Brug af cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Luk

Meddelelse om politik om personlige oplysninger for Home Connect-websitet.

Vi tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger alvorligt. Vi har taget tekniske og organisatoriske skridt til at sikre, at loven om databeskyttelse bliver overholdt af både os og vores serviceleverandører.I henhold til den gældende lov om databeskyttelse giver vi nedenfor oplysninger om typen, graden og formålet med dataindsamlingen samt brugen af de indsamlede data i forbindelse med brugen af Home Connect Information Service.

Meddelelsen om databeskyttelsen dækker ikke indsamlingen, behandlingen og brugen af personlige data i forbindelse med brugen af Home Connect-appen, der er udviklet til at styre produkter med Home Connect-funktionen.

1. Ansvarligt organ

Operatøren af dette ("Home Connect Information Service"), Home Connect GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland ("Vi" i denne meddelelse) er det ansvarlige organ for administration af personlige brugeroplysninger for Home Connect Information Service ("dig").

2. Dataindsamling og anvendelse

Home Connect Information Service kan benyttes uden at afsløre din identitet. Detaljer i den information, vi indsamler som standard, når du går ind på Information Service er fastlagt under punkt 3 og 4.Alle personlige data, som du har oplyst, bliver brugt og behandlet af os til det formål, som du har givet os dataene til. Information, angivet via kontaktformularen, bliver f.eks. brugt til besvarelse af forespørgsler.

3. Logdata på webserveren

Når du går ind på Home Connect Information Service, er webbrowseren teknisk konfigureret til automatisk at sende følgende data (logdata) til vores server, som vi derefter henter i logfiler:

 • Dato for adgangen
 • Klokkeslæt for adgangen
 • URL på det pågældende website
 • Hentet fil
 • Overført datamængde
 • Browsertype og -version
 • Operativsystem
 • IP-adresse
 • Domænenavn på udbyderen af din internetadgang

Dette er eksklusiv information, som ikke identificerer dig. Informationen er nødvendig af tekniske årsager for korrekt at kunne levere det indhold, du har bedt om, og indsamlingen er et uundgåeligt aspekt ved anvendelsen af websites. Logdataene bliver kun analyseret af statistiske årsager for at forbedre vores website og det underliggende teknologi. Herefter bliver logdataene slettet.Logdataene lagres ikke sammen med andre data, f.eks. data, der henvises til i punkt 4 nedenfor, der indsamles som en del af din brug af Home Connect Information Service.

4. Brugerprofiler med pseudonymer

Vi anvender cookies og sporingspixeler til indsamling af data ved din brug af Home Connect Information Service til reklameformål og markedsundersøgelser og for at tilpasse Home Connect Information Service til brugernes behov. Indsamlingen af disse brugsdata og oprettelsen af en brugsprofil sker anonymt med en cookie-id. Vi opretter og lagrer kun disse brugsprofiler i anonymiseret form og kombinerer dem ikke med dit navn eller anden information, der kan afsløre din identitet.Vi registrerer brugsdata og brugsprofiler ved hjælp af Adobe Analytics Service fra Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland ("Adobe"). Information om brugen af Home Connect Information Service overføres til servere hos Adobe, hvor den bliver analyseret og sendt tilbage til os som kumulative data, der viser tendenser i den generelle brug af websitet.Du har krav på at gøre indsigelse mod indsamlingen af dine brugsdata og til oprettelse af anonymiserede brugsprofiler af denne beskaffenhed (framelding). Du kan komme med din indsigelse af dette på Adobes "opt-out website"

5. Videresendelse af data fra eksterne tredjeparter

Vi arbejder sammen med mange forskellige serviceudbydere om levering af Home Connect Information Service. Da vi har vi forpligtet disse serviceudbydere til at handle under vores strenge vejledning, når de behandler data, som bemyndigede databehandlere i henhold til §11 i German Federal Data Protection Act (BDSG), skal tredjeparter ikke have dit samtykke til behandling af dine data. I andre tilfælde informerer vi dig separat og videregiver ikke dine oplysninger uden dit samtykke, hvis bestemmelserne om databeskyttelse kræver, at vi får dit samtykke for at give serviceleverandørerne personlige oplysninger, der relaterer sig til brugere af Home Connect Information Service.

6. Link til andre websites (links)

Home Connect Information Service indeholder links til andre websites. Vi har ikke indflydelse på, om udbyderne af disse sites overholder eller ikke overholder bestemmelserne om databeskyttelse.

7. Retten til information og til rettelse, sletning eller blokering af data

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse eller produkter til rettelse, blokering eller sletning af dine personlige oplysninger, bedes du rette henvendelse direkte til de personer, du finder på sitets "legal notice".

