Prohlášení o ochraně dat

Ochranu vašich osobních dat bereme vážně. Učinili jsme nezbytné kroky pro to, abychom zajistili respektování předpisů týkajících se ochrany dat jak z naší strany, tak ze strany poskytovatelů služeb.

V souladu s platnými předpisy o ochraně dat jsme poskytli níže uvedené informace o typu, rozsahu a účelu sběru, zpracování a použití dat získaných v souvislosti s vaším používáním webových stránek Home Connect.

Toto prohlášení o ochraně dat nezahrnuje sběr, zpracování a použití osobních dat v souvislosti s aplikací Home Connect.

1. Zodpovědný subjekt

Jako provozovatel této webové stránky je společnost Home Connect GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov (dále v tomto dokumentu jako "My") zodpovědným subjektem pro nakládání s osobními daty uživatele webových stránek Home Connect ("Vy").

2. Sběr dat a položky

Webovou stránku Home Connect můžete používat bez zpřístupnění vaší identity. Podrobnosti o informacích, které shromažďujeme standardně, když přistupujete k webové stránce, jsou stanoveny níže v bodech 3 a 4.

Jakákoli vámi zpřístupněná osobní data jsou používána a zpracovávána námi pouze pro účel, ke kterému jste nám data poskytli. Například informace poskytnutá prostřednictvím kontaktního formuláře je námi používána pro zpracování vašeho dotazu.

3. Data logu webového serveru

Když vstoupíte na web Home Connect, váš webový prohlížeč je technicky konfigurován, aby automaticky předával následující data („data logu“) na náš webový server. Do souborů logu jsou ukládána následující data:

 • Datum přístupu
 • Čas přístupu
 • Adresa URL příslušného webu
 • Vyhledaný soubor
 • Objem přenesených dat
 • Typ a verze prohlížeče
 • Operační systém
 • IP adresa
 • Název domény vašeho poskytovatele internetu

Toto jsou informace, podle kterých vás nelze identifikovat. Jsou nezbytné z technických důvodů, abychom mohli dodávat vámi požadovaný obsah, a tento sběr dat je nezbytným aspektem používání webové stránky. Data logu jsou analyzována výlučně ze statistických důvodů, abychom mohli vylepšovat náš web a používanou technologii. Po zpracování jsou data odstraněna.

Data logu se ukládají odděleně od ostatních dat (např. data podle bodu 4 níže), která se shromažďují jako součást vašeho používání webu Home Connect.

4. Uživatelské profily používající pseudonymy

Pro účely reklamy a průzkumu trhu a také abychom přizpůsobili web Home Connect potřebám jeho uživatelů, používáme soubory cookies a trackovací pixely za účelem sběru dat týkajících se vašeho používání webových stránek Home Connect. Sběr těchto dat o využívání a vytvoření uživatelského profilu se děje na anonymní bázi s použitím identifikátoru cookie. Vytváříme a ukládáme tyto profily pouze v anonymizované formě a nekombinujeme je s vaším jménem nebo jakýmikoliv dalšími informacemi, které by mohly odhalit vaši identitu.

Data o používání a uživatelské profily vytváříme s pomocí služby Adobe Analytics společnosti Abobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irsko („Adobe“). Informace o vašem používání webu Home Connect jsou přenášeny na servery Adobe, kde jsou analyzovány a vráceny nám jako kumulovaná data, která popisují trendy běžného používání webu.

Máte právo nesouhlasit se sběrem dat o vašem používání webu a na vytvoření anonymizovaného uživatelského profilu tohoto druhu (rozhodnutí o neúčasti). Můžete vyjádřit nesouhlas s tímto na webové stránce společnosti Adobe

5. Přeposílání dat třetím stranám

Za účelem provozování webové stránky Home Connect spolupracujeme s řadou různých poskytovatelů služeb. Za předpokladu, že jsme tyto poskytovatele služeb zavázali k jednání podle našich striktních pokynů při zpracování dat, jako smluvně vázané zpracovatele dat v souladu s částí 11 německého federálního zákona o ochraně dat (BDSG), není váš souhlas ke zpracování vašich dat pro tyto externí strany nutný. Pokud, v jiných případech, nám předpisy o ochraně dat ukládají získat váš souhlas pro přeposlání dat třetí straně, budeme vás informovat jednotlivě a nebudeme vaše data předávat bez vašeho přechozího souhlasu.

