissä, erityisesti enää ei ole mahdollista ohjata kodinkonetta Wi-Fi-verkon peittoalueen ulkopuolelta Internet-liittymästä huolimatta.

 • Voit tarvittaessa kytkeä jokaisen kodinkoneen Wi-Fi-yhteyden pois päältä erikseen (valikon kohta Settings (Asetukset) → Connection settings (Yhteysasetukset), minkä seurauksena
  – laitteen käyttötietoja (1.c) ei enää välitetä Home Connect -palvelimeen
  – laitetta voidaan käyttää ainoastaan laitteesta itsestään muttei enää sovelluksen avulla.

b. Käyttäjätilit ja paikalliset sovellustiedot
Voit hallita käyttäjätilejäsi sovelluksen avulla.

 • Voit poistaa käyttäjätilisi (Settings (Asetukset) → My account (Oma tili) → Delete user account (Poista käyttäjätili). Tämän seurauksena
  – yhteys kodinkoneen ja käyttäjätilin välillä poistetaan
  – kodinkoneesi ei enää välitä koneen käyttötietoja Home Connect -palvelimeen, ellei kodinkoneeseen liitetä muita käyttäjätilejä (ks. kohta 1.b edellä). Home Connect -palvelimen käyttötiedot poistetaan viimeistään 10 päivän kuluttua (ks. kohta 1.c edellä).
 • Poistamalla sovelluksen poistat myös kaikki paikallisesti tallennettavat käyttäjätiedot.

c. Kodinkoneen tehdasasetukset
Voit palauttaa kodinkoneesi tehdasasetukset laitteesta. Tämän seurauksena

 • verkkoasetusten palauttaminen katkaisee yhteyden kodinkoneen ja Home Connect -palvelimen välillä
 • kodinkoneen ja aiemmin yhdistetyn käyttäjätilin välinen yhteys peruutetaan (edellyttää kodinkoneen Internet-yhteyttä) eikä kodinkoneesi siksi enää näy sovelluksessa.

Jos haluat palauttaa kodinkoneesi tehdasasetukset, lue lisätietoja kodinkoneesi käyttöohjeista.

4. Tietojesi siirtäminen tai luovuttaminen ulkopuolisille

Sovelluksen ja sen tarjoamien palvelujen järjestämiseksi teemme yhteistyötä erilaisten palveluntarjoajien kanssa. Siinä tapauksessa, että olemme velvoittaneet nämä palveluntarjoajat käsittelemään tietoja tarkasti tietojenkäsittelyn alihankintaa koskevien ohjeiden mukaisesti, sinun suostumustasi tietojenkäsittelyyn näillä palveluntarjoajilla ei tarvita.

Muissa tapauksissa, joissa tarvitaan tietosuojasyistä suostumus omien henkilötietojesi luovuttamiseen palveluntarjoajille, ilmoitamme asiasta sinulle erikseen emmekä siirrä tietojasi ilman ennakkosuostumustasi.

5. Sovelluksen käyttötietojen kerääminen

Sovellus voi kerätä sovelluksen käyttötietoja (ks. kohta 1.d edellä) ja käyttää Adobe Analytics -palvelua, jonka tuottaa Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlannin tasavalta (jäljempänä ”Adobe”).

Kun toiminto Collect usage data (Kerää käyttötiedot) on aktivoitu, käyttötiedot lähetetään Adobe-palvelimeen, joka mahdollistaa sen analysoinnin, miten käytät sovellusta (ks. kohta 1.d edellä). Pääsääntöisesti sovelluksen käyttötiedot siirretään Yhdysvaltoihin ja tallennetaan Adobe-palvelimeen. Tämä sovelluksen yhteydessä käytetään IP-osoitteen nimettömyyttä, eli käyttämäsi IP-osoite katkaistaan tätä ennen. Adobe käyttää tätä tietoa Home Connectin puolesta arvioidakseen sitä, miten käytät sovellusta, ja tarjotakseen Home Connectille raportteja sovelluksen toiminnasta. Mobiililaitteesi Adobe Analyticsin kautta lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Adoben tai Home Connectin tietoihin ilman nimenomaista suostumustasi.

Voit hallita sitä, miten Adobe kerää sovelluksen käyttötietoja (IP-osoite mukaan lukien) ja miten Adobe käsittelee näitä tietoja aktivoimalla tai passivoimalla Collect usage data (Kerää käyttäjätietiedot) -tiedon. Oman maasi lainsäädännöstä riippuen Collect usage data (Kerää käyttäjätiedot) -toiminto voi olla oletusarvoisesti aktivoitu.

6. Virheraportit

Laadimme ja lähetämme HockeyApp (www.hockeyapp.net) -sovelluksen avulla nimettömiä virheraportteja, mikäli sovellus ei toimi suunnitellusti, erityisesti ohjelman kaatumisen yhteydessä. Palveluntarjoajamme ja Home Connect vastaanottavat virheraportteja ainoastaan sinun nimenomaisella ennakkosuostumuksellasi. Sinun suostumustasi pyydetään erityisesti aina, ennen kuin raportti lähetetään.

7. Tietoturva

Suojaamme tietojasi esim. manipuloinnilta, häviämiseltä ja ulkopuolisten luvattomalta katselulta teknisten ja organisatoristen toimien avulla. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa uusimman salaustekniikan käyttö, turvalliset sertifikaatit, Home Connect -palvelimen palomuurin käyttö sekä Home Connect -sovelluksen salasanasuojaus. Home Connect -sovelluksen tietoturvan on testannut ja sertifioinut TÜV Trust IT. Arvioimme ja kohennamme turvatoimiamme jatkuvasti tekniikan edistymisen mukaan.

8. Tietosuojalausekkeen muutokset

Sovelluksen jatkokehityksen yhteydessä, muun muassa uuden tekniikan tai uusien palvelujen käyttöönoton yhteydessä, voi olla tarpeen mukauttaa tätä tietosuojalauseketta. Home Connect varaa oikeuden muuttaa tai mukauttaa tätä lauseketta tarpeen mukaan. Home Connectin kulloinkin voimassa oleva tietosuojalausekkeen versio on luettavissa sovelluksesta, joten voit aina saada tietoosi nykyisen sanamuodon.

Tila: syyskuu 2015