8. Ændringer til denne meddelelse om databeskyttelse

Om nødvendigt bliver denne meddelelse ændret for at informere om alle ændringer i vores services, der er relevante for databeskyttelse, f.eks. hvis nye services bliver introduceres og for at overholde gældende lovgivning.

Senest opdateret 24.08.2014

Meddelelsen om databeskyttelse kan downloades her .

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger vedrørende Home Connect App

Home Connect GmbH med hjemsted på Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Tyskland, i det følgende benævnt “Home Connect” eller “vi”) er dataindsamler og ansvarlig for indsamlingen, databehandlingen og brugen af dine personlige oplysninger i forbindelse med the Home Connect-appen (i det følgende benævnt “appen”).

Vi indsamler, behandler og bruger dine personlige oplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslov og gennemgår dette detaljeret nedenfor.

1. Kategorier af personlige data

I forbindelse med brug af appen indsamler, behandler og bruger Home Connect hovedsageligt følgende kategorier af personlige oplysninger:

a. Brugerens masterdata
Data, der bliver indsamlet og bruges i forbindelse med oprettelse af en brugerkonto (registrering), er:

 • Information, du indtaster, når du registrerer dig, f.eks.:
  – for- og efternavn
  – e-mailadresse (bruger-id)
  – det land, hvor dit/dine produkt(er) bruges
  – adgangskode, som adgangsbeskyttelse
 • Information, som vi indsamler og lagrer, når du registrerer dig:
  – sprogindstillinger i din mobile enhed
  – aftale med grundlaget for Vilkår for anvendelse og bekræftelse af din accept af politik for personlige oplysninger
  – status på brugerkonto (aktiveret/deaktiveret)
  – forudindstillinger af app-sporing (alt efter det valgte land, se 5 nedenfor)

b. Enhedens masterdata

 • De data, vi indsamler og bruger i forbindelse med etablering af forbindelsen af dit husholdningsapparat/hvidevare (i det følgende benævnt "produktet") til brugerkontoen, er:
  - produktets mærke (f.eks. Bosch eller Siemens)
  - serienummer og, hvis relevant, fabrikationsår (såkaldte E-nummer og FD-nummer - informationen står også på produktets typeskilt)
  - Det entydige id for den netværksadapter, der kommunikerer med produktet (såkaldt MAC-adresse).

Disse data bliver allokeret til din brugerkonto i funktionen "Connect household appliance" (forbind produkt) for hvert forbundet produkt.

c. Enhedens brugsdata

 • Data, vi indsamler og anvender i forbindelse med brugen af produktet:
  - grundlæggende indstillinger, programvalg og programindstillinger på produktet eller via appen;
  - Produktets statusdata, som miljøforhold, komponentstatus, statusændringer for enheden (f.eks. ændring af driftstilstand, åbning/lukning af luge/låge/frontpanel, temperaturændringer, fyldningsniveauer), og statusmeddelelser på produktet (dvs. produktet er overophedet, vandbeholder er tom, osv.).

Produktets brugsdata bliver gemt for det respektive produkt (se b.) på Home Connect-serveren og automatisk slettet efter 10 dage.

d. Appens brugsdata
Appens brugsdata er data fra din interaktion med appen, som de app-funktioner, du bruger, din "klik-adfærd" på app-knapperne, valg i rullemenuer og indstillinger af til/fra-knapper/kontakter. Se 5. nedenfor for mere information.

2. Tiltænkt anvendelse

 • Hvis din accept er nødvendig, bruger vi kun datakategorierne ovenfor med din accept, for at:
  - stille app-funktioner og serviceydelser til rådighed, der bliver tilbudt via appen (1.a.-c.)
  - udbedre fejl (1.b. og c.)
  - gøre appen mere brugervenlig (1.d.).
  - forbedre vores produktsortiment og -services, navnlig hvad angår programmer, der ikke bliver brugt, eller bliver brugt mindre hyppigt, og andre app-funktioner samt produktets funktioner (1.c. og d.)

3. Kontrol af databehandlingen

a. Produktets forbindelse
du kan kontrollere dit produkts forbindelse via appen:

 • Om nødvendigt kan du annullere forbindelsen til Home Connect-serveren separat for hvert produkt i menupunket Settings → Connection settings (indstillinger/forbindelsesindstillinger), hvorved:
  – produktets brugsdata (1.c.) ikke længere bliver overført til Home Connect-serveren.
  – visse app-funktioner ikke længere er tilgængelige, især vil det ikke længere være muligt at betjene produktet uden for WI-Fi-netværkets dækningsområde, også selvom der er en fungerende dataforbindelse.
 • Om nødvendigt kan du slukke for Wi-Fi-forbindelsen separat for hvert produkt i menupunktet settings → Connection settings (indstillinger/forbindelsesindstillinger), hvorved:
  – produktets brugsdata (1.c.) ikke længere bliver overført til Home Connect-serveren
  – derefter er det kun muligt at betjene produktet på selve produktet, men ikke længere via appen.

b. Brugerkonto og lokale app-data
Du kan administrere dine brugerkonti via appen.