6. Odkazy na jiné webové stránky

Webová stránka Home Connect obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Nemáme žádný vliv na to, zda správci těchto stránek dodržují nebo nedodržují prohlášení o ochraně dat.

7. Právo na informace a opravy, výmaz a blokaci dat

Jakékoli dotazy týkající se ochrany dat nebo uplatňování korekcí, blokování nebo výmaz vašich osobních dat směřujte prosím přímo na kontaktní osoby uvedené v právním oznámení internetové stránky.

8. Změny v tomto prohlášení o ochraně dat

V tomto prohlášení o ochraně dat mohou být, v případě potřeby, prováděny změny, s cílem informovat o změnách našich služeb, které ovlivňují ochranu dat, například při zavádění nových služeb v souladu s plněním aktuálních požadavků předpisů.

Naposledy aktualizováno: 11.4.2017

Prohlášení o ochraně dat pro aplikaci Home Connect (Česká republika)

Home Connect GmbH si váží důvěry zákazníků. Respektujeme vaše soukromí při nakládání s vašimi osobními údaji vztahujícími se k používání aplikace Home Connect ("aplikace"). Toto prohlášení o ochraně dat definuje, kdo je zodpovědný za sběr, zpracování a užívání osobních dat, která shromažďujeme, které kategorie osobních dat od vás sbíráme a co se s těmito osobními údaji děje.

1. Zodpovědný subjekt

Společnost Home Connect GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 Mnichov ("Home Connect GmbH") je subjektem zodpovědným za sběr, zpracování a použití vašich osobních dat v souvislosti a aplikací.

2. Druhy osobních údajů

V souvislosti s instalací a používáním aplikace Home Connect pro ovládání domácího spotřebiče vybaveného systémem Home Connect (dále jen "domácí spotřebič") bude Home Connect GmbH sbírat, zpracovávat a používat následující osobní údaje o vás ("osobní údaje"):

Registrační údaje: Jméno a příjmení, emailová adresa a informace o typu a modelu domácího spotřebiče automaticky získaná prostřednictvím připojení k domácímu spotřebiči.

Data o používání aplikace: Používané programy aplikace, příkazy vydané pro ovládání domácího spotřebiče, IP adresa, interakce se zobrazenou reklamou, ID pro reklamu.

Data o používání domácího spotřebiče: Typ a model domácího spotřebiče, použité programy a nastavení domácího spotřebiče.

3. Účel

Vaše osobní údaje budou sbírány, zpracovávány a používány pro provoz aplikace a souvisejících poskytovaných služeb.

Na základě vašeho souhlasu, který jste nám dali svým souhlasem s podmínkami použití, budeme také používat vaše osobní údaje pro určení vašeho potencionálního zájmu o produkty a služby nabízené společností Home Connect GmbH a třetími stranami a pro prezentaci informací o vhodných produktech a službách v rámci aplikace. Souhlas lze kdykoliv odvolat s budoucí platností skrze "Nastavení" v aplikaci.

Vaše uživatelské údaje v anonymizované podobě budeme používat také pro následující účely:

 • Pro zlepšení nabídky produktů a služeb, zvláště s ohledem na nepoužívané a často používané programy a další funkce aplikace a domácího spotřebiče
 • Pro zlepšení uživatelské přívětivosti aplikace a domácího spotřebiče.

4. Příjemci

Vaše osobní údaje budou zpracovávány a používány našimi poskytovateli služeb, např. naším poskytovatelem IT podpory nebo naším poskytovatelem služeb pro zákaznický servis, kteří jsou smluvně vázáni zpracováním smluvních dat. BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Straße 34, 81739 D-Mnichov, nám bude asistovat při provozu a vývoji aplikace a souvisejícím zpracování dat a BSH domácí spotřebiče, s.r.o. se sídlem Radlická 350/107c, Praha 5 provozuje náš zákaznický servis.

5. Technické nástroje sledování

Aplikace používá analytické a sledovací služby Adobe/Analytics (dále jen "Analytika"). Analytika umožňuje analyzovat vaše používání aplikace prostřednictvím cookies, tzn. textových souborů uložených ve vašem zařízení. Informace vygenerované pomocí souborů cookie o vašem používání aplikace jsou zpravidla předány na analytický server v USA, kde budou uloženy. Pro tuto aplikaci byla aktivováno anonymizování IP adresy, takže IP adresy uživatelů v členských státech Evropské unie nebo jiných signatářů Dohody o Evropském hospodářském prostoru budou předem zkráceny. Plná IP adresa bude pouze ve vyjímečných případech přeposlána na analytický server v USA a tam zkrácena. Analytika bude používat tyto informace pro vyhodnocování vašeho používání aplikace jménem provozovatele aplikace, aby sestavila reporty o aktivitě aplikace pro provozovatele aplikace a poskytla další služby spojené s používáním aplikace. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci Analytiky nebude spojena s jinými daty z Analytiky. Tento soubor cookie bude smazán nejpozději po 24 měsících. Ukládání cookies můžete zamezit provedením příslušných voleb v nastavení vašeho prohlížeče nebo přímo ve vašem zařízení. Nicméně, rádi bychom upozornilli, že v tomto případě je možné, že nebudete moci plně využívat všechny funkce aplikace. Můžete také zamezit ukládání dat generovaných soubory cookie vztahujících se k vašemu používání aplikace (včetně IP adresy) nebo zpracování těchto dat Analytikou tak, že deaktivujete Analytiku na zamítací stránce na http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

6. Dodatek k prohlášení o ochraně dat

Pro vylepšení našich služeb pro uživatele může být nezbytné pozměnit současné prohlášení o ochraně dat v rámci dalšího vývoje aplikace - například z důvodu implementace nové technologie nebo zavádění nových služeb. Home Connect GmbH si vyhrazuje právo pozměnit nebo doplnit aktuální prohlášení. Veškeré dodatky budou zveřejněny zde. Z tohoto důvodu by uživatelé měli pravidelně otevírat aplikaci a zkontrolovat nejnovější stav prohlášení o ochraně dat.

7. Práva a smluvní podklady

Tam, kde jste nám dali svůj souhlas, jej lze kdykoli odvolat s budoucí platností. V případě, že máte dotazy nebo si přejete uplatnit svá práva podle zákonů o ochraně dat ve věci odvolání svého souhlasu, poskytování informací nebo opravy, výmazu nebo blokování dat, prosím kontaktujte nás na: thomas.barth@bshg.com.

8. Zodpovědnost za obsah poskytovatele (externí odkazy)

Jako poskytovatel obsahu podle Části 7 Paragrafu 1 německého zákona o mediálních službách (Telemediengesetz - TMG) je společnost Home Connect GmbH podle obecné legislativy zodpovědná za "vlastní obsah", který je zpřístupněn k použití na www.home-connect.com.

Mezi tímto vlastním obsahem a odkazy na obsah zpřístupněný jinými poskytovateli je nutné rozlišovat. Skrze tyto odkazy zpřístupní Home Connect GmbH "obsah třetích stran". Uvedený obsah jako takový je rozpoznatelný přetažením myši nad okazy, protože se vztahují k doméně jiné než www.home-connect.com.

Když jsou odkazy nastavovány poprvé, je tento obsah třetích stran kontrolován, zda by mohl zakládat odpovědnost vyplývající z občanského nebo trestního práva. Nicméně, nelze vyloučit dodatečné změny obsahu různými poskytovateli. Home Connect GmbH nekontroluje kontinuálně obsah, na který webová stránka odkazuje. Pokud se domníváte, že propojené externí webové stránky porušují platné právo nebo jiným způsobem zahrnují nevhodný obsah, prosím uvědomte nás pomocí kontaktů na naší stránce.