Privacyverklaring voor de Home Connect-website

We nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zowel wij als onze dienstverleners de privacyregels in acht nemen.

Hieronder geven we, overeenkomstig de toepasselijke privacyregelgeving, informatie over het type en de omvang van de gegevens, het doel waarmee deze verzameld worden en hoe ze verwerkt en gebruikt worden in verband met jouw gebruik van de Home Connect Information Service.

Deze privacyverklaring betreft niet het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens in verband met het gebruik van de Home Connect-app, die bedoeld is om huishoudapparaten met Home Connect te bedienen.

1. Verantwoordelijke instantie

Als exploitant van deze website (“Home Connect Information Service”) is Home Connect GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München de verantwoordelijke instantie voor het behandelen van de persoonsgegevens van gebruikers van de Home Connect Information Service.

2. Gegevensverzameling en -verwerking

Je kunt de Home Connect Information Service gebruiken zonder je identiteit prijs te geven. Hierna onder punt 3 en 4 vind je gegevens over de informatie die we standaard verzamelen als je de Information Service oproept.

Wij gebruiken en verwerken de persoonsgegevens die je ons ter beschikking stelt alleen voor het doel waarvoor je deze aan ons verstrekt. De informatie die je invult in het contactformulier bijvoorbeeld, gebruiken we om je vraag te behandelen.

3. Loggegevens webserver

Als je de Home Connect Information Service bezoekt, dan is je webbrowser technisch zo geconfigureerd dat hij automatisch de volgende gegevens (“loggegevens”) naar onze webserver stuurt, die wij dan opslaan in logbestanden:

• - Datum van bezoek

• - Tijd van het bezoek

• - URL van de verwijzende website

• - Opgevraagd bestand

• - Omvang verzonden gegevens

• - Type en versie van de browser

• - Besturingssysteem

• - IP-adres

• - Domeinnaam van je internetprovider

Dit is uitsluitend informatie waarmee je niet kunt worden geïdentificeerd. Deze informatie is noodzakelijk om technische redenen zodat we de inhoud die je opvraagt, correct kunnen leveren. De verzameling ervan is onvermijdelijk bij het gebruik van websites. De loggegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt om de website en de onderliggende technologie te verbeteren en worden daarna gewist.

De loggegevens worden apart bewaard van de overige gegevens (bijv. de gegevens waarnaar verwezen wordt onder punt 4 hieronder) die worden verzameld in het kader van je gebruik van de Home Connect Information Service.

4. Gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen

We gebruiken cookies en webbakens om voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden gegevens te verzamelen over je gebruik van de Home Connect Information Service en om de Home Connect Information Service aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Het verzamelen van de gebruiksgegevens en het aanmaken van een gebruiksprofiel gebeurt anoniem met een cookie-ID. We maken deze gebruiksprofielen uitsluitend aan en bewaren ze alleen in geanonimiseerde vorm en combineren de gegevens niet met je naam of met enige andere informatie waaruit je identiteit kan worden afgeleid.

We verzamelen gebruiksgegevens en maken gebruiksprofielen aan met behulp van de Adobe Analytics service van Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (hierna te noemen “Adobe”). De informatie over je gebruik van de Home Connect Information Service wordt naar de servers van Adobe gestuurd. Daar wordt de informatie geanalyseerd en in de vorm van geaggregeerde gegevens aan ons teruggestuurd. Deze tonen trends in het algemene gebruik van de website.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van je gebruiksgegevens en het aanmaken van een dergelijk anoniem gebruiksprofiel (opt-out). Je kunt je bezwaar kenbaar maken op de opt-out-website van Adobe

5. Doorsturen van gegevens van externe derde partijen

Wij werken samen met verschillende dienstverleners om de Home Connect Information Service te leveren. Wanneer we deze dienstverleners hebben gebonden om volgens onze strikte aanwijzingen als gemachtigde gegevensverwerker overeenkomstig sectie 11 van de Duitse federale privacywet (BDSG) je gegevens te verwerken, dan hebben deze externe partijen je instemming hiervoor niet nodig. Wanneer, in andere gevallen, bepalingen inzake gegevensbescherming ons verplichten om je toestemming te vragen om dienstverleners te kunnen voorzien van persoonsgegevens over gebruikers van de Home Connect Information Service, dan informeren we je daar apart over en geven we je gegevens niet door zonder dat je vooraf je toestemming hebt verleend.

6. Links naar andere websites

De Home Connect Information Service bevat links naar andere websites. We hebben er geen invloed op of de exploitanten van deze websites zich al dan niet aan de bepalingen inzake gegevensbescherming houden.

7. Recht op informatie en op het corrigeren, wissen en blokkeren van gegevens

Richt eventuele vragen over gegevensbescherming of verzoeken om je persoonsgegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen, rechtstreeks aan de contactpersonen die vermeld staan in de juridische mededelingen van de website.

8. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt zo nodig aangepast om wijzigingen van onze diensten bekend te maken die van belang zijn op het vlak van gegevensbescherming, bijvoorbeeld wanneer nieuwe diensten geïntroduceerd worden of om te voldoen aan nieuwe wettelijke eisen.

Laatste actualisatie September 2015

Privacyverklaring voor de Home Connect-app (Duitsland en Oostenrijk)

Home Connect GmbH waardeert het vertrouwen dat de klanten ons schenken. Om je vertrouwen te winnen, respecteren we je privacy bij het verwerken van je persoonsgegevens met betrekking tot je gebruik van de Home Connect App (hierna te noemen “app”). Deze privacyverklaring bepaalt wie er verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens die we van jou verzamelen, welke soorten persoonsgegevens we van jou verzamelen en wat we hiermee doen.

1. Verantwoordelijke instantie

Als exploitant van deze website (“Home Connect Information Service”) is Home Connect GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (hierna te noemen “wij”) de verantwoordelijke instantie voor het behandelen van de persoonsgegevens van gebruikers van de Home Connect Information Service (hierna te noemen “jij”).

2. Gegevensverzameling en -verwerking

Je kunt de Home Connect Information Service gebruiken zonder je identiteit prijs te geven. Hierna onder punt 3 en 4 vind je gegevens over de informatie die we standaard verzamelen als je de Information Service oproept.

Wij gebruiken en verwerken de persoonsgegevens die je ons ter beschikking stelt alleen voor het doel waarvoor je deze aan ons verstrekt. De informatie die je invult in het contactformulier bijvoorbeeld, gebruiken we om je vraag te behandelen.

3. Loggegevens webserver

Als je de Home Connect Information Service bezoekt, dan is je webbrowser technisch zo geconfigureerd dat hij automatisch de volgende gegevens (“loggegevens”) naar onze webserver stuurt, die wij dan opslaan in logbestanden:

- Datum van bezoek

- Tijd van het bezoek

- URL van de verwijzende website

- Opgevraagd bestand

- Omvang verzonden gegevens

- Type en versie van de browser

- Besturingssysteem

- IP-adres

- Domeinnaam van je internetprovider

Dit is uitsluitend informatie waarmee je niet kunt worden geïdentificeerd. Deze informatie is noodzakelijk om technische redenen zodat we de inhoud die je opvraagt, correct kunnen leveren. De verzameling ervan is onvermijdelijk bij het gebruik van websites. De loggegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt om de website en de onderliggende technologie te verbeteren en worden daarna gewist.

De loggegevens worden apart bewaard van de overige gegevens (bijv. de gegevens waarnaar verwezen wordt onder punt 4 hieronder) die worden verzameld in het kader van je gebruik van de Home Connect Information Service.

4. Gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen

We gebruiken cookies en webbakens om voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden gegevens te verzamelen over je gebruik van de Home Connect Information Service en om de Home Connect Information Service aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Het verzamelen van de gebruiksgegevens en het aanmaken van een gebruiksprofiel gebeurt anoniem met een cookie-ID. We maken deze gebruiksprofielen uitsluitend aan en bewaren ze alleen in geanonimiseerde vorm en combineren de gegevens niet met je naam of met enige andere informatie waaruit je identiteit kan worden afgeleid.

We verzamelen gebruiksgegevens en maken gebruiksprofielen aan met behulp van de Adobe Analytics service van Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (hierna te noemen “Adobe”). De informatie over je gebruik van de Home Connect Information Service wordt naar de servers van Adobe gestuurd. Daar wordt de informatie geanalyseerd en in de vorm van geaggregeerde gegevens aan ons teruggestuurd. Deze tonen trends in het algemene gebruik van de website.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van je gebruiksgegevens en het aanmaken van een dergelijk anoniem gebruiksprofiel (opt-out). Je kunt je bezwaar kenbaar maken op de opt-out-website van Adobe

5. Doorsturen van gegevens van externe derde partijen

Wij werken samen met verschillende dienstverleners om de Home Connect Information Service te leveren. Wanneer we deze dienstverleners hebben gebonden om volgens onze strikte aanwijzingen als gemachtigde gegevensverwerker overeenkomstig sectie 11 van de Duitse federale privacywet (BDSG) je gegevens te verwerken, dan hebben deze externe partijen je instemming hiervoor niet nodig. Wanneer, in andere gevallen, bepalingen inzake gegevensbescherming ons verplichten om je toestemming te vragen om dienstverleners te kunnen voorzien van persoonsgegevens over gebruikers van de Home Connect Information Service, dan informeren we je daar apart over en geven we je gegevens niet door zonder dat je vooraf je toestemming hebt verleend.

6. Links naar andere websites (Links)

De Home Connect Information Service bevat links naar andere websites. We hebben er geen invloed op of de exploitanten van deze websites zich al dan niet aan de bepalingen inzake gegevensbescherming houden.

7. Recht op informatie en op het corrigeren, wissen en blokkeren van gegevens

Richt eventuele vragen over gegevensbescherming of verzoeken om je persoonsgegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen, rechtstreeks aan de contactpersonen die vermeld staan in de juridische mededelingen van de website.

8. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt zo nodig aangepast om wijzigingen van onze diensten bekend te maken die van belang zijn op het vlak van gegevensbescherming, bijvoorbeeld wanneer nieuwe diensten geïntroduceerd worden of om te voldoen aan nieuwe wettelijke eisen.

Laatste actualisatie: september 2015

Je kunt de privacyverklaring hier downloaden.