 • Du kan slette din brugerkonto i menupunktet (Settings → My account → Delete user account (indstillinger/min konto/slet brugerkonto). Det betyder at:
  – forbindelsen mellem dit produkt og din brugerkonto bliver slettet
  – dit produkt sender ikke længere produktets brugsdata til Home Connect-serveren, med mindre andre brugerkonti bliver forbundet til produktet (se 1.b. overfor). Home Connect-serverens brugsdata bliver senest slettet efter 10 dage (se 1.c. ovenfor).
 • Når du sletter appen, sletter du samtidig alle lokalt lagrede brugerrelaterede data.

c. Produktets fabriksindstillinger

 • Du kan nulstille produktet til fabriksindstillinger på produktet. Det betyder at:
  - når netværksindstillingerne bliver gendannet, bliver forbindelsen mellem produktet og Home Connect-serveren annulleret
  - forbindelse mellem produktet og de tidligere tilknyttede brugerkonti bliver annulleret (kræver, at produktet har internetforbindelse), og produktet bliver derfor heller ikke længere vist i appen.

Se venligst produktets brugsanvisning for at nulstille dit produkt.

4. Overføring eller videregivelse af dine oplysninger til tredjeparter

Vi samarbejder med forskellige servicepartnere for at få adgang til appen og de services, den tilbyder. Din accept af databehandling er ikke nødvendig, hvis vi har forpligtet vores bemyndigede servicepartner til databehandling i streng overensstemmelse med de gældende regler.

I andre tilfælde, hvor din accept er nødvendig for videregivelse af dine personlige data til servicepartnere på grund af beskyttelsen af personoplysninger, meddeler vi dig dette separat, og vi overfører ikke data uden din accept.

5. Indsamling af app-brugsdata

Appen kan indsamle app-brugsdata (se 1.d. ovenfor) og gør brug af Adobe Analytics Service fra Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland ("Adobe") (i det følgende benævnt “Adobe”).

Når funktionen Collect usage data (indsaml brugsdata) bliver aktiveret, bliver app-brugsdata sendt til en Adobe-server, der tillader analyse af din brug af appen (se 1.d. ovenfor). Reglen er, at app-brugsdata bliver overført til og gemt på en Adobe-server i USA. IP-anonymitet er blevet aktiveret for denne app, så din IP-adresse bliver afkortet på forhånd. Adobe bruger denne information til en vurdering af din brug af appen på vegne af Home Connect til kompilering af rapporter om app-aktivitet til Home Connect. Den IP-adresse, der bliver overført fra din mobile enhed under Adobe Analytics, bliver ikke kombineret med andre data fra Adobe eller Home Connect uden din udtrykkelige accept.

Du kan kontrollere Adobes indsamling af app-brugsdata (inkl. din IP-adresse) og Adobes behandling af sådanne data ved at aktivere eller deaktivere funktionen Collect usage data (Indsaml brugsdata). Funktionen Collect usage data kan være aktiveret som standard. Det afhænger af den danske lovgivning.

6. Fejlrapporter

Vi bruger HockeyApp (www.hockeyapp.net) til oprettelse og overføring af anonyme fejlrapporter, i de tilfælde hvor appen ikke fungerer efter hensigten, navnlig hvis der forekommer et nedbrud. Vores servicepartner og Home Connect modtager kun fejlrapporter med din udtrykkelige accept. Vi anmoder om specifikt om din accept, før der overføres en fejlrapport.

7. Datasikkerhed

Vi tager tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine data, f.eks. manipulation, tab og uautoriseret adgang fra tredjeparter. Disse forholdsregler omfatter blandt andet brug af den seneste krypteringsteknologi, sikkerhedscertifikater, brug af firewalls på Home Connect-serveren og beskyttelse af adgangskoden til Home Connect-appen. Datasikkerheden i Home Connect-appen er testet og certificeret af TÜV Trust IT. Vi gennemgår vores sikkerhedsforholdsregler og forbedrer dem løbende i overensstemmelse med de teknologiske fremskridt.

8. Ændringer i Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

I forbindelse med videre udvikling af appen, blandt andet på grund af implementeringen af nye services, kan det være nødvendigt at tilpasse denne Erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Home Connect forbeholder sig ret til at ændre denne erklæring, når nødvendigt. Home Connect viser altid den seneste udgave af Erklæring om beskyttelse af personoplysninger i appen, så du altid kan holde dig ajour med den aktuelle udgave af erklæringen.

Status: September 2015