Imprint

Dodavatel:

zodpovědný za aplikaci/internetové stránky Home Connect GmbH

Home Connect GmbH

Carl-Wery-Str. 34

81739 Mnichov

Německo

Zastoupeno jednateli:

Anton Kessler

Mario Pieper

Položka registru: Rejstříkový soud: Okresní soud Mnichov, HRB 212586

DIČ č.: DE295664890

http://www.home-connect